دانشنامه جامع عکاسی و تصویربرداری پزشکی
بهترینهای جهان برای تمام ایرانی ها 
قالب وبلاگ


مقایسه فنی 3مدل از دستگاه های آنژیوگرافی جنرال الکتریک فیلیپس  زیمنس

Vascular Imaging Systems

Company Name

GE Healthcare 

Philips Healthcare 

Siemens Medical Solutions, USA 

 

Website

www.gehealthcare.com 

www.healthcare.philips.com 

www.usa.siemens.comangiography 

 

Model

Innova IGS 520 

Allura Xper FD2020 

Artis zee floor-mounted system 

 

FDA cleared, year

Yes 

2006 

Yes, 2008 

 

CE mark

Yes 

 

NA 

 

Type

Single-plane cardiovascular and vascular
X-ray system 

Biplane interventional X-ray system 

Single plane floor-mounted  

 

Specified use

Cardiovascular and interventional use 

Interventional X-ray procedures 

Interventional radiologyinterventional
cardiology 

 

Key differentiating features

The key element in the image chain is
GEs patented Revolution digital
detector, which captures dynamic and
fluoroscopic images in digital form with
very efficient X-ray dose. 

NS 

 

 

What does you company offer to help integrate your imaging system into a hybrid operating room (OR)

Innova IGS 520, Innova IGS 530 and
Innova IGS 540 can be used for a range
of interventional X-ray and surgical
procedures, minimally invasive and open. 

The Allura FD2020 ORT contains an
interface to integrate the system with
the Magnus (Maquet) Operating table
system (fixed column) 

Work with all major lights and booms,
and video integration vendors for
planning a hybrid OR 

 

IMAGING FEATURES

 

 

 

 

Radiation loweringdose control features

Fluoro loop and store, virtual
collimation, auto beam filters,
selectable fluoro and acquisition levels
at tableside, high DQE value in fluoro 

Spectra beam filtration, LIH collimation
offer dose savings to the patient 

CAREfilter, CAREwatch pulsed fluoro,
CAREvision, rad.-free collimation,
CAREposition rad.-free patient
positioning, CAREguard, CAREreport, low
dose acquisition 

 

Radiation dose monitoring features (for staff andor patients)

Integrated dose monitoring as users can
monitor and display air kerma,
integrated air kerma over the exam, and
total dose area product received by
patient during procedure 

DoseAware is a unique solution providing
staff working in an X-ray environment
with direct, real time dose feedback,
enabling them to optimize their behavior
and reduce exposure to scattered dose 

CAREwatch display and documentation of
skin dose and area dose product;
CAREguard enables three skin dose
thresholds to be established  

 

Rotational angiography features

The offset C-arm permits fast-spin
rotational angiography over a maximum
range of 200 at variable speeds from 20
to 40sec, with flexible craniocaudal
oblique angulations 

Rotational angiography provides 3-D
impressions of complex vasculature;
acquires multiple projections with just
one contrast injection 

Standard rotational dynavision for 2-D
display; 3-D rotational dynavision for
volume and planar high and low contrast
imaging 

 

Time from acquisition to 3-D display

25 sec 256 x 256 x 256; 58 sec 512 x 512
x 512; 50 sec Fast 512 

Less than 5 seconds 

All reconstructions 512 matrix,
displayed < 1 min 

 

Advanced visualization features on rotational angio

InnovaChase is a dynamic, unsubtracted
acquisition at a fixed frame rate of 5
fps with manual and remote panning of
the table; optimized for visualization
of a run off 

The XperSwing option is an extension of
Rotational Scan, providing real-time 3-D
impressions of complex vasculature 

Toolbox, i-guide, i-toolbox, i-pilot,
i-pilot enhanced, fusion, PBV, embedded
MPR, dual volume imaging 

 

Fusion imaging options

A dedicated fusion algorithm is applied
to optimize visualization of both the
2-D X-ray and any one of the 3-D images
on the fused areas 

MRCT Roadmap extends the capabilities of
the integrated 3D product by providing a
sustainable 3D roadmap based on previous
acquired CT or MR scans to support
interventional procedures. 

Yes, fusion of CT, MR, PET CT with angio
3-D reconstruction 

 

Procedural navigation aids

Innova TrackVision is an advanced
application that provides real-time
guidance capabilities to support needle
interventions. 

XperGuide enables real-time needle
guidance in the angio suite; virtual
needle paths are created on an XperCT
dataset or on the previous acquired CT
or MR dataset 

syngo iGuide, syngo Embolization
Guidance, syngo iGuide toolbox features
which allows linked pointer, linked
point, graphic lines 

 

Stent enhancement features

StentViz option enhances visibility of
the stent structure; it is particularly
useful in verifying placement and
deployment of stents 

StentBoost is a tool to improve
visualization of stents in the coronary
arteries during interventions;
application produces an image of a
deployed stent in arteries in relation
with the vessel lumen 

IC Stent software for enhanced stent
visibility; can be operated directly at
the patient table 

 

Peripheral bolus chase

NA 

For visualization of vessel structures
in the lower peripherals 

Yes, optional 

 

Uniquespecial imaging features

Dynamic range management, AutoEx, smart
automatic brightness detection, Innova
CT, Innova 3--D  

2K imaging acquisition, storage and
display 

syngo DynaCT Cardiac, syngo DynaCT,
syngo iPilot (3-D roadmapping), 2K
imaging  

 

Acquisition zoom

Yes 

NS 

Yes 

 

Tableside controls for above features

Yes 

Basic table side controls as well table
side control options for advanced tools 

Yes 

 

Other imaging software options

Fluoro, DSA, DSA roadmap, instant
mapping, cine, InnovaBreeze runoff,
InnovaChase, Innova Sub 3-D and CT,
StentViz,stenosis and vent analysis, 3-D
roadmapping 

EchoNavigator is a real time imaging
product that supports the procedure by
combining both X-ray and xPlane and 3-D
Echo  

i-flow, quantitative analysis 

 

Can main display screen be sterilized for use in an OR

Shields, monitors not sterilized since
they are fixed equip; can be covered
with sterile drapes  

Yes 

No 

 

Minimum room size to accommodate system

6m X 4m 

25 3 x 16 3 

19 feet 6 inches x 14 feet 8 inches x 8
feet 2 inches 

 

CONNECTIVITY

 

 

 

 

EP mapping system interfaces (which systems)

Biosense Webster Carto3, St. Jude
Velocity 

NS 

Sensis, EP Med, Pruka 

 

IVUSOCT interfaces (which systems)

Yes, Volcano 

Volcano s5i, Boston Scientific iLab,
Infraredx TVC 

Yes, all  

 

FFR interfaces (which systems)

Yes, integrated 

Partnership with Volcano IVUS for the
s5i 

Yes, all  

 

Ultrasound interfaces (echo, TEE, ICE - which systems)

Yes 

Enhanced integration with Philips
CX50ie33 ultrasound; can accept video
from any ultrasound 

Yes, all 

 

Imagecine export formats to enable use in reporting systems and EMRs

DICOM 3, 1,024 x 1,024 

NS 

avi, bmp, jpeg 

 

Ability to share images with other vendors reporting systems and PACS

Yes with all DICOM-compliant systems 

Export to PACS is standard 

Yes, with all DICOM-compliant systems 

 

Other enhancements for interoperability

GE large display monitor an option,
fully integrated 56 inch in-room primary
8 MP monitor and video server solution 

NS 

True 2K imaging w2K display, transfer
can be linked through GB switch for
transfer of large data sets,HISRIS
capable 

 

PATIENT TABLE

 

 

 

 

Motion

8-way horizontal float 

8-way table top motion 

4-way float  

 

Length x width, cm (inches)

Omega V and InnovaIQ Table: 333 cm
(131 in) x 46 cm (18 in) 

319 x 50 cm (125 x 20 in) 

Choice of 228 x 45cm; 228 x 52cm, and
263 x 52cm 

 

Vertical range, cm (inches)

Omega V Table: 30 cm (12 in); InnovaIQ
Table: without tilt 30 cm (12 in), with
tilt 80 cm (31.5 in) to 137 cm (53.9 in)
 

74.5 - 102.5 cm (29.25 - 40.25 in) 

77.5 -110cm (30.5-43.3 in) 

 

Lateral range, cm (inches)

Omega V table: 14 cm ( 5.5 in); 
InnovaIQ table: 14 cm (5.5 in) in
manual mode (13 cm (5.1 in) with
motorized panning) 

36 cm (14 in) 

35 cm (17.5 cm = 6.9 in) 

 

Longitudinal, cm (inches)

All tables: up to 170 cm (66.9 in) 

120 cm (47.25 in) 

125 cm (49 in) 

 

Tilt

InnovaIQ table: 20 Trendelenburg and 12
reverse Trendelenburg 

Tilt option range +- 17 degrees 

15, 15 lateral 

 

Maximum patient weight, lbs

All tables: 204 kg (450 lbs)  

550 lbs 

441 

 

X-ray density

Omega V table: <1.0 mm AI , InnovaIQ
table: <2.3 mm Al 

1.0 Al equivalent measured with 100 kV,
HVL 2.7 mm  

Wide: <1.2 mm, Al @ 100kV 

 

Swivel

InnovaIQ table: 180 

Pivot option with range of 270 degrees 

120 with 5 increments 

 

Table-mounted controls

All tables: yes 

Imaging, geometry and touch screen
module 

Yes 

 

Use for surgery, hybrid OR

OR table is an optional Innova table
that complies with operating table
standard 

Yes, with Maquet table option 

Yes 

 

Other features

GE 20 kVA uninterruptible power supply
(UPS4) that provides vital minutes of
emergency table control and fluoroscopy 

Cradle option w +- 15 degree range 

NS 

 

GANTRY

 

 

 

 

Transverse motion of 3-axis gantry

Vertical axis 100 degrees 

300 cm 

NS 

 

Configuration

Single plane digital flat panel system 

Biplane: ceiling and floor 

Floor-mounted (PA gantry)  

 

Depth, inch

42 in 

90 cm 

36.2 (92 cm), PA gantry  

 

Rotation range, degrees

222 

Fr: 305 degree, Lt: 90 degree 

0 - 35 motorized 

 

RAO projection

117 

Fr: 185, Lt: 27 RAO to 115 RAO 

120, PA gantry  

 

LAO projection

105 

NA 

120, PA gantry  

 

Cranial-to-caudal angulation, degrees

50 cranial, 45 caudal  

Fr: 90 cranial to 90 caudal, Lt: 45 to
45 

-45 +55 crancaud 

 

SID range, inch

85 to 119 cm (35 to 47 in) 

35.25 to 47 in 

35.4 to 47.2 in (PA gantry)  

 

Motorized or manual

Motorized 

both motorized or manual 

Motorized (PA gantry)  

 

Counterbalanced

NA 

Motor driven 

NA 

 

Support

Floor-mounted 

NS 

Floor-mounted (PA gantry)  

 

Park capability

95 L arm rotation 

Motorized or manual park 

Yes (PA gantry)  

 

Collision detection technology (type)

Software controlled mechanical sensors 

Touch-free capacitive sensing 

Intelligent collision protection
software and sensors (PA gantry)  

 

X-RAY GENERATOR

 

 

 

 

Model

Innova  

Velara CVFD 

Polydoros A100  

 

Type

High frequency 

High Frequency 

High frequency  

 

Power rating, kW at 100 kVp

100 kW 

100 kW 

100 

 

Dual or single inverter

Dual  

Dual 

NS 

 

Radiographic mA

Limit by tube rating regulatory 

1 -1250 mA 

100 to 1,000  

 

Radiographic kV

40 - 125 

40 - 125 KV 

40 - 150  

 

Radiograph timer

Dynamic Exposure Optimization System 

2 ms - 4 s 

Yes 

 

Fluoroscopic mA

Limit by tube rating regulatory 

pulsed 200 mA max 

continuous: 0.1 - 75; pulsed: 10 - 1,000 

 

Fluoroscopic kV

60 - 120 kVp 

40 - 125 KV 

40 - 150  

 

X-ray tubes, max. number

One 

 

Pulsed fluoroscopy

Yes 

3.25, 7.5, 15 and 30 fps 

30, 15, 10 standard  

 

Cine range, fps

5, 15 and 30  

with option 7.5 to 60 fps 

0.5 to 30 (pediatric 60)  

 

Full in-room control

Tableside on Innova Central 

Yes 

Yes 

 

X-RAY TUBE

 

 

 

 

Power rating, kW Wp @ 100kVp

100 

Fr: 3o kW and 65 kW, Lt: 40 kW and 75 kW 

80 

 

Housing heat storage capacity, HU

7 Mhu 

5.4 Mhu 

4.9 M 

 

Anode capacity, MHU

3.7 Mhu

2.4 Mhu 

3.375 

 

Anode housing

160A metal 

NS 

NS 

 

Heat dissipation rate, HUmin

Cont. dissipation 3,200 W; 4,500 W - 10 

910 k humin 

540 KHUmin 

 

Focal spot size, mm

0.6 1.0 mm cine digital; 0.3b 0.6 
1.0 mm radiographic 

Fr: 0.4 and 0.7, Lt: 0.5 and 0.8 mm 

0.4 and 0.8 or 0.3, 0.6 and 1.0 

 

Grid pulsed

Yes 

Yes 

Optimized generator switched, primary
switched  

 

Target angle, degrees

11.5 tilt to effective 12.5 

Fr: 11, Lt: 9 

8 or 12 degree 

 

Cooling system

Water&oil closed loop 

Oil cooled  

Direct closed loop 

 

Liquid bearing

No  

Yes 

Liquid metal spiral 

 

Connectivity to hard copy devices

DICOM print 

NA 

NA 

 

Redundant focal spots

0.6 1.0 mm cine digital; 0.3b 0.6 
1.0 mm radiographic 

Superimposed 

Yes 

 

DIGITAL DETECTOR

 

 

 

 

Type (aSi, aSe)

aSi 

aSi 

aSi 

 

Dimensions, cm x cm

21 x 21 cm

40 x 30 cm 

20 x 20, opt. 30 x 40  

 

Spatial resolution, lpmm

2.5 

3.25 lpmm 

3.25 

 

Matrix

1,024 x 1,024 

2480 x 1910 

1,024 x 1,024; 1,920 x 2,480 (opt) 

 

Pixel size, microns

200 

154 microns 

154 

 

Bit depth

Acquisition data at 14 

14 bit 

14 

 

Field of view (FOV), Size (L x W), cm

20 cm, 17 cm, 15 cm, 12 cm 

Fr: 38 x 30 cm, 30x30 cm, 26x26 cm,
22x22 cm, 19x19 cm, 16x16 cm, 13.5x13.5
cm and 11x11 cm Lt all except 38 x 30 cm 

Opt. 38 x 30, 30 x 30, 22 x 22  

 

Imaging area standard Size, cm

21 x 21 

Fr: 38 x 30 cm, Lt: 30 x 30 cm 

See above cell  

 

Max frame rate, fps

All 1,024 matrix, 0.5 to 7.5 rad. 5 to
30 cine 

60 fps 

Up to 30 (60 opt.)  

 

Additional features

Dynamic range management, Auto-EX, Smart
Automatic brightness detection, Innova
3D, Innova CT, InnovaChase 

NS 

syngo DynaCT Cardiac, syngo DynaCT,
syngo iPilot (3-D roadmapping), 2K
imaging  

 

ACQUISITION WORKSTATION

 

 

 

 

Workstation

Innova DL 

NS 

NS 

 

Monitor, size, inches

19 in diagonal live and ref 

19 in 

19 (cockpit option 30) 

 

Hard disk capacity

Card 136,000 angio 68,000 

50,000 images per plane at 1,024 x 1,024 

optional 100,000 images in 1 k 12-bit
matrix 

 

Memory

NS 

NS 

Up to 8 GB RAM 

 

Networking capabilities

Ethernet  

100 Mb ethernet 

Ethernet, full-duplex, gigabit transfer
rate 

 

Gray levels

Car 8 bit, ang 12 bit (4,096) 

12 bit: 4,096 levels of gray 

1 k 12-bit matrix (4,096) 

 

DICOM compliant

Yes 

DICOM 3.0 compliant  

Yes 

 

True multitasking or simultaneity

Yes 

NS 

NS 

 

DICOM store

Yes  

Yes 

Yes 

 

DICOM print

On display workstation 

Optional 

Yes 

 

DICOM modality worklist management

Yes 

Optional 

Yes 

 

DICOM storage commitment

Yes 

Yes 

Yes 

 

DICOM query and retrieve

On display workstation 

Yes 

Yes 

 

DICOM performed procedure step

Yes 

Optional 

Yes 

 

Additional features (space permitting)

AW VolumeShare and CA1,000 can be
connected to the system 

NS 

NS 

 

REVIEW WORKSTATION

 

 

 

 

Workstation

AW VolumeShare WS 

NS 

syngo X Workplace 

 

Monitor, size

Dual 19 in diag. color 

19 in 

19 in 

 

Hard disk capacity

2 x 146 GB 

NS 

300 GB images; 73 GB system 

 

Memory

4 GB standard up to 16 opt. 

NS 

up to 8 GB RAM 

 

Networking capabilities

Ethernet 10 100 1,000 mbits 

100 Mb ethernet 

Gigabit ethernet LAN on board 

 

Archivestorage

CD DVD, USB, USB disc 

NS 

Yes, limited 

 

Type

DVD disc, USB stick, USB disc 

NS 

DICOM 

 

Capacity

300,000 limit USB, DVD variable 

NS 

300 GB for image storage 

 

Gray levels

12 bits 

12 bit: 4,096 levels of gray 

1 k 12-bit matrix (4,096) 

 

DICOM compliant

Yes 

DICOM 3.0 compliant  

Yes 

 

Additional features (space permitting)

Post fetch, IHE key image notes,
preference sharing, save XA, IVUS image,
multimodality volume viewer, gantry
navigation, custom protocols, wide
analysis capability 

FlexVision XL provides viewing
flexibility, using a 56 LCD screen 

NS 

 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی
[ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۱۳:۵۳ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می‌کند و این نورها تمام طیف مرئی را پوشش میدهند. برای مشخّص کردن نورها ورنگ‌ها از دمای جسم سیاهی که آن را تولید میکند، استفاده می‌کنند. نوری که از شیشه منشور می‌گذرد، به لحاظ بستگی ضریب شکست به طول موج و یا پاشندگی مواد ، به رنگهای تشکیل دهنده آن تجزیه می‌شود (تجزیه نور سفید). مثلا نور سفید به طیف وسیع هفت رنگ خود تجزیه می‌گردد. طیف مرئی (visible spectrum) نام بخشی از طیف الکترمغناطیسی است که با چشم انسان قابل رویت و تشخیص است. طول موج طیف مرئی بین ۳۸۰ تا ۷۵۰ نانومتر[۱] و بسامد آن‌ها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ تراهرتز است.

حساسیت چشم انسان به طول موج‌های مختلف الکترومغناطیسی متفاوت است و چشم انسان به طول موج ۰٫۵۵۵ میکرون بیشترین حساسیت را دارد. حساسیت چشم نسبت به طول موج بسیار حساس است به طوری که در طول موج‌های ۰٫۵۱ میکرون و ۰٫۶۱ میکرون حساسیت چشم به ۵۰٪ حساسیت در ۰٫۵۵۵ میکرون کاهش پیدا می‌کند. منحنی حساسیت چشم انسان به نور مرئی نشان‌دهندهٔ این حقیقت است که چشم انسان با گذشت زمان با شرایط محیط تطبیق یافته. دمای رنگ یا درجه حرارت رنگ که با واحد کلوین سنجیده می شود ، بیان کنندۀ روشنی و رنگ نور است. پدیده ترکیب رنگهای مختلف با طول ‏موجهای متفاوت و تشکیل یک نور جدید را درجۀ حرارت رنگ می نامند وآنرا با واحد کلوین‎ (k) ‎می سنجند.

هرچه ‏درجۀ کلوین بالاتر باشد نور متصاعد شده خنک تر و روشن تر خواهد بود و به همین نحو درجۀ کلوین پایین تر بیانگر ‏نورهای گرم مانند زرد و قرمز است. لامپهای 14000 کلوین برنگ سفید دیده می شود و 20000 کلوین به رنگ آبی . تعریف علمی دمای رنگ: اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می‌کند و این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می دهند. برای توضیح این تعریف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید. وقتی یک تکه فولاد گداخته می‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره می‌شود. وقتی که گرمتر شود، دارای رنگی بین آبی و سفید می‌شود. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می‌دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می‌کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می‌شود. بنابراین دمای رنگ بر اساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معیین تعریف شده است و بر حسب درجه كلوین بیان میشود. دمای رنگ بیشتر از 4000 درجه كلوین به عنوان نور سرد و دمای رنگ پایین تر از 3000 درجه كلوین به عنوان نور گرم در نظر گرفته می شود .

بیان حس متفاوت از رنگهای گرم و سرد

رنگ های گرم : نیمه قرمز چرخه رنگها به عنوان رنگهای گرم شناخته می شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش می باشد. رنگ‌های گرم، محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید می‌کنند. این دسته از رنگ‌ها به وضوح، قابل رویت بوده و موجب جلب توجه می‌گردند.

 

رنگهای سرد : نیمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگهای سرد شناخته شده که شامل آبی - سبز و آبی - بنفش می باشد. رنگ‌های سرد، رنگ‌های آرامش‌بخش هستند و هارمونی آنها در محیط‌های مختلف، بیشتر است و زیاد در چشم نیستند. رنگ سفید گرم که به آن آفتابی گفته می شود ، دمای رنگی بین 2700 تا 3000 درجه کلوین دارد و برای مصرف خانگی مناسب است. هنگام برخورد طیف نور مریی خورشید (رنگهای قرمز،نارنجی،زرد،سبز،آبی،نیلی و بنفش ) به سطح شیشه رنگی، شیشه همه ی رنگها به جز رنگ اصلی خود را جذب میکند و رنگ خود را را عبور میدهد مثلا شیشه ی زرد رنگ همه ی طول موجها به جز زرد را جذب میکند. تاثیر طول موجهای مختلف مرئی هم بر میزان بینایی انسان یکسان نیست و طول موجهای ناحیه زرد-سبز بیشترین و طول موجهای قرمزو آبی کمترین اثر را بر بینایی دارد(قیابکلو،4،1387)بنابراین کاهش عبور مرئی باید آگاهانه و با توجه به منحنی حاسیت چشم انسان صورت پذیرد.( قیابکلو،2،1387) شبکیه چشم انسان دارای دو نوع سلول (استوانه ای و مخروطی) است. سلولهای مخروطی سه نوع هستند که هر یک به رنگهای اولیه (قرمزR، سبز G، آبی B) حساس میباشند.

 

 شار نوری یا توان نوری مرئی (Luminous Flux)

عبارتست از کل نور مرئی خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه ( و یا کل نور دریافت شده توسط یک جسم در هر ثانیه) . که آنرا با Φ نشان می دهند

واحد شار نوری لومن lumen است (با lm نمایش داده میشود) .
شار نوری را نباید با شار تابشی اشتباه گرفت، چون شار تابشی کل امواج الکترومغناطیس ساطع شده از منبع را نشان می دهد ، در حالیکه شار نوری امواج مرئی اش را بیان میکند.

 


Illuminance یا شدت روشنايي (E ) عبارتست از ميزان شار نوراني دريافت شده توسط واحد سطح.
E=Φ/A
که در آن Φ شار نوری و A اندازه سطح دریافت کننده نور است.
واحد بين‌المللي شدت روشنايي لوكس lx است.

لوكس: شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر مربعي دريافت مي‌شود (بر آن سطح تابيده میشود)
واحد دیگر شدت روشنایی بنام فوت کندل است.

فوت‌كندل: شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك فوتي توسط يك فوت مربعي دريافت شود.

میزان شدت روشنایی لازم برای کاربردهای مختلف، در مراجع پیشنهاد می شود. این پیشنهادات بر اساس دقت پیچیدگی کارهایی که باید انجام شود، ارائه می گردد.
به عنوان مثال برای کارهای ساده ای مانند راه رفتن در راهرو شدن روشنایی مورد نیاز 120 لوکس و در مورد کارهایی مانند مونتاژ ماشین ها و ابزار بسیار ریز که میزان دید انسان اهمیت زیادی دارد، شدت روشنایی بالا در حدود 1000 لوکس مورد نیاز است.
سطح خيابان 30 لوكس
اطاق نشيمن 100 لوكس
اطاق كار 300 لوكس
سطح زمين در خورشيد زمستان 10000 لوكس
سطح زمين در خورشيد تابستان 100000 لوكس
ابزارهای اندازه گیری شدت روشنایی:

برای اندازه گیری شدت روشنایی ابزار هایی ساخته شده اند.در ساخت این ابزارها سعی می شود که نزدیک ترین مشخصات به چشم انسان لحاظ شود.این ابزار ها عموما لوکس متر نام دارند (هر چند ابزارهایی تخصصی تر هم برای این اندازه گیری وجود دارند).
لوکس متر ها دارای یک قطاع از کره هستند که در مقابل نور قرار می گیرند.این قطاع از کره به وسیله ابزارهایی که در آن وجود دارند شدت روشنایی را اندازه می گیرد.

عموما لوکس متر ها برای اندازه گیری نور در فاوصل نسبتا زیاد از منبع نور مورد استفاده قرار می گیرند (به دلیل بزرگی نسبی سطح اندازه گیری نور).همچنین برخی از لوکس متر ها دارای یک سری تنظیمات برای نوع منبع نور (فلورسنت ، هالوژن و .... ) هستند.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی، آموزش عکاسی
[ پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۸:۲۰ قبل از ظهر ] [ آرمان ]
90 درصدي جراحي فيبروم رحم جايگزين دارد
 
آمبولیزاسیون شریان رحمی یکی از روش‌های درمان فیبروم‌های رحمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در این روش از ترکیب‌های دانه‌ای‌شکلی استفاده می‌شود که از راه لوله قابل انعطاف و باریکی به نام کاتتر به داخل شریان‌های تغذیه‌کننده فیبروم تزریق می‌شود. این ذرات عروق پشتیبانی‌کننده فیبروم را مسدود می‌کند، بنابراین تومورها از نظر خون و اکسیژن‌رسانی در تنگنا قرار می‌گیرد. افرادی که تحت این عمل قرار می‌گیرند، مدت زمان کمتری در حد چند ساعت در بیمارستان بستری شده سپس مرخص می‌شوند. حدود 90درصد خانم‌هایی که تحت درمان آمبولیزاسیون قرار گرفته‌اند، بهبود قابل توجهی در علائم خود مشاهده می‌کنند.

روش تصویربرداری ام‌آرآی شانس انتخاب بیماران مناسب برای دریافت درمان آمبولیزاسیون شریان رحمی را افزایش می‌دهد. متخصصان رادیولوژی برای مشخص کردن این‌که آیا تومور می‌تواند آمبولیزه شود، پیدا کردن منشا علامت‌های بیمار، پیدا کردن مواردی که مانع انجام آمبولیزاسیون می‌شود، انجام ام‌آرآی را توصیه می‌کنند. ام‌‌آرآی با مشخص کردن عروق تغدیه‌کننده فیبروم امکان تشخیص، درمان و نتیجه مطلوب‌تر را فراهم می‌کند. در موارد زیر انجام آمبولیزاسیون توصیه می‌شود:

* داشتن فیبروم‌هایی که خونریزی زیاد ایجاد کرده‌اند

* داشتن فیبروم‌هایی که درد و فشار روی مثانه و رکتوم ایجاد کرده‌اند

* عدم تمایل به خارج کردن رحم

* عدم تمایل به بارداری در آینده

به طور متوسط 85 تا90 درصد خانم‌هایی که این عمل را انجام داده‌اند بسیار راضی هستند یا بهبود کامل داشته‌اند و علائمی مانند خونریزی زیاد، درد و احساس سنگینی را ندارند. این روش در مورد فیبروم‌های بسیار بزرگ و متعدد بسیار اثربخش است و نیاز به درمان مجدد فیبروم بسیار نادر است.

روش انجام آزمون

بیمار به صورت ناشتا به بخش آنژیوگرافی مراجعه می‌کند و نتیجه آزمایش‌هایی را که روز قبل انجام داده است، همراه با نوار قلب و عکس ریه- که وجودشان برای انجام عمل لازم است- به منشی بخش آنژیوگرافی تحویل می‌دهد. پس از تائید مدارک، یک پرستار از بیمار رگ گرفته و متخصص بیهوشی به میزان لازم داروی آرامبخش به بیمار تزریق می‌کند. ناحیه‌ای از بدن که قرار است کاتتر وارد شود، اصلاح و ضدعفونی شده و با گان جراحی پوشانده می‌شود. در مرحله بعد محل ورود کاتتر ـ که معمولا کشاله ران است ـ بی‌حس می‌شود. سپس تحت هدایت اشعه ایکس کاتتر وارد شریان می‌شود و در محل کشاله ران قرار می‌گیرد. سپس یک ماده کنتراست به همراه ماده مخصوصی ‌که به صورت ذرات ریز است، داخل شریان رحمی تزریق می‌شود. ماده مسدود‌کننده به نوبت در شریان‌های رحمی راست و چپ رها می‌شود و در خاتمه، تنها یک‌سوراخ کوچک روی پوست باقی می‌ماند.

در انتها کاتتر از محل شریان خارج شده و با فشار جلوی خونریزی ناحیه سوراخ شده گرفته می‌شود. در این روش هیچ نیازی به بخیه وجود ندارد و بیمار بعد از چند ساعت از بخش مرخص می‌شود. پزشک برای بیمار آنتی‌بیوتیک و مسکن تجویز می‌کند. در اولین دوره بعد از عمل، میزان خونریزی عادت ماهانه بسیار کم یا ممکن است اصلا اتفاق نیفتد، ولی بتدریج پس از دو یا سه ماه میزان خونریزی به سطح طبیعی می‌رسد.

مزایای انجام آمبولیزاسیون رحمی

* آمبولیزاسیون شریان رحمی تحت بیهوشی موضعی انجام می‌شود و میزان تداخل بسیار کمتر از جراحی باز است.

* هیچ برش جراحی روی پوست باقی نمی‌گذارد و تنها یک روزنه کوچک ایجاد می‌شود که خودبه‌خود جوش می‌خورد.

* بیمار تمام کارهای روزمره خود را می‌تواند خیلی زود بعد از عمل انجام دهد.

* میزان از دست دادن خون طی آمبولیزاسیون شریان رحمی بسیار کمتر از جراحی است.

* رشد مجدد فیبروم بعد از آمبولیزاسیون یا ایجاد فیبروم جدید بسیار نادر است، زیرا تمام فیبروم‌های موجود در رحم، حتی کوچک‌ترین آنها که در تصویر سونوگرافی یا ام ‌آر آی دیده شده است، با این روش درمان می‌شود.

عوارض آمبولیزاسیون فیبروم رحمی

اگرچه آمبولیزاسیون فیبروم رحمی روشی بسیار امن و کم‌تهاجمی است که نتایج بسیار رضایت‌بخشی دارد، ولی این روش نیز خطرهای مربوط به خود را دارد.

• تعداد کمی از بیماران دچار عفونت می‌شوند که با آنتی‌بیوتیک قابل کنترل است.

• کمتر از یک درصد احتمال آسیب به رحم وجود دارد که ممکن است نیاز به جراحی و خارج کردن رحم باشد. این خطرها در مقایسه با هیسترکتومی و میومکتومی بسیار نادر است.

• از عوارض آمبولیزاسیون شریان رحمی می‌توان به یائسگی زودرس اشاره کرد. کمتر از 2 درصد بیماران پس از انجام آمبولیزاسیون دچار یائسگی زودرس می‌شوند، ولی اثر سوء این روش روی باروری خانم‌ها هنوز مشخص نشده و در مطالعه‌ای میزان ناباروری خانم‌ها پس‌از عمل میومکتومی و آمبولیزاسیون یکسان گزارش شده است.

ناگفته‌های آمبولیزاسیون

• از حدود 20 سال پیش از این روش برای کنترل خونریزی‌های پس از زایمان استفاده می‌شود.

• آمبولیزاسیون از سال 1966 در دنیا برای درمان تومورها مورد استفاده قرار گرفته و از سال 1995 برای درمان فیبروم‌های رحمی به‌کار گرفته شده است. به مرور ماده مورد استفاده برای مسدود کردن عروق تغذیه‌کننده فیبروم، بهبود داده شد تا کمترین مشکلات و عوارض را در مقایسه با عمل جراحی ایجاد کند.

• در ابتدا این روش برای کاهش خونریزی هنگام میومکتومی مورد استفاده قرار گرفت و به طور اتفاقی بهبود در علائم بیماران مشاهده شد.

• ذرات مورد استفاده برای مسدود کردن عروق در روش آمبولیزاسیون مورد تائید FDA بوده و تاکنون عوارض سوء مشاهده نشده است.

 

Introduction
Uterine artery embolization represents a fundamentally new approach to the treatment of fibroids. Embolization is a minimally invasive means of blocking the arteries that supply blood to the fibroids. It is a procedure that uses angiographic techniques (similar to those used in heart catheterization) to place a catheter into the uterine arteries. Small particles are injected into the arteries, which results in their blockage. This technique is essentially the same as that used to control bleeding that occurs after childbirth or pelvic fracture, or bleeding caused by malignant tumors. The procedure was first used in fibroid patients in France as a means of decreasing the blood loss that occurs during myomectomy. It was discovered that after the embolization, while awaiting surgery, many patient's symptoms went away and surgery was no longer needed. The blockage of the blood supply caused shrinkage of the fibroids resulting in resolution of their symptoms. This has led to the use of this technique as a stand-alone treatment for symptomatic fibroids.

The Procedure
The procedure is usually done in the hospital with an overnight stay post-procedure. The patient is sedated and very sleepy during the procedure. The uterine arteries are most easily accessed from the femoral artery, which is at the crease at the top of the leg (figure at right). Initially, a needle is used to enter the artery to provide access for the catheter. Local anesthesia is used, so the needle puncture is not painful. The catheter is advanced over the branch of the aorta and into the uterine artery on the side opposite the puncture.
Procedure Schematic

Closeup of injection of particles


Before the embolization is started, an arteriogram (an injection of contrast material while X-rays are performed) is performed to provide a road map of the blood supply to the uterus and fibroids. After the arteriogram, particles of polyvinyl alcohol (PVA) are injected slowly with X-ray guidance (see figure at left). These particles are about the size of grains of sand. Because fibroids are very vascular, the particles flow to the fibroids first. The particles wedge in the vessels and cannot travel to any other parts of the body. Over several minutes the arteries are slowly blocked. The embolization is continued until there is complete blockage of flow to the fibroids.
Both uterine arteries are embolized to ensure the entire blood supply to the fibroids is blocked. After the embolization, another arteriogram is performed to confirm the completion of the procedure. Arterial flow will still be present to some extent to the normal portions of the uterus, but flow to the fibroids is blocked. The procedure takes approximately 1 to 1 1/2 hours. 

There is variability in the technique used at different centers that are performing UAE. At Georgetown, a second arterial catheter is placed from the opposite femoral artery to the other uterine artery and the embolizaton of the fibroids is done from both sides simultaneously. At other centers, a single catheter technique is used with one side treated then the other. In any case, all physicians who are performing UAE treat both uterine arteries. 

There are other variations in technique, including the use of different types and sizes of particles to block the arteries. Many patients have questions about the particles and their fate. For a more detailed discussion of the various substances used to block the arteries, please review the page onembolic agents

Complications
 Serious complications are rare after UAE, occurring in less than 4% of patients. These include injuries to the arteries through which the catheters are passed, infection or injury to the uterus, blood clot formation, and injury to the ovary. 

The most severe complications to date have been 4 deaths reported after UAE, 3 in Europe and 1 in the United States. In England, a patient developed a very serious infection in the uterus 10 days after the procedure. Despite a hysterectomy, the patient developed septicemia (blood stream infection) and died 2 weeks later. Another patient recently died in the Netherlands from a similarly severe infection. There have been 2 deaths from pulmonary embolus, which is the passage of a blood clot from the veins in the legs or the pelvis to the lungs. Pulmonary embolus may occur after any of a number of different surgical procedures, including most gynecologic surgeries. It does not appear that a patient treated with UAE is at any greater (or lesser) risk for pulmonary embolus than surgery patients. While pulmonary embolus usually does not result in permanent injury, it can cause death in rare instances. These very serious complications are the only deaths that have occurred in the 20,000 to 25,000 patients treated worldwide thus far. 

About 1% of the time, a patient might have an injury to the uterus or infection in the uterus that might necessitate a hysterectomy. Injuries to other pelvic organs is possible but has not yet been reported. There have been a few patients that have had a nerve injury, either in the pelvis or at the puncture site, although happens in less than 1 in 200 patients. An injury to the puncture site, such as clot formation or bleeding, is also similarly rare. 

The most likely problem to develop in the first several months after the procedure is the passage of fibroid tissue. This is only likely to happen with submucosal or intramural fibroids that touch the lining of the uterus. In our experience, this occurs in about 2 or 3 % of cases. While the fibroids may pass on their own, a D and C may be needed to remove the tissue. While the passage of tissue may be beneficial in the long run, it may be associated with infection or bleeding and this may be severe enough to require hospitaliation. For this reason, it is important to monitor this process carefully to avoid more serious problems. 

X-rays are used to guide the procedure and this raises a concern about potential long-term effects. There have now been several studies of X-ray exposure during uterine embolization, and in most of these, exposure was found to be below the level that would be anticipated to have any health effect to the patient herself or to future children. It is always possible that very prolonged exposure could cause an injury, and there has been one patient reported (not at Georgetown) that developed a skin burn after uterine embolization. Most interventionalists limit the duration of X ray exposure in any procedure and will stop the procedure if it cannot be completed within a safe interval. 

Another unresolved question is the effect, if any, of this procedure on the menstrual cycle. The overwhelming majority of women who have had embolization of fibroids have had decreased bleeding with normal menstrual cycles. There have been a few women (most of whom are near the age when menopause would be expected) who have lost their menstrual periods after uterine embolization. The most likely cause is decrease in blood supply to the ovaries as a result of the embolization. Most researchers have noted a 2 to 6% chance of losing menstrual periods and the onset of menopause as a result of UAE. There has been one study that noted a higher rate of menopause after the procedure (15% of patients treated) but the reason for this higher rate is not clear. We have completed a study on ovarian function after uterine embolization. In women under the age of 45, there was no permanent change in FSH, a hormone often used to estimate ovarian reserve. That report is discussed in the section on Research at Georgetown University

About 1% of the time, a patient might have an injury to or infection in the uterus that might necessitate a hysterectomy. Injuries to other pelvic organs is possible but has not yet been reported and the chance of other significant complications is less than 4%. We have recently reviewed our experience in the first 230 patients treated at Georgetown and we have summarized our complications. You may review that experience on the page describing our experience at Georgetown


Expected result
As of this time, 20.000 to 25,000 patients have had this procedure world-wide. Our initial results, along with those that have been published or presented at scientific meetings, suggest that symptoms will be improve in 85-90% of patients with the large majority of patients markedly improved. The improvement rate is similar for heavy menstrual bleeding and for pressure and pain symptoms. Most patients have rated this procedure as very tolerable and in almost all cases hospitalization is necessary for only one night. In some centers, the patients are treated and discharged the same day. 

The quality of life of patients also improves significantly. Again in research completed here at Georgetown, with either a quality of life questionnaire specific for fibroids or a more general questionnaire, statistically significant improvement is evident in all areas. 

The expected average reduction in the volume of the fibroids is 40-50% in three months, with reduction in the overall uterine volume of about 30-40%. Over time, the fibroids continue to shrink. With several years follow-up now available, it does not appear that fibroids successfully treated regrow. It is not known whether patients may develop new fibroids. 

This section was written to provide patients with an overview of uterine artery embolization. If you are interested in a more detailed discussion of the reported scientific results, we encourage you to read our Literature Review

If you would like to consider this procedure or would like more information about uterine artery embolization at Georgetown University, please review our Patient's Guide. Also our patient's guide gives a detailed discussion of what the patient can expect before, during, and after UAE.
 

Pregnancy after UAE
While UAE has not been used as a fertility procedure, there have been many pregnancies after uterine artery embolization. For a detailed review, please consult the section on Pregnancy after UAE

 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۱۵:۴۵ بعد از ظهر ] [ آرمان ]
 

فیبروم رحم ( Uterine fibroids) رشد بیش از اندازهٔ بافت رحم در زنان در سن بچه داری است یا به عبارتی فیبروم رحم یا تومورخوش خیم عضلهٔ صاف رحم، شایع ترین تومور لگنی در نزد زنان است که تقریباً در پنجاه درصد زنان و معمولاً در سنین باروری بین ۲۵ تا ۴۰ سالگی دیده می‌شود.

در این بیماری سلول‌های ماهیچه‌ای و دیگر بافت‌هایی که دیوارهٔ رحم را می‌سازند، غده‌های غیرسرطانی درون دیوارهٔ رحم و پیرامون آن می‌سازند. این بیماری می‌تواند باعث نازایی شود. خطر دچار شدن به این بیماری در زنانی که نسبت به قدشان افزایش وزن دارند، بالا و در زنانی که بچه دارشده‌اند، پایین است.

فیبروم های رحم ، رشد های غیر سرطانی رحم هستند که اغلب در سنین تولید مثل فرد به وجود می آیند.اسامی دیگر آن فیبرومیوم و لیومیوم است.

 
فیبروم رحم با افزایش خطر سرطان رحم همراه نیست ولی در مریض هایی که فیبروم رشد سریعی دارد و یا فیبروم آنها حین یائسگی رشد کرده است ، بایستی احتمال  فیبروم سرطانی را در نظر داشت.
 
حدودا از هر خانم ، خانم زمانی درطول زندگی خود دچار فیبروم می شود، اما اکثر آنها از وجود آن بی اطلاع هستندچون فیبروم ها اغلب منجر به هیچ علامتی نمی شوندحتی پزشک شما ممکن است که فیبروم  را به طور اتفاقی در حین معاینه لگن ویا سونوگرافی حاملگی کشف کند.
 
بطور کلی فیبرومهای رحمی بندرت احتیاج به درمان دارنددرمان طبی و روشهای جراحی می توانند فیبروم ها را کوچک نموده و یا بردارند، البته در صورتیکه فرد دچارمشکلات فیبروم شده باشد.
به طور نادر ، فیبروم ممکن است که احتیاج به یک درمان فوری و اورژانسی داشته باشد، در صورتی که فرد دچار درد حاد و شدید لگن و یا خونریزی قاعدگی شدید گردد.
 
علائم بیماری
 
   خونریزی شدید و یا دردناک رحمی
   خونریزی طولانی مدت رحمی ( 7 روز یا بیشتر)
   فشار یا درد لگنی
   تکرر ادراری
   مشکل در تخلیه مثانه
   یبوست
   پشت درد یا پا درد
   ترشح واژینال مزمن
 
به طور نادر ، ممکن است که فیبروم در صورتی که جریان خون آن دچار اختلال شود، سبب ایجاد درد حاد ویا در صورتی که فیبروم  پایه داشته باشد و پایه آن دچار پیچ خوردگی شود ، سبب درد و تب شود.
محل فیبروم تاثیر زیادی روی علائم و نشانه های بیماری دارد.
 
فیبروم های زیر مخاطیچون به سمت دیواره داخلی رحم رشد می کنند، گاهی اوقات مسئول خونریزی قاعدگی طولانی مدت ویا شدید هستند و یا در قابلیت باردار شدن فرد اختلال می توانند ایجاد کنند.
 
فیبروم های زیر سروز رحم چون به سمت خارج رحم رشد می کنند ، گاهی اوقات می توانند روی مثانه فشار وارد آورند و سبب علائم ادراری و تکرر ادرار شوند.
 
اگر فیبروم به سمت پشت رحم رشد کند ، می تواند روی روده بزرگ فشار وارد آورده و یبوست ایجاد نماید و یا به اعصاب کمری فشار آورده و سبب پشت درد شود.
 
چه موقع  باید یک دکتر را دید؟
 
ویزیت دکتر برای شما الزامی است اگر شما :
 
   درد لگنی دارید که برطرف نمی شود
   پریود های سنگین و درد ناک دارید
   خونریزی و یا لکه بینی بین دو پریود دارید
   درد هنگام نزدیکی جنسی دارید
   مشکلات خالی کردن مثانه دارید
   مشکلات اجابت مزاج دارید
 
همچنین ویزیت فوری دکتر در موارد خونریزی شدید رحمی و یا درد لگنی تیزی که ناگهانی ظاهر شده است ، حتما الزامی است.
 
علل  بیماری
 
فیبروم های رحمی از بافت عضلانی صاف رحم میومتر منشا می گیرندالگوی رشد فیبروم ها متفاوت استبعضی از آنها آهسته رشد می کنند و بعضی در همان اندازه باقی می مانند و بعضی دیگر حتی در طول زمان جمع می شوند و کاهش اندازه می دهند.
 
اندازه و سایز فیبروم ها از بسیار کوچک که با چشم انسان قابل تشخیص نیست تا توده های بزرگ که می توانند سایز رحم را بزرگ کنند ، متفاوت است.آنها ممکن است یکی یا متعدد باشند. حتی در بعضی موارد
نادر ، ممکن است که آنقدر رحم را بزرگ کنند که تمامی شکم پر شود و به سطح قفسه سینه برسد.
دانشمندان علت فیبروم را نمی دانند ، اما مطالعات جدید اشاره به موارد زیر دارند :
 
   علل و فاکتور های ژنتیک
   نژاد
   هورمون های زنانگی
 
فیبروم ها کلا در افرادی که حاملگی و زایمان داشته اند ، کمتر رخ می دهد.  در افراد چاق ، فیبروم بیشتر دیده می شود. قرص های جلوگیری از بارداری با کاهش خطر ابتلا به فیبروم همراهند.
 
عوارض بیماری  
 
   خطر ابتلا به کم خونی بر اثر خونریزی شدید  ویا طولانی مدت رحمی
   ایجاد درد شدید بر اثر پیچ خوردن و یا استحاله فیبروم
   اختلال در بارور شدن فرد به دلیل انسداد و یا منحرف شدن لوله های رحمی
 
فیبروم های زیر مخاطی می توانند منجر به اختلال در کاشت تخمک بارور شده در دیواره داخلی رحم شوند و نتیجتا رشد جنین تحت تاثیر قرار می گیرددر این موارد، پزشکان اغلب توصیه به برداشتن این نوع از فیبروم ها قبل از تلاش برای بارور شدن می کنند .
 
در اغلب اوقات، فیبروم ها در حاملگی احتیاج به درمان ندارند.اگر که درد های شکمی در سه ماهه اول و دوم بارداری پیش آید آنرا می توان با مسکن های معمولی کنترل کرددر مورد فیبروم هایی که منجر به سقط مکرر جنین شوند ، پزشک ممکن است که یکی از فیبروم ها و یا تمامی آنها را بردارد.
 
بخصوص اگر که هیچ علت دیگری برای سقط جنین به غیر از فیبروم یافت نشودو فیبروم شکل و فرم حدود رحم را تغییر داده باشد.
 
تست های تشخیصی
 
فیبروم ها اغلب به طور اتفاقی در حین معاینه روتین لگنی  یافت می شونددکتر شما ممکن است که احساس نامنظمی در شکل رحم شما کند و پیشنهاد سونوگرافی برای تشخیص فیبروم کند.
سونوگرافی  بهترین  و دقیق ترین روش برای تشخیص فیبروم می باشددر این روش بی درد، با کمک امواج صوتی  تصاویری از رحم و تخمدانها گرفته می شود.
امروزه یک نوع سونوگرافی بنام سونوگرافی واژینال تصاویر بسیار دقیق تری از رحم  به دست می دهد.
(نسبت به روش قبلی سونوگرافی ابدومینال)
 
سایر  روش های تشخیصی، هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی می باشند درهیستروسکوپی تحت بیهوشی عمومی یا بیحسی موضعی داخل رحم با وسیله ای دوربین دار رویت شده و نواحی مشکوک و غیر طبیعی نظیر پولیپ های آندومتر رحم و یا فیبروم های پایه دار ( پدانکوله ) برداشته شده و جهت بررسی بافت شناسی به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال می شوند 
 
گاهی اوقات  سی تی اسکن ویا  ام آر آی   بسته به مورد شخص ممکن است که لازم شوند.
 
یک تست شمارش کامل سلول های خونی یا  CBC   برای تعیین وجود کم خونی در بیمار اغلب درخواست می شود.
 
درمان بیماری
 
در مورد بسیاری از افرادیکه فیبروم رحمی بدون مشکل و نشانه دارند سیاست تحت نظر گرفتن فیبروم   بهترین گزینه است.بسیاری از فیبروم ها تمایل دارند که بعد از یائسگی  کاهش اندازه داده و حتی ناپدید شوندالبته این در مورد تمامی آنها صدق نمی کند.
 
داروها شامل  GNRH Agonist  مثل       :(Lupron) کاپپتیل یا دیفرلین     
 
این داروها با کاهش سطح هورمون های زنانگی استروژن و پروژسترون سبب یک حالت یائسگی موقتی می شونددر نتیجه پریود قطع می شود و فیبروم ها جمع می شوند و کم خونی فرد بهبود می یابد.
 
البته این داروها اغلب در مرحله قبل از جراحی فیبروم به منظور کاهش اندازه آن  و برداشت راحت تر فیبروم با عمل جراحی و نیز اصلاح کم خونی قبل از عمل جراحی بکار می رونداز عوارض آنها گرگرفتگی و پوکی استخوان در صورت مصرف طولانی مدت داروبیش از ماه ) هستند.
 
قرص های جلوگیری خوراکی  ویا قرص های پروژسترونی می توانند به کنترل خونریزی رحمی ناشی از فیبروم کمک کنندولی نمی توانند  اندازه فیبروم را کاهش دهند .
 
هیسترکتومی عمل برداشت رحم ) : این عمل تنها راه حل دائمی برای فیبروم های رحمی است اما باید در نظر داشت که این با این عمل توانائی بچه دار شدن فرد از بین می رود ، لذا برای افرادیکه دیگر مایل
به باروری نیستند، گزینه خوبی محسوب می شود.
 
میومکتومی عمل برداشت فقط فیبروم ) : این عمل عارضه اش از عمل برداشت رحم ، کمتر است ولی احتمال عود برگشت مجدد فیبروم با آ ن وجود دارد.میومکتومی می تواند به روشهای باز کردن شکم
و لاپاراسکوپی انجام شودعمل لاپاراسکوپی برای برداشت فیبروم های کوچک استفاده می شوداخیرا از ربات جراحی برای برداشت فیبروم های بزرگتر و بیشتر حین لاپاراسکوپی استفاده می شود.
 
 
میومکتومی هیستروسکوپیک این روش یک گزینه مطرح برای برداشت فقط فیبروم های داخل رحم زیر مخاطی استیک لوله باریک و بلند بنام هیستروسکوپ که در نوک آن یک دور بین تعبیه شده ، تحت بی حسی موضعی یا بی هوشی عمومی وارد رحم می شود و با دید کامل ، پزشک فیبروم را  مشاهده کرده و بر می دارد.این روش فقط در وقتی که پزشک بسیار حاذق بوده و تکنیک این عمل را می داند ،کاربرد دارد.
 
    روش جراحی اولتراسوند موضعی       Focused Ultrasound Surgery                                                            
 
یک روش جراحی جدید و غیر تهاجمی برای درمان فیبروم های رحمی با استفاده از    ام آر آی 
است.این روش بسیار موثر و بی خطر می باشد . مزایای این روش بهبودی سریع و عوارض کمتر در مقایسه با  اعمال جراحی است ولی باید در نظر داشت که این روش فقط در کوتاه مدت موثر است . 
 
 
 
 
Uterine Artery Embolization  - روش لخته سازی در شریان رحمی
 
در این روش یک دکتر رادیولوژیست مجرب ، با کمک تزریق موادی بسیار ریز پلی وینیل کلراید در عروق خون رسان رحم لخته ایجاد می کند.
 
 Interventional radiologist Dr. Nestor Kisilevzky, in Sao Paulo, Brazil, performs a uterine artery embolization for fibroids.
در نتیجه خون رسانی فیبروم دچار اختلال می شود و فیبروم جمع می شود.این روش جدید برای درمان فیبروم رحم بسیار موثر استفواید این عمل شامل عدم وجود برش در دیواره شکم و کاهش مدت بهبودی پس از عمل استعوارض آن شامل درد های پس از عمل ( 7-2 روز پس از عمل ) و احتمال صدمه به ارگانهای مجاور رحم ویا تخمدانها می باشد . این روش برای افرادیکه مایل به بچه دار شدن پس از عمل هستند ، توصیه نمی شود. انجمن متخصصان زنان و زایمان این روش را فقط برای درمان کوتاه مدت خونریزی و علائم فشاری فیبروم موثر دانسته است.

Uterine Fibroid Embolization 

Highly Effective, Widely Available Interventional Radiology Treatment Often Replaces Need for Hysterectomy

Uterine fibroids are very common non-cancerous (benign) growths that develop in the muscular wall of the uterus. They can range in size from very tiny (a quarter of an inch) to larger than a cantaloupe. Occasionally, they can cause the uterus to grow to the size of a five-month pregnancy. In most cases, there is more than one fibroid in the uterus. While fibroids do not always cause symptoms, their size and location can lead to problems for some women, including pain and heavy bleeding.

Fibroids can dramatically increase in size during pregnancy. This is thought to occur because of the increase in estrogen levels during pregnancy. After pregnancy, the fibroids usually shrink back to their pre-pregnancy size. They typically improve after menopause when the level of estrogen, the female hormone that circulates in the blood, decreases dramatically. However, menopausal women who are taking supplemental estrogen (hormone replacement therapy) may not experience relief of symptoms.

Uterine fibroids are the most common tumors of the female genital tract. You might hear them referred to as "fibroids" or by several other names, including leiomyoma, leiomyomata, myoma and fibromyoma. Fibroid tumors of the uterus are very common, but for most women, they either do not cause symptoms or cause only minor symptoms.

Subserosal Fibroids

These develop under the outside covering of the uterus and expand outward through the wall, giving the uterus a knobby appearance. They typically do not affect a woman's menstrual flow, but can cause pelvic pain, back pain and generalized pressure. The subserosal fibroid can develop a stalk or stem-like base, making it difficult to distinguish from an ovarian mass. These are called pedunculated. The correct diagnosis can be made with either an ultrasound or magnetic resonance (MR) exam.

Intramural Fibroids

These develop within the lining of the uterus and expand inward, increasing the size of the uterus, and making it feel larger than normal in a gynecologic internal exam. These are the most common fibroids. Intramural fibroids can result in heavier menstrual bleeding and pelvic pain, back pain or the generalized pressure that many women experience.

Submucosal Fibroids

These are just under the lining of the uterus. These are the least common fibroids, but they tend to cause the most problems. Even a very small submucosal fibroid can cause heavy bleeding - gushing, very heavy and prolonged periods.

Prevalence of Uterine Fibroids

Twenty to 40 percent of women age 35 and older have uterine fibroids of a significant size. African American women are at a higher risk for fibroids: as many as 50 percent have fibroids of a significant size. Uterine fibroids are the most frequent indication for hysterectomy in premenopausal women and, therefore, are a major public health issue. Of the 600,000 hysterectomies performed annually in the United States, one-third are due to fibroids

Uterine Fibroid Symptoms

Most fibroids don’t cause symptoms—only 10 to 20 percent of women who have fibroids require treatment. Depending on size, location and number of fibroids, they may cause:

 • Heavy, prolonged menstrual periods and unusual monthly bleeding, sometimes with clots; this can lead to anemia
 • Pelvic pain and pressure
 • Pain in the back and legs
 • Pain during sexual intercourse
 • Bladder pressure leading to a frequent urge to urinate
 • Pressure on the bowel, leading to constipation and bloating
 • Abnormally enlarged abdomen

Imaging Expertise Enables Interventional Radiologists to Provide Gynecologists and Their Patients Better Diagnosis and Nonsurgical Treatment Options

Women typically undergo an ultrasound at their gynecologist’s office as part of the evaluation process to determine the presence of uterine fibroids. It is a rudimentary imaging tool for fibroids that often does not show other underlying diseases or all the existing fibroids. For this reason, MRI is the standard imaging tool used by interventional radiologists.

Magnetic resonance imaging (MRI) improves the patient selection for who should receive nonsurgical uterine fibroid embolization (UFE) to kill their tumors. Interventional radiologists can use MRIs to determine if a tumor can be embolized, detect alternate causes for the symptoms, identify pathology that could prevent a women from having UFE and avoid ineffective treatments. Using an MRI rather than ultrasound is like listening to a digital CD rather than a record – the quality is better in every way. By working with a patient’s gynecologist, interventional radiologists can use MRIs to enhance the level of patient care through better diagnosis, better education, better treatment options and better outcomes.

Second Opinion Prior to Hysterectomy

For true informed consent before surgery, patients should be aware of all of their treatment options. Patients considering surgical treatment should also get a second opinion from an interventional radiologist, who is most qualified to interpret the MRI and determine if they are candidates for the interventional procedure. You can ask for a referral from your doctor, call the radiology department of any hospital and ask for interventional radiology or visit the doctor finder link at the top of this page to locate a doctor near you.

 

Uterine Fibroid Treatments

Nonsurgical Uterine Fibroid Embolization – A Major Advance in Women’s Health

uterine fibroid embolization overviewUterine fibroid embolization (UFE), also known as uterine artery embolization, is performed by an interventional radiologist, a physician who is trained to perform this and other types of embolization and minimally invasive procedures. It is performed while the patient is conscious, but sedated and feeling no pain. It does not require general anesthesia.

close up of uterine fibroid embolizationThe interventional radiologist makes a tiny nick in the skin in the groin and inserts a catheter into the femoral artery. Using real-time imaging, the physician guides the catheter through the artery and then releases tiny particles, the size of grains of sand, into the uterine arteries that supply blood to the fibroid tumor. This blocks the blood flow to the fibroid tumor and causes it to shrink and die.

UFE Recovery Time

Fibroid embolization usually requires a hospital stay of one night. Pain-killing medications and drugs that control swelling typically are prescribed following the procedure to treat cramping and pain. Many women resume light activities in a few days and the majority of women are able to return to normal activities within seven to 10 days.

UFE Efficacy

 • On average, 85-90 percent of women who have had the procedure experience significant or total relief of heavy bleeding, pain and/or bulk-related symptoms.
 • The procedure is effective for multiple fibroids and large fibroids.
 • Recurrence of treated fibroids is very rare. Short and mid-term data show UFE to be very effective with a very low rate of recurrence. Long-term (10-year) data are not yet available, but in one study in which patients were followed for six years, no fibroid that had been embolized regrew.

Additional UFE Facts

 • In 2007, the first gorilla was treated with UFE for her fibroids.
 • An estimated 13,000-14,000 UFE procedures are performed annually in the U.S. (as of 2004)
 • Embolization of the uterine arteries is not new. It has been used successfully by interventional radiologists for more than 20 years to treat heavy bleeding after childbirth.
 • Embolization has been used to treat tumors since 1966. Embolization to treat uterine fibroids has been performed since 1995 and the embolic particles are approved by the FDA specifically to treat uterine fibroid tumors, based on comparative trials showing similar efficacy with less serious complications compared to hysterectomy and myomectomy (the surgical removal of fibroids).
 • Embolization of fibroids was first used as an adjunct to help decrease blood loss during myomectomy. To the surprise of the initial users of this method, many patients had spontaneous resolution of their symptoms after only the embolization and no longer needed the surgery.
 • UFE is covered by most major insurance companies and is widely available across the country.
 • Most women with symptomatic fibroids are candidates for UFE and should obtain a consult with an interventional radiologist to determine whether UFE is a treatment option for them. An ultrasound or MRI diagnostic test will help the interventional radiologist to determine if the woman is a candidate for this treatment.
 • Many women wonder about the safety of leaving particles in the body. The embolic particles most commonly used in UFE have been available with FDA approval for use in people for more than 20 years. During that time, they have been used in thousands of patients without long-term complications.

Effect on Fertility

There have been numerous reports of pregnancies following uterine fibroid embolization, however prospective studies are needed to determine the effects of UFE on the ability of a woman to have children. One study comparing the fertility of women who had UFE with those who had myomectomy showed similar numbers of successful pregnancies. However, this study has not yet been confirmed by other investigators.

Less than two percent of patients have entered menopause as a result of UFE. This is more likely to occur if the woman is in her mid-forties or older and is already nearing menopause.

Risks

UFE is a very safe method and, like other minimally invasive procedures, has significant advantages over conventional open surgery. However, there are some associated risks, as there are with any medical procedure. A small number of patients have experienced infection, which usually can be controlled by antibiotics. There also is a less than one percent chance of injury to the uterus, potentially leading to a hysterectomy. These complication rates are lower than those of hysterectomy and myomectomy.

Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound

Magnetic resonance guided focused ultrasound (MRGFU) is a non-invasive outpatient, procedure that uses high intensity focused ultrasound waves to ablate (destroy) the fibroid tissue. During the procedure, an interventional radiologist uses magnetic resonance imaging (MRI) to see inside the body to deliver the treatment directly to the fibroid. The procedure is FDA approved for treating uterine fibroids, but is under investigation for the treatment of breast, prostate, brain and bone cancer.

focused ultrasound illustration 1

MRI scans identify the tissue in the body to treat and are used to plan each patient's procedure. MRI's provide a three-dimensional view of the targeted tissue, allowing for precise focusing and delivery of the ultrasound energy. MRI also enables the physician to monitor tissue temperature in real-time to ensure adequate but safe heating of the target. Immediate imaging of the treated area following MRGFU helps the physician determine if the treatment was successful.

focused ultrasound illustration 2

The ultrasound energy used in MRGFU can pass through skin, muscle, fat and other soft tissues. High-intensity ultrasound energy that is directed to the fibroid heats up the tissue and destroys it. This method of tissue destruction is called thermal ablation.

This procedure is new and not widely available. Information on research findings can found in SIR'sMRGFU bibliography.

Surgical Treatments for Fibroids

Gynecologists perform hysterectomy and myomectomy surgery. Hysterectomy is the removal of the uterus and is considered major abdominal surgery. It requires three to four days of hospitalization and the average recovery period is six weeks.

Depending on the size and placement of the fibroids, myomectomy can be an outpatient surgery or require two to three days in the hospital. However, myomectomy is usually major surgery that involves cutting out the biggest fibroid or collection of fibroids and then stitching the uterus back together. Most women have multiple fibroids and it is not physically possible to remove all of them because it would remove too much of the uterus. While myomectomy is frequently successful in controlling symptoms, the more fibroids the patient has, generally, the less successful the surgery. In addition, fibroids may grow back several years later.

Myomectomy, like UFE, leaves the uterus in place and may, therefore, preserve the woman’s ability to have children.

 

August 2008 Practice Recommendations From American College of Obstetricians and Gynecologists Say Uterine Fibroid Embolization Is "Safe and Effective," Based on Good, Consistent Level A Scientific Evidence

Based on long- and short-term outcomes, uterine fibroid embolization, a minimally invasive interventional radiology treatment for uterine fibroids, is a safe and effective option for women to consider. Women can and should be confident about their decision to consider UFE as a treatment option. Level A treatment choices are considered proven treatments that should be offered to patients for their conditions when discussing treatment options. ACOG's Practice Bulletin is used to aid doctors in making decisions about appropriate patient care. Most women with symptomatic fibroids are candidates for UFE and should obtain a consult with an interventional radiologist to determine whether UFE is a treatment option for them.

Interventional Radiologists Can Provide Gynecologists and Their Patients Better Diagnosis and Minimally Invasive Treatment Options

Interventional radiologists use MRIs to determine if fibroids can be embolized, detect alternate causes for the symptoms and rule out misdiagnosis, identify which treatments are best suited for each patient and avoid ineffective treatments. Women typically undergo an ultrasound at their gynecologist's office as part of the evaluation process to determine the presence of uterine fibroids. An MRI is a much better imaging tool for uterine fibroids than ultrasound because it can show underlying diseases and image all of the fibroids.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۱۵:۷ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

مقدمه : از آنجایی که کیفیت تصاویر دیجیتال به مراتب بهتر از آنالوگ بوده و امکان آرشیو نمودن و انتقال تصاویر از مرکز رادیولوژی به سایر مراکز درمانی در اقسانقاط جهان حتی به صورت همزمان فراهم است و نیز امکان بکارگیری کامپیوتر در امور تشخیصی بااستفاده ازاین روش فراهم شده

امروزه تصویربرداری دیجیتال مقرون به صرفه و کارامدتر از همتای آنالوگ خود به نظر می رسد .

دیجیتال رادیولوژی ابتدا در قالب کامپیوتر رادیوگرافی یا CR با استفاده از صفحات فسفری ذخیره اطلاعات تصویر و تبدیل این اطلاعات طی فرایند خاص از آنالوگ به دیجیتال ظهور کرد . با ظهور نسل جدید دستگاههای دیجیتال رادیولوژی که بر پایه Flat Panel Detector ها استوار است و به جای استفاده از سیستم فیلم – اسکرین یا صفحات فسفری از دیتکتورهای مسطح استفاده می کند. این دیتکتورها خود بر حسب روند تبدیل اشعه ایکس به تصویر دیجیتال به دو دسته غیرمستقیم(Indirect) و مستقیم (Direct)تقسیم می شوند.

این فناوری نوین ضمن ارتقا سطح کمی و کیفی تصویر برداری پزشکی گزینه های بیشتری را پیش روی کارشناسان امر در انتخاب دستگاه مورد نیاز بخش های رادیولوژی قرار داده است. در این بخش به معرفی برخی فاکتورهای موثر در کیفیت تصاویر دیجیتال می پردازیم : Detection Efficiency یا راندمان کشف : این عامل در سیستم های فیلم اسکرین ، CR و DR وابسته به ضخامت لایه جذب کننده ، دانسیته و ترکیب این لایه می باشد که به فراخور نوع سیستم لایه جاذب دارای تعریف و ساختار خاص خود می باشد . راندمان می تواند با افزایش تراکم وحجم لایه جاذب و یا ضخامت لایه افزایش یابد و نیز به ترکیب موادی که کارخانه سازنده برای بهبود هرچه بیشتر انطباق میان تشعشعات خروجی از بدن بیمارو فوتونهای نوری خروجی از لایه جاذب به کار می برد بستگی دارد .

 سزیم آیوداید با توجه به توانایی بالای جذب فوتونهای ایکس متداولترین سنتیلاتوری است که در سیستمهای Indirect Digital radiology مبتنی بر TFT وCCD مورد استفاده قرارمیگیرد

Dynamic Range دامنه پویایی : دامنه پویایی یک سیستم تصویر برداری نسبت بین بزرگترین و کوچکترین شدت اشعه ورودی است که توانایی تشکیل تصویر رادارد . برای تمامی سیستم ها کمترین شدت مفید به وسیله نویز ذاتی سیستم وبیشترین شدت به وسیله اشباع گیرنده سیستم مشخص می شود. سیگنال باید به مقدار کافی شدت داشته باشد تا برترکیب نویزذاتی با نویز فوتونهای ایکس غلبه کند..دامنه پویایی در سیستم های فیلم اسکرین به صفحه فولی و مشخصات فیلم بستگی دارد و دامنه ای بین 10:1 تا 100:1 دارد . از این فاکتور می توان به عنوان مهمترین وجه تمایز سیستمهای CR و DR با سیستمهای فیلم اسکرین مرسوم اشاره کرد . دردستگاههای رادیولوژی دیجیتال دامنه پویایی بیانگر پاسخ دیتکتور در قالب سیگنالهای الکتریکی به اسکپوژرتابشی است. در سیستم فیلم اسکرین مرسوم نمودار افزایش دامنه پویایی به شکل S است از این رو فیلم دامنه تغییرات کمی برای یک اکسپوژر دارد واگر کمتر یا بیشتر از مقدار لازم باشد نتایج حاصله اکسپوزهای ناموفق و یاکیفیت نامطلوب تصاویر را به دنبال دارد .سیستمهای رادیولوژی دیجیتال دارای دامنه پویایی وسیعتر وشکل خطی نمودار دامنه پویایی نسبت به سیستم فیلم اسکرین است .

که در عمل درصد ناموفق بودن اکسپوژر وکیفیت نامطلوب تصویر را به مراتب کاهش می دهد .تاثیر مثبت دیگر دامنه پویایی وسیع تفاوت در جذب تشعشع در بافتهای خاص است به طوریکه به عنوان مثال در رادیوگرافی Chest با یک اکسپوز چن دانسیته مختلف می توان در اختیار داشت .از سوی دیگر از آنجایی که بهبود عمل دیتکتورماننداستفاده ازشدت بالای اکسپوژر است می توان از دریافت دوز تابشی زیاد بیمار جلوگیری کرد همانگونه که در شکل زیر می بینید دامنه پویایی در سیستمهای دیجیتال رادیولوژی به10000:1رسیده است و در مقایسه با سیستمهای فیلم اسکرین به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است. Spatial Resolution: همانطور که می دانید قدرت تفکیکی فضایی توانایی سیستم تصویر برداری در نمایش دو ساختار مجاور به طور مجزا با وضوح لبه تصاویر است . گمگشتگی قدرت تفکیکی فضایی ممکن است به دلیل تار شدن تحت تاثیر فاکتورهای هندسی اتفاق بیافتد. در سیستمهای فیلم اسکرین Spatial Resolution مقدمتا به وسیله ضخامت صفحه فولی تعیین می شود .ضخامت زیادصفحات موجب تولید فوتونهای نوری به تعداد بیشتر و به صورت منتشره پیش از آنکه به فیلم برسند می شود لذا در این حالت سیستم دارای قدرت تفکیکی فضایی کمتری است .سیستم فیلم اسکرین سنتی با 400 speed برای رادیوگرافی های عمومی قدرت تفکیک فضایی محمدودی تقریبا 7 lp/mm . در ماموگرافی با توجه به اهمیت جزئیات صفحه فولی بسیار نازکی مورد استفاده قرار می گیرد لذامحدوده رزولوشن اغلب بیشتر از 15lp/mm است.

در سیستم های CR منبع اصلی کاهش Spatial Resolution اسکتر هایی است که از نور لیزر در طول بازخوانی الکترود تصویر ایجاد می شود .در سیستم های DR دو فاکتور بر قدرت تفکیک فضایی موثر است اولین عامل برای سیستم های indirect پخش نور بین سنتیلاتور و لایه فوتودایود( آمورفوس سیلیکون)در هنگام تبدیل اشعه ایکس به فوتونهای نوری است که امروزه کارخانجات سازنده با استفاده از سنتیلاتورهای دارای ساختار بر این فاکتور غلبه نموده اند در این روش سزیوم آیوداید رابا ساختار سوزنی شکل به کار می برند که از پخش و انتشار فوتونها ی نوری جلوگیری می کند .در سیستمهای direct به دلیل استفاده از آمورفوس سلنیوم و تبدیل مستقیم اشعه ایکس به بار الکتریکی عامل پخش نور به طور کامل حذف شده است و یکی از دلایل برتری سیستمهای DDR به DR و البته به سیستم های CR و فیلم اسکرین می باشد . Modulation Transfer Function : MTF ظرفیت دیتکتور در انتقال نوسان و مودولاسیون سیگنال ورودی در فرکانس فضایی معین یا تعیین شده به خروجی آن است .در رادیوگرافی اشیا دارای اندازه و شفافیت گوناگونی هستند که با شدتهای متغییر رنگ خاکستری نشان داده می شوند.MTFعهده دار تبدیل کنتراست اشیا به کنتراست تصاویربه همان میزان است .در تصویر برداری عمومی جزئیات مربوطه در دامنه ای بین cycles/mm2و0 است که نیازمندمقدار MTF بالایی است . DQE : یکی از متغییر های فیزیکی اساسی مرتبط با کیفیت تصویردر رادیوگرافی است و به بهروری دیتکتور درفرایند تبدیل اشعه ایکس به سیگنال تصویر باز می گردد . DQE با مقایسه نسبت سیگنا ل به نویز درخروجی دیتکتور محاسبه می شود. DQE به اسپوژر اشعه ایکس ، بسامد فضایی spatial frequency ،MTF و مواد سازنده دیتکتور بستگی دارد . کیفیت ( ولتاز و جریان )تشعشع به کار رفته نیز تاثیر بسزایی در DQE دارد .مقدار DQE بالا اشاره بیانگر آن است که شرایط اکسپوز کمتری نیاز است تا کیفیت تصویر در مقایسه با سیستم های دیگر در اختیار ما قرار دهد ..دیتکتور ایده آل دیتکتوری است که DQE برابر با 1 داشته باشد یعنی تمامی انرژی اشعه ایکس را جذب و به اطلاعات تصویر تبدیل نماید دستیابی به چنین شرایطی مقدور نیست . در عمل DQE دیتکتور دیجیتال محدود به 0.45 at 0.5 cycles/mm است . شکل زیرمقایسه DQE در سیستمهای CR و DR را نشان میدهد: سنتیلاتورها در Indirect Digital Rdiology : سنتیلاتورها در دستگاه هایرادیولوژی دیجیتال مبتنی بر Indirect Conversion از ارکان اصلی سیستم به شمار می روند . وظیفه سنتیلاتور تبدیل فوتونهای اشعه ایکس به نور مرعی متناسب با انرژی فوتونهای ایکس است . و در ادامه این نورمرعی به وسیله فوتودایود که همان لایه آمورفوس سیلیکون می باشد به بار الکتریکی تبدیل و جهت بازخوانی و ترجمه به تصویر دیجیتال آماده می شود . در ساخت این لایه سنتیلاتور ممکن است از مواد گوناگونی نظیر : خاکهای کمیاب (گادولونیوم اکسی سولفاید GD2O2S) به صورت ورقه مجزا و قابل تفکیک استفاده شود. ودر مواردی از سزیوم آیوداید CSI استفاده می شود که برای بدست آوردن بهترین راندمان تزویج نوری به صورت مستقیم در آرایه قرار می گیرد. در شکل زیر راندمان جذبی سزیوم آیوداید با گادولونیوم اکسی سولفاید مقایسه شده است: در مقایسه سزیوم آیوداید با خاکهای کمیاب باید به نکات زیر توجه داشته باشیم : 1) سزیوم آیوداید قدرت بسیار زیادی در جذب فوتونهای اشعه ایکس دارد . لذا در مواردی مانند فلوروسکوپی نیزکه شدت اشعه کمتر است مورد استفاده قرار می گیرد . 2) سزیوم آیوداید تقریبا دو برابر گادولونیوم اکسی سولفاید نور تولید می کند . 3) می توان آنرا به شکل ساختار سوزنی در ساختمان سنتیلاتور استفاده کرد که این خود سبب جلوگیری از پخش نور به هنگام تبدیل اشعه ایکس به نور مرعی می شود . با این روش می توان از ضخامتهای بیشتر سزیوم آیوداید بدون آنکه با کاهش قدرت تفکیک فضایی و در نتیجه کاهش کفیت تصویرمواجه شویم استفاده کرد. به عنوان مثال ضخامت لایه سزیوم آیودایدی معادل 600 میکرومتر رزولوشنی برابر با ضخامت 300 میکرومتری صفحات خاکهای کمیاب دارد . 4)پیک نور جذبی در فوتودایودها در طیف سبز و طول موج 500 نانومتر است که در این فاکتور هم سزیوم آیوداید از خاکهای کمیاب پیشی گرفته و فوتونهای نور مرعی را در سطحی از انرژی که برای جذب هرچه بهتر توسط آمورفوس سیلیکون مناسب است فراهم می کند . لذا ترکیب این دو ماده در کنار هم ( سزیوم آیوداید به عنوان سنتیلاتور و آمورفوس سیلیکون به عنوان فوتودایود ) بیشترین DQE را برای دستگاه دیجیتال رادیوگرافی دارد .ومیزان بالای DQE بیانگر توانایی دستگاه در ارایه تصویر با کیفیت بهتر است . DQEدر دستگاه های Indirect مبتنی بر CSI دو برابر CR ، CCD و سیستم فیلم اسکرین است .و این موضوع بیانگر رزولوشن بیشتر تصویر این سیستمها نسبت به سیستمهای فوق در دوزتابشی یکسان است . استفاده از مشاوره های علمی و تخصص از سوی کارشناسان مسلط به دانش روز در خصوص انتخاب و خرید دستگاههای تصویربرداری کمک شایانی به انتخاب صحیح ، صرف هدفمند هزینه ها و تضمین بهره وری مراکز تصویر برداری کردهو از هدر رفت هزینه وزمان در دپارتمانهای رادیولوژی جلوگیری می کند .


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۱۵:۱۵ بعد از ظهر ] [ آرمان ]
 


جهت بررسي اختلالات ژنيكولوژي از دستگاههاي تشخيصي متعددي از قبيل سونوگرافي US،توموگرافي كامپيوتري CT و MRI استفاده مي شود اين مقاله به استفاده از سونوگرافي تشخيص به عنوان اولين ابزار ارزيابي اختلالات ژنيكولوژي تشخيصي به عنوان اولين ابزار ارزيابي اختلالات ژنيكولوژي تأكيد دارد.در مواردي كه

سونوگرافي در بيماريهاي خاصي از قبيل آندومتريوز و يا نئوپلاسمها از روشهاي تشخيصي ديگري مانند MRI ويا CT استفاده مي شود.


امروزه دركليه مطبهاي ژنيكولوژي و مراكزخدمات تشخيصي تصويربرداري، سونوگرافي كاربرد چشمگيري دارد. اعتماد بالاي بيماران به سونوگرافي و هزينه كم آن،آن را به عنوان يك ابزار قابل استفاده اصولي در ارزيابي اختلالات ژنيكولوژي معرفي نموده است.بعضي از متخصصان از سونوگرافي واژينال (TVS) بصورت روتين جهت بررسي لگن استفاده مي كنند،در حاليكه عده اي ديگر فقط در موارد مشكوك از آن استفاده مي نمايند. استفاده از سونوگرافي واژينال بستگي به تجربه باليني فرد انجام دهنده و ارتباط با زمينه هاي پاتوآناتوميك دارد.
درمواردي كه سونوگرافي لگن تشخيص دهنده نباشد،جهت ترسيم بهتر ناهنجاريهاي آناتوميكي از MRI و CT استفاده مي شود. اين دو وسيله در مراكز تشخيصي تصويري وجود دارند و هزينه آنها از سونوگرافي واژينال گرانتراست.اگرچه مي توان جهت تشخيص قطعي،خصوصاً دربعضي اختلالات مانند آدنوميوزس كه يافته هاي سونوگرافي آن ممكن است جزيي باشد بطورانتخابي ازآنها استفاده كرد.جهت Staging نئوپلاسم هم MRI و CT ممكن است ضروري باشد.MRI و CT نسبت به سونوگرافي وابسته به تجربه فرد انجام دهنده نيست، و تصاويرمقاطع مختلف را بدست مي دهند.
اين مقاله استفاده هاي رايج از روش هاي تشخيصي را در ارزيابي اختلالات ژنيكولوژيك بيان نموده و آنها را به تصوير كشيده است.بخش هاي كوچكتر اين فصل به شايعترين انديكاسيون هاي تصويربرداري در ژنيكولوژي اختصاص دارند.

Obstetric Ultrasound at Sonotech Pakistan.

دستگاه و تكنيك سونوگرافي
 

سونوگرافي تشخيصي لگني ممكن است شكمي (TAS) يا واژينال (TVS) باشد.در نوع شكمي، رحم و آدنكس ها از طريق مثانه متسع شده تصويرمي شوند.درنوع واژينال جهت به تصويركشيدن جزئيات رحم و تخمدان ها پروب داخل واژن قرار داده مي شود.درسونوگرافي آبدومينال تصويركلي از رحم وراگانها درقسمت پايين شكم به دست مي آيد و اگر تأثير چربي يا مزاحمتهاي روده و يا ساير ارگانهاي مجاورنباشد،بهترين فرم بررسي لگن خواهد بود.بطوركلي براي توده هاي بزرگ مانند فيبرومهاي شكمي كه تا بيرون لگن كشيده شده اند بهتراست از سونوگرافي آبدومينال استفاده شود.درمورد خانمهايي كه تخمدان ها درسطح قدامي قرار گرفته اند، سونوگرافي ابدومينال با مثانه پرتصوير بهتري از تخمدان ارائه مي دهد. سونوگرافي واژينال رنگي داپلر خون جاري به طرف شكم و درون آن را نشان مي دهد. همچنين براي افتراق توده هاي شكمي و تخمداني و ارزيابي عروقي آنها مي توان از اين نوع سونوگرافي استفاده كرد.


سونوگرافي ازطريق شكم تصويركلي لگن و ارگانهاي لگني را ارائه مي دهد.جهت انجام اين سونوگرافي مثانه بايد كاملاً پر ومتسع باشد تا روده ها را به خارج از لگن راند. گاهي چربي زير پوستي و چربي لگني با افزايش انتشارامواج سونوگرافي مانع تصويردقيق و واضح مي شود. سونوگرافي آبدومينال با ترانسديوسر 3/5MHZ خطي يا Curve انجام مي شود.محل استقرار پروب درسطح شكم و تخمدان ها است. تصاوير در مقاطع ساژينال،عرضي و مايل تهيه مي شوند.سونوگرافي (Real Time)، دربررسي حركات دودي روده ها و مواردي مانند ورود ادرار از حالب به مثانه مهم است.
احاطه به تصوير TVS زماني كه قله تصويربطرف بالا باشد بهتراست،با اينحال بعضي ها ترجيح مي دهند كه قله تصوير بطرف پايين باشد.بهرحال فرد امتحان كننده بايد آشنا به صفحه اسكن و اعضاي تصوير شده باشد.
TVS اطلاعات جزئي تري نسبت به TAS فراهم مي كند كه با تصاوير رحم در محور بلند و كوتاه بعنوان نشانگر مركز لگن شروع مي شود.بعد ازآن،فرد امتحان كننده پروب را بطرف آدنكس ها هدايت مي كند از وريد ايلياك داخلي بعنوان تعيين بستر تخمدان استفاده مي شود.محل تخمدان بخصوص در افرادي كه هيستركتومي شده اندبسيارمتغيراست.ممكن است پروب به قسمت وسط واژن كشيده شود تا بتوان تصوير محوركوتاه رحم كه آنتي فلكس مي باشد را رويت كرد.رحم رتروفلكس به راحتي ديده مي شود چون درمسيرمحور آناتوميك واژينال قراردارد.فرد امتحان كننده مي تواند به آرامي فشارمختصري روي شكم وارد كند تا متوجه تحريك اعضاء مذكورشود.درصورتي كه چسبندگي وجود نداشته باشد،بايد رحم و تخمدان ها براحتي از هم جدا شوند و حركت كنند(موقع جلودادن پروب).اين علامت بعنوان علامت عضو لغزنده (اسلايدينگ) ناميده مي شود كه عدم وجود آن ممكن است دال بر وجود چسبندگي باشد.


TVS با پروب هاي مختلفي ازجمله انحناي خطي-الكترونيكي و مكانيكال سكتورانجام مي شود(شکل 2).الكتروپروب هاي واژينال در فركانس بالا عمل مي كنند كه بتوانند 10 سانتي متراول فيلد را نشان دهند.بعد از اينكه پروب با محلول ضدعفوني پاك شد بايد با كاندوم پوشانده شود.براي راحتي بيمارپروب بايد روي انگشتان فرد معاينه كننده كه مدخل خلقي واژن را به آرامي فشارمي دهد قرار گيرد.شايعترين پروب مصرفي درTVS آنهايي هستند كه اجزاء ترانس ديوسر چرخنده دارند(سكتور مكانيكال) و آنهايي كه از المان هاي چند گيرنده اي تشكيل شده اند كه سبب مي شود تا موج با تحريك انتخابي الكترونيكي تشكيل شود(رشته انحناي خطي).طرح قسمت تصويري پروب،بنام فوت پرينت (footprint) نيز براساس شكل و اندازه تغييرمي كند.بهترين و جزئي ترين تصوير توسط پروب ترانسديوسربا انحناي فشرده كه داراي دنسيته خطي بالا 
است اعمال مي شود.پروب هاي ترانس واژينال با فوت پرينت كوچك و تنه كوتاه در زنان يائسه (بعلت كاهش قدرت اتساع واژن) استفاده مي شود.


از تصاويرسونوگرافي مي توان روي فيلم - كاغذ يا ديسك نوري كپي برداشت.در مواردي مثل هيستروسونوگرافي تصويري پروب براساس شكل و اندازه آن تغيير مي كند. دراكثر موارد ترانسديوسر پروب انحناي فشرده كه داراي دانسيته خطي بالا است،بهترين تصوير را مي دهد.
سونوگرافي داپلررنگي از طريق واژن (TV-CDS) اطلاعات آناتوميك TVS را با اطلاعات حاصل ازجريان خون درداپلر رنگي با هم مي آميزد.اين وسيله گرانتراز TVS استاندارد است،ولي بايد توجه داشت كه CDS-TVS اطلاعات بهتري را در مورد توده هاي لگني به دست مي دهد.


TV-CDS جريان خون را در رحم و آدنكسها بررسي مي كند.جريان بطرف يا داخل عضو بوسيله بررسي موجهاي اندكس رسيو (RI)(سرعت ماكزيمم سيستولي منهاي سرعت سيستولي حداقل تقسيم بر سرعت ماكزيمم سيتولي)اندازه گيري مي شود.فرد بايد علائم بين زاويه 30 و 60 درجه رگ را جهت بررسي ايده ال امواج بدست آورد.شكل موج،منعكس كننده تغييرات فراكانس با گذشت زمان است كه ارتباط به سرعت دارد.كالرداپلراستاندارد براساس فركانس با نشان دادن رنگ قرمز بعنوان جهت جريان بطرف پروب و رنگ آبي بعنوان جهت جريان دورازپروب نمايان مي شود.
تكنيك TV-CDS وابستگي بسيار زيادي به اپراتوردارد ولي اطلاعات مهمي در مورد جريان خون به رحم وضمائم مي دهد. براساس انديكاسيون باليني،بررسي جريان خون شرياني و ورودي به رحم و ضمائم انجام مي شود كه شامل بررسي جريان خون شريان رحمي و شاخه هاي آدنكسال آن و شريان تخمداني و شاخه هاي آن است. درحال حاضراسكنرهاي سازنده هاي مختلف،حساسيت هاي متفاوتي را نشان مي دهند.

 

بيماريهاي آندومتريال
 

بعلت نزديك بودن پروب ترانس واژينال به رحم،آندومتر دراكثر موارد جزئيات بيشتري بررسي مي شود،ولي بررسي اندومتر احتياج به انجام تكنيك درست دارد.چون آندومترشكل غيرژئومتريك دارد،خطاهاي اپراتورمي تواند باعث تشخيص ضخامت كاذب زياد يا كم شود.اين نكته حائزاهميت است كه آندومتر را در بزرگترين مقطع طولي رحم و در حداكثر ضخامت فوندال رحم اندازه گيري كنيم كه اين معرف اندازه گيري دو لايه آن است.سطح آندومتر ازنظر صاف يا نازك بودن نيز بايد تعيين شود.


TVSرل مهمي در بررسي بيماراني كه خونريزي واژينال ناشناخته دارند،بازي مي كند.اين نكته مهم است كه ازنظركلينيكي احتمالات تشخيصي بيماران با خونريزي واژينال قبل از يائسگي با بعد از يائسگي متفاوت است.عموماً خونريزي واژينال قبل از يائسگي با عدم تخمك گذاري همراه است درحالي كه پاتولوژي هاي مختلف مثل اندومتريت آتروفيك-هيپرپلازي و كانسر بعد ازيائسگي شايعتراست.درسنين توليد مثل،آندومتر براساس زمان سيكل قاعدگي و توسعه فوليكول تخمداني تغييرمي كند.
در فازقاعدگي،آندومترطبيعي بين 3تا5 ميلي مترضخامت دارد با مختصر اكوژنيسيته، همانطوركه آندومتر تا حدود تخمك گذاري رشد مي كند شكل چند لايه با ضخامت بين 5 تا 8 ميلي مترايجاد مي شود.لايه داخلي اكوژن معرف لايه بازال و لايه خارجي معرف لايه فونكسيونل است.بعلاوه،فاصله اكوژن مركز معرف باز پس زدن موكوس سرويكال است.درفاز ترشحي،آندومتركاملاً اكوژن و بين 12تا14 ميلي متراست.
دربيماران پيش از يائسگي آندومتريت يا فيبروئيد رحم اكثراً همراه با سيكل هاي بدون تخمك گذاري است.اثر فيبروئيد روي آندومتردرمورد ميوم ساب موكوس با جابجايي آندومترنمايان مي شود.آندومتريت باعث افزايش مشتقات آندومتر و گاهاً مايع داخل حفره اي مي شود.مايع داخل حفره اي در زنان ممكن است بعد ازيائسگي ديده شود.چنانچه ضخامت يك لايه اي آندومتر كمتراز 4 ميلي متر باشد پديده اي خوش خيم تلقي خواهد شد.
فيبروئيدها باعث بهم خوردن نظم عضله هاي ميومترمي شوند و بطور تيپيك هيپواكو بوده يا درمقايسه با ميومترطبيعي اكوژنيسيته مخلوط دارند.بعضي فيبروئيدها دچاركلسيفيكاسيون هستند.پديكول فيبروئيد ساب سروز در زمان سونوگرافي نمايان است(يا درموقع معاينه لمس مي شود). فيبروم ساب موكوس تا حفره رحمي ادامه داشته و آندومتر نازك روي آن را جابجا مي كند.اين ضايعات در موقع سونوهيستروگرافي بهتر نمايان مي شوند. بندرت فيبروئيد بعنوان توده توپردرناحيه آدنكسال ديده مي شود كه معرف انواع داخل ليگاماني يا پديكوله است.
TVS بالاترين رل تشخيص را در خونريزي هاي ناشناخته قبل يا بعد از يائسگي دارد.بطوركلي ضخامت آندومتر كمتراز 5 تا 8 ميليمتربعد از يائسگي در زني كه تحت درمان دارويي نيست،طبيعي است.شكل آندومترنيز در بررسي ها مهم است زيرا تغييرات كيستيك كوچك در پوليپ هاي كوچك يا درمصرف تاموكسي فن و درميومترزيرلايه آندومترديده مي شود.TVS در مواردي كه آندومتر ضخيم باشد ممكن است معرف هيچرپلازي باشد ولي ازنظرهيستولوژي اختصاصي نيست. دراين مورد ممكن است بيوپسي آندومتر يا كورتاژ تشخيصي مورد نياز باشد.ناحيه زير آندومتردرمواردي كه ضخامت آندومتر وجود دارد بايد بررسي شود و اگر نامنظمي ديده شود نفوذ ميومتررا بايد در نظر گرفت.
TVS رل مهمي درتعيين افراد كانديد بيوپسي آندومتردارد.آندومتركمتر از 5 ميلي متر مشخصه آندومتريت آتروفيك است در حالي كه آندومتربيشتر از 6 ميلي متر ممكن است نشان دهنده هيستولوژي غيرطبيعي باشد.براين نكته تاكيد كرد ضخامت كه آندومتربايد دقيقاً اندازه گيري شود،چون تكنيك غلط يا فيبروئيد مجاور مي تواند اندازه گيري را واقعي سازد.
TVS نيزبهترين وسيله ارزيابي خونريزي هاي ناخواسته در زمان هورمون درماني است.براساس رژيم هاي دارويي متفاوت، ضخامت آندومتر بايد كمتر از 8 ميلي متر باشد.دربعضي بيماران كه استروژن و پروژسترون استفاده مي كنند تا 3 ميلي متر اختلاف درضخامت ممكن است ديده شود كه بستگي به اين مسئله دارد كه سونوگرافي درچه زماني از چرخه قاعدگي انجام شده باشد.همينطور بيماراني كه تاموكسي فن مصرف مي كنند بطور سريال نياز به سونوگرافي TV جهت بررسي ضخامت و نامنظمي آندومتر دارند چون در اين گروه هيپرپلازي و كانسر شايع تر است.بعضي افراد نقاط كيستيك ظريف درميومتر داخلي را كه معرف آدنوميوز(با عود فعاليت)است را در بيماراني كه تاموكسي فن مصرف مي كنند،گزارش كرده اند.
سونوهيستروگرافي كه طي آن تزريق سالين درحفره رحمي صورت مي گيرد در مواردي انجام مي شود كه در TVS انجام شده روتين،شك به پوليپ يا فيبروز ساب موكوس وجود داشته باشد.دراين تكنيك از كاتتري نازك يا لوله تلقيح بعنوان وسيله اي براي تزريق سالين بداخل حفره رحمي استفاده مي شود.پوليپ ها بطور تيپيك ساختماني اكوژن دارند كه بداخل حفره نفوذ كرده است.درحالي كه فيبروئيدهاي ساب موكوس اكثراً هيپواكوئيك هستند.اين عمل بسيار مورد قبول بيماران بوده و بايد درفاز فوليكولر انجام شود.بعلاوه، در بيماران نازا مي تواند چسبندگي رحمي را تشخيص دهد. لازم به ذكراست كه چسبندگي رحمي بصورت لايه هاي اكوژن نازك بين دو لايه اندومتر ديده مي شود.
موقعي كه آندومتر ضخامت بسيار زياد و شكل غيرعادي دارد بايد كانسرآندومتر در نظر گرفته شود.بيشتر مطالعات ضخامت بيش از 9تا 10 ميلي متر را در كانسرآندومترگزارش مي كنند.با بررسي فضاي هيپواكو بين ميومتر و آندومتر مي توان احتمال نفوذ كانسر را مطرح كرد. نفوذ تومور معمولاً ساختار اين لايه را برهم مي زند.درموارد مشكوك يا مشكل،MRI با كنتراست مي تواند به عنوان وسيله اي ثانويه براي بررسي بيشتر ميومتراستفاده شود.

توده هاي لگني 
 

سونوگرافي هاي TA و TV وسيله اي براي بررسي محل محتويات داخل توده و اختلالات همراه در بيماران با توده هاي لگني مي باشند،توده هاي بزرگتر از 10 سانتي متربهتراست از راه سونوگرافي شكمي بررسي شوند.
TVS اطلاعات مهمي در مورد محل استقرار توده نسبت به رحم و تخمدان مي دهد.سونوگرافي داپلررنگي تست ثانويه اي است كه براي بررسي واسكولاريته در موارد پيچش احتمالي يا ارزيابي خوش خيمي يا بدخيمي توده مورد استفاده قرار مي گيرد.نكات مهم تشخيصي براساس محل و محتويات داخل كيست درجدول شماره 1 نشان داده شده است.
كيست هاي فيزيولوژيك،ديواره اي صاف بدون سپتوم هاي داخلي دارند. محل آنها در تخمدان با TVS اثبات مي شود.اين تكنيك بعد ازيائسگي بدون علامت كاربرد مهمي دارد،چون دريك مطالعه زنان تا 15% كيست تخمدان داشته اند كه اين كيست ها درعرض 6 ماه تا يك سال ممكن است كوچك يا بزرگ شوند.احتمال بدخيمي آنها را بايد با تست هايي مثل CA-125 ارزيابي كرد.در زنان قبل از يائسگي تشخيص ضايعات كيستيك كه خودبخود بهبود مي يابند.از مواردي كه بطور دائم بزرگ مي شوند مهم است.كيست جسم زرد هموراژيك بطورمشخص رشته هاي نازك فيبريني اكوژن درتوده هاي هيپواكو با ديواره اي تا حدودي ضخيم و نامنظم دارد.جريان با امپدانس پايين مشخصه جسم زرد هموراژيك است.

جدول 1 :تشخيص افتراقي توده هاي لگني با TAS و TVS
 

موقعیت

قوام داخلی

 

 

کیستیک

کمپلکس

توپر(SOLID )

تخمدان

کسیت فیزیولوژیک 
کسیت های نئوپلاستیک

کسیت درموئید
کیست های نئوپلاستیک
کیست های هموراژیک
آبسه  لوله ای -تخمدانی

متاستازها
تومورهای توپر تخمدان فیبروم

آدنکسال

کیست مجاور تخمدان

آندومتریوم

تومور لوله ای

خارج تخمدانی

هیدروسالپنکس

-

-

رحم

کیست تکاملی

فیبروئید دژنره

فیبروئید پایه دار

سایر موارد

-

مالفورماسیون شریانی –وریدی
دیورتیکولوز
آپاندیسیت کومپلیکه

لنفاد نوپاتی

ازطرف ديگر وجود برجستگي هاي پاپيلريا سپتومهاي نامنظم و ضخيم معمولاً همراه با تومورهاي تخمدان مي باشد.يافته هاي مورفولوژيك ابتدايي كانسر تخمدان ممكن است ضعيف باشد ولي وجود نامنظمي داخلي ثابت دريك توده در بيماران با ريسك فاكتور،احتمال بدخيمي را مطرح مي سازد.
اگرچه اشكال سونوگرافيك توده ها غيراختصاصي است ولي برخي ازاين اشكال با درجه اختصاصي بالايي همراه است.يكي از اينها تصوير Ground glass آندومتريومي است كه حاوي لخته ارگانيزه مي باشد.يافته ديگرنقاط يا مناطق اكوژنيك دركيست درموئيد است.در بعضي موارد كيست درموئيد اكوهايي كه ازhair ball خارج مي شوند ديده مي شود. بابالا بردن ميزان دقت دستگاه سونوگرافي ديدن منطقه اي اكوژن در يك تخمدان طبيعي شايع است.اگر كيست درموئيد در يك تخمدان ديده شود،بررسي تخمدان مقابل از نظر وجود كيست درموئيد حائز اهميت است زيرا در15% موارد كيست درموئيد دو طرفه وجود دارد.
TV-CDS بررسي تكميلي توده هاي لگني از نظرپتانسيل بدخيمي است. براي دستيابي به بهترين نتيجه،يافته هاي TV-CDS بايد با يافته هاي مورفولوژيك و باليني تطبيق داده شود.اين تكنيك اگرچه محدوديت هايي دارد ولي درارزيابي قبل از عمل توده هاي لگني كمك كننده است.بستگي به تعداد سري هاي مطالعه شده دقت تشخيصي 80 تا 90 درصد در مورد اين روش گزارش شده است.بايد پذيرفت كه مقداري Overlap امپدانس دربعضي كيست هاي فونكسيونل و تومورها وجود دارد.با اينحال در زمينه هاي باليني صحيح TV-CDS اعتماد بيشتري نسبت به TVS درتشخيص ضايعات خوش خيم از بدخيم ايجاد مي كند.
ضايعات بدخيم بطورغيرطبيعي امپدانس پاييني دارند.يك علامت كاهش امپدانس عروقي درعروق تومورها ديده مي شود.بطوركلي بدخيمي ها تمايل به جريان پايين امپدانس با توده هاي عروقي در مناطق غيرطبيعي دارند.اين تست بعد از يائسگي حساسيت بيشتري دارد.چون ضايعات التهابي لگني يا آندومتريوم يا جسم زرد هموراژيك نيزمي توانند جريان پايين امپدانس را نشان دهند.
وقتي TV-CDS با TVS همراه مي شود رل مهمي را در بررسي زناني كه در معرض خطركانسرتخمدان هستند ايفا مي كند.قراردادن آن در برنامه هاي تشخيصي ابتدايي وسيله خوبي براي تشخيص ابتدايي تومورهاست. مشكل اصلي در غربال گري كانسرهاي تخمدان شيوع پايين آن است.با يافتن زنان با ريسك بالا و ادامه بررسي هاي تخمداني و آندومتريال اين بررسي ها ارزش بيشتري در ابتدايي ترين مراحل پيدا مي كند.
بعضي گزارشات حاكي از 2 مورد كانسر تخمدان يا آندومتر در 1000 زن است كه تحت غربالگري قرار گرفته اند.اطلاعات داده شده بايد شامل موارد بيماران زياد در طي ساليان متعدد باشد تا بتوان موثر بودن غربالگري را تأييد كرد.

درد لگني
 

TVS رل مهمي در بررسي بيماران با دردهاي لگني دارد.TVS مي تواند بزرگي تخمدان و وجود فوليكول هاي نارس در سطح تخمدان كه درتخمدان پلي كيستيك ديده مي شود را تشخيص دهد.
سونوگرافي داپلررنگي مي تواند جريان طبيعي يا غيرطبيعي را در تخمدان بررسي كند.ازآنجايي كه جريان سياهرگ اولين جايي است كه در تورسيون تحت تأثير قرار مي گيرد CDS مي تواند در تشخيص كمك كننده باشد.عدم وجود جريان سياهرگي در يك سونوگرافي كالرداپلردقيق مي تواند احتمال تورسيون را مطرح نمايد. به اين موضوع بايد دقت كرد كه خطا در نسبت Gray scale به تقدم رنگ ممكن است به تشخيص غلط تورسيون بيانجامد.بنابراين لازم است كه جريان در حدود آدنكس بررسي شود تا اثبات شود كه عدم وجود جريان حقيقي است.يافته هاي CDS در تورسيون تخمدان به كامل بودن و مزمن بودن اين بيماري هم ارتباط دارد. جريان در رگهاي تغذيه كننده (علي رغم وجود پيچش)معمولاً ديده مي شود.CDS همچنين مي تواند برقراري جريان را پس از رفع تورسيون اثبات كند.
تورسيون لوله بطور مجزا نادرمي باشد كه ممكن است در كساني كه جراحي بستن لوله هاي دو طرفه داشته اند ديده شود.CDS ساختماني دوكي شكل و مجزا از تخمدان را نشان مي دهد كه يا جريان دياستوليك ندارد و يا جريان دياستوليك آن معكوس شده است.
يكي از علل شايع دردهاي لگني كيست هموراژيك مي باشد.قسمت هموراژيك بطور تيپيك جرياني را نشان نمي دهد.در حالي كه بافت طبيعي تخمدان جريان سرخرگي سياهرگي را نشان مي دهد. آندومتريوم امواج مختلفي را نشان مي دهد كه بستگي به زمان معاينه بيمار دارد در فاز قاعدگي،امپدانس پايين معرف خونريزي فعال در توده است درحالي كه در زمانهاي ديگر سيكل،به علت لخته ارگانيزه امپدانس بالايي ديد مي شود.
آدنوميوزيس ممكن است تغييرات كمي را در TVS نشان دهد كه شامل نقاط نامرتب اكوژن درميومتر زيرآندومتر مي باشد. بندرت فضاهاي كيستيك حقيقي در ميومتر ديده مي شود.واسكولاريته آدنوميوز نسبت به فيبروئيد منتشرتراست كه نشان دهنده تيپ جريان سطحي لبه اي مي باشدMRIبا كنتراست ممكن است در جهت اثبات آدنوميوز استفاده شود.
هرفرد بايد فكر مواردي مثل آپانديسيت يا سنگ كليه را بعنوان علل غيرژنيكولوژيك در ذهن داشته باشد.درTVS آپانديسيت، توده اي دوكي شكل و غيرقابل كمپرس در قسمت پايين و راست شكم كه ديواره اي ضخيم (بيش از6 ميلي متر) دارد را مي بينيم.بهترين راه بررسي درموارد احتمالي آپانديسيت انجام سونوگرافي شكمي است كه همزمان فشار ثابت مختصري روي شكم وارد مي كنيم.درصورت پارگي،مايع اطراف آپانديس غير طبيعي ديده مي شود. در فاز حاد،افزايش جريان خون در اطراف آپانديس ديده مي شود.TVS همچنين مي تواند سنگ كليه را در قسمت پايين حالب نزديك مثانه دربعضي بيماران نشان دهد. جريانات ادراري حالب بطور واضع در CDS ديده مي شود و ساختمانهاي اكوژن در قسمت پايين حالب در پايه مثانه قابل رويت است.

نازايي
 

TVS اطلاعات مهمي را در بررسي بيماران نازا فراهم مي كند كه شامل بررسي متوالي رشد فيوليكولي و بررسي ضخامت و شكل آندومتراست. تعداد فوليكولها و اندازه نسبي آنها نيزتعيين مي شود.قطرفوليكول رسيده حدود 18 تا 20 ميلي مترو ضخامت ايده آل آندومتر قبل از تخمك گذاري بين 7 تا 11 ميلي متر است.چند لايه بودن آندومتر احتمال لانه گزيني را افرايش مي دهد.

اعمال هدايت شده از طريق سونوگرافي
 

TVS مسيرواقعي عبور سوزن را به منطقه مورد نظرنشان مي دهد.براي اين هدف وسيله هدايت سوزن به تنه پروب مي چسبد تا ازمسير واقعي مطمئن شويم.اين تكنيك براي تخليه فوليكولي يا تخليه ضايعات كيستيك مورد استفاده قرار مي گيرد.كيست هاي پريتونئال و بقاياي تخمداني و آبسه هاي توبواوارين از اين راه تخليه مي گردند.بعضي افراد تخليه سوزني آندومتريوم را در مواردي كه جراحي قبلي داشته اند،انجام داده اند.
سونوگرافي ترانس ركتال را مي توان براي هدايت انجام ديلاتاسيون و كورتاژ در مواردي كه سرويكس ديده نمي شود، استفاده كرد.موقعيت ديلاتاتورنسبت به سوراخ خارجي سرويكس ديده مي شود. بمحض اينكه ديلاتاتور وارد سوراخ شد از سونوگرافي شكمي براي تعيين محل آن در رحم استفاده مي شود.همينطور TAS مي تواند براي تعيين محل Uterine Tandem در موارد رايوتراپي استفاده شود.

حاملگي نابجا
 

TVS وسيله دقيقي براي تشخيص حاملگي نابجا است..در TVS وجود توده اي گرد و مجزا از تخمدان در بيماري كه حاملگي داخل رحم در او تشخيص داده نشده را مشكوك به EP مي كند.حلقه لوله اي بدون مايع اطراف نشان دهنده EP پاره نشده است. يافته ديگر وجود مايع داخل صفاقي اكوژنيك است.با اين روش جسم زرد را ازEP تشخيص مي دهيم.لازم به يادآوري است كه جسم زرد در حدود تخمدان قراردارد.
سونوگرافي داپلررنگي ممكن است اطلاعات بيشتري در مورد EP بدهد. CDS نقشه عروقي را نشان مي دهد كه تخمدان را ازساير اعضا آندكسال مجزا مي كند.واسكولاريته EP از هيپوواسكولرتا هيپرواسكولر متغيراست و شكل موجي اختصاصي ندارد.شكل موجي جريان دياستوليك معكوس درEP با نسج تروفوبلاستيك نكروزه ديده مي شود.

روشهاي ديگر تصوير برداري
 

MRI وسيله اي بسيار عالي براي بررسي بيماريهاي لگني است.اين بيماري ها شامل آدنوميوزيس،آندومتريت و توده هاي لگني مثل كيست درموئيد مي باشد. با MRI در سطوح مختلف تصويري،اعضاء لگني بررسي شده،و مي تواند لنفادنوپاتي همراه با تومورها را نيزتشخيص دهد.MRI پيشرفته مي تواند حتي درجه نفوذ سرطان آندومتر را به داخل ميومتر بررسي كند.
اسكن كامپيوتري توموگرافيك بخصوص براي بررسي لگن استخواني استفاده مي شود كه در نوع مارپيچي از دقت بالاتري برخورداربوده و زمان اسكن كمتراست.از MRI يا CT مي توان براي بررسي آبسه هاي داخل شكمي استفاده كرد.
استفاده ازسونوگرافي واژينال با كنتراست، وسيله اي اميدواركننده براي بازبودن لوله هااست كه معمولاً بعد ازهيستروسونوگرافي انجام شده و منجر به تجمع مايع اطراف تخمدان مي شود.خروج ماده اكوژنيك از فيمبريا در لوله سالپنكس بازبخوبي ديده مي شود.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۱۶:۲۰ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

قانون معکوس مربع فاصله  برای داشتن نور عالی در عکاسی

به طور کلی قانون مربع معکوس این طور تعریف می شود: «هر قانون فیزیکی بیان می کند که مقداری کمیت یا نیروی فیزیکی به طور معکوسی با مربع فاصله تا منبع آن کمیت فیزیکی متناسب است» با چنین تعریفی، حتماً با خود فکر می کنید این چه ربطی می تواند به عکاسی داشته باشد.

اما قانون مربع معکوس در مورد خیلی چیز ها صادق است. اما در این مطلب ما فقط به تأثیر این قانون بر روی نور خواهیم پرداخت. توضیح کلی این مفهوم برای بعضی که سر رشته زیادی در ریاضیات ندارند و یا مقدار اندکی از ریاضیات می دانند قانون مربع معکوس می تواند دلهره آور باشد. در توضیح این قانون معادلاتی وجود دارند که شامل اعداد و متغیرها و خیلی چیز های دیگر که حقیقتاً حوصله سر بر هستند.

برای همین ما سعی می کنیم به جای توضیح اصولی و ریاضی، این قانون را به صورت عملی شرح دهیم این قانون در مقوله عکاسی در قسمت نور صدق می کند. این قانون در تمامی حالات نور پردازی صادق است اما بیش از همه در نور پردازی با منبع نوری جدا از دوربین به چشم می آید. در اصل قانون مربع معکوس به ما می گوید چطور نور در فاصله های مختلف تأثیر متفاوتی دارد، و چرا فاصله منبع نور با سوژه بسیار مهم است. فرض کنید ما یک منبع نور در حالت ماکسیمم خود داریم که با سوژه ما ۱ متر فاصله دارد. اگر فاصله سوژه تا منبع نور را دو برابر کنیم (۲ متر)، چقدر از نور به سوژه می رسد؟

در اینجا واکنشی که اکثر ما در نگاه اول نشان خواهیم داد «نصف نور» است اما اینطور نیست و این قانون مربع معکوس است که دلیل آن را شرح می دهد. با توجه به قانون مربع معکوس نوری که خواهیم داشت به اندازه معکوس مربع فاصله سوژه تا منبع نور خواهد بود. فاصله منبع نور ما به سوژه ۲ متر است، مربع آن (به توان ۲) می شود ۴، و معکوس آن ¼ خواهد بود، بنابراین نوری که در فاصله ۲ متری از منبع نور به سوژه برخورد خواهد کرد نصف نور اصلی نخواهد بود بلکه به اندازه ¼ نور خواهد بود. حال اگر سوژه را ۳ متر از منبع نور دور کنیم (۳ * ۳ = ۹ بنابراین ۱/۹) نوری که به سوژه خواهد رسید ۱/۹ نور اصلی خواهد بود.

در عکس زیر مقدار نوری که به سوژه در فاصله های ۱ تا ۱۰ خواهد رسید مشخص شده است. که توصیه می کنیم آن را ذخیره کنید

 

 همانطور که دیدید قانون مربع معکوس نسبت مقدار نوری که از منبع نور به سوژه می رسد را بر اساس فاصله آن ها نشان می دهد. با دانستن این قانون می توانیم نوری که به سوژه می رسد را بهتر درک کنیم و در نتیجه بتوانیم آن را بهتر کنترل کنیم. چگونه این قانون را به کار ببریم،

inverse square-law

اینکه بدانیم چقدر نور را در فاصله های مختلف از دست خواهیم داد بسیار خوب و جذاب است، اما این اطلاعات را چطور در عکاسی بکار ببریم؟ در اینجا همه چیز مربوط به نور دهی و جایگاه منبع نور است. وقتی منبع نور در یک مسیر خاص تابیده می شود در فاصله های نزدیک به منبع نور مقدار زیادی از نور تلف می شود اما هر چه این فاصله بیشتر می شود اختلاف مقدار نوری که تلف خواهد شد هم کمتر می شود. یادتان باشد، در مربع کردن اعداد، اعداد به سرعت بزرگ خواهند شد، اما در حالت معکوس آن، یعنی مربع معکوس سرعت کوچک شدن اعداد (به دلیل معکوس شدن آن) پایین است.

 

اگر میزان نور مؤثر بین فواصل ۱ تا ۱۰ متر از منبع نور را به صورت درصدی مقایسه کنیم نتیجه حاصل به صورت زیر خواهد بود. همانطور که مشاهده می کنید در فاصله ۱ متری تا ۲ متری منبع نور به اندازه ۷۵% از نور تلف خواهد شد، اما در فاصله ۴ متری تا ۱۰ متری تنها ۵% از نور کاسته خواهد شد. روشنایی خب، تا اینجا فهمیدیم که مقدار خیلی زیادی از نور در فواصل نزدیک به منبع نور وجود خواهد داشت و در فواصل دور تر مقدار اندکی از نور را خواهیم داشت. بر اساس این اطلاعات، اگر بخواهیم نور مناسبی داشته باشیم (با این فرض که سرعت شاتر ثابت است)، اگر سوژه ما خیلی به منبع نور نزدیک باشد باید مقدار دیافراگم را نزدیک به f/16 بگذارید، تا جلوی شدت نور بالای منبع نور را بگیریم. از طرف دیگر، اگر سوژه خیلی از منبع نور دور باشد، باید دیافراگم را نزدیک به f/4 بگذاریم تا بتوانیم مقدار بیشتری از نور را به سنسور دوربین برسانیم.

هر دوی این عکس ها باید به یک شکل ثبت شوند، چرا که ما دوربین را طوری تنظیم کرده ایم که در هر دو عکس میزان نوری که به سنسور دوربین برخورد می کند یکسان باشد. بر اساس این توضیحات می توانیم مقدار دیافراگم مناسب برای داشتن یک نور مناسب در فواصل مختلف سوژه نسبت به منبع نور را تخمین بزنیم. یادتان باشد که ابتدا به سرعت، نور بسیار زیادی از دست خواهیم داد اما هر چه دورتر می شویم آهسته تر نور تلف خواهد شد. ما هم به همین صورت در ابتدا دیافراگم را به مقدار خیلی زیادی باز می کنیم و هر چه دور تر می شویم آرام تر دیافراگم را باز می کنیم. ورپردازی یک سوژه حال ما این اعداد دیافراگم را در بالای دیاگرام ها (عکس هایی که به صورت نقشه ای برای عکاسی هستند که سوژه، شرایط نوری و هر چیزی که در عکاسی دخیل است را نشان می دهند – عکس هایی که در این مطلب قرار داده شده دیاگرام هستند) قرار خواهیم داد. بعضی سوژه ها بی حرکت هستند

، یعنی وقتی آنها را یک جایی قرار می دهید تنظیمات دوربین را متناسب با آن فاصله قرار خواهید داد و کار تمام است. اما، اگر می خواهید از یک شخصی عکس بگیرید (مخصوصاً از شخصی که ایستاده است) سوژه شما عادت دارد که حرکت کند. اگر مدل شما خیلی به منبع نور نزدیک باشد و تنها به اندازه نیم قدم جای خودش را تغییر دهد، به سرعت مقدار نوری که به او می رسد زیاد یا کم می شود. ما، اگر سوژه خیلی از منبع نور فاصله داشته باشد می تواند تا چند قدم تغییر مکان دهد بدون این که شما احتیاجی به تغییر دادن تنظیمات دوربینتان داشته باشید. نورپردازی گروهی از افراد شرایط قبلی تقریباً به همان شکل برای عکاسی از گروهی از افراد هم صدق می کند. اگر همه سوژه های شما نزدیک به منبع نور باشند، فردی که از همه دورتر است به نور نسبت که فردی که از همه به نور نزدیک تر است،

 

 

خیلی تاریک تر ثبت خواهد شد، همانطور که در شکل می بینید فردی که بیشتر از همه از منبع نور فاصله دارد در زیر قسمتی است که دیافراگم مناسب برای آن ۱۱/f است و این در صورتی است که فرد سمت چپ که از همه به منبع نور نزدیک تر است در قسمتی قرار دارد که دیافراگم مناسب برای آن f/22 است. اما اگر شما همه سوژه ها را از منبع نور دور کنید، در نزدیکی های f/4 تقریباً همه افراد در شرایط نوری یکسان قرار خواهند گرفت. نورپردازی پس زمینه گاهی اوقات شما می خواهید یک سوژه نور خوبی داشته باشد و سوژه دیگری در عکس تاریک باشد، مانند پس زمینه.

بنابراین اگر سوژه شما فاصلی کمی با منبع نور داشته باشد و پس زمینه با فاصله زیادی نسبت به منبع نور واقع شده باشد، در این حالت ( با فرض اینکه سوژه اصلی شما به درستی نورپردازی شده باشد ) پس زمینه خیلی تاریک تر خواهد بود. اما اگر می خواهید هم سوژه و هم پس زمینه هر دو روشن باشند، باید هر دو را با فاصله مناسبی نسبت به منبع نوری و البته نزدیک به هم قرار دهید. جمع بندی این مطلب تنها چکیده ای از قانون مربع معکوس بود که در مورد نور در عکاسی صدق می کرد. خیلی، خیلی متغیر های دیگری وجود دارند که با تأثیر آن ها می تواند شرایط فرق کند، مانند سرعت شاتر، قدرت روشنایی منبع نور، و استفاده از چند منبع نور. اما با همین توضیحات کوتاه می توانید درک بهتری از نور داشته باشید و با استفاده از این دانسته ها بهتر و مؤثر تر نورپردازی کنید و کنترل بیشتری روی نور داشته باشید


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی، آموزش عکاسی
[ چهارشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۳ ] [ ۸:۵۸ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

سیستم آنژیوگرافی      Innova IGS 530  ساخت GE Healthcare

 جنرال الکتریک

 

شرکت فروشنده و نماینده در ایران : TPP شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته 

1- سیستم تصویربرداری قلبی عروقی

سیستم قلبی عروقی IGS 530Innova نسل جدید Innova 3100  است که  با بهره گیری از دتکتور دیجیتال با نام Revolution به قطر 43 سانتیمتر (ابعاد 31 در 31 سانتیمتر ) ، با ارائه تصاویری با کیفیت فوق تصور و با دوز اشعه بسیار پایین وحرکت سریع دستگاه، ما را در تمامی مراحل تشخیص و اینترونشنال چه در زمینهقلبی و چه در زمینه محیطی یاری می کند. کیفیت تصاویر تا ده برابر سیستم هایموجود افزایش و دوز اشعه تا 70 درصد بر طبق بیش از 160 مقاله که در محافلعلمی دنیا ارائه شده کاهش یافته است.

لازم به ذکر است این سیستم تنها سیستم ترکیبی دتکتوردار قلبی وعروقی می‌باشد که علاوه بر CE دارای FDA نیز می باشد.

 

2- دتکتور Revolution

GE ابداع کننده تکنولوژی ساخت دتکتور درآنژیوگرافی و اولین تولید کننده آن است.

• دتکتور GE بر خلاف سایر کمپانی ها که از اتصال چند دتکتور کوچکتر ساخته شده به صورت یکپارچه می باشد و به همین دلیل سیستم در زمان بسیار کمتری قادر به بازسازی تصویر است.

• عنصر کلیدی در چرخه تصویربرداری این دستگاه، دتکتور داینامیک  Revolution است که طراحی و ساخت آن کاملاٌ در انحصار کمپانی GE می باشد. تصویربرداری کاملاٌ دیجیتال ما را در انجام آنژیوگرافی واینترونشن سریع و موثر با کیفیت تصویر فوق العاده و دوز بسیار پایین کمک می کند.

• طراحی اختصاصی سیستم دیجیتال IGS 530 Innovaبا استفاده از پیشرفته ترین الگوریتم های تصویربرداری به ما امکان استفاده بهینه از قابلیت های اندازه گیری و تشخیصی را می دهد.

• تنها دتکتور یکپارچه موجود در جهان به قطر 43 سانتی متر (ابعاد 31 در 31 سانتیمتر) که مناسب برای انجام امور قلبی و عروقی است.

• دارای بالاترین DQE در جهان و معادل 77 درصد که بمعنای داشتن بهترین کیفیت تصویر در پایین ترین دوز اشعه ایکس است می باشد.

 دارای داینامیک رنج  بسیار گسترده که سبب بهتر دیده شدن تمام مشخصات آناتومیکی عضو در چگالی های مختلف می شود.

 رزولشن 1536 در 1536 پیکسل 14 بیتی  که سبب ایجاد تصاویر با کیفیت بالا میشود.

 

3- تخت  Omega V

• این تخت از فیبرکربن فشرده ساخته شده که باعث ایجاد کمترین دوز پراکندگی می شود. جذب اشعه این تخت بسیار پایین و کمتر از برابری جذب mm 0.85 آلومینیم می باشد.

• توانایی تحمل وزن تا  204 kg را داراست. علاوه بر وزن ذکر شده در صورت نیاز به انجام CPR تخت قادر به تحمل نیروی اضافی معادل 50 کیلوگرم علاوه بر 204kg ذکر شده است.

• رویه تخت قابلیت چرخیدن 180± را دارد که به خوابیدن و بلند شدن بیمار از روی تخت و نیز دسترسی راحت تر به بیمار در زمان اورژانس را فراهم مینماید.

• علاوه بر حرکت موتورایز بالا و پایین رفتن تخت، حرکت افقی آن نیز با استفاده از موتور صورت می-گیرد که امکان Bolus Chasing کاملاٌ اتوماتیک را به ما می دهد.

• قابلیت حرکت آزاد تخت در تمامی جهات افقی و چرخشی.

• ابعاد تخت 46 در 333 سانتیمتر

• تنظیم ارتفاع از 78 تا 108 سانتیمتر

• قابلیت فلوروسکوپی در محدوده حرکتی 198 سانتیمتر

(حتی بیمار بسیار بلند قد بدون نیاز به جابجایی روی تخت از سر تا پا میتواند مورد تصویربرداری قرار گیرد)

• بدون محدویت برای انجام CPR.

 

4- تیوب اشعهX 

IGS530  Innovaمجهز به تیوب Performix 160A می باشد که توانائی آن بیش از توانائی مورد نیاز برای انجام امور قلبی و عروقی می‌باشد.

تیوب دارای  سه فکوس 0.3 و 0.6 و 1.0 میلیمتر است که دقت بسیار بالایی در نمایش جزئیات تصاویر آنژیو ایجاد میکند.

ظرفیت حرارتی آند 3.7MHU  و ظرفیت حرارتی بدنه تیوب 5.14MJ است و حداکثر سرعت خنک شدن آند 6720W  و تیوب 4500W  بوده که در مقایسه با سایر کمپانی ها عملکرد بسیار بهتری دارد.

 • این بدان معناست که عمر کاری تیوب اشعه X افزایش چشمگیری خواهد داشت و هیچگاه در گیر مشکل داغ کردن تیوب نخواهیم بود.

• علاوه بر شیوه های مرسوم خنک کردن تیوب، از سیستم مدار بسته و کنترل از دور چیلر خنک کننده آب نیز استفاده می شود .

 

5- کلیماتور 

• محدود کردن اشعه بوسیله ترکیبی از تیغه های مربعی و دایره ای بصورت دستی در دو سطح، همچنین فیلترهای اسپکترال و سه کانتور فیلتر که بوسیله نرم افزار کنترل می شود.

• سه کانتور فیلترها موتوریزه که توانائی چرخش 360 درجه را دارا می‌باشند.

 

6- ژنراتور اشعه X

•  ژنراتور سه فاز، فرکانس بالا و   100KWو 125KVPکه قابلیت فلورسکپی پالسی با گرید را نیز دارا می باشد.

 

7- گرید برای از بین بردن اشعه های پراکنده (Anti-Scatter-Grid)

• سیستم دارای گرید قابل برداشته شدن می باشد این ویژگی در مورد اطفال بسیار کاربرد داشته و باعث کاهش هر چه بیشتر دوز اشعه می شود.

 

8- Innova IGS530  Positioner 

• امکان حرکت دستگاه در هر سه محور.

• نصب به روی زمین که هزینه را کاهش می دهد و باعث سهولت در نصب دستگاه می شود.

• وجودقایلبت انحصاری  Offset C-Arm که امکان تصویر برداری سریع تر و دسترسی راحت بدون حرکت L-Arm را تا شریان Femur به ما می دهد.

• حرکت ˚ 100± برای L-Arm (موتورایز ˚ 95±  )

• حرکت ˚117-  / ˚105+  برای حرکت RAO/LAO

• حرکت  ˚-50 /˚45+ برای Cranial / Caudal

 

9-InnovaSense

• این تکنولوژی بمراتب پیشرفته تر از Body Guard می باشد و تکنولوژی ارسال امواج جهت تضمین عدم برخورد دستگاه با بیمار و پزشک مورد استفاده قرار گرفته است.

 

10- نمایشگرهای تصویر

• یک مونیتور بزرگ پزشکی (با کنتراست و داینامیک رنج بسیار بالا)  56 اینچ 4k UltraHD (با رزولوشن 3840 در 2160 پیکسل ) برای نمایش تمام تصاویر زنده, مرجع, سیستم مانیتورینگ وAdvantage Window و با قابلیت چرخش 360 درجه.

یا

• چهار مانیتورLCD 18"(46cm برای نمایش تصاویر زنده, مرجع, سیستم مانیتورینگ وAdvantage Window و با قابلیت چرخش 360 درجه.

• سه مانیتور LCD 18" (46cm برای اتاق کنترل.

 

11- شیلد حفاظت اشعه Ceiling Suspended با چراغ سیالیتیک به همراه شیلد کنار تختی.

 

12- Fluoro Store

• با فشار یک کلید اپراتور می تواند بیش از 450 تصویر فلورسکوپی 60 ثانیه ای را ثبت نماید و در صورت لزوم آنها را بازبینی کند. در زمان قطع برق با استفاده از UPS سیستم، این تصاویر را می توان استفاده کرد.

 

13- Innova Spin و  Innova 3D

• آنژیوگرافی Rotational  با دامنه چرخشی ماکزیمم 200 درجه وبا سرعت قابل تعریف تا 40 درجه در ثانیه و زوایای کرانیال کودال قابل برنامه ریزی , پزشک را قادر میسازد با یک تزریق چندین Projection   را در آن واحد ملاحظه نماید.

• بازسازی این تصاویر 3D  در workstation  انجام خواهد شد.

 

14- Blended RoadMap

• در این  Roadmap ترکیبیتصاویر DSA  و Bolus  نیز میتواند به عنوان رفرنس استفاده شود.

• از ویژگی های این Roadmap  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تنظیم سطح شفافیت و روشنایی Subtraction

تنظیم سطح شفافیت و روشنایی رگ ها

تنظیم اتوماتیک سایز RoadMap برای FOV های مختلف

Pixel shift  برای جبران حرکت ناخواسته بیمار

• دسترسی کامل به تنظیمات مذکور از روی کنترل لمسی  Central touch screen کنار تخت.

 

15- Subtracted 3D

• قابلیت تکمیلی Innova 3D  است که براحتی در تصاویر سه بعدی بافت های اضافی راحذف کرده و فقط رگ های تزریق شده و مواردی مانند کویل ها و استنت ها ضروری را نمایش میدهد!

• این توانایی بر روی workstation  انجام میگیرد.

 

16- InnovaVision و InnovaTrackVision

• نرم افزاری پیشرفته برای ترکیب نتایج تصاویر 3D  و تصاویر دوبعدی RealTime اشعه ایکس برای بهتر دیدن مراحل needle intervention  و catheter وcoil و انجام دقیقتر پروسیجر های مربوطه است.

 

17- سیستم Dose Wise و Spectra Beam

Virtual Collimation کاربرها می توانند لبه های کولیماتور را بدون اشعه دادن تنظیم نمایند و تاثیر آنرا به روی تصویر ملاحظه کنند.

Dynamic Exposure Optimization – AutoEx با استفاده از تکنولوژی پیچیده شبکه عصبی و الگوریتم های مدیریت اشعه ایکس, Beam Filtration و کاهش دوز اتفاق می افتد. همچنینAutoEX  بصورت اتوماتیک نسبت کنتراست به نویز را مدیریت می کند.

 

18- StentViz

 برای بهتر دیدن استنت به کار میرود.

19- نمایش اطلاعات دوز اشعه ایکس dose area product درExamination Report و Control room Table side .

 

20- UPS 20 KVA 

• انجام 5 تا 7 دقیقه فلوروسکوپی را در زمان قطع برق امکان پذیر می سازد. در این مدت پزشک می تواند بدون استرس به کار خود پایان دهد. دراین مواقع با استفاده از قابلیت Store Flouro براحتی می توان تمام تصاویر فلورو را سریعاً ذخیره نمود.

 

 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی
[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ ۱۲:۳۱ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

استفاده از امواج فرا صوتي براي تشخيص سرطان سينه
تصوير برداري با استفاده از امواج فرا صوتي كـه اغـلـب آن را بـا نام سونوگرافي مي‌شناسند‌ شامل

Azmoode 146 1.jpg

تاباندن امواج فرا صوتي با فركانس بالا به قـسـمـتـي از بـدن به منظور ايجاد تصوير از يك قسمت مشخصي از بدن است.
در تصوير برداري فراصوتي به هيچ عنوان از پرتو هاي يونيزان استفاده نمي شود به همين دليل مـي توان اين روش را به عنوان يك روش غير تـهـاجـمي در نظر گرفت.مزيت ديگري كه اين روش دارد ايــــن اســــت كـــه بـــه‌خـــاطـــر ايــنــكـــه تصوير‌برداري با استفاده از اين روش به‌صورت زمــان حـقـيقـي (Real Time) اسـت مـي‌تـوانيـم از نـحـوه عـمـل كـرد بـافـت هـاي زنـده بـه صـورت حـقـيـقــي خـبــر‌دار شــويــم بــه طــوري كــه حـتـي مي‌توانيم حركت خون در داخل رگ ها را نيز با اين روش تشخيص دهيم.
تـصــويــر بـرداري سـيـنـه بـا اسـتـفـاده از امـواج فرا‌صوتي به ما اين امكان را مي دهد كه بتوانيم يـك تصـويـر جـامع از بافت داخلي سينه داشته باشيم.
ســونـو گـرافـي بـا تكنـولـوژي داپلـر يـك نـوع سـونـو‌گرافي ويژه  است كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم شريان خون در داخل رگ ها را رد‌يابي كنيم،‌ كه اين رد يابي خون شامل رد يابي در داخـــــل رگ هــــاي اصــلــــي،‌ شــــريــــان هــــا و شريانچه‌هاي موجود در ناحيه شكمي بازو ها و ناحيه پاها و گردن  است.

در طول زمان سونو تراپي، ممكن است سونو‌تراپ از روش داپلر به منظور ارزيابي عبور خون در شريان ها يا همچنين وجود يك ناهنجاري در هنگام عبور خون از داخل شريان‌هاي موجود در داخل سينه استفاده كند.در بيشتر مواقع از اين روش به منظور كسب اطلاعات بيشتر نسبت به وجود يك توده در يك ناحيه اي از بدن استفاده مي شود. 


استفاده هاي متداول از اين روش 
مهم‌ترين استفاده اي كه از اين روش در حال حاضر براي تشخيص سرطان سينه مي شود شامل تصوير برداري با استفاده از امواج فرا‌صوت به منظور تاييد وجود يا عدم وجود يك ناهنجاريدر بافت سينه(مانند خون ريزي يا يك ناهنجاري موجود در نوك سينه)  است كه به عنوان يك روش تكميلي در تشخيص سرطان سينه به منظور تاييد اطلاعات بدست آمده از MRI,CTLMو مامو گرافي مورد اسنفاده قرار مي گيرد.
در تصـويـر بـرداري بـا استفـاده از امـواج فـرا صـوت مي توان به راحتي جنس بافت غير‌عادي را تشخيص داد به طوري كه مي توانيم ببينيم كه بافت غير عادي داراي حالت سخت  است(كه نمي تواند به عنوان  با فتي كه سرطان دارد تشخيص داده شود و مي‌توان آن را به عنوان يك تومور تشخيص داد. يا با استفاده از اندازه گيري ميزان شارش خون مي‌توان به وجود كيست در داخل بافت پي برد.يا حتي مي توان وجود هر دو كيست و تومور را با هم تشخيص داد.تصوير برداري با استفاده از فراصوت همچنين مي تواند ويژگي‌هاي بافت مورد مطالعه را در اختيار قرار دهد.
تصوير برداري تكميلي سرطان سينه
مامو گرافي در حال حاضر تنها دستگاهي است كه به واسطه تشخيص زود هنگام بـافـت‌هـاي سـرطـانـي تـوانستـه خطـر ابتـلا بـه سرطان را كاهش دهد.ولي با اين وجود ماموگرافي قادر نيست تمامي ناهنجاري ها را تشخيص دهد.
در سينه هاي حجيم ما شاهد وجود تعداد زيادي منافذ هوايي، ‌غدد مختلف و بافت فيبروز هستيم  و همچنين ميزان چربي در اين بافت ها كمتر است.
تعداد زيادي از سرطان ها قادر به تشخيص دادن با استفاده از روش مامو گرافي نيستند.
مـطــالـعــات صــورت گــرفـتـه نشـان دهنـده آن اسـت كـه استفـاده از ابـزارهـايـي مـاننـد اولترا‌سونيك و تشديد ميدان مغناطيسي (MRI) مي تواند به عنوان يك روش كمكي براي تشخيص سرطان هاي سينه اي كه به وسيله دستگاه مامو گرافي قادر به تشخيص دادن نيستند باشد. در مقايسه با روش اولترا سونيك استفاده از روش MRI بسيار مطمئن تر و دقيق تر در تشخيص سرطان خواهد بود.اما به خاطر اينكه MRI تكنولوژي پيچيده تر داشته و به تبع آن گران قيمت تر  است در اختيار عموم زنان قرار ندارداگر با استفاده از MRI اقدام بـه تـهـيه تصوير كنيم ديگر نيازي به استفاده از روش اولترا سونيك براي تهيه تصوير نخواهيم داشت,‌ هر چند كه مي توان از روش اولترا سونيك براي پي بردن به ويژگي ها و مشخصات بافت مشكوك به سرطان كه با استفاده از MRI مشخص شده استفاده كرد.
زمـاني كه از روش اولترا سونيك براي تصوير برداري استفاده مي كنيم مي توانيم حـالـت‌هـاي غـيـر عادي بيشتري در مقايسه با تصاوير گرفته شده به وسيله مامو گرام و‌به‌دست آوريم كه اكثرا اين حالت هاي غير عادي ايجاد شده دال بر وجود سرطان نيستند و همين موضوع مي تواند عمده ترين نقص اين دستگاه باشد.

از روش اولترا سونيك براي تشخيص ناهنجاري ها در زناني استفاده مي شود كه:
      ريسك بالايي نسبت به خطر ابتلا به سرطان دارند و استفاده از ساير روش ها مي‌تواند براي آنها مضر باشد.
        براي خانم‌هايي كه حامله بوده و استفاده از پرتو هاي يونيزان (كه اساس كار دستگاه مامو گرام را تشكيل مي دهد)براي آنها مضر باشد در اين صورت بايد از روش اولترا‌سونيك براي تشخيص استفاده كنيم.
   يا در مواقعي كه ساير روش ها جواب قطعي ندهند و براي اطمينان بيشتر مي توان از اين روش استفاده كرد.
نمونه برداري از سينه با استفاده از روش اولترا سونيك
زماني كه تصاوير به دست آمده از اولترا سونيك حاكي از وجود يك ناهنجاري در بافت مورد نظر باشد اپراتور مي تواند با استفاده از امواج اولترا سونيك به نمونه برداري از بافت مورد نظر بپردازد.  
بــه‌خــاطـر اينكـه امـواج اولتـرا سـونيـك از تصـويـر بـرداري زمـان حقيقـي بـه منظـور تـصـويـر‌بـرداري استفاده مي كند مي توانيم از اين روش براي نمونه برداري استفاده كـنـيـم.قـبـل از آنـكـه بـيـوپـسـي را انـجـام دهيم بايد با استفاده از اولترا سونيك اقدام به تصوير‌برداري كنيم و زماني كه ديديم روش هاي مرسوم و تصوير برداري اولترا سونيك جوابگو نيستند اقدام به نمونه برداري كنيم.
شكل ظاهري دستگاه اولترا سونيك
دستگاه تصوير برداري اولترا سونيك داراي يك كنسول است كه كامپيوتر و ساير ادوات تصوير برداري بر روي آن قرار دارد.  
از يك مانيتور به منظور نشان دادن تصاوير به‌دست آمده استفاده مي كنيم همچنين دسـتـگـاه داراي تـرانـسـديـوسـر هـاي مـخـتـلـف بـه مـنـظـور تـبـديـل كـمـيت بدست آمده است.ترانسديوسر يك ابزاري است كه به شكل ميكروفون بوده و در آن مبدل هاي مـخـتـلـفـي وجـود داشـتـه و بـا اسـتـفـاده از يـك سـيم به دستگاه اصلي متصل مي شود. ترانسديوسر ها امواج فراصوتي كه قابل شنيدن نيستند از خود ساطع مي كنند.
اين امواج ساطع شده به داخل بدن انسان فرستاده مي شود و سپس امواج پس از برخورد به فصل مشترك بافت ها بازتاب مي كنند. اين روش همانند روش تعيين عمق  در زير دريايي ها و كشتي ها ‌است.
امواج اولترا سونيك بلافاصله بر روي يك نمايشگري كه بسيار شبيه مانيتور كامپيوتر  است ظاهر مي شود.
تـصـويـر ايـجـاد شـده بـه دامـنـه(يـاقـدرت مـوج) مـوج ,‌فـركـانـس و زمـان آن بستگي دارد.امواج فرا صوت پس از آنكه به بافت مورد نظر و فصل مشترك بين بافت ها برخورد كرد مقداري از موج را بازتاب كرده ‌و در هنگام بازتاب به ترانسديوسر برخورد مي كند سپس براي پردازش تصوير به كامپيوتر فرستاده مي شود.
روش عملكرد دستگاه اولترا سونيك
مكانيسم كلي عملكرد امواج فرا صوتي همانند عملكرد دستگاه هاي فاصله ياب كشتي ها و زير دريايي ها يا سامانه هاي موجود براي پيش بيني وضع هوا است. وقتي امواج فرا صوتي به يك جسمي برخورد كردند بازتاب پيدا مي كنند.با اندازه گيري انـرژي حـاصـل از مـوج بـازتـاب يـافـتـه و پـردازش آن مـي توان فاصله,‌اندازه و ميزان استحكام(مي توان تشخيص داد جسم مورد نظر جامد بوده پر از مايعات است يا هر دو مورد) جسم مورد نظر را اندازه گرفت.
 ‌در پزشكي از امواج فرا صوتي به منظور تشخيص حالت هاي غير عادي ايجاد شده در بافت ها اندام هاوعروق و همچنين براي تشخيص توده هاي غير عادي مانند تومور‌ها استفاده  مي شود.
در دستگـاه اولتـرا سونيك يك ترانسديوسر امواج فرا صوتي را ارسال كرده و پس از اينكه امــواج بــه يــك جـسـم بـرخـورد كـرد و بـازتـاب يـــافـــت,‌امــواج بــازتــاب يــافـتــه بــه وسـيـلــه ايــن تــرانـســديــوســر در يــافــت مــي شــود. وقـتـي كـه تـرانسـديـوسـر در مجاورت با پوست بدن قرار گـرفـت ايـن تـرانسـديـوسـر امـواج فـرا صـوتـي با فــركـانـس بـالا كـه بـوسيلـه حـس شنـوايـي قـابـل تشخيص  نيستند را از خود ساطع مي كند.وقتي كه امواج فراصوتي پس از برخورد به اندام هاي داخلي مانند بافت ها ارگان ها يا مايعات موجود در بدن بازتابيده مي شوند اين امواج توسط يك ميكروفون بسيار قوي كه در داخل ترانسديوسر قـرار دارد گـرفـته مي شود وحتي كوچك‌ترين تغييرات موجود در اندام‌هاي داخلي بدن را ثبت مي كند.
امواج به دست آمده راهي كامپيوتر مي شوند كـه پـردازش تـصـويـر بـر روي آن انـجـام شده و مـحـاسـبـات لازم بـراي تـشـكـيـل تـصوير توسط كـامـپيوتر انجام شود و در نهايت تصوير نهايي ايــجــاد شــده بــر روي كــامـپـيــوتــر نـمــايــش داده مـــي‌شـــود.امــواجــي كــه در هــر لـحـظــه تــوســط ترانسديوسر در يافت و توسط كامپيوتر پردازش مي شود تشكيل يك فريم تصوير مي دهد و اين فريم هاي ايجاد شده در كنار هم قرار گرفته  و براي ما يك فيلم زمان حقيقي را ايجاد مي كنند.
روش تصوير برداري داپلر با استفاده از امواج فرا صوتي يك روش خاصي  است كه به ما اين امكان را مي دهد كه اندازه شريان خون موجود در داخل رگ ها را اندازه گيري مي كند.اندازه تغييرات خون موجود در داخل رگ باعث ايجاد تغييرات در موج بازتاب يافته مي شود كه به آن اثـر داپـلـر گـفـتـه مـي شـود.كامپيوتر پس از آنكه امــواج صــوتــي را پــردازش كـرد در نـهـايـت در خــروجـي تصـاويـر را بـه صـورت نمـودار هـا يـا تـصـاويـر رنگي از عبور خون در داخل رگ ها نشان مي دهد.
نحوه تصوير برداري با استفاده از امواج فراصوتي
ممكن است از شما خواسته شود كه بر روي تخت آزمايش دراز بكشيد و دست هايتان را تا كنار سرتان بالا بياوريد.
سپس يك ژل مخصوص را بر روي ناحيه اي كه مي خواهند عمل سونوگرافي را انجام دهند مي مالند.اين ژل باعث مي شود تا مقاومت موجود در سطح پوست در برابر عبور امواج صوتي كاهش پيدا كند و از جذب امواج توسط پوست و همچنين از ايجاد حفره سازي)cavitation( جلوگيري مي‌كند.
نكته: هنگامي كه از ژل استفاده مي كنيم به دليل اينكه مقاومت موجود در سطح پوست كاهش پيدا مي كند شخص مورد نظر مستعد برق گرفتگي است و بايد به‌طور مكرر دستگاه را چك كنيم تا هيچ اتصال به بدنه نداشته باشد.
سپس سونو تراپ يا راديولوژيست بر روي ترانسديوسر فشار وارد كرده و آن را بر روي ناحيه اي كه مشكوك به وجود ناهنجاري است مي چرخاند.
معمـولا در سـونـو گـرافـي بـه‌صورت داپلر نيز از ترانسديوسر هاي يكسان استفاده مي‌كنند.پس از انجام آزمون سونو گرافي نتايج مي تواند تا 30 دقيقه پس از انجام تست آماده شود.
احساسي كه در هنگام انجام آزمون اولترا سونيك خواهيم داشت:
اكثر تصوير برداري ها بوسيله اولترا سونيك بدون هيچ گونه درد و سريع  انجام مي‌شود.
وقتي كه بر روي تخت دراز كشيديد يك ژل كه ولرم است  بر روي موضع محل مورد نظر ماليده مي شود و سپس راديولوژيست ترانسديوسر را بر روي محل مورد نظر قرار مي دهد و به آرامي فشار وارد مي كند.
اين روش در مقايسه با ساير روش هاي ذكر شده كم ترين ميزان تهاجم و بيشترين درجه امنيت را دارد.
اگر تصوير برداري از محلي كه داراي ضخانت كم باشد انجام گردد ممكن است موقع قرار دادن ترانسديوسر احساس درد خفيفي داشته باشيم.
اگر از روش داپلر براي تصوير برداري استفاده شود ممكن است كه صداهاي پالس گونه اي كه ناشي از حركت مايعات  است بشنويد.
چه كساني نتايج تصوير برداري با امواج فرا صوتي را بررسي خواهند كرد؟
تصوير برداري ممكن است بوسيله يك راديولوژيست يا فيزيك پزشك انجام شود و پس از آنكه تصوير ايجاد شد و نتايج حاصله به‌ثبت رسيد بيمار به پزشك مورد نظر ار جاع داده مي شود تا نتايج به دست آمده را تجزيه و تحليل كند.
مزايا و مشكلات اين روش
مزايا

 اكثـر تصـويـر بـرداري ها با استفاده از امواج فرا صوتي به صورت غير تهاجمي بوده(هيچ گونه برش يا ريسكي بيمار را تهديد نمي كند)و اغلب به صورت بدون درد انجام مي شود.
 دستگاه هاي اولترا سونيك به صورت گسترده موجود بوده و نسبت به قيمت ساير دستگاه ها از قيمت مناسب تري برخوردار است.
 در تصوير برداري با امواج اولترا سونيك از پرتو هاي يونيزان استفاده نمي شود.
 تصوير هاي حاصله از روش اولترا سونيك يك تصوير بسيار واضح از بافت نرم ارائه مي دهد كه با استفاده از دستگاه اشعه X امكان ايجاد اين تصاوير نيست.
 در دستگاه هاي اولترا سونيك ما مي توانيم تصاوير زمان حقيقي با كمترين ميزان تهاجم داشته باشيم.
 در خيلي از مواقع هنگام استفاده از اين روش ديگر نيازي به استفاده از نمونه برداري نيست.
 با استفاده از روش اولترا سونيك مي توان بسياري از ناهنجاري هارا مانند برخي از سرطان ها كه با استفاده از روش معمولي قابل تشخيص نيست  تشخيص داد.
 با استفاده از روش اولترا سونيك مي توان بـه راحتـي تشخيـص داد كه ناهنجاري موجود كيست  است يا تومور.در اغلب خانم‌هاي بالاي 30 سـال از روش اولتـرا سـونيك به عنوان يك روش مكمل در تشخيص سرطان با استفاده از مـامـو گـرافـي استفـاده مـي شود.در حالي كه در بـــانـــوان بـــا ســـن كـمـتـــر از 30ســـال اسـتـفــاده از مامو‌گرافي به‌تنهايي مي تواند تشخيص دهد كه آيا نياز به نمونه برداري  است يا نه.
خطر هاي اين روش
 تاكنون اثرات مخرب اين روش به‌صورت رسمي تاييد يا رد نشده است.
 در اغـلـب مـوارد پـس از تصـويـر بـرداري اولـتـرا سـونـيـك شايد نياز به نمونه برداري هم باشد.
 در اين روش ممكن است نتايج بيش از حد مثبت باشد به طوري كه حتي بافت هاي معمولي را هم به عنوان تومور تشخيص دهد.
محدوديت هاي روش اولترا سونيك براي تصوير برداري از سينه
تـصـويـر بـرداري با استفاده از اولترا سونيك تاكنون به‌صورت يك روش مكمل براي درمان پـيـشـنـهـاد شده به‌طوري كه استفاده تنها از اين روش براي تشخيص سرطان استاندارد نيست.
در اكثر موارد بعضي از سرطان‌ها با استفاده از روش اولـترا سونيك قابل تشخيص نيست در نتيجه بهترين روش براي اينكه تشخيص دهيم بـــافـــت ســـرطـــانـــي اســـت يــا نــه ايــن اســت كــه نمونه‌برداري كرده و آن را در آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار دهيم كه ايراد اين روش اين است كه تهاجمي است.
و يا اينكه اكثر نا هنجاري هايي كه در روش اولترا سونيك به عنوان سرطان تلقي مي شوند اصلا سرطان  نيستند.
اكـثــر كـلـسـيـفـيـكــاسـيـون هـايـي كـه در روش مــــامــــو‌گــــرافــــي قــــابـــل تـشـخـيـصـنـــد  بـــا روش اولـتـرا‌سـونـيـك قـابـل تـشخيص نيستند.در اكثر موارد وجود اين كلسيفيكاسيون ها خبر از ايجاد سرطان در آينده را مي دهد در ضمن‌دقت اين روش در مقايسه باMRI كمتر است.
اكثر شركت هاي بيمه روش تصوير برداري با استفاده از اولترا سونيك را قبول ندارند.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ۱۶:۱۳ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

برگرفته از مجله مهندسی پزشکی

قصد داريم مطالبي را جهت آشنايي بيشتر با آنژيوگرافي و وسايل و تجهيزات

angio1471.jpg

مورد استفاده در آن و دستگاه‌هاي آن و خدماتي كه اين روش درماني انجام مي‌دهد براي تشخيص بيماري‌ها و كمك به درمان بيماران، كاهش زمان Hospitalization، كاهش هزينه‌هاي درمان، افزايش شانس موفقيت درمان و بهبودي بيماران، شيوه‌هاي نوين درمان بيماري‌هاي Vascular و همچنين درمان انواع تومورهاي Hypo & Hyper  Vascular و ناهنجاري‌هاي شرياني - وريدي و آنوريسم‌ها و . . .   به طور منظم و پي درپي چاپ كنيم.

آنژيوگرافي
بـه مطـالعـه راديـولـوژيـك عـروقـي بـا تزريق ماده حـاجـب محلول در آب ( مواد حاجب محلول در چربي باعث انسداد و آمبولي عروقي خوني و مرگ مي‌گردند) كه ممكن است به طور مستقيم با سوزن پـونكسيـون و يـا بـه روش كـاتتريزاسيون با هدايت فلوروسكوپي انجام شود ، آنژيوگرافي مي گويند . البتـه در جريان اين آزمايش جدا از مطالعه مرحله شـريـانـي ، فـازهـاي سيـاهرگي و مويرگي نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.
اين آزمايش از  همان اوايل كشف اشعه ايكس آغاز شد.  به طوري كه اولين باردرسال 1896 هابيك و

angio1472.jpg

ليندنتال با تزريق ماده حاجب امولسيون مخلوط گـچ سـرخـرگ‌هاي يك دست قطع شده  انسان را نشان دادند.به علت نبودن مواد حاجب مناسب تا سال 1923 هيچ آزمايشي به روي عروق خوني انسان زنده صورت نگرفت. در سال 1923 اولين ونوگرافي با استفاده از بروميد استرنسيوم  و يك سال  بعد اولين آنژيوگرافي ران با يديد سديم (NaI) به روي انسان زنده انجام شد.
آنـژيـوگـرافـي از دو كلمـه آنـژيو به معناي رگ يا عروق و كلمه گرافي به معناي نگاشتن و ثبت كردن تشكيل شده است.
آنژيوگرافي به دو دسته اصلي آنژيوگرافي قلب و آنـژيوگرافي پريفرال تقسيم مي‌شوند. آنژيوگرافي در بـــخـــشـــــــي بـــــــه نــــــام كــــــت لــــــب (Catheterization Laboratory) انجام مي‌شود.
بـيـمـــاري‌هـــاي قـلـــب و عـــروق از شــايــع تــريــن بيماري‌هاي قرن حاضر محسوب شده و نارسايي

angio1473.jpg

قلبي بزرگ‌ترين عامل مرگ و مير در جوامع صنعتي و نـيـمه صنعتي به حساب مي‌آيد. به دليل اهميت موضوع، ابزارها و روش‌هاي مختلفي براي بررسي نحوه عملكرد قلب در پزشكي نوين ابداع شده كه از جمله آن ها مي‌توان به رگ نگاري (Angiography) به كمك تصويربرداري اشعه X اشاره كرد. هدف در اين روش به دست آوردن انواع مختلف و مكمل اطـــلاعــات ســاخـتــاري (Structural) و عـمـلـكــردي (Functional) از قـلـب اسـت، بـه نحوي كه به كمك آن‌ها پزشك متخصص نه تنها توانايي تشخيص نوع بـيـمـاري قـلـبـي را داشـتـه بـاشـد، بـلـكـه بـتـواند بروز نارسايي قلبي احتمالي در آينده را نيز پيش بيني و از آن جلوگيري كند.
ايــن روش در درمـان بـيـمـاري تـصـلـب شـرايـيـن كاربرد بسيار گسترده‌اي دارد و در مقايسه با عمل جـراحي از مزاياي متعدد از جمله درد بسيار كم، كاهش خطر مرگ ومير و اقتصادي بودن برخوردار است.بررسي ساير عروق بدن به جز قلب در مقوله آنژيوگرافي پريفرال قرار مي‌گيرد.
امروزه آنژيوگرافي از يك اقدام پاراكلينيك براي كمك به تشخيص بهتر يا دقيق بيماري به يك اقدام اصلي

angio1474.jpg

در زمينه درمان بيماري‌هاي عروقي و وابسته تـبــديــل شـده اسـت و ممكـن اسـت در آينـده نقـش تشخيصي خود را به CTA و MRA يا . . . واگذار كند.


بيماري‌هاي قلب و عروق از شايع ترين بيماري‌هاي قرن حاضر محسوب شده و نارسايي قلبي بزرگ ترين عامل مرگ و مير در جوامع صنعتي و نيمه صنعتي به حساب ميآيد. به دليل اهميت موضوع، ابزارها و روش‌هاي مختلفي براي بررسي نحوه عملكرد قلب در پزشكي نوين ابداع شده كه از جمله آن ها مي‌توان به رگ نگاري (Angiography) به كمك تصويربرداري اشعه X اشاره كرد. هدف در اين روش به دست آوردن انواع مختلف و مكمل اطلاعات ساختاري (Structural) و عملكردي (Functional) از قلب  و عروق است، به نحوي كه به كمك آن‌ها پزشك متخصص نه تنها توانايي تشخيص نوع بيماري قلبي  يا عروقي را داشته باشد، بلكه بتواند  بروز نارسايي قلبي احتمالي در آينده را نيز پيش بيني و از آن جلوگيري كند.

دستگاه آنژيوگرافي چگونه كار مي كند
در آنژيوگرافي ‌يك كاتتر پلاستيكي نازك به داخـل يـك رگ بـزرگ سـطـحـي (نـظـيـر شـريـان

angio148_1.jpg

فمـورال‌،شـريـان بـراكيـال، وريد جوگولر) وارد مي‌شود و به سمت ناحيه هدف هدايت مي شود. سپس ماده حاجب يد دار به داخل رگ تزريق مي‌شود.
سپس پرتوهاي ايكس از دستگاه سي آرم به ســمــــت نــــاحـيـــه هـــدف تـــابـــانـــده مـــي شـــود و گـيرنده‌هايي در قسمت پايين دستگاه سي آرم وجود دارد كه اين پرتوها را جذب مي كنند
پس از اين فرايند، تصويري واضح و دقيق از رگ و قــســمــــت هــــاي مــخــتــلـــف آن بـــر روي مونيتورديده مي شود. در هنگام عكس‌برداري به علت اينكه بافت عروقي بدن جزء نسج نرم بوده و تراكم كمي دارد بنابراين اشعه به راحتي از همه آن ها عبور كرده و بر روي فيلم نمي توان هـيـچ تصـويـري داشـت. بـه هميـن علـت جهـت مشخص كردن ساختمان و وضعيت عروق بدن از مـواد حـاجـب اسـتـفـاده مـي‌كـنـند و در لحظه عكس‌برداري اين مواد را به داخل عروق هدايت كرده و همزمان عكس‌برداري انجام مي شود.

اجزاي مختلف و اساسي  دستگاه آنژيوگرافي 
1-تخت آنژيوگرافي (Angiography Table)
 ‌از اجزاء ثابت يك سيستم آنژيو محسوب مي‌شود. از آنجا كه اين وسيله حامل بيمار است، مستقيماً با

angio148_2.jpg

ايمني بيمار مرتبط بوده، بنابراين بايد از درجه ايمني و اطمينان بالايي برخوردار باشد. (highly reliable  highly safe)
قابل استريل بودن اجزاء مختلف تخت، ضريب جذب بسيار پائين رويه تخت و عدم وجود هر گونه مانع فلزي بر سر راه تصوير، از خواص اين نوع تخت‌ها است.  
تـخـت مـخصوص آنژيوگرافي (Frameless) ساخته مي‌شود. تخت بايد Frameless باشد به‌جهت اينكه هيچ نوع سايه و اطلاعات تصويري ساختگي ايجاد نكند.
1- سي آرم (C-ARM)
2-عـقـيـده بـسـيـاري از مـتـخـصصين اين است، كه براي آزمايشات مربوط به عروق مثلCoronary   artery يا Cerebral   arteryبايد نماهايي در زاواياي مختلف در اختيار باشد. به همين دليل نه تنها نماهاي تمام رخ و نيم‌رخ بلكه نماهاي مختلف از زواياي ديگر نيز براي ارتقاء كيفيت تشخيصي سيستم‌هاي آنژيوگرافي امري مهم و اساسي محسوب مي‌شود. سي آرم‌هايي كه مجهز به پايه‌هاي محكم شده بر روي زمين هستند چرخش همزمان و منطبق تيوب مولد اشعه و سيستم تصويري را ممكن ساخته و از اين طريق نمايش نماها تحت هر زاويه‌ايي  امكان‌پذير مي‌شود.
3- نگه دارنده‌هاي سقفي (Ceiling Suspension)  
نگه دارنده‌هاي سقفي به دليل اشغال نكردن فضاي كف اتاق، فضايي بسيار راحت و بـدون ايـجـاد

angio148_3.jpg

مـزاحـمـت را بـراي پـرسـنـل حـاضـر در اتـاق آنـژيـور فـراهـم مـي‌كـنند. اين نگه‌دارنده‌ها مي‌توانند همراه با سي آرم‌هاي مختلف و يا تيوب مولد اشعه به‌كار گرفته شوند.
4-انژكتور اتوماتيك مواد حاجب (Injector)
كنترل سرعت  و فشار تزريق مواد حاجب به همراه زمان صحيح تزريق امري بسيار دقـيـق و حايز اهميت است. انژكتورهاي اتوماتيك به راحتي گستره وسيعي از تنظيم فاكتورهاي لازم را در اختيار قرار داده و همزماني صحيح با ژنراتور مولد اشعه را برقرار مـي‌كنـد. ايـن نـوع انـژكتـورهـا تقـريبـاً در تمـامي سيستم‌هاي آنژيوگرافي، CT و غيره به كار گرفته مي‌شوند.
5- ژنراتور مولد اشعه  (Generator)
 ‌از نوع ولتاژ ثابت با قدرت 500 ميلي آمپر، 150كيلو وات كه بسته به عضو مورد بررسي و ميزان نفوذ

angio148_4.jpg

اشعه ايكس تغيير مي‌كند.
6- تيوب مولد اشعه   X-Ray Tube )  x )
با اندازه كانوني مختلف مي تواند در اختيار باشد.Multi Focal Spot    
7- دوربين سينه Cine   camera
8-(Digital   Subtraction   Angiography (DSA
 ‌در مورد اين تكنيك تصوير برداري در شماره هاي اتي بحث خواهد شد. به‌وسيله استفاده از DSA

بررسي عروق به تنهايي و بدون همراهي با بافت‌هاي مجاور فراهم شده است.
9- IntensifieR 
تقـويـت كننـده هـاي تصـويـر بـاعث مي‌شوند كه در ازاي مقداركمتري رادياسيون تصاوير با كيفيت بهتر  و دقيق‌تري داشته باشيم

نيازهاي اساسي در آنژيوگرافي
(BASIC REQUIREMENTS)
1- ارائه تصاوير با كيفيت بر روي مونيتور
2-  ارائه تصاوير به صورت (Real Time) با دقت بسيار بالا و امكان پردازش تصوير پس از دريافت 

angio148_5.jpg

3- تابش زاويه اي (Angled   Projection)
4- ابزار ثبت آثار حياتي و توانايي برنامه ريزي كردن انژكتور اتوماتيك و سيستم كنترل ژنراتور اشعه ايكس با آثار حياتي.
5- ژنراتور مناسب، توان مناسب، ثبات فاكتورهاي راديوگرافي، تشعشع كنترل شده و  با كيفيت .
6- عدم نياز به حركت دادن بيمار  
7- سهولت استفاده در مواقع اورژانس
8- فضاي مناسب براي كار پزشك و دستياران در هنگام عبور كاتتر در عروق بيمار  
9- اطمينان از عدم تابش غير برنامه ريزي شده پرتوي x
10- قابل استريل بودن دستگاه ،‌لوازم و ...
11- ايمني كامل در مقابل شوك الكتريكي
12- دوز كمتر اشعه
بنابراين مي توان گفت اطلاعات مربوط به فرم، وضعيت و چگونگي،‌ محل و نوع ضايعه، تشخيص را

angio148_6.jpg

ممكن و اقدام بعدي را بلافاصله مشخص مي كند.
بـه‌طور خلاصه دستگاه‌هاي آنژيوگرافي به دو دسته كاردياك و پريفرال تقسيم مي‌شوند كه در نوع كاردياك به‌دليل عضو مورد بررسي  كه قلب است و متحرك تصاوير به‌صورت No Subtraction مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند  ولي در بخش پريفرال به‌دليل اينكه  اعضاي مورد بررسي Motion ندارند مي‌توان از تكنيك آنژيوگراني ديجيتال با تفريق Digital  Subtraction  Angiographyا ستفاده نمود

سيستم‌هاي آنژيوگرافي در انواع و مدل‌هاي

angio_DSA149_1.jpg

مختلفي طراحي شده‌اند. در آنژيوگرافي X-ray  استاندارد، تصاوير رگ‌ها اغلب توسط استخوان‌ها مبهم و تاريك مي‌شوند به خصوص هنگامي كه هدف از تصوير برداري، رگ‌هاي درون جمجمه است.
آنژيوگرافي تفاضلي يا DSA كه مخفف شده Digital  Subtraction Angiography است براي بهبود ديدن و ارزيابي (Visualization & Evaluation) عروق ابداع و توسعه يافته است. در اين تكنيك تصاوير به دست آمده قبل از تزريق ماده حاجب و پس از تزريق توسط كامپيوتر تفريق (Subtract) مي‌شود. بنابراين ساختمان آناتوميكيرا كه در دو تصوير يكسان است،  مي‌توان حذف كرد و در نتيجه فقط تصوير رگ‌ها باقي مي‌ماند. ابتدا تصاوير بايد ديجيتال شوند يعني از فرم آنالوگ به‌صورت رقمي در بيايند تا بتوانند از يكديگر تفريق شوند. تصويري كه قبل از تزريق ماده حاجب به دست مي‌آيد، Mask Image ناميده مي‌شود‌.
‌پردازشگرآنژيوگرافي تفاضلي تصوير Mask و تصوير با تزريق ماده حاجب را پس از تفريق به واحد نمايش (Monitoring Unit) مي‌فرستد. سيستم‌هاي آنژيوگرافي DSA مي‌تواند پردازش‌هاي نهايي قابل توجهي بر روي تصوير انجام دهند.

 ‌از زمان نصب اولين دستگاه راديولوژي در سال 1310 توسط دانشمند بزرگ ايراني مرحوم پروفسور

angio_DSA149_2.jpg

محمود حسابي در ايران (بيمارستان سيناي تهران)، تحولات تكنيكي و فناوري‌هاي جـديـد در زمينـه علـوم تصـويـربـرداري پزشكي باعث شده تا پرتوشناسي جايگاه ويژه‌اي را در تشخيص زودهنگام، به موقع و دقيق بسياري از بيماري‌ها در دنيا و ايران كسب كند. امروزه با استفاده از سيستم‌هاي مدرن تصويربرداري از جـمـلــه دسـتگـاه‌هـاي تصـويـربـرداري ديجيتـال، مـامـوگـرافـي ديـجـيـتـال، آنـژيوگرافي ديجيتال با سـابـتـراكـشـن، تـومـوگـرافي كامپيوتري اسپيرال (SPIRAL CT)، تصويربرداري MRI، سونوگرافي و داپلر رنگي (color Doppler) مي‌توان با دقت و سرعت بيشتر به تشخيص بيماري‌ها دست يافت. همچنين بيشتر روش‌هاي تهاجمي به لطف فناوري‌هاي پيشرفته به صورت غير تهاجمي اجرا مي شوند.
در حال حاضر، علاوه بر تشخيص بيماري‌ها، با استفاده از تكنيك‌ها و تجهيزات مدرن مي‌توان به درمان برخي از بيماري‌ها و يا تضعيف اثر آن‌ها اقدام كرد كه به‌طورمثال آمبوليزاسيون شرياني تومورها يكي از موارد حائز اهميت و قابل ذكر در اين زمينه به‌شمار مي‌رود. در نهايت مي‌توان اظهار كرد كه ارتقاء كيفيت خدمات تشخيصي و بعضا درماني در بخش‌هاي تصويربرداري پزشكي با تشخيص زود هنگام بيماري‌ها سبب افزايش سطح سلامت افراد جامعه مي شود.
 
بهبود تصاوير رگ‌ها باآنژيوگرافي تفاضلي (DSA)
حالت‌هاي پردازش شامل ‌ فيلتر كردن و اندازه‌گيري‌هاي كمي آن‌ها، مي‌تواند هر تغيير مكان و حركتي را

angio_DSA149_4.jpg

كه در Mask Image رخ مي‌دهد، تصحيح كند.  
در آنــژيــوگـرافـي تفـاضلـي DSA بـه‌طـور معمـول از جـريـان تيـوب اشعـه ايكـس بيـن (mA‌‌500‌-100)، ولتاژ بين KV( 120-60)، ماتريكس  (1024*1024 Or 512*512)و مقدار تصوير در ثانيه f/s(  24-0.8 :)Frame Rate بسته به ضخامت عضو مورد بررسي و دانسيته غالب آن كه  به‌طور مثال بيشتر عناصر تشكيل دهنده آن استخوان است يا بافت نرم (Bone Density Or Soft Tissue) و سرعت جريان خون در آن چگونه است، تركيبي از المان‌هاي بالا براي به‌دست آوردن تصوير با حداكثر وضوح استفاده مي‌شود. با  تابش اشعه ايكس  تصويربرداري انجام مي‌شود و تصاوير در طول تزريق ماده حاجب جمع آوري شده و از تـصــويــر‌‌Mask كــه كـمــي پـيــش از تـزريـق مـاده حاجب ذخيره شده، كم مي‌شود. 
بيشتر آزمايشات آنژيوگرافي 25 تا 45 دقيقه زمـان بـراي انجـام دادن نياز دارند. آنژيوگرافي تـفـــاضـلـــي 

angio_DSA149_5.jpg

مـحــدوده وسـيـعــي از كــاربــردهــاي كلينيكي را شامل مي‌شود  و براي تصويربرداري از شـكــم،  سـيـستـم تنفسـي، شـريـان كـاروتيـد و رگ‌هاي درون جمجمه‌اي و رگ‌هاي محيطي به كار مي‌رود‌.
 ‌تـصـوير Mask نهايتا از تمام تصاوير بعد از تزريق تفريق مي‌شود. براي بالا بردن كنتراست تصوير به دست آمده از "window level &" استفاده مي‌شود . همچنين امكان كنترل و پردازش نهايي ديتا وجود دارد.  
پـردازش نـهـايـي شـامل window و تنظيمات سطوح و همچنين شامل آناليزهايي براي حذف آرتيفكت  مانند Land Escape , Mask Image Change , Filtration ‌‌و از همه مهم‌تر Pixel Shifting است.

 

پارامترهاي كارآيي سيستم آنژيوگرافي تفاضلي 
پـارامـتـرهـاي كـارآيـي و بـازده بـراي سـيـسـتم آنـــژيـــوگــرافــي تـفــاضـلــي  بــه كـيـفـيــت تـصــويــر
بـر‌مـي‌گـردد  و بـا يك فانتوم مي‌توانند ارزيابي شوند. اين پارامترها به صورت زير هستند:
‌1-بهبود كنتراست
‌2-يكنواختي فضايي
 ‌‌3-خطي بودن تابش اشعه
 ‌4-كاهش آرتيفكت


كاهش آرتيفكت‌هاي حركت بيمار در آنژيوگرافي DSA

 

اگر موقعيت پيكسل جسم پس‌زمينه مانند استخوان، هوا و... در طول تصوير برداري حركت كند، نتيجه

angio_DSA149_6.jpg

آن ثبت نادرست و ايجاد تصوير مبهم است كه آرتيفكت ناميده مي‌شود و وضوح و شفافيت ديدن رگ‌ها را مبهم مي‌سازد. ثبت نادرست ممكن است، به دليل حركت بيمار، تيوب اشعه X،   همچنين نوسانات منبع برق  و نقص و ايراد حلقه تصويربرداري رخ دهد. آرتيفكت‌هايي كه از وسايل ايجاد مي‌شود، رفلكس نوسانات نامناسب از تجهيزات هستند و نبايد وجود داشته باشند. حركت بيمار علت اساسي در تنزل كيفيت تصوير در آنژيوگرافي تفاضلي است. اگرچه تكنيك‌هاي متعددي در دو دهـه اخيـر بـراي بهبـود تصـاويـر آنـژيـوگـرافـي تفـاضلـي  بـه كـار گـرفتـه شده است، اما آرتيفكت‌هاي حركتي را نمي‌توان به طور كامل حذف كرد.  
يكي از اين تكنيك‌ها Remasking است كه در آن يكي از فريم‌هاي برداشته شده پس از اينكه حركت رخ داد، به عنوان تصوير Mask جــديــد اسـتـفــاده و از تـصــويــرهــاي بـعــدي كـم مي‌شود.
 ‌تكنيك دوم مربوط به ثبت دو تصوير است كه بايد با يكديگر تفريق شوند. آن‌ها كه نسبت به يكديگر شيفت پيدا مي‌كنند و گاهي نيز چرخش پيدا مي‌كنند.  

 

در آنژيو گرافي DSA، ثابت و بي حركت بودن عـضــو مــورد بــررسـي اهـمـيـت ويـژه‌اي دارد تـا تصوير اوليه (mask) كه از تصاوير بعدي حاوي كنتراست كم مي‌شود تصويري دقيق از عروق را ارايه كند و براي اين منظور سعي مي‌شود عضو مورد بررسي در آنژيو حين Sequence Recording كاملا بي حركت باشد تا در بازبيني تصاوير Subtraction كه به اختصار به آن Sub Images مي‌گويند به‌صورت Pure فقط نقشه عروق مورد بررسي، ديده شود.

اين بي‌حركت بودن و Immobilization عضو، حين بررسي يك قسمت از بدن مثلا عروق مغزي در فاز سياهرگي يا Venous Phase بيشتر  نمود  پيدا مي‌كند زيرا:
1-بايد زمان بيشتري عضو نسبت به  Phase Arterial بي حركت باشد زيرا كه در پرفيوژن طبيعي بدن ابتدا فاز سرخرگي سپس مويرگي و در نهايت فاز سياهرگي را داريم.

angio_DSA149_3.jpg

 

angio_DSA149_7.jpg

 

2-تراكم ماده حاجب در فاز شرياني بالاست و كيفيت تصويري خوبي از نقشه شريان را در اين فاز داريم

ولي در فاز سياهرگي ماده حاجب رقيق شده است و نياز به بي حركتي و كيفيت بالاتر تصاوير براي جبران كاهش دانسيته ماده حاجب داريم.سيستم‌هاي آنژيوگرافي ديجيتال جهت تهيه تصاوير

DSA با تهيه تصوير ديجيتال اوليه پيش از تزريق ماده حاجب به بيمار (Mask) شروع مي‌شود.  
تصاوير بعدي در حين وپس از تزريق ماده حاجب گرفته مي‌شود و سپس توسط كامپيوتر تصوير اوليه از تصوير پس از تزريق  تفريق مي‌شود و تصوير باقي مانده تنها عروق داراي ماده حاجب را نشان مي‌دهد و  Subtracted Images  ناميده مي‌شود.
سه روش استاندارد در تهيه تصاوير DSA عبارت است از:

1-روش سريال (Serial Mode)
2-روش مداوم (
Continuous Mode)

angio150_2.jpg

3-روش اختلاف فاصله زماني 
  (
Time - Interval Difference)
در روش سريال، مجموعه‌اي از اكسپوزهاي كـوتـاه بـا ميلـي آمپـر زيـاد ( 320- 500 ) استفـاده

مـي‌شـود. در ايـن روش، تـصـاويـرنـويـز كـمتر و كيفيت بهتري دارند Brightness & contrast (Low Noise , good sharpness  &) اما  دوز اشعه در اين تكنيك به مراتب از تكنيك‌هاي ديگر بيشتر است.
 ‌در روش مـــداوم تــصــويــر بــرداري تــوســط دوزهـاي نسبتا پايين پرتو X صورت مي‌گيرد، ميلي آمپر در رنج  ‌و گستره حدود 7- 20 است ولي چون تعداد فوتون‌هاي مورد استفاده بسيار كمتر است ميزان نويز تصوير در مقايسه با تصاوير تهيه شده با روش سريال، بالاتر بوده و

angio150_3.jpg

قدرت تفكيك كنتراست نا‌مطلوب است و در حال حاضر روش فلوروسكوپيك مداوم به ندرت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بعضي توليد كنندگان توليد آن‌را متوقف كرده‌اند.در تصوير برداري با روش TID نيز از تصاويري با ميلي آمپر پايين و فلوروسكوپيك  نيز مي‌توان استفاده كرد، با اين تفاوت اساسي كه تصاوير متوالي از تصوير قبلي خود و نه از يك تصوير اوليه پيش از تزريق تفريق مي‌شوند.كاربرد عمده تصوير برداري با روش TID نمايش ساختمان‌هايي نظير قلب و ريه است كه از نظر جريان ماده حاجب به سرعت در حال تغيير است و حركت ذاتي دارد كه در تناقض با تصاوير تفريقي است و براي فايق شدن بر اين مشكل به جاي داشتن يك تصوير Mask تعداد زيادي Mask داريم و در واقع هر تصوير  Mask تصوير بعد از خود خواهد بود، اما محاسبات بسيار بيشتر مي‌شود تا Reconstruction نهايي حاصل شود.

 

angio150_4.jpg

دو نوع ديگر تهيه تصاوير DSA نيز وجود دارد كه زير مجموعه Serial Mode محسوب مي‌شود :   
1- Bolus Chasing Technique 
2- Rotational or Spine Technique

در Bolus Chasing Technique كه بيشتر در آنژيوگرافي اندام تحتاني استفاده مي‌شود ابتدا كل آن اندام در يك راستا قرار مي‌گيرد، سپس به‌صورت در حالي‌كه C-Arm ثابت است Motorized Table به آرامي  از زير آن عبور مي‌كند و بدين ترتيب بسته به طول اندام چندين تصوير Mask داريم سپس يك‌بار ديگر در حاليكه ماده حاجب توسط Injector تزريق مي‌شود كل اندام از زير C-Arm عبور مي‌كند و بدين ترتيب تصوير هر قسمتي از اندام مورد نظر از Mask Image خود كم مي‌شود و تصاوير Subtracted به‌دست مي‌آيد. حسن اين تكنيك در اين است كه با يك دوز تزريق ماده حاجب و تعقيب آن در عروق بيمار Subtracted   Images در زمان كمتر و مصرف

angio150_5.jpg

ماده حاجب كمتر و به‌دنبال آن كاهش در هزينه‌ها راداريم.
مواد حاجب مورد استفاده در آنژيوگرافي‌ها بيشتردفع كليوي دارد و Reno toxic بوده و يكي از دلايل)

 

ATN  Acute Tubular Necrosis ( هستند و بيماراني كه جهت Limb Angiography مـراجعـه مـي‌كننـد

معمـولا بيماري‌هاي زمينه‌اي همراه نيز دارند و مصرف ماده حاجب كمتر همراه با تصاوير با كيفيت كه ضايعه عروقي بيمار را مشخص كند سيار كمك كننده است.

angio150_6.jpg

در  Rotational or Spine Technique برخلاف تكنيك بالا عضو مورد نظر كه معمولا در آنژيوگرافي‌هاي مغزي استفاده مي‌شود و تخت ثابت است و اين بار  C-Arm از زاويه‌اي كـه تعييـن مـي‌شـود تـا زاويه بعدي (به‌طور معمول 180 درجه) به‌دور عضو مورد نظر مي‌چرخد.

در اين تكنيك نيز ابتدا قبل از تزريق ماده حاجب چندين تصوير Mask بسته به گستره زاويـه‌اي تهيـه مـي‌شـود. سپـس يكبـار ديگـر در حـالـي‌كـه مـاده حـاجـب تـوسـط Injector تـزريق مي‌شود و عضو و

angio150_7.jpg

تخت ثابت است، به‌دور عضو مورد نظر مي‌چرخد و بدين ترتيب تصوير هر قسمتي از عضو مورد نظر از Mask Image خود كــم مــي‌شــود و تـصــاويـر Subtracted بـه‌دسـت مي‌آيد. در اين تكنيك نيز با تزريق ماده حاجب كـمـتــر و زمــان حــداقـل تصـاويـر منـاسبـي بـراي قضاوت در مورد ضايعه عروقي بيمار به‌دست مي‌آيد.

در رابطه با فيزيك جريان خون و علل اصلي گرفتگي عروق قلبي و چگونگي روش‌ها و مطالعات باليني و رفع آن‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.   ‌

هر سلول بدن مانند دستگاه منفردي كار مي‌كند كه شرايط لازم براي كار آن‌ها عبارت است از :

angio151_1.jpg

1-تامين منابع غذايي براي توليد انرژي
2-تامين اكسيژن براي تركيب با غذا و آزاد كردن انرژي 
3- وجود راهي براي دفع مواد زايد كه بيشتر گرما و 2 C‌O‌ و H2O  است. 
 به‌دليل وجود بيليون‌ها سلول در بدن انسان به يك سيستم انتقالي دقيق نيازمند است.
اين وظيفه مهم بر عهده دستگاه گردش خون است. 7 درصد وزن بدن يا حدود Kg 4/5 از وزن يك فرد 64 كيلويي خون است.
 ‌قلب  يك تلمبه دوگانه  براي حركت خون در دو سيستم اصلي گردش خون  ‌
1-گردش خون ششي در شش‌ها كه از بطن راست شروع مي‌شود و به دهليز چپ ختم مي‌شود.
2-گردش خون عمومي كه از بطن چپ شروع مي‌شود و به دهليز راست ختم مي‌شود.
در يك فرد طبيعي خون پس از گردش در يك سيستم توسط بخش ديگر قلب به سيستم دوم تلمبه مي‌شود.

angio151_2.jpg

 

هر بخش از قلب در هر انقباض در يك فرد بالغ معمولي نزديك به ml 80‌ خون را تلمبه مي‌كند.
80درصد حجم خون بدن در گردش خون عمومي  به‌ترتيب 15درصد در سرخرگ‌ها 10درصد در مويرگ‌ها  و 75درصد در سياهرگ‌ها جاري هستند. 20درصد حجم خون بدن در گردش خون ششي به‌ترتيب 7درصد در مويرگ‌هاي ششي و 93درصد بقيه به‌طور برابر در سرخرگ‌ها و سياهرگ‌هاي ششي جريان دارد.

 

 

خون شما با چه سرعتي در جريان است؟ 

angio151_4.jpg

با ورود خون از قلب به آئورت و سپس به سرخرگ‌هاي كوچك و آرتريول‌ها، سرعت جريان خون كاهش مي‌يابد. سرعت جريان خون نسبت عكس با سطح برش كل رگ‌هاي حامل خون دارد. سرعت برابر است با آهنگ جريان تقسيم بر مساحت سطح برش. سرعت متوسط در آئورت حدود c‌m‌/sec‌30 است ولي سرعت در يك مويرگ فقط 1m‌m‌/se‌c  است. تبادل 2 C‌O‌ و 2 O‌ در مويرگ‌ها انجام مي‌شود و اين سرعت كم زمان لازم براي انتشار گازها را فراهم مي‌آورد.
سهولت و دشواري جريان افتادن يك مايع حاكي از ميزان ويسكوزيته  است. يكاي اندازه گيري وسكوزيته در  دستگاه SI‌ پاسكال ثانيه (Pas)‌ است. ويسكوزيته آب معمولي حدود 10-3 Pas‌ است . ويسكوزيته خون حدود  3-10 ×‌3   3-10×‌4 پاسكال ثانيه (Pas)‌ است كه به در صد گلبول‌هاي قرمز خون ( هماتوكريت) بستگي دارد.
علاوه بر ويسكوزيته عوامل ديگري نيز در حركت خون در رگ‌ها تاثير دارند:

angio151_5.jpg

اختلاف فشار دو سر رگ، طول رگ و شعاع آن.
در قرن نوزدهم پوازوي  (Poiseuille) براي پي بردن به قوانيني كه حركت خون را در دستگاه گردش خون كنترل مي‌كند، حركت آب را در لوله‌هايي با اندازه‌هاي مختلف بررسي كرد.
طبق قانون پوازوي جريان درون يك لوله به اختلاف فشار دو سر آن (PA-PB)‌‌-‌  ، طول لوله (L )‌، شعاع آن (R)‌  و ويسكوزيته مايع بستگي دارد. اگر اختلاف فشار دو برابر شود، آهنگ جريان نيز دو برابر مي‌شود. جريان با طول و ويسكوزيته نسبت عكس دارد. مهم‌ترين كشف پوازوي ارتباط آهنگ جريان با شعاع لوله است. معادله پوازوي در نهايت به‌صورت زير بيان مي‌شود:

angio151_3.jpg

   

 

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود شعاع، بيشترين تاثير را بر آهنگ جريان دارد. يكاي اندازه گيري آهنگ

angio151_6.jpg

جريان در  دستگاه SI‌ برحسب متر مكعب برثانيه است. قانون پوازوي در مورد لوله‌هاي سخت با شعاع ثابت صدق مي‌كند. با توجه به اين‌كه سرخرگ‌هاي اصلي بدن ديواره كشسان دارند و قطر آن‌ها با هر تپش قلب اندكي افزايش مي‌يابد، حركت خون كاملا طبق  قانون پوازوي صورت نمي گيرد. افزون براين، ويسكوزيته خون با تغيير ميزان جريان اندكي تغيير مي‌كند كه البته اين تاثير قابل چشم پوشي است.
اگرچه مساحت سطح برش عرضي آرتريول‌ها به مراتب بيشتر از آئورت است ولي بخش بزرگ افت فشار در آرتريول‌ها رخ مي‌دهد؛ زيرا مقاومت زياد جريان با فاكتور R4‌ توليد مي‌شود. افت بعدي فشار كه بسيار بيشتر است در مويرگ‌ها صورت مي‌گيرد.

جريان لايه اي و متلاطم خون
 جريان لايه اي
‌ ‌جريان آرام و بدون صدا
‌ ‌مانند جريان آرام آب در رودخانه

جریان متلاطم و پر سرو صدا
‌ ‌‌جريان بدون صداي خون در اكثر رگ‌ها
‌ ‌جريان متلاطم  ‌
‌ ‌جريان متلاطم و پر سر و صدا
‌ ‌‌جريان خون در دريچه‌هاي قلب

بازده جريان
 ‌بازده جريان لايه اي بيشتر از جريان متلاطم است.  ‌
بازده جريان در يك سرخرگ داراي گرفتگي
 ‌در يك سرخرگ بسته فشار مورد نياز براي ايجاد يك آهنگ جريان مشخص بزرگ‌تر از آن در يك سرخرگ

angio151_7.jpg

سالم با همان اندازه است. به‌علاوه اگر قرار باشد قلب آهنگ جريان را از VA‌ به VB‌ افزايش دهد به‌علت تلاطم حاصل از گرفتگي سرخرگ افزايش فشار بسيار بالاتري ضروري خواهد بود.در مقايسه با  نشان مي‌دهد كه قلب بايد بيشتر كار كند.

فرآيندهاي گرفتگي رگ‌هاي قلب
فرآيندهاي زيادي باعث گرفتگي رگ‌هاي قلب، پيدايش سلول‌هاي سرطاني و آسيب شبكه ارتباطي اعصاب در مغز مي‌شوند.  ‌
سبزيجات و ميوه‌ها، داراي مواد آنتي اكسيداني هستند. مغز براي خنثي كردن راديكال‌هاي آزاد نياز به آنتي اكسيدان‌ها دارد. راديكال‌هاي آزاد به سلول‌هاي عصبي آسيب مي‌رسانند و عمل واسطه‌هاي شيميايي اعصاب را مختل مي‌كنند.وقتي سن شما افزايش مي‌يابد، قدرت دفاعي بدنتان ضعيف مي‌شود، در نتيجه اثر تخريبي راديكال‌هاي آزاد افزايش مي‌يابد. آنتي اكسيدان ها، حالت ارتجاعي رگ‌ها و قوت ضربان‌هاي قلب را حفظ مي‌كنند. 20 درصد خون خارج شده از قلب به مغز مي‌رود. هر چيزي كه مانع از جريان خون به مغز شود، قدرت يادگيري و ذهني فرد را كاهش مي‌دهد. وقتي كه جريان خون در مغز مختل شود، باعث سكته و خونريزي مغزي مي‌شود؛ چنين چيزي خطرناك و كشنده است. به تدريج يك سري حملات مغزي ضعيف اتفاق مي‌افتد كه در ابتدا باعث كاهش حافظه و فراموشي مي‌شود و در نهايت رگ‌هاي مغزي آسيب مي‌بينند و حالتي شبيه بيماري آلزايمر به وجود مي‌آيد.
افزايش هموسيستئين خون (اسيد آمينه اي كه از هضم پروتئين حيواني در بدن توليد مي‌شود) رگ‌هاي خوني را مجروح مي‌كند و باعث پيدايش پلاك 
( بافت زخمي و مجروح ) مي‌شود.  ‌يك بررسي نشان داد افزايش هموسيستئين خون، حافظه مردان مسن را كاهش مي‌دهد. مطالعات ديگري نيز ثابت كرده كه اين امر باعث تنگ شدن سرخرگ‌هاي كاروتيد (رگ‌هاي بزرگي كه خون را به مغز مي‌رسانند) مي‌شود. ‌فشار خون بالا، سرخرگ‌ها و سياهرگ‌ها را ملتهب مي‌كند و باعث تنگ شدن آن‌ها مي‌شود و شرايطي را به وجود مي‌آورد كه پلاك‌ها افزايش مي‌يابد و سكته مغزي رخ مي‌دهد. ‌افرادي كه به طور مزمن داراي فشار خون بالا هستند، با افزايش سن، در يادآوري ، خلاصه كردن و بررسي مطالب دچار مشكل مي‌شوند. اسكن مغزي نشان مي‌دهد افراد دچار فشار خون بالا، بي سبب دچار حملات خفيف مغزي مي‌شوند. محققان مي‌گويند حتي افزايش جزئي فشار خون، تغييرات عمده اي در مغز به وجود مي‌آورد.

 قبل در رابطه با سيستم‌ها، تكنيك‌های آنژيوگرافي، روش‌های آنژيوگرافي تفاضلي و فيزيك گردش خون دربدن انسان مقالاتي را ارائه داديم در اين مقاله به پژوهشي در رابطه با حركت نوساني گايد واير در تكنيك‌های مختلف آنژيوگرافي و همچنين بررسی کاربردی کردن هر چه بیشتر مقوله فیزیک و توابع آن در پزشکی کلینیکال و اینترونشن‌ها و به کاربستن همزمان فرمول‌های فیزیکی و طب در كنار يكديگر وبسط اين موضوع در آنژيوگرافي خواهیم پرداخت که در ادامه می خوانید.

   برای هدایت کتترها (Catheter)   وابزار ترمیم عروقی شامل انواع Stent , Balloon  Embolization

angiography152_1.jpg

Device و... در عروق بیمار نیاز به گاید وایر است که انواع وسایز و طول متفاوتی دارد.
آشنایی با این وسیله به ظاهر ساده و بهره برداری صحیح، باعث راندمان بهینه و دسترسی بهتر به ضایعات عروقی و جلوگیری از Complication می‌شود.
 گاید وایرها به دو دسته Hydrophilic وHydrophobic  تقسیم می‌شوند که در طول‌ها (Cm) و قطرهای مختلف (Inch ) و درجه محکمی از قبیل standard, stiff یا Floppy وجود دارند. گاید وایرها کمک می‌کنند که ابزار آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی به شریان یا ورید دارای Lesion هدایت شوند و تصویر برداری و یا ترمیم عروق انجام گیرد.
از نظرFluid Mechanics گاید وایر یک محیط Flexible است که امکان حمل موج‌های مکانیکی را دارد.

angiography152_2.jpg

گاید وایر می‌تواند موجی (آشفتگی) را که پزشک بر اثر چرخش در آن ایجاد می‌کند در طول خود جابجا کند و در نهایت این نیرو را به سیال اطراف خود (خون) یا دیواره عروق منتقل کند. از آنجایی‌که دامنه حرکت در موج ایجاد شده بر روی گاید وایر، کم و به‌طورمعمول بیشتر طول گاید وایر در داخل یک لوله (کتتر یا گایدینگ کتتر یا میکروکتتر ) قرار دارد و محدودیت در دامنه حرکت ایجاد می‌شود و همین‌طور چشمه موج (دست پزشک ) معمولا ایجاد کننده یک آشفتگی هماهنگ است می‌توان موج ایجاد شده را یک موج سینوسی بنامیم.
آشنایی با میزان Flexibility یک گاید وایر باعث می‌شود که چشمه موج به اندازه‌اي حرکت به گاید وایر دهد که از برخورد آن با دیواره عروق و مشکل‌های بعدی جلوگیری کند. در نتیجه زمانی که نوسان‌های گاید وایر به سیال اطراف ( خون ) منتقل شد یک موج دوره‌ای به‌صورت تراکم و انبساط در محل اثرایجاد می‌کند که با توجه به جهت حرکت خون و فشار خون در داخل عروق و جهت ایجاد موج می‌توانیم بر هم نهی موجی سازنده یا ویرانگر داشته باشیم. سرعت انتقال نوسان را می‌توانیم از رابطه:
    F / µ = √ V
 به‌دست آورد که µ جرم واحد طول گاید وایر است  = M / L µ و F  نیروی کشش گاید است.
سرعت انتشار موج در یک محیط به مشخصات فیزیکی محیط ( جنس محیط، دمای محیط، فشار سیال

angiography152_5.jpg

و ...) نیز بستگی دارد و نشان‌دهنده الزام پزشک به اطلاع از دما  و فشار خون بیمار در هنگام آنژیوگرافی برای مانور بهتر و آسیب نرساندن وسایل آنژیوگرافی به دیواره عروق است .
نکته دیگر نقاط هم فاز و فاز مخالف در کار کردن با گاید وایر در آنژیوگرافی است که پزشک به‌عنوان چشمه موج می‌تواند برای هدایت بهتر ابزار از ترکیب حرکات هم فاز و فاز مخالف استفاده کند. 
در نوسان ایجاد شده چون راستای نوسان عمود بر راستای انتشار موج است. موجی عرضی است و تابع موج آن که وضعیت هر نقطه از نوسانگر نسبت به وضع تعادل را نشان می‌دهد برابر خواهد بود با:
                  ( u = A sin ( ωt – kx  
 هر نوسانگری دارای انرژی است. انرژی نوسان گاید وایر در نهایت به دیواره عروق منتقل می‌شود.  این انرژی که توسط موج حمل می‌شود با مجذور دامنه و نیز با مجذور بسامد موج نسبت مستقیم دارد :                                                                          
    E = ½ mω²A²                                         

در آنژیو گرافی  به‌دلیل Radiopaque  بودن گاید وایر و سایر ابزارمورد استفاده در آنژیو٬ می‌بایست تحت

angiography152_8.jpg

هدایت فلوروسکوپی اقدام به حرکت دادن گاید وایر و ابزار در داخل عروق بیمار نمود و میزان چرخش و ایجاد موج بر روی گاید وایررا تحت هدایت فلوروسکوپی مشاهده و برای افزایش یا کاهش نیروی به‌کار برده تصمیم گیری کرد.
گاید وایر در آنژیوگرافی از الگوی نوسان‌گر با یک انتهای ثابت (انتهای در دست پزشک) پیروی می‌کند كه انتهای ثابت گره ( Node ) و در انتهای آزاد شکم 
(Abdomen )تشکیل می‌شود.
در پایان به نظر می‌رسد که در صورت به‌کار بردن نکات ذکر شده در استفاده از گاید وایر و رعایت نکات زیر گام موثری در استفاده از آن برداشته ایم:
1 – استفاده از گاید وایر در سایز مناسب عروق مورد مطالعه در آنژيوگرافي.
2 - استفاده از گاید وایر به‌صورتی که سر نرم و J شکل آن ابتدا وارد کتتر شود، سر نرم و J شکل گاید وایر تاثیر زیادی در هدایت و راهبری گاید وایر دارد و آسیب ندیدن آن در هنگام خروج از Package  باعث انتقال چرخش و مانورهای دست پزشک ( چشمه موج ) و راهبری صحیح آن می‌شود.
3 - در صورت احساس مقاومت در برابر حرکت گاید وایر در عروق لازم است که Procedure قطع شود و

angiography152_9.jpg

نسبت به شناسایی و درصورت امکان رفع آن اقدام شود درغیر این‌صورت وارد کردن نیروی اضافی موجب آسیب رساندن به دیواره عروق و پارگی عروق می‌شود.
4 – نکته خیلی مهم در استفاده از گاید وایرها در عروق استفاده از فلوروسکوپی از هنگام ورود گاید وایر به بدن بیمار و پیگیری هر گونه حرکت و مانوری در داخل عروق با هدایت آن است.
5- استفاده ازگاید وایر‌ها فقط محدود به آنژیو گرافی یا اینترونشن‌های عروقی نیست و در انواع درمان‌های مداخله‌ای پرکوتانه در بیماران کاربرد دارد  اما در این آشنایی سعی شد پژوهشی مبنی بر تاثیر رفتاریک جسم منعطف ( گاید وایر ) در یک سیال ( خون ) انجام شود.
بررسی فوق برای کاربردی کردن هر چه بیشتر مقوله فیزیک و توابع آن در پزشکی کلینیکال و اینترونشن‌ها و به‌کاربستن همزمان فرمول‌های فیزیکی و طب و نه از بابت مطالعات نظری انجام شد.
موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ۱۶:۱۰ بعد از ظهر ] [ آرمان ]


 IVUS  يك شيوه تصوير‌برداري از درون رگ توسط امواج اولتراسوند است . مثل اكو كارديوگرافي یا سونوگرافي، كاربرد آن اين است كه تمامي لايه‌هاي رگ را بطور دقيق نشان مي‌دهد در حاليكه در آنژيوگرافي تنها مجرای داخلی رگ توسط ماده حاجب نمایان مي‌شود و به ندرت ممکن است مجرای داخلی رگ در ظاهر طبیعی باشد در حاليكه گرفتاري قابل توجهی در رگ وجود دارد كه آنژيوگرافی قادر به تشخيص آن نيست. لذا تشخيص و انتخاب دقيق سايز بالون و استنت‌ها با IVUS بسيار دقيق‌تر است وعوارض كوتاه مدت و بلند مدت بخصوص پس از Stenting   با IVUS كاهش چشمگير پيدا مي‌كند. يعني ميزان تنگی مجدد Restenosis وایجاد لخته ، انسداد و ساير عوارض کمتر می شود، ضمناً در برخي موارد مثل كار روي تنه اصلی چپLEFT MAIN  ازالزامات قطعي است و با استفاده ازIVUS   نتيجه كار بسيار بهتر و عوارض بسيار كمتر است. 

IVUS یکی از روش های تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از کاتتر مخصوص که پروب سونوگرافی ریز به انتهای آن وصل شده است، عکسبرداری از لایه عروق انجام می شود.

این روش برپایه ارسال امواج صوتی از طریق کاتتر از داخل لومن رگ به لایه های داخلی رگ و برگشت امواج از همین لایه ها استوار است.تصویر به صورت زمان واقع(  Real Time) بوده و رزولوشن مناسبی دارد.

FL-IVUS-Large-English

این تکنیک همانند آنژیوگرافی نیمه تهاجمی وبه قولی با حداقل تهاجم است.در این تکنیک از اشعه ایکس استفاده نمی شود.

در این روش قسمت دیستال کاتتر، داخل عروق و قسمت پروگزیمال کاتتر، به دستگاه کامپیوتر سونوگرافی وصل می شود.درقسمت دیستال کاتتر ناحیه بالن مانندی وجود دارد که از 64 پروب کوچک سونوگرافی تشکیل شده است.هرکدام از این پروب ها فرکانسی معادل 50-20 مگاهرتز دارد.

کاتتر مذکور از طریق شریان فمورال وارد آئورت شده و در ابتدای شریان کرونری نگه داشته می شود،سپس پروب های کوچک وارد کرونری شده تا به قسمت انتهایی برسند وبعد با استفاده از دستگاه مخصوص به آرامی عقب کشیده می شود درهمان حال تصویربرداری هم انجام می شود.

IVUS با استفاده از تکنولوژی سونوگرافی، رویت لایه های عروق خونی را از داخل لومن رگ فراهم می کند و به این ترتیب بررسی اندوتلیوم(دیواره داخلی) عروق خونی در انسان را امکان پذیر می سازد.

بیشترین مورد استفاده IVUS بررسی عروق قلبی(شریان کرونری) است.

IVUS  برای تعیین اندازه پلاک آتروم در طول شریان های کرونری مورد استفاده قرارمی گیرد.

توضیح: پلاک آتروم در نتیجه پیشرفت تجمع پلاک در عرض دیواره شریان طی دهها سال به دست می آید.این پلاک های آسیب پذیر نهایتاً منجر به تنگی و ضایعه شریانی و حمله قلبی می گردند.

IVUS در تعیین حجم پلاک در دیواره شریان و شدت تنگی لومن شریانی نیز کاربرد دارد.این در حالی است که بررسی موارد فوق به روش آنژیوگرافی غیر قابل اعتماد هستند.


تنگی استیوم شریانی و یا نواحی که در آنژیوگرافی به خوبی رویت نمی شوند و یا رویهم می افتند بوسیله IVUS به خوبی قابل بررسی هستند.


همچنین IVUS جهت ارزیابی و نتایج اقدامات درمانی انجام گرفته مانند؛ آنژیوپلاستی شریانی با و یا بدون استنت و همچنین درمان دارویی به کار می رود.


مزایای AVUS نسبت به آنژیوگرافی: 


-         آنژیوگرافی برای نمایش گنجایش پلاک، شکل پلاک و اجزای پلاک ناتوان است.


-         تمامی لایه های رگ به طور دقیق بررسی می شود در حالی در آنژیوگرافی فقط مجرای داخلی رگ بررسی می شود.


-         IVUS به همراه اسپکتروسکوپی NIR برای مشخص کردن پلاکت ها به کار میرود.


-         تشخیص و انتخاب دقیق سایز بالن و استنت با IVUS امکان پذیر است.


-         در آنژیوگرافی ممکن است مجرای داخلی رگ ظاهری طبیعی داشته باشد در حالیکه پلاک آتروم در دیواره رگ باشد که در آنژیوگرافی قابل تشخیص نیست.


-         بررسی دقیق رگ LEFT MAIN با این روش امکان پذیر است و آنژیوپلاستی این رگ باید با حضور IVUS باشد.


-         در ضایعات CTO حین آنژیوپلاستی ممکن است دایسکشن یا پارگی اتفاق بیافتد و بررسی دقیق این گونه عوارض فقط با IVUS امکان پذیر است.


-         ارزشمندترین کاربرد IVUS مشاهده پلاک هایی است که در آنژیوگرافی قابل رویت نیستند.


-         از IVUS در تحقیقات، جهت فهم ودرک بهتر فرآیند آترواسکلروزیس در موجودات زنده به طور فزاینده ای استفاده می شود.


-         بر پایه مشاهدات آنژیوگرافی و گمانه زنی های پزشکی عوام پسندانه، فرض شده است که نواحی با درجه تنگی بالا در شریان های کرونری با میزان حملات قلبی ( MI) در آن نواحی مطابقت دارد.این در حالی است که با استفاده از IVUS این تصور در بیشتر موارد کاذب بوده است.


-         IVUS نه تنها قادر به آشکارسازی دقیق لومن شریان های کرونری می باشد، بلکه قادر به نمایش آترومای( غشای کلسترول متراکم شده با WBC ) مخفی در عرض دیواره شریان نیز می باشد.


-         IVUS قادر به بسترسازی و نگرش کلی بهتر و درک بیشتر در پیشرفت تحقیقات کلینیکی است.


در اوایل سال 1990 نتایج IVUS بر روی تنگی های دوباره شریانی بعد از آنژیوپلاستی( Restnosis ) نشان داد که بیشتر این تنگی ها غیرواقعی هستند.این در حالیست که در بررسی به روش آنژیوگرافی به صورت تنگی واقعی دیده می شوند.


از طرفی در بررسی با IVUS شکل گیری مجدد پلاک آتروم در آن ناحیه به صورت تنگی به ظاهر کاهش یافته مشاهده شد که جریان خون وکنتراست از اطراف و میان پلاک وجود داشت که باعث برآمدگی به داخل لومن شریان بعدازآنژیوپلاستی می شود.


در آنژیوگرافی عروق به صورت ستون های رنگی به اندازه کافی عریض دیده می شوند، و پلاک های بزرگ که به تازگی باعث عریض شدن دیواره رگ شده و مجرای لومن نسبتاً مسدود به نظر می رسد،این شناخت یا تشخیص ما را به استفاده بیشتر از استنت برای نگه داشتن پلاک بیرون از دیواره داخلی و خارجی از مجرا تشویق می کند.


به علاوه آزمون های IVUS که به طور فراوان انجام شده اند،در آشکار سازی و تایید یافته های پژوهشی اتوپسی در اواخر سال 1980 نقش داشته است.


IVUS در نمایش پلاک و تایید علت گشادی مجرای الاستیکی رگ در نتیجه پلاک اتروم موفقیت زیادی دارد این در حالی است که در بررسی به شیوه آنژیوگرافی؛ صرفاً آتروم هایی که باعث برآمدگی به داخل مجرا می شوند، دیده می شوند.


در این روش معمولاً رنگ مجرا به رنگ زرد، غشای خارجی به رنگ آبی و پلاک آترواسکلروتیک به رنگ سبز دیده می شود.


درصد تنگی همانند نواحی لومن به وسیله رنگ مشخص می شود؛ رنگ مجرا زرد و نواحی غشای الاستیک خارجی به رنگ آبی است.


با افزایش سایز پلاک، اندازه مجرا کاهش می یابد و در نتیجه درجه تنگی افزایش می یابد.


در مطالعه و درک بهتر ضایعات کرونری منتج به MI تاکنون بیشترین تجربه، با استفاده از آزمون های پژوهشی کلینیکی در اواخر 1990 در ایالات متحده آمریکا بوسیله آزمون های ترکیبی آنژیوگرافی- IVUS بدست آمده است.


مطالعات نشان داده اند که بیشترین MI در نواحی با آتروم زیاد در بین دیواره شریانی اتفاق می افتد، گرچه ضایعات خیلی کوچک در ابتدای شریانی همین نتیجه را به دست می دهند.


وسعت تنگی مجرا از تنگی ملایم تا تنگی های بالای 95 درصد را در بر می گیرد که باعث MI می شوند.تنگی هایی که متوسط هستند در کمتر از 50 درصد موارد باعث MI شده و پلاک های طولانی در اکثر موارد جزئی در نظر گرفته می شوند.


حملات قلبی( MI ) در نواحی با تنگی 75 درصد و بالاتر از آن به میزان 14 درصد بوده است.در تنگی های شدید که قبلاً مشخص شده اند، میزان خطر زیاد است.


این تحقیق بیشترین تمرکز خود را برای جلوگیری از حمله قلبی ناشی از تنگی های شدید و پلاک های آسیب پذیر تغییر داده است.


در حال حاضر موارد استفاده از تکنولوژی IVUS شامل؛


-         کنترل ضایعات پیچیده قبل از درمان با آنژیوپلاستی


-         کنترل تعبیه استنت داخل کرونری بعد از آنژیوپلاستی


-         باز شدن کامل و یا ناقص استنت پس از تعبیه آن در عروق کرونری


 


** اگر استنت به طور کامل باز نشده باشد جریانی به نام جریان توربلانت یا چرخشی بدست آمده که بین دیواره رگ و استنت اتفاق می افتد.این جریان برخلاف جریان دیواره رگ است وممکن است تهدیدی برای تشکیل هسته به منظور بوجود آمدن ترومبوز حاد شریانی باشد.


عدم مزایای IVUS در برابر آنژیوگرافی:


-         از معایب IVUS انجام آن در بخش کت لب، وقت گیر بودن و گران قیمت بودن آن است.


-         چون IVUS یک روش اینترونشنال است باید توسط آنژیوگرافرهایی انجام شود که برای رشته اینترونشنال کاردیولوژی آموزش دیده اند.


-         خطرات اضافی در استفاده از این روش نیز وجود دارد.


-         تصاویر IVUS کنتراست خیلی خوبی ندارند و در موارد زیادی دارای آرتیفکت می باشند


-         این روش قادر به شناسایی پلاک های کمتر از 100 میکرومتر نیست.


-         در افتراق پلاک های فیبروزی از چربی ناتوان است.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ ] [ ۹:۵۵ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

مقدمه : 

امروزه کاربردهای دستگاه سی تی اسکن وسعت زیادی پیدا کرده است بطوریکه به لحاظ کلینیکی وجود یک دستگاه سی تی اسکن درهرمرکزی با تخصص های متنوع ، می تواند کارگشا باشد . درگذشته دستگاههای سی تی اسکن تنها جهت تصویر برداری آناتومیک ، بیماران تروما و دربرخی موارد تشخیص سرطانها بکارمی رفت ولی امروزه انتظار از این سیستم بسیارفراتر رفته و گسترش کاربرد این روش تصویربرداری به همه علوم پزشکی کشیده شده است . برخلاف تکنیکهای دیگر تصویر برداری ازجمله رادیوگرافی ، سی تی اسکن قابلیت تصویربرداری و تمایزدادن بین بافتهای نرم را دارد . همچنین سی تی اسکن امکان تصویربرداری ازنواحی وسیعی از بدن را می دهد بطوریکه می توان علاوه بر مشاهده ظاهری تومورها و متاستازها ، اندازه مکان فضائی و وسعت آنها را بخوبی نمایان کرد. بعنوان مثال درسی تی اسکن سرو مغز نه تنها می توان تومورها ، لخته های خون و مشکلات عروقی را مورد بررسی قرارداد بلکه امکان مشاهده بزرگ شده گی بطن ( دراثراختلال درجریان مایع مغزی – نخاعی) وسایر اختلالات مربوط به اعصاب و ماهیچه های چشمی وجوددارد. باتوجه به سرعت بالای  چرخش این سیستم ( کمتر از 500 میلی ثانیه برای هردور) ، سیستم سی تی اسکن می تواند برای تمام نواحی آناتومیک شامل ارگانهائی هم که احتمال حرکت دارند تصویربرداری نماید . بعنوان مثال در تصویربرداری از توراکس ، براحتی می توان ساختارندولها ، فیبروز وافیوژن وغیره را مشاهده نمود.سی تی اسکن همچنین می تواند دربیوپسی به کمک پزشکان بیاید و حتی درطراحی درمان در رادیو تراپی نیازهای متخصصین را برآورده نماید . این سیستم همچنین می تواند در پیگیری دوره درمان سرطان کمک شایان توجهی نماید . سی تی اسکن های امروزی می توانند کنتراست بسیارخوبی جهت تمایز بافتهای نرم از همدیگر ارائه دهند بطوریکه قدرت تفکیک مکانی خوبی نیز در تصاویرآنها مشاهده می شود . این قابلیت باعث می شود که این سیستم در ارتوپدی نیز قابلیت خوبی ازخود نشان دهد . تصویر برداری از ساختار استخوانی شامل دیسک ستون فقرات ، تصویربرداری ازمفاصل ترکیبی مانند کتف و لگن به منظور بررسی های عملکردی و شکستگی ها ازجمله کاربردهای این سیستخم در ارتوپدی است.

قابلیت پردازش مجدد تصاویردر سی تی اسکن مثل MPR و 3D ، کاربردهای این سیستم در حد کمک جراحان و سعت داده است. بعنوان مثال دربررسی و جراحی تومورهای صورت ، تصاویر سی تی اسکن یک ابزاربسیاربا ارزش محسوب می شود. با بکارگیری سی تی اسکن های اسپیرال ، شرایظ تصویربرداری پیوسته و حجمی بوجودآمده و امکان بررسی عروق خونی به کمک نرم افزارهای سی تی ، آنژیوفراهم شده است . به عنوان مثال آنوریسم آئورت شکمی ، شریان های کلیوی ، عروق کاروتید ومغزی ، امکان بررسی می یابد. باتوجه به سرعت بالای تصویربرداری درسی تی اسکن های اسپیرال ، امکان تصویربرداری از کبد در فازهای مختلف حرکت ماده حاجب فراهم شده است. بعنوان مثال بررسی سه فاز کبد ، امکان تشخیص بهتر تومور را می دهد. آنچه به آن اشاره شد .بخشی از کاربردهای عمومی سی تی اسکن است اما با افزایش تعداد ردیفهای آشکارسازی و توسعه فناوری پردازش تصاویر و افزایش سرعت پردازنده ها، امروزه کاربردها باز هم وسعت بیشتری یافته اند . کاربردهای قلبی در سی تی اسکن درسالهای گذشته توسعه زیادی پیدا کرده است . معرفی سی تی اسکن های چندردیفه منجر به گشایش راه های جدید در کاربردهای قلبی سی تی اسکن شده است . سی تی آنژیوگرافی عروقی کرونری به عنوان یک روش مطمئن و دقیق جهت آنژیوگرافی غیرتهاجمی عوق قلبی امروزه به رسمیت شناخته شده است. 

یکی از شایع ترین اندیکاسیونهای درد قفسه صدری معمولاً عارضه های قلبی ست اما دربسیاری از موارد تشخیص آن به سادگی ممکن نیست .روش سی تی .آنژیوگرافی عروق کرونری و بطور کلی سی تی آنژیو این امکان را فراهم می کند که بتوان دلیل اصلی این دردرا انتخاب و بقیه دلایل را کنارگذاشت.


ملاحظات فنی و پارامترهای مهم درخرید 


1) آشکارساز

یکی ازمهمترین  بخشهای یک دستگاه سی تی اسکن که تاثیر بسیارزیادی  درکارآیی و کیفیت تصویر برداری آن دارد ، آشکارسازهای آن است .پارامترهای مختلفی درکیفیت آشکارسازی موثر هستند که به شرح زیر است : 

الف – جنس آشکارساز

درسی تی اسکن های قدیمی ، عمدتاً آشکارسازهای بکاررفته ازنوع آشکارسازهای گازی بودند. آشکارسازهای گازی بطورکلی دارای سرعت و بازدهی پائینی هستند و پس ازورود آشکارسازهای جامد ، بطورکلی از رده خارج شدند. درحال حاضر تقریباً درتمامی سی تی اسکن های امروزی ازآشکارسازهای جامد استفاده می شود . نوع این آشکارسازها عمدتاً کریستالهای سوسوزن یا سنتیلاتوراست . این کریستالها قابلیت تبدیل فوتونهای اشعه ایکس را به فوتونهای نوری دارند. یعنی دراثرتابیدن پرتو ایکس به این کریستالها ، از آنها نورگسیل می شود. برای تبدیل نورخارج شده از کریستالهای سوسوزن به سیگنالهای الکتریکی ، از نیمه هادی استفاده می شود . این نیمه هادیها به صورت دیود یا ترانزیستور نوری طراحی می شوند که با تابش نوربه آنها ویژگی اهمی آنها تغییر کرده و میتوان تغییرات شدت نور را در سیگنالهای الکتریکی تولیدی مشاهده نمود . از بزرگترین مزایای آشکارسازها جامد نسبت به گاز، بازدهی بالا ( یعنی نسبت به اشعه ایکس آشکارشده به کل اشعه وارد شده به آشکارساز) و افزایش سرعت ( یعنی فاصله زمانی بین ورود یک فوتون اشعه ایکس تا زمان آشکار سازی کامل آن و امکان آشکارسازی فوتون بعدی ) است . درنتیجه یکی از عوامل مهم درانتخاب یک سی تی اسکن مناسب بررسی بازدهی و سرعت آشکارسازی آن است . البته لازم بذکراست 

مشخصات آشکارسازی کمپانی های بزرگ سازنده بسیار نزدیک  به یکدیگرشده است . وتنها درصورتی که هدف ، خرید یک دستگاه از کمپانی های درجه دو است لازم است که این پارامترها به دقت مورد بررسی قراربگیرد.


ب- تعداد آشکارسازها

برای بررسی تعداد المانها در آشکارسازهای سی تی اسکن

 دو پارامتربایستی  بطور جداگانه مورد بررسی قراربگیرد.

 تعداد ردیف آشکارساز درمحور تخت یا محورZ ( محوری

 که بیماردرآن جهت قرارمی گیرند) وتعداد آشکارسازها 

درهرردیف یا محور X برخی تصور می کنند که همیشه 

تعداد اسلایس که به یک دستگاه اطلاق می شود معادل 

تعداد ردیف آشکارساز است درحالیکه این تصور اشتباهی است و بایستی مورد بررسی بیشتری قراربگیرد . درشکل 1. جهت Zو X نمایش داده شده است . با بررسی دقیق تر و مقایسه دو مفهوم " اسلایس" و "ردیف" خواهیم دیدکه در دستگاههای مولتی اسلایس ، تعداد ردیف آشکارسازها همیشه برابر تعداد اسلایسی که به دستگاه اطلاق می شود0 نیست. بعنوان مثال  ممکن است یک سی تی اسکن چهاراسلایس دارای 8 یا 12 یا حتی در بهترین حالت دارای 16 ردیف آشکار ساز باشدو یا یک  سی تی اسکن شانزده اسلایس دارای 20 یا حتی 24 ردیف و یابالاتر آشکارساز باشد. درشکل 2 یک برش از یک آشکارساز 24 ردیفه مربوط به یک سی تی اسکن شانزده اسلایس دیده میشود.ازاینرو همیشه شماره اسلایس برابر تعداد ردیف آشکارساز نیست . وقتی گفته می شود که یک سی تی اسکن 16 اسلایس است منظور این است که این سیستم توانایی برداشت 16 تصویر درهردوران را دارد ؛ اما براحتی نمیتوان ادعا کردکه آشکار ساز این سیستم چندردیفه است. نکته قابل توجه وبسیار مهم این است که هرچه تعداد ردیف آشکار ساز این سیستم بیشتر از16 باشد مزایایی را برای سیستم ایجاد می کند.

می توان گفت با ثابت ماندن شماره اسلایس ،هرچه تعداد ردیف آشکارسازبیشترباشدعلاوه بربهبود قدرت تکفکیک مکانی ، قدرت مانور کاربر نیز در انتخاب برشها با ضخامت های متنوع وانجام پس پردازش با شرایط مختلف افزایش خواهد یافت . علاوه براهمیت تعداد ردیفها درمحورZ( محور بیمارو تخت ) فاکتور مهم دیگری که لازم است اشاره کنیم تعداد آلمانهای آشکارسازدرهرردیف است، یعنی تعداد المانها در قوس کامل آشکارساز(شکل 1) هرچه تعداد آشکارساز درواحد زاویه و یا واحد طول آشکارساز تعریف می شود. یعنی تعداد آشکارسازدرواحد زاویه یا واحد طول درهرردیف درداخل پره اشعه . واضح است  که هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده مزیت سیستم است .


ج- ابعاد آشکارسازها 

اندازه هرالمان آشکارساز دردو محور Z( جهت بیمار) وX(عمود بر Z ازچپ به راست ) برآن تاثیربسزایی در افزایش کیفیت تصویر بخصوص قدرت تفکیک مکانی دارد درواقع دو مفهوم " اندازه المان های آشکارساز " و " پهنای آشکارساز" بایستی بطورجداگانه مورد بحث قراربگیرد ( شکل2)

 

منظور از المان هر آشکارساز ، یک کریستال سوسوزنی است که بطور جداگانه عملیات آشکارسازی را انجام داده ویک فوتویود نیمه هادی ویژه خودرا داراست . درشکل 2 المان های آشکارساز به خوبی قابل مشاهده است . با درکنار هم قرارگرفتن این المان ها  یک ردیف آشکارساز ساخته می شود. بعنوان مثال می گوئیم 64 ردیف آشکارساز که درهرردیف 912 المان وجود دارد ، منظوراینست که تعداد 912 ×64 المان یعنی 58368 المان درکنار هم قرارگرفته اند و مجموعاً آشکارسازرا تشکیل داده اند هر هر ردیف ) 6/0 میلی مترباشد . به معنی اینست که در این سیستم می توان تصاویری با ضخامتی برابر 6/0 میلی متر را از بیمار تهیه کرد . دریک سیستم سی تی اسک 16 اسلایس که ضخامت هر ردیف آشکارساز6/0 میلی متر است امکان تهیه 16 تصویر با ضخامت 6/0 میلی متر درهردوران میسراست . البته با کاهش ضخامت هر ردیف ، بدلایل آماری انتظارکاهش کنتراست راخواهیم داشت که برای جبران لازم است که مقدار mAs را افزایش داد.

درنتیجه کاهش بیش از حد ضخامت برشها نیز همیشه نمی تواند مطلوب باشد مگر با تضمین کنتراست مناسب . از دیدگاه دیگر پهنای کل آشکارساز درمحور z نیز دارای اهمیت زیاد است . هرچه پهنای آشکارساز درمحور z بیشتر باشد، درهردوران امکان تصویربرداری ازناحیه بزرگتری ازبدن امکان پذیراست. بطورمثال اگر پهنای آشکار20 میلی مترازبدن را اسکن کند و این درمقایسه با سیستمهای که دارای پهنای آشکارساز10 میلی متر است ، سرعت تصویربرداری حدودن دو برابر خواهد بود.مفهومی  که معمولاً درارتباط با پهنای آشکارسازو سرعت چرخش توسط کمپانی های سازنده مطرح می شود، سرعت پوشش است . یعنی مقدارناحیه ای ازبدن که ظرف یک ثانیه با تکنیک هلیکال و پیچ مشخص اسکن می شود. طبیعی است که این مقدار هرچه بیشتر باشد نشاندهنده مزیت سیستم است.

لازم بذکراست، درتمامی آشکارسازها ، ردیفهای آشکارساز ممکن است دارای ضخامت یکسان نباشددرچنین شرایطی معمولاً ردیفهای میانی دارای ضخامت کمترو ردیف های کناری دارای ضخامت بیشتراست . دراینصورت برای محاسبه پهنای آشکارسازلازم است . تعداد ردیفها به اضافه ضخامت هرردیف را بدانیم ( شکل 2) 


2) ژنراتورو تیوب اشعه ایکسچ

توان ژنراتور وتیوب ومشخصات حرارتی آنها نقش موثری درعملکرد وتوانائی دستگاه سی تی اسکن دارد هرچه توان آنها بالاتر باشد سیستم قابلیت بهتری در اسکن نواحی بزرگ با کنتراست بالا خواهد داشت انجام تصویربرداری هلیکال پیوسته و طولانی علاوه برافزایش سرعت اسکن ، می تواند درآنالیزهای آنژیوگرافی ازناحیه وسیعی از بدن مفید باشد و همچنین بایستی میلی آمپر- ثانیه به حدی باشد که تصاویر دارای کنتراست قابل قبولی باشد. این شرایط مستلزم اینست که نه تنها ژنراتوردارای توان بالائی جهت تامین جریان و ولتازتیوب اشعه ایکس درزمان طولانی باشد بلکه تیوب نیز بتواند به مدت طولانی اکپسوز کند و دچار مشکل حرارتی نشود ازاینرو توان بالای ژنراتور و ظرفیت حرارتی تیوب از پارامترهای مهم یک دستگاه سی تی اسکن درنظر گرفته میشود.الف – توان 

توان ژنراتور برحسب کیلو وات بیان می شود هرچه این مقدار برای ژنراتور عدد بزرگتری باشد . نشاندهنده اینست که ژنراتور می تواند کیلووات و میلی آمپر بالاتری به تیوب اعمال کند . به عبار ت دیگر هرچه مقدارکیلووات ژنراتور پایین تر باشد، سیستم با محدودیت بیشتری درتولید کیلو ولت ومیلی  آمپرمواجه می شود.

ب- ظرفیت حرارتی تیوب

ظرفیت حرارتی تیوب نقش موثری درتوان سیستم جهت اشعه دهی طولانی مدت درشرایط بالا دارد. به عبارت دیگرظرفیت حرارتی تیوب هرچه بالاتر باشد مدت زمان بیشتری می توان اکسپوزنمود. همچنین علاوه  بر ظرفیت حرارتی تیوب توانائی سیستم خنک کننده تیوب نیز از اهمیت بالائی برخورداراست (شکل 3) هرچه گرمای ذخیره شده درتیوب بتواند سریع تر خارج شود ، قابلیت حرارتی تیوب بالاتر می رود. به این ترتیب پارامترها مهم درتیوب یکی ظرفیت حرارتی آن و دیگری سرعت خنک شدن آنست .ظرفیت حرارتی تیوب اشعه ایکس را برحسب واحد حرارتی و سرعت خنک شدن تیوب را برحسب واحدحرارتی درواحد زمانی  اعلام می کنند. در سی تی اسکن که معمولاً ازژنراتورهای سه فازدرآن استفاده می شود ، برای محاسبه گرمای اعمال شده به تیوب دراثر اکسپوز ازرابطه پاورقی استفاده می شود.

 

مزیت ظرفیت حرارتی  تیوب وسرعت خنک شدن تیوب درتصویربرداری هلیکار به منظورانجام سی تی ، آنژیو که احتیاج به اسکن طولانی با شرایط بالا دارد مشخص می گردد. بطور خلاصه بالا بود ژنراتوربه سیتسم کمک می کند که بتواند کیلوولت و میلی آمپربالا تامین کند و بالابودن ظرفیت حرارتی تیوب باعث می شود که بتوان مدت طولانی تری اکسپوز پیوسته انجام داد . ضعف هرکدام ازاین فاکتور ها می تواند عملکرد دیگری را محدود کند.


ج- انتخاب کیلو ولت و میلی آمپر

قدرت مانور کاربردرانتخاب کیلو ولت و میلی آمپر می تواند اور را درتنظیم و طراحی پروتکل های مناسب رای شرایط مختلف یاری نماید . کمپانی های مختلفی ، در دنیای امروزدرکارطراحی ژنراتورهستند، روشها وسطوح تکنولوژی متفاوتی درطراحی ژنراتورها به گونه ای طراحی می شوند که با افزایش سرعت واکنش و قدرت مانورکیلو ولت و میلی آمپروتوان ، از پارامترهای مختلف یک ژنراتورمحسوب می شود. امروزه ژنراتورها به گونه ای طراحی می شوند که با افزایش سرعت واکنش و قدرت مانور کیلو ولت و میلی آمپر ، بتوان دزبیماررا به حداقل رساند. این قابلیت باعث می شود که سیستم نه تنها بتواند مقدار میلی آمپررا ازیک اسلایس به اسلایس بعدی تغییر دهد بلکه امکان تغییرآن در یک اسکن نیز بوجود آمده است وحتی درمواردی بخصوص در تصویربرداری هی قلبی ، امکان مدولاسیون میلی آمپر برحسب سیگنال الکتریکی قلب فراهم شده است . تمامی این امکانات به منظورکاهش دزبیماروکاهش فشار برتیوب وژنراتور بدون کاهش کیفیت تصویر ابداع شده است . بنابراین یکی دیگر از پارامترهای مهم که در خرید یک سی تی اسکن بایستی در نظر گرفته شود وجود قابلیت تغییر اتومکانیک میلی آمپر از یک اسلایس به اسلایس دیگر وهمچنین تغییر اتومکانیک میلی آمپر در حتی انجام یک اسلایس است . همچنین ژنراتور بایستس علاوه برامکان تغییراتومکانیک جریان به کاربر نیز این امکان را بدهد که درپله های متنوعی بتواند کیلو ولت ومیلی آمپر آنطور که لازم است تغییر دهد.

نکته لازم بذکر اینست که باتوجه به افزایش سرعت چرخش درسی اسکن های امروزی برای تامین میلی آمپر-ثانیه مورد نیاز وکسب کنتراست لازم درتصاویر چون زمان اسکن کاهش می یابد ، بایستی حداکثر میلی آمپر افزایش یاید از اینرو درسی تی اسکن هایی که سرعت چرخش بالا وضخامت المانهای آشکار ساز کم است حداکثرمیلی آمپرکه بتواندسیستم تامین نماید یکی از پارامترهای مهم محسوب می شود وهرجه این مقدار بالاترباشد مزیت این سیستم محسوب می شود بعنوان  مثال  در سی تی اسکن هائی که قابلیت سی تی آنژیو از عروق قلبی رادارد ودارای سرعتهای چرخش کمتر از 4/0 ثانیه وضخامت حدود 6/0 میلی  متر ، مقدار میلی آمپربه حدی افزایش یابد که میلی آمپر – ثانیه لازم برای رسیدن به کیفیت مناسب را بدست آورد.


د- ابعاد و تعداد نقاط کانونی تیوب 

ابعاد نقطعه کانونی درتیوب ، نقش موثری درقدرت تفکیک مکانی سیستم دارد . ابعاد نقطه کانونی طبق استانداردهای جهانی اعلام شده است و لازم است این پارامترازان استانداردتبعیت نماید. برای تیوبهائی که دارای دوفیلمان کوچک وبزرگ هستند دو نقطه کانونی  تعریف می شود. ابعاد نقطه کانونی معمولاً بصورت حاصلضرب طول درعرض نقطه کانونی تعریف می شودبعنوان مثال ابعاد نقاط کانونی یک تیوب به صورت 8/0 ×9/0 و 4/1 ×6/1 اعلام می شود .منظوراینست که ابعاد کانون کوچک برابر 9/0 میلی متر و ابعاد کانون بزرگ برابر 6/1 میلی متردر4/1 میلی متراست . هرچه اندازه نقطه کانونی کوچکترباشد(بدون اینکه میلی آمپرمحدود شود) مزیت سیستم محسوب می شود. درتیوبهای جدیدی که دارای سیستم دو اشعه ای هستند یعنی درحین انجان هراسکن دو اشعه بطورترتیبی و با سرعت بالاسوئیچ می شود. فاصله زمانی بین تابیدن دو اشعه وسرعت جابجا شدن اشعه در کیفیت تصویر موثراست استفاده ازتیوبهای دو اشعه ای مزیت بکارگیری آشکارسازها را تا دوبرابرتعداد ردیفهای آن بوجود می آورد.


3) جمع آوری اطلاعات 

    الف- محدوده تصویربرداری

درسیستمهای سی تی اسکن امروزی شکل اشعه بصورت پره ای است (شکل 1) . یعنی اشعه پس ازخروج ازتیوب بصورت واگرابازمی شود زاویه بازشدگی اشعه یکی ازپارامترهای سیستم است که بوسیله آن حداکثرمحدوده تصویربرداری مشخص می شود . معمولاً محدوده تصویربرداری کوچکتری انتخاب می شود المانهای بیشتری از کناره های یک ردیف آشکارسازغیرفعال می شود . دراین پروسه که تعداد آشکارسازها فعال ، اندازه ناحیه اندازه گیری را تعیین می کند ، به محدوده تصویربرداری اسکن معروف است . پس از جمع آوری اطلاعات و پایان اسکن ، امکان تغییرمحدوده تصویربرداری میسراست ، منتها این باردرمحدوده ای  ازتصویر اولیه . یعنی می توان با انتخاب محدوده کوچکتر ازتصویر ، آنرا مجدداً بازسازی نمود و به نحوی بزرگنمائی انجام داد به این حالت محدوده تصویربرداری بازسازی گفته می شود مقایسه حداقلها و حداکثرهای محدوده های تصویربرداری درمقایسه سیستمهای مختلف می تواند درانتخاب یک سیستم مناسب به خریداریاری نماید.

ب- ماتریس بازسازی 

منظوراز ماتریس بازسازی ، تعداد پیکسل هائی است که درطول وعرض تصویر می توان شمارش کرد. بعنوان مثال اگرماتریس بازسازی یک دستگاه سی تی اسکن 512×512 بیان شودبدان معنی است که تصاویر حاصل از بازسازی دراین سیستم دارای ابعاد 512 پیکسل در512 پیکسل است هرچه ابعاد ماتریس بزرگترباشد نشاندهنده مزیت آنست ازطرفی ماتریس نمایش تصاویر نیز از پارامترهای قابل توجهی است که اندازه آن حداقل بایستی به اندازه ماتریس بازسازی باشد که درسیستمهای امروزی حدود دو برابر آنست.

 

4) پارامترهای اسکن

الف – توپوگرام 

حداقل وحداکثراندازه ای که سیستم بتواند تصویرتوپوگرام تهیه نماید حائز اهمیت است هرچه بین حداکثرو حداقل فاصله بیشتری باشد نشاندهنده مزیت سیستم است .

5) ب- اسکن اگزیال 

عوامل مختلفی درشکل گیری یک تصویراگزیال موثراست بشرح آنها می پردازیم : 


- زمان چرخش

زمان چرخش معمولاً برحسب ثانیه بیان می شودو نشاندهنده مدت زمانی است که طول می کشد تیوب یک دوران 360 درجه انجام دهد درشرایط پرتویی یکسان هرچه زمان چرخش کوتاهترباشد اسکن سریع تر انجام می شودولی کنتراست کاهش می یابد برای جبران کنتراست درسرعتهای بالا لازم است میلی آمپرافزایش یابد. درمواردی که هدف تصویربرداری های سریع است مانند مواد تروما آنژیوگرافی فازی وقلبی ، سرعت بالا ( به شرط تامین میلی آمپر کافی ) یک مزیت محسوب می شود.بطورغیرمستقیم ، سرعت چرخش برعوامل متعددی تاثیرگذاراست بطورنمونه درسیستمهای که درآنها امکان تصویر برداری از عروق کرونری قلبی وجودداری هرچه حاصلضرب سرعت چرخش درپهنای  آشکارسازعدد بزرگتری باشد قدرت مانوردر انتخاب بیماران با ضربهای مختلف بوجود خواهدآمدبه عبارت دیگر هر چه سرعت چرخش ویا پهنای آشکار ساز عدد بزرگتر باشد قدرت مانور در انتخاب بیماران با ضربان های مختلف بوجود خواهد آمدبه عبارت دیگرهرچه سرعت چرخش و یا پهنای آشکارسازکمترباشد برای بیماران کمتری با ضربان های مختلف بوجودخواهد آمد به عبارت دیگرهرچه سرعت چرخش ویا پهنای آشکارسازکمترباشد برای بیماران با ضربان قلبی امکان آزمایش سی تی – آنژیوفراهم می شود.

- زمان اسکن جزئی

زمان اسکن جزئی مدت زمانی که طول می کشد تا سیستم باکمترین زاویه چرخش بتواندیک تصویرآگزیال تهیه نماید. هرچه این زمان کمترباشدمزیت سیستم محسوب می شود یکی ازتکنیکهای بسیارمهمی که امروزه برای افزایش قدرت تفکیک زمانی سیستمهای سی تی اسکن بکارمی روداسکن جزیی است بطورساده جزیی می توان به قدرت تفکیک زمانی را می توان توانایی سیستم درتفکیک دو رویداد که از لحاظ زمانی بسیاربهم نزدیک است تعریف نمود با بکاربردند الگوریتمهای ویژه ای دراسکن زیی می توان به قدرت تفکیک زمان های بسیارخوب درحدکمتراز 40 میلی ثانیه در سیستمهای 64 ردیفه امروزی دست یافت.

- تعداد اسلایس دردقیقه ( یا درثانیه ) 

معادل تعداد تصاویر اگزیال است که سیستم درحین حرکت تخت درهردقیقه می تواند تولیدکند. طبیعی است که بزرگتربودن این عدد نشانه مزیت سیستم است .


- زمان بازسازی تصویر

 مدت زمانی که طول می کشد یک تصویرباسازی شود این پارامترها برحسب فریم برثانیه بیمان می شود و برابر تعداد تصویری است که درهرثانیه بازسازی می گردد.

بدیهی است که هرچه زمان بازسازی تصویر بزرگتر باشد نشاندهنده مزیت سیستم است .

ج- اسکن هلیکال 

علاوه بر پارامترهائی که درمورد اسکن اگزیال بررسی شد ، پارامترهای دیگری نیز وجود دارد که درتصویر برداری هلیکال موثراست

- پیکر بندی برشهای بازسازی 

دریک اسکن هلیکال  اطلاعات بطورحجمی وپیوسته جمع آوری می شود پس از انجام این اسکن  قابلیت تعیین انتخاب برشها و ضخامت تصاویرجهت بازسازی بعدی یکی ازتوانائی های جالب سیستم است . این متغییر بصورت حاصلضرب تعدادبرش در ضخامت برش نیز بیان می شود. بعنوان مثال بصورت 2/1 × 16 و یا 6/0 × 32 و میلی متر و یا 16 برش با ضخامت 2/1 میلی متر دراختیارداشته باشد هرچه تنوع این پیکربندی ها بیشتر باشد نشانه مزیت سیستم است .

- حداکثرزمان یک اسکن  هلیکال 

یکی از کاربردهای  امروزی سی تی ، انجام تصویربرداری از ناحیه وسیعی از بدن به منظور انجام آنژیوگرافی وعملیات تشخیصی پیچیده است یکی از مثالهای این نوع  تشخیص کشف دلیل درد قفسه صدری است و احتیاج به اسکن طولانی پیوسته با برشهای  ظریف درناحیه وسیعی از بدن است . درچنین شرایطی سیستم بایستی بتواند به مدت طولانی اسکن هلیکال انجام  دهد . بدیهی است که هرچه زمان یک اسکن هلیکال بتواند طولانی تر باشد مزیت سیستم را نشان می دهد برای رسیدن به چنین قابلیتی ، علاوه بر اینکه سیستم دارای ژنراتوروتیوب اشعه ایکس قوی باشد ، بلکه بایستی به لحاظ سخت افزاری نیز آمادگی لازم را داشته باشد .


- تنوع پیچ 

پیچ عبارتست ازمقدار حرکت تخت درهردوران 360 درجه تیوب تقسیم برضخامت اشعه هرچه عدد پیچ بزرگتر باشد ، سرعت حرکت تخت بیشتراست و ناحیه وسیع تری از بدن در یک زمان معین اسکن می شود . اما چون درپیچهای بزرگترازیک ، برخی نواحی بدن بطور کامل تصویربرداری نمی شود ، سیستم مجبوراست با بازسازی مجازی ، تصاویر راتهیه کند . درشرایط یکسان ( یعنی تعداد تصاویر یکسان  با ضخامت های یکسان ) سرعت تصویربرداری هلیکال بیشترو دز بیمارکمتر از اگزیال است . اگرچه دراین شرایط شاهد افت کیفیت تصاویرهلیکال درمقایسه با آگزیال هستیم اما دربیشتر مواقع این افت کیفیت خیلی مملوس نیست .بدیهی است هرچه کاربرامکان انتخاب پیچ های متفاوت و متنوعی را داشته باشدنشانه مزیت سیستم است . تنوع پیچ بطور مستقیم و غیر مستقیم به عوامل مختلفی بستگی دارد . که ناچاریم دراینجا ناگفته بگذاریم.


5 ) کیفیت تصویر

الف – فرکانس نمونه برداری 

درحین اینکه تیوب درحال اشعه دهی و چرخش است  آشکارسازها به سرعت درحال نمونه برداری و جمع آوری اطلاعات هستند واحدی که برای نشان دادن سرعت نمونه برداری بیان می شود هرتز است این پارامتربه شیوه های مختلف بیان می شود . یکی از مرسوم ترین شیوه ها ، تعداد نمونه به ازاای یک دوران کامل است ولی عبارت دقیق تر آن تعداد نمونه دردوران به ازای هر المان آشکارسازدرهرثانیه است طبیعی است هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده مزیت سیستم است .

ب- کنتراست 

منظورازکنتراست ، قدرت سیستم درتمایز حداقل اختلاف بین دودانسیته بسیار نزدیک بهم است . کنتراست بصورت ترکیبی  ازچند پارامتر تعریف می شود بعنوان مثال بصورت5mm@0.3%9mGy بیان می شود تفسیراین عبارت اینست که اگریک دایره به قطر5 میلی متر دریک زمینه وسیع وجود داشته باشد و دارای اختلاف دانسیته 3/0% با آن باشد با پرتودهی معادل 9 میلی گری می توان تصویری بدست آورد که درآن تصویر ، عدد سی تی دایره با عدد سی تی زمینه متفاوت باشد برای مقایسه کنتراست درسیستم است. در برخی موارد بجای واحد پرتودهی میلی گری از میلی آمپر – ثانیه استفاده می شود . بعنوان مثال نمونه بصورت 5mm@0.3%@80mAs بیان می شود.


ج- قدرت تفکیک مکانی 

عبارت دقیق ترتفکیک قدرت سیستم درجداسازی دو نقطه بسیارکوچک بسیار نزدیک بهم است که دانسیته آنها با دانستیه زمینه اختلاف زیادی دارد. به روشهای مختلفی این پارامترتعریف می شود یکی از متداول ترین روشها استفاده ازتعدادزوج خط درسانتی متر در یک ام تی اف مشخص است. بحث در رابط با ام تی اف و مفهوم آن مفصل است. تنها به این نکته اکتفا می کنیم که ام تی اف صفر بیشتر باشد نشان دهنده مزیت سیستم است . به عبارت ساده تر توان سیستم در تصویر برداری صحیح از خطوط بسیار نازک نزدیک بهم بدون اینکه این خطوط درهم شود میزان قدرت تفکیک سیستم رانشان دهند در شکل 4 تصویر تصویر چهار سطح از خطوط نازک نزدیک بهم را که توسط یک سی تی اسکن معمولی گرفته شده مشاهده می کنید . قدرت تفکیک مکانی به عنوان نمونه بصورت 151p/cm@0%mtf بیان می شود بدان معنی است که اگر تعداد خطوط بیش از 15 زوج خط در یک سانتی متر باشد سیستم نمی تواند آنها را از هم تفکیک کند.

 


د- نویز 

مشخصه نویز، نیز یکی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت تصویر است که بعنوان مثال بصورت 0.32%@18.3mGy بیان      می شود یعنی در تصویری که بعنوان مثال از یک فانتوم 20cmآب با پرتودهی 3/18 میلی گری تهیه می شود نویز تصویر (عدد انحراف معیار در میانگین اعداد سی تی ) معادل 32/0 درصد است .


 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
برچسب‌ها: تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ ] [ ۱۴:۳۲ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

دستگاه آنژیوگرافی Innova 2100 ساخت جنرال الکتریک   GE Healthcare

شرکت فروشنده و نماینده در ایران : شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته

TPP

1- سیستم تصویربرداری قلبی عروقی :

سیستم قلبی عروقی Innova 2100 با بهره گیری از دتکتور دیجیتال با نام Revolution به قطر Cm 28.7، با ارائه تصاویری با کیفیت فوق تصور و با دوز اشعه بسیار پایین و حرکت سریع دستگاه، ما را در تمامی مراحل تشخیص و اینترونشنال چه در زمینه قلبی و چه در زمینه محیطی یاری می کند. کیفیت تصاویر تا ده برابر سیستم های موجود افزایش و دوز اشعه تا 70 درصد بر طبق بیش از 160 مقاله که در محافل علمی دنیا ارائه شده کاهش یافته است.

لازم به ذکر است این سیستم تنها سیستم ترکیبی دتکتوردار قلبی وعروقی می‌باشد که علاوه بر CE دارای FDA نیز می باشد.

 

2- دتکتور Revolution :

• GE ابداع کننده تکنولوژی ساخت دتکتور درآنژیوگرافی و اولین تولید کننده آن می باشد.

• دتکتور GE بر خلاف سایر کمپانی ها که از اتصال چند دتکتور کوچکتر ساخته شده به صورت یکپارچه می باشد و به همین دلیل سیستم در زمان بسیار کمتری قادر به بازسازی تصویر می باشد.

• عنصر کلیدی در چرخه تصویربرداری این دستگاه، دتکتور داینامیک  Revolution می باشد که طراحی و ساخت آن کاملاٌ در انحصار کمپانی GE می باشد. تصویربرداری کاملاٌ دیجیتال ما را در انجام آنژیوگرافی واینترونشن سریع و موثر با کیفیت تصویر فوق العاده و دوز بسیار پایین کمک می کند.

• طراحی اختصاصی سیستم دیجیتال Innova 2100 با استفاده از پیشرفته ترین الگوریتم های تصویربرداری به ما امکان استفاده بهینه از قابلیت های اندازه گیری و تشخیصی را می دهد.

• تنها دتکتور یکپارچه موجود در جهان به قطر 28.7 سانتی متر که مناسب برای انجام امور قلبی و عروقی است.

• دارای بالاترین DQE در جهان و معادل 79 درصد که بمعنای داشتن بهترین کیفیت تصویر در پایین ترین دوز اشعه ایکس است می باشد.

3- تخت  Omega V :

• این تخت از فیبرکربن فشرده ساخته شده که باعث ایجاد کمترین دوز پراکندگی می شود. جذب اشعه این تخت بسیار پایین و کمتر از برابری جذب mm 1.0 آلومینیم می باشد.

• توانایی تحمل وزن تا  205 kg را داراست. علاوه بر وزن ذکر شده در صورت نیاز به انجام CPR تخت قادر به تحمل نیروی اضافی معادل 50 کیلوگرم علاوه بر 205kg ذکر شده است.

• رویه تخت قابلیت چرخیدن 90± را دارد که به خوابیدن و بلند شدن بیمار از روی تخت و نیز دسترسی راحت تر به بیمار در زمان اورژانس را فراهم مینماید.

• علاوه بر حرکت موتورایز بالا و پایین رفتن تخت، حرکت افقی آن نیز با استفاده از موتور صورت می-گیرد که امکان Bolus Chasing کاملاٌ اتوماتیک را به ما می دهد.

• قابلیت حرکت آزاد تخت در تمامی جهات افقی و چرخشی.

• ابعاد تخت 333cm x 46cm

• بدون محدویت برای انجام CPR.

4- تیوب اشعهX  :

• Innova 2100 مجهز به تیوب Performix 160A می باشد که توانائی آن بیش از توانائی مورد نیاز برای انجام امور قلبی و عروقی می‌باشد. این بدان معناست که عمر کاری تیوب اشعه X افزایش چشمگیری خواهد داشت و هیچگاه در گیر مشکل داغ کردن تیوب نخواهیم بود.

• علاوه بر شیوه های مرسوم خنک کردن تیوب، از سیستم مدار بسته و کنترل از دور چیلر خنک کننده آب نیز استفاده می شود .

5- کلیماتور  :

• محدود کردن اشعه بوسیله ترکیبی از تیغه های مربعی و دایره ای بصورت دستی در دو سطح، همچنین فیلترهای اسپکترال و سه کانتور فیلتر که بوسیله نرم افزار کنترل می شود.

• سه کانتور فیلترها موتوریزه که توانائی چرخش 360 درجه را دارا می‌باشند.

6- ژنراتور اشعه X :

•  ژنراتور سه فاز، فرکانس بالا و 100KW که قابلیت فلورسکپی پالسی با گرید را نیز دارا می باشد.

7- گرید برای از بین بردن اشعه های پراکنده (Anti-Scatter-Grid) :

• سیستم دارای گرید قابل برداشته شدن می باشد این ویژگی در مورد اطفال بسیار کاربرد داشته و باعث کاهش هر چه بیشتر دوز اشعه می شود.

8-:POSITIONING

• امکان حرکت دستگاه در هر سه محور.

• نصب به روی زمین که هزینه را کاهش می دهد و باعث سهولت در نصب دستگاه می شود.

• وجودقایلبت انحصاری  Offset C-Arm که امکان تصویر برداری سریع تر و دسترسی راحت بدون حرکت L-Arm را تا شریان Femur به ما می دهد.

 

9-Safety : ) InnovaSense Patient Contouring  ):

• این تکنولوژی بمراتب پیشرفته تر از Body Guard می باشد و تکنولوژی ارسال امواج جهت تضمین عدم برخورد دستگاه با بیمار و پزشک مورد استفاده قرار گرفته است.

10- نمایشگرهای تصویر :

• چهار مانیتورLCD 18"(46cm برای نمایش تصاویر زنده, مرجع, سیستم مانیتورینگ وAdvantage Window و با قابلیت چرخش 360 درجه.

• دو مانیتور LCD 18" (46cm برای اتاق کنترل.

11- شیلد حفاظت اشعه Ceiling Suspended با چراغ سیالیتیک به همراه شیلد کنار تختی.

12- Fluoro Store:

• با فشار یک کلید اپراتور می تواند بیش از 450 تصویر فلورسکوپی 60 ثانیه ای را ثبت نماید و در صورت لزوم آنها را بازبینی کند. در زمان قطع برق با استفاده از UPS سیستم، این تصاویر را می توان استفاده کرد.

13- Innova Spin:

آنژیوگرافی Rotational  با دامنه چرخشی ماکزیمم 200 درجه وبا سرعت قابل تعریف تا 40 درجه در ثانیه و زوایای کرانیال کودال قابل برنامه ریزی , پزشک را قادر میسازد با یک تزریق چندین Projection   را در آن واحد ملاحظه نماید.

14- سیستم Dose Wise و Spectra Beam:

• Virtual Collimation کاربرها می توانند لبه های کولیماتور را بدون اشعه دادن تنظیم نمایند و تاثیر آنرا به روی تصویر ملاحظه کنند.

• Dynamic Exposure Optimization – AutoEx با استفاده از تکنولوژی پیچیده شبکه عصبی و الگوریتم های مدیریت اشعه ایکس, Beam Filtration و کاهش دوز اتفاق می افتد. همچنینAutoEX  بصورت اتوماتیک نسبت کنتراست به نویز را مدیریت می کند.

15- نمایش اطلاعات دوز اشعه ایکس ,  dose area product درExamination Report و Control room Table side 

16- UPS 20 KVA  انجام 5 تا 7 دقیقه فلوروسکوپی را در زمان قطع برق امکان پذیر می سازد. در این مدت پزشک می تواند بدون استرس به کار خود پایان دهد. دراین مواقع با استفاده از قابلیت Store Flouro براحتی می توان تمام تصاویر فلورو را سریعاً ذخیره نمود.

 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
برچسب‌ها: تصویربرداری پزشکی, آنژیوگرافی, کمپانی جنرال الکتریک GE Healthcare
[ دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۱۳:۴۴ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

PM tube

آشکار ساز سوسوزن (شمارنده سنتیلاتور) Scintillation Detector
وقتی ذره باردار حامل انرژی به یک بلور برخورد می‌کند، الکترونهای بلور را از شبکه آن جدا می‌کند. با کنده شدن الکترون از بلور تابشی گسیل می‌شود که بعضی از بلورها نسبت به آن شفاف هستند. بنابراین عبور ذره باردار حامل انرژی در بلور به صورت سوسوزنی نور علامت داده می‌شود که این نور در یک آشکار ساز سوسوزن به یک تپ الکتریکی تبدیل می‌شود.دید کلی
در یک بلور جسم جامد ، برهمکنش میان ذره باردار حامل انرژی و الکترونها باعث کنده شدن الکترون از محل خود در شبکه بلور می‌شود. هنگامی که الکترونی در این تهی جا (جای خالی) می‌افتد، نور گسیل می‌شود که بعضی از بلورها نسبت به این نور شفاف هستند. بنابراین عبور ذره باردار حامل انرژی در بلور با سنتیلاسیون یا سوسوزنی نور گسیل شده از بلور علامت داده می‌شود. این نور در یک آشکار ساز سوسوزن به یک تپ الکتریکی تبدیل می‌شود.

image10تاریخچه
رادرفورد از این روش با استفاده از ZnS به عنوان سنتیلاتور برای شمارش ذرات آلفای پراکنده در تجربه تاریخی خود به نام پراکندگی آلفا استفاده نمود. این روش خسته کننده و ابتدایی بود و خیلی زود روش استفاده از شمارنده‌های گازی که در آن شمارش بطور الکترونیکی انجام شده و در صورت لزوم بدست آوردن اطلاعات درباره انرژی اشعه نیز ممکن بود، جانشین آن گردید. در سال 1944 ، لوکان و بیکر ، فوتو مولتی پلایر را جانشین روش استفاده با چشم غیرمسلح نمودند و کمی بعد کالمن ، نفتالین را جانشین کریستال کوچک و نازک ZnS نمود. این دو تغییر انقلابی در آشکار سازی با روش سنتیلاسیون ، آشکار سازی ، ثبت و تجزیه و تحلیل پالسهایی که با هر یک از ذرات تابش بوجود می‌آیند را امکان ‌پذیر ساخته است.
مکانیزم کار شمارنده سنتیلاتور
وقتی که تابش یونیزه کننده از داخل سنتیلاتور عبور می‌کند، فوتونهایی را بوجود می‌آورد. فوتومولتی پلایر دارای لایه‌ای با خاصیت فوتوالکتریک می‌باشد. وقتی نور با این لایه برخورد می‌کند، الکترون از آن خارج می‌شود. تعداد الکترونهای خارج شده تابع شمار فوتون‌هایی است که با فوتوکاتد برخورد می‌کنند. الکترونهای گسیل شده توسط سطح فوتوکاتد در میدان الکتریکی شتاب می‌گیرند و به طرف داینود رانده می‌شوند.


داینود صفحه‌ای است با رویه خاص که الکترونها به آسانی از آن کنده می‌شوند. هر الکترونی که به داینود می‌رسد، بسته به انرژیی که در میدان الکتریکی دریافت می‌کند، حدود سه یا چهار الکترون از داینود می‌کند. سپس الکترونهایی که از داینود گسیل می‌شوند، به طرف دومین داینود شتاب می‌گیرند و هر یک از الکترونها چندین الکترون دیگر را از این داینود جدا می‌سازند و این فرایند چندین بار با تعداد الکترونهایی که در هر دینود سه یا چهار برابر شده‌اند، تکرار می‌شود.

تکثیرکننده‌های فوتونی موجود 6 تا 14 مرحله‌ای هستند. الکترونهای آخرین دینود (بار کل Q) توسط یک صفحه (که آند نامیده می‌شود) جمع می‌شوند و از آنجا الکترونها به طرف خازن جریان پیدا می‌کنند. در نتیجه در خازن C باری برابر به بار خازن القا می‌شود که در خروجی ایجاد ولتاژ می‌کند که این به کمک مدار RC به صورت یک پالس می‌باشد.
مواد سنتیلاتور
بعضی از مواد می‌توانند انرژی جذب نموده و مقداری از آن را به‌صورت نور مجددا تابش نمایند، این عمل لومینسانس نام دارد. موادی که تابش مجدد را در طول زمانی حدود چند میکرو ثانیه یا کمتر انجام می‌دهند، به مواد فلوئورسان موسوم هستند. موادی که فاصله زمانی جذب انرژی و پس دادن آن به‌صورت نور برایشان طولانی‌تر است، فسفرسان نام دارند. در آشکار سازی تابشها فقط مواد فلوئورسان بکار می‌روند. وقتی برای چنین منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، سنتیلاتور نامیده می‌شوند.

یکی از خواص لازم برای سنتیلاتور این است که باید به مقدار زیاد نسبت به فوتونهایی که تابش می‌کند، شفاف باشد. قسمتی از فوتونها که بوسیله سنتیلاتور جذب می‌گردد، بستگی به نوع ماده دارد. سنتیلاتورهای غیر آلی تقریبا 100% شفاف هستند. سنتیلاتورهای آلی بطور کلی شفافیت کم دارند. انواع مختلف سنتیلاتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. مواد غیر آلی جامد بیشتر یدور فلزات قلیایی و مواد جامد آلی ، به مقدار زیاد هیدروکربورهای معطر جانشین شده و جانشین نشده ، محلولهای آلی در حلالهای مایع و یا پلاستیک از مواد سنتیلاتور هستند.
لامپهای فوتومولتی پلایر
لامپ فوتو مولتی پلایر یکی از اساسی‌ترین قسمتهای یک سیستم آشکار سازی سنتیلاسیون است. کار اصلی آن تبدیل علامت نوری از سنتیلاتور به یک علامت الکتریکی با انجام یک تقویت خطی با ضریب تقویت بزرگتر از می‌باشد. این لامپ نباید بخش زمانی یا انرژی قابل توجه داشته باشند. اولین و مهمترین قسمت فوتوکاتد می‌باشد که قسمتی از انرژی فوتون تابشی را به الکترونها می‌دهد. در اغلب لامپهای جدید طراحی شده برای شمارش سنتیلاسیون قشر نیمه شفافی از CsSb در سطح داخلی شیشه یا کوارتز (ابتدای لامپ) قرار داده شده است. این نوع فوتوکاتدها دارای راندمان عددی (نسبت فوتوالکترونها به فوتونهای تابشی) حدود 10% می‌باشند.
رابطه بین ارتفاع پالس و انرژی
رابطه معلومی بین انرژی اشعه تابشی و ارتفاع پالسهای ایجاد شده بوسیله اشعه وجود دارد. برای شمارنده‌های گازی ، به استثنای آنهایی که در ناحیه گایگر کار می‌کنند و برای شمارنده‌های نیمه‌هادی این رابطه خطی است. در شمارنده‌های سنتیلاسیون ، رفتار سنتیلاتورهای مختلف در این مورد متفاوت می‌باشد. برای سنتیلاتورهای غیر آلی در گام پهنی از انرژی ، ارتفاع پالس بطور خطی برای الکترونها ، پروتونها و دوترونهای تابشی بر سنتیلاتور متناسب با انرژی است.

در مورد پرتو بتا به دلیل پراکندگی به عقب رابطه خطی نیست. در مورد اشعه گاما ، سنتیلاتورها انرژی را از الکترونهای ایجاد شده بوسیله اشعه گاما دریافت می‌نمایند. بنابراین رابطه خطی مشابهی بین انرژی اشعه گاما و ارتفاع پالس برقرار می‌باشد. مقدار کمی رابطه غیرخطی بین الکترونهای ایجاد شده و اشعه گامایی که انرژی آن پایین‌تر از چند صد kev می‌باشد، مشاهده شده است.

برای ذرات سنگین‌تر رابطه غیر خطی در گام انرژی خیلی پهن اتفاق می‌افتد. در مورد سنتیلاتورهای آلی رابطه غیرخطی برای اشعه بتا و گاما در انرژی‌های خیلی پایین ، تقریبا چند kev ، اتفاق می‌افتد، در صورتی که رابطه غیرخطی برای ذرات سنگین‌تر در گام پهن‌تری از انرژی ادامه پیدا می‌کند.
رابطه بین ارتفاع پالس و جنس ذره
ارتفاع پالسهای ایجاد شده بوسیله ذرات سنگین یونیزه کننده نظیر ذرات آلفا ممکن است به مقدار قابل ملاحظه‌ای با پالسهای بوجود آمده از الکترونهای با همان انرژی متفاوت باشد. این تفاوت تابع نوع شمارنده می‌باشد که بطور کلی در مورد شمارنده‌های گازی و شمارنده‌های نیم هادی کوچک است.
آشکار سازی اشعه گاما بوسیله شمارنده‌های سنتیلاسیون
اشعه گاما در نتیجه یکی از مراحل زیر در سنتیلاتور متوقف می‌گردد:


پدیده فوتوالکتریک
پدیده کامپتون
پدیده تولید زوج

در مرحله اول الکترونها بوجود می‌آیند و در مرحله سوم الکترونها و پوزیترونها ایجاد می‌شوند. این ذرات باردار سنتیلاتور را تحریک کرده و فوتونها را بوجود می‌آورند. بنابراین ارتفاع پالس ایجاد شده بوسیله اشعه گاما متناسب با انرژی الکترون (و پوزیترون) می‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت که توزیع ارتفاع پالس (یعنی تعداد پالسها برحسب ارتفاع پالس) تابع سطح مقطع‌های نسبی در این مراحل است.
آشکار سازی ذرات باردار بوسیله شمارنده‌های سنتیلاسیون
هر نوع سنتیلاتور را می‌توان برای آشکار سازی ذرات باردار بکار برد. به عنوان مثال برای ذرات آلفا چون برد آنها خیلی کوچک است، کریستال‌های نازک بکار می‌برند. در شمارش بتا با سنتیلاتورها باید توجه خاصی به این دو فاکتور شود:


پراکندگی به عقب
توزیع انرژی اتصالی برای ذرات بتا از منابع رادیواکتیو.

پراکندگی به عقب در مورد سنتیلاتورهای پلاستیک آلی خیلی کوچک است، لذا این کریستالها برای اسپکتروسکوپی الکترون مورد استفاده قرار می‌گیرند.
آشکار سازی نوترونها
آشکار سازی نوترونها تابع واکنش‌هایی است که در آن یک ذره باردار بوجود می‌آید. برای نوترونهای سریع آشکار سازی تابع پراکندگی الاستیک n – p بوده و برای نوترونهای آهسته این آشکار سازی تابع واکنش‌های هسته‌ای می‌باشد. هر دو واکنش هسته‌ای دارای این مزیت هستند که در آنها اشعه گاما بوجود نمی‌آید و محصولات واکنش دارای انرژی جنبشی خیلی زیادی هستند.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۱۶:۱۳ بعد از ظهر ] [ آرمان ]
    

computed tomography (CT) scan of a cross section of the human abdomen, showing cancer of the liver

آنچه باید دربار ct scan بدانید

برش نگاری محوری رایانه ای (سی تی اسکن) نوعی ویژه از پرتونگاری اشعه مجهول (ایکس) می باشد که قادر است تصاویر سطح مقطع بخشی از بدن را بنمایاند. این شیوه، مستلزم برش نگاری (توموگرافی) است. (تومو) واژه ای یونانی به مفهوم برش یا مقطع و گرافی به معنای ترسیم می باشد. پس، توموگرافی به معنی برش نگاری است.
● سی تی اسکن در بسیاری از اقدامات تشخیص کاربرد دارد که عبارتند از:
▪ اسکن سر:
پرتونگاری متداول با اشعه ایکس، قادر به نمایاندن ساختمان های مغز نیست، ولی این عمل با سی تی اسکن، شدنی است. اسکن سر می تواند موارد زیر را تشخیص داده یا منتفی کند.
▪ غده های سرطانی:
احتمال دارد غده های سرطانی درون مغز، طناب نخاعی یا هر جای دیگری در سر رشد کنند. سی تی اسکن غده ها را با توان بسیار چشمگیر شناسایی می کند.
▪ لخته های خون:
چنانچه یک رگ خونی در مغز پاره شود، امکان تشکیل لخته خونی هست. این لخته خون، از جریان خون و ارتباط عصبی ممانعت به عمل می آورد.
▪ بزرگ شدن بطن ها:
بطن های مغزی، حفراتی در مغز هستند که مایع مغزی- نخاعی (مایع روشنی که مغز و نخاع را در برمی گیرد) در آن جاری می شود. گاه این مایع نمی تواند به طرز مناسبی تخلیه شود، در نتیجه بطن ها بزرگ می شوند.
▪ اختلال های دیگر:
سی تی اسکن قادر است ناهنجاری های اعصاب یا عضلات چشم را بنمایاند. ضمنا از دستگاه یادشده برای تشخیص تفاوت های ضایعات مغزی مربوط به انواع بیماری های روانی استفاده می شود.
▪ اسکن بدن:
سی تی اسکن می تواند استخوان، بافت، چربی، گاز، مایع و ... را از هم تشخیص دهد. این دستگاه مشخص می سازد که آیا اندام بزرگ شده، توپرویا انباشته از مایع است و اندازه و شکل یک عضو، طبیعی است یا نه.
‌● سی تی اسکن خاصه در تشخیص موارد زیر اهمیت دارد:
▪ گروه های لنفاوی متورم:
سی تی اسکن گاه برای تشخیص تغییرات گره های لنفاوی موجود در قسمت های متفاوت به کار می رود. این گره ها ممکن است به سبب عفونت یا بیماری های دیگر بزرگ شده باشند.
▪ بیماری لوزالمعده:
قبلا تشخیص این بیماری بدون جراحی تقریبا ناممکن بود. با سی تی اسکن می توان ظرف کمتر از یک ساعت آن را تشخیص داد.
▪ ناراحتی های پشت:
سی تی اسکن قادر است دیسک ها (بالشتک هایی از بافت نرم در بین مهره ها) را نشان داده و مشخص سازد که آیا دچار پارگی شده و بر یک عصب فشار می آورند یا نه.قبلا تشخیص این اختلال دشوار بود.
▪ سرطان ریه:
هرچند بیشتر توده های رشد یافته در پرتونگاری با اشعه ایکس نشان داده می شود، ولی سی تی اسکن می تواند نقاط ویژه ای را بنمایاند که با پرتونگاری اشعه ایکس معلوم نمی شوند.
● طرز کار دستگاه های سی تی اسکن
▪ اشعه:
یک لامپ اشعه ایکس، دسته ای اشعه باریک را بر یک لایه یا «مقطع» از بدن متمرکز می سازد، جذب اشعه ایکس در ساختمان های مختلف بدن متفاوت است.
▪ گیرنده:
گیرنده ها، شمار پرتوهای ایکس باقیمانده بعد از عبور دسته اشعه ایکس از بدن را نمایان می سازند. این اطلاعات به یک رایانه منتقل شده و در آنجا انباشته می شود.
▪ چرخش:
لامپ اشعه ایکس به دور بدن می گردد و آن را اسکن می کند، هزاران اندازه گیری توسط گیرنده ها دریافت شده و در رایانه ثبت می شود.
▪ رایانه:
رایانه، اطلاعات گیرنده ها را در هزاران نقطه گوناگون، تجزیه و تحلیل می کند، محاسبات به یک تصویر ویدئویی تبدیل می شود.
▪ تصویر:
پرتوشناس (متخصص رادیولوژی) می تواند تصویر را بررسی کرده و مشخص سازد که آیا به آزمایش های فزون تری نیاز دارد یا نه. از این تصویر می شود پرتونگاری کرد یا روی فلاپی یا دیسک نوری ذخیره کرد.
● آمادگی برای سی تی اسکن
پزشک شما یا بخش سی تی اسکن دستورهای کاملی را پیش از سی تی اسکن به شما می دهد.احتمال دارد از شما خواسته شود که بین ۴ تا ۸ ساعت پیش از آزمایش، از خوردن غذا و نوشیدن مایعات خودداری کنید، این به شرطی است که لازم باشد از یک ماده حاجب استفاده شود. معمولا این ماده در خلال انجام سی تی اسکن، از طریق خوراکی یا تزریقی داده می شود. ماده مزبور برخی اندام ها را آشکارتر کرده و مشاهده نتیجه آزمایش را آسان تر می گرداند.
لباس راحت و گشاد بپوشید؛ شما مایلید به هنگام انتظار و انجام آزمایش راحت باشید (برای اسکن بدن، یک لباس بلند راحت به تن کنید) جواهرآلات، سنجاق سر، عینک، دندان مصنوعی و ... را پیش از اسکن سر، باید کنار بگذارید.
خود را سرگرم سازید؛ از آنجایی که معمولا برنامه ها فشرده هستند، فوریت های پزشکی ممکن است سبب تاخیرهای غیرمنتظره شود. مطالب خواندنی با خود آورده یا کار دیگری با خود بیاورید تا انجام دهید.
اگر حساسیت دارید، به پزشک خویش خبر دهید؛ برخی افراد نسبت به پاره ای مواد حاجب حساسیت دارند. چنانچه حساسیت خاصی نسبت به ید دارید پیش از انجام آزمایش آن را به پزشک بگویید.
●‌ شیوه انجام سی تی اسکن سر
به طور کلی آنچه که روی می دهد، عبارت است از؛
▪ قراردادن بیمار:
فناور (تکنسین) پرتونگاری به شما مدد می کند که روی میز معاینه قرار گیرید.
▪ ماده حاجب:
اگر ماده حاجب لازم باشد، در سیاهرگ تزریق می شود. شما ممکن است دچار برافروختگی، تهوع، سردرد یا شورشدن دهان شوید. احساس خارش یا تنگی نفس احتمالا نشانگر حساسیت نسبت به این ماده است. درصورتی که دچار واکنش های حساسیت می شوید، پرتونگار را آگاه سازید.
▪ نگه داشتن:
پرتونگار، سر شما را در جایگاه سر قرار داده و توسط بند آن را تثبیت می کند. زیرا حتی یک حرکت جزئی، نتایج پرتونگاری را تار می سازد.
▪ ورود به دستگاه:
شما به درون دستگاه سی تی اسکن منتقل می شوید. (فناور پرتونگاری، طرز ورودتان را از اتاق مجاور زیرنظر می گیرد و این درحالی است که هنوز هم می تواند شما را ببیند).
▪ اسکن کردن:
وقتی دستگاه، سر شما را اسکن می کند، یک صدای ویژ ویژ می شنوید. آرام باشید. سرتان را نجنبانید. بعد از هر اسکن قدری تکان می خورید، اما نباید به این تغییر توجه کنید. تمام عملیات ممکن است از ۲۰ دقیقه تا ۲ ساعت طول بکشد و این نسبت به آزمایش دقیقی است که صورت می گیرد.
● شیوه انجام سی تی اسکن بدن
چند مرحله ابتدایی برای انجام اسکن بدن هست. موقع آ زمایش، امکان دارد بعضی از موارد زیر متفاوت باشد.
▪ لباس:
ممکن است از شما خواسته شود لباس بیمارستان را بپوشید چون زیپ ها و دگمه های فشاری در اسکن کردن اختلال ایجاد می کند.
▪ ماده حاجب:
امکان دارد ماده حاجب را از راه دهان یا با تزریق، پیش از انتقال شما به دستگاه اسکن مصرف کنید. در بعضی موارد، پیش از اسکن ماده مزبور را مصرف می کنید.
▪ ورود به دستگاه:
شما به داخل دستگاه منتقل می شوید. پرتونگار از اتاق مجاور، جایی که به راحتی شما را می بیند، شیوه انجام آزمایش را زیر نظر دارد.
▪ اسکن کردن:
موقع اسکن کردن بدنتان توسط دستگاه اشعه ایکس، صدای موتورها را می شنوید که میز شما را در بین اسکن ها حرکت می دهد.
▪ بی حرکت بمانید
بسیار مهم است که در طی اسکن، تکان نخورید. ممکن است از شما خواسته شود نفس نکشید، اما نگران نباشید که این فقط چند ثانیه طول می کشد.
بعد از آزمایش، نتایج سی تی اسکن شما ارزیابی می شود. ممکن است به آزمایش دیگری احتیاج داشت باشید. چنانچه بعد از بررسی نتایج آزمایش توسط فناورپرتونگاری با متخصصان رادیولوژی اطلاعات فزون تری مورد نیاز باشد، اسکن های بیشتری از شما گرفته می شود.
● قبل از انجام سی تی اسکن
مهم است که در مورد شیوه انجام آزمایش با پزشک خود گفت وگو کنید. شما باید موارد زیر را در نظر بگیرد.
▪ خطرها و فواید تشعشع:
در مورد شیوه پرتونگاری با اشعه ایکس، باید دانست که تشعشع امری خطرناک است، ولی سی تی اسکن طوری طراحی شده است که با کمترین تماس ممکن با اشعه، بیشترین اطلاعات کسب می شود.
▪ دقت بیشتر:
تصاویر سی تی اسکن ممکن است پیامدهای بس مفصل تری به نسبت غالب روش های تشخیص دیگر به دست دهد.
▪ تشخیص به موقع:
سی تی اسکن غالبا می تواند کوچک ترین ناهنجاری ها را عیان ساخته و آغاز به هنگام مداوا را میسر سازد که در این صورت، شانس درمان قطعی فزون تر می شود.
▪ نسبتا بی خطر است:
در مقایسه با پاره ای روش های تشخیص دیگر، سی تی اسکن برای سلامتی شما خطرات کمتری دارد.
وقتی شما و پزشکتان درباره آزمایش صحبت کردید، احتمالا قانع خواهید شد که فواید سی تی اسکن بسیار بیشتر از خطرهای احتمالی آن اس

CT scan

ت.


● چند پرسش و پاسخ
۱) اگر باردار باشیم آیا می توانم سی تی اسکن کنیم؟ چنانچه باردار هستید و برایتان سی تی اسکن تجویز شده است، مطمئن شوید حتما پزشک شما از بارداری تان اطلاع دارد. آن وقت شما و پزشکتان می توانید تصمیم بگیرید که باید سی تی اسکن انجام دهید یا نه.
۲) آیا برای انجام سی تی اسکن باید در بیمارستان بستری شوم؟ معمولا ضرورت ندارد برای انجام این عمل، بستری شوید.
۳) آیا سی تی اسکن به من صدمه می زند؟ نه، ولی احتمال دارد عده ای موقع ورود به دستگاه دچار اضطراب شده یا پس از مصرف ماده حاجب، دچار ناراحتی شوند.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۱۴:۳۸ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

anatomy of a CT scan

سی تی اسکن CT-SCANاین شیوه تصویر برداری در حقیقت به معنی تصویر گیری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می‌باشد. اما دارای اسامی مختلفی است که از آن جمله می‌توان به CAT مخفف کلمات Computerized Axial Tomography به معنی توموگرافی کامپیوتری محوری می‌باشد. CTAT مخفف کلمات Computerized trans Axial Tomography به معنی توموگرافی کامپیوتری عرضی محوری می‌باشد. CTR مخفف کلمات computerized trans Recanstration ، CDT مخفف کلمات computerized Digital Tomography به معنی توموگرافی دیجیتالی کامپیوتری می‌باشد. اما نام ترجیحی آن که در کتابها و کاربردهای پزشکی بکار می‌رود کلمه CT اسکن مخفف کلمات computerized tomography scan می‌باشد که کلمه scan اسکن به معنی تقطیع کردن و واژه توموگرافی از Tomo به معنی برش یا قطعه و graphy به معنی شکل و ترسیم است، گرفته شده است. در اصل به معنی تصویرگیری از برشهای قطع شده از یک عضو به صورت کامپیوتری می‌باشد.ساختمان یک دستگاه سی‌تی اسکنیک دستگاه اسکن توموگرافی کامپیوتری از یک میز برای قرار گرفتن بدن بیمار ، یک گانتری که سر بیمار در آن قرار می‌گیرد، یک منبع تولید اشعه ایکس ، سیستمی برای آشکار کردن تشعشع خارج ‌شده از بدن ، یک ژنراتور اشعه ایکس ، یک کامپیوتر برای بازسازی تصویر و کنسول عملیاتی که تکنولوژیست رادیولوژی بر آن قرار می‌گیرد، تشکیل شده است.اصول کار دستگاه سی‌تی اسکنپس از اینکه بدن بیمار بر روی میز و سر آن در گانتری قرار گرفت و شرایط دستگاه بر حسب ناحیه مورد تصویر برداری تنظیم شد، یک دسته پرتو ایکس توسط کولیماتور (محدودکننده دسته اشعه) به صورت یک باریکه در آمده و از بدن بیمار رد می‌شود (پالس می‌شود). مقداری از انرژی اشعه هنگام عبور از بدن جذب و باقیمانده اشعه با عنوان پرتو خروجی که از بدن بیمار عبور می‌کند توسط آشکار سازی که مقابل دسته پرتو ایکس قرار دارد، اندازه ‌گیری شده و بعد از تبدیل به زبان کامپیوتری در حافظه کامپیوتر ذخیره می‌شود. بلافاصله پس از اینکه اولین پالس اشعه بطرف بیمار فرستاده و اندازه‌گیری شد و لامپ اشعه ایکس یک حرکت چرخشی بسیار کم انجام داد، دسته پرتو ایکس دوباره پالس شده ، مجددا اندازه‌گیری می‌شود و در حافظه کامپیوتر ذخیره می‌گردد.این مرحله چند صد یا چند هزار بار بسته به نوع دستگاه تکرار می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عضو مورد نظر در حافظه کامپیوتر ذخیره شود. کامپیوتر میزان اشعه‌ای را که هر حجم معینی از بافت جذب می‌کند، اندازه ‌گیری می‌کند. این حجم بافتی را واکسل (Voxel) می‌نامند که مشابه چند میلیمتر مکعب از بافت بدن می‌باشد. در سی ‌تی ‌اسکن یک لایه مقطعی از بدن به این واکسلهای ریز تقسیم می‌شود، که با توجه به مقدار جذب اشعه‌ای که توسط هر کدام از این واکسلها صورت می‌گیرد، یک شماره نسبت داده می‌شود. این شماره‌ها نیز بر روی تصویر که بر صفحه تلویزیون مانند کامپیوتر می‌افتد، یک چگالی با معیار خاکستری (از سفید تاسیاه) اختصاص داده می‌‌شود.نمایش هر کدام از واکسلها را بر روی مونیتور یک پیکسل (Pixl) می‌گویند. یعنی واکسلها حجم سه بعدی و پیکسلها دو بعدی می‌باشند و هر چه تعداد پیکسلها بر روی مونیتور بیشتر باشد تصویر واضح‌تر و قابل تفکیک‌تر است.

اعدادی که با توجه به مقدار جذب اشعه به هر بافت اختصاص داده می‌شود، را اعداد سی ‌تی یا اعداد هانسفیلد می‌نامند. بطور مثال بافت چربی کمتر از بافت عضلانی و بافت عضلانی کمتر از بافت استخوانی اشعه را جذب می‌کند. بنابراین بطور مثال استخوان 400+ ، آب صفر و چربی 50 و هوا 500 می‌باشد که هر چه مقدار این اعداد کمتر باشد، بر روی فیلم سی‌تی اسکن آن قسمت طبق معیار خاکستری بیشتر به سمت سیاهی تمایل دارد و برعکس هرچه عدد سی‌ تی مثل استخوان بالا باشد تصویر به سمت سفیدی تمایل دارد. گاهی برای مشخص ‌تر شدن اعضایی که دارای چگالی شبیه به هم هستند از مواد کنتراست‌ زا استفاده می‌شود که تفاوت را به خوبی مشخص کند.کاربردتشخیص بیماریهای مغز و اعصابچون سی ‌تی اسکن می‌تواند تفاوت بین خون تازه و کهنه را به تصویر بکشد، به همین دلیل برای نشان دادن موارد اورژانس بیماریهای مغزی بهترین کاربرد را دارد.بیمارهای مادر زادی مانند بزرگی یا کوچکی جمجمه .تشخیص تومورهای داخل جمجمه‌ای و خارج مغزی .خونریزی در قسمت‌های مختلف مغز و سکته‌های مغزی .تشخیص بیماری اعضای داخل شکمی مانند کبد ، لوزالمعده ، غدد فوق کلیوی.بررسی بیماریهای ریه.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۸:۵۵ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

طبقه بندی سیستم آنژیوگرافی

به تناسب کاربردهای مورد نظر ( قلب،‌ سر و یا اندام شکمی )و بودجه ای که اختصاص می یابد ،‌ سیستم های متفاوتی را می توان پیشنهاد نمود .

سیستم آنژیوگرافی عروق کرونر و کاردیوآنژیوگرافی

در سیستم های آنژیوگرافی  سیستم  گردش خون عموماً از تکنیک سریال رادیوگرافی سریع با کمک فیلم  چنجر  استفاده   می شود  . با  به   بازار آمدن تیوبهای مولد اشعه میکروفوکوس با ظرفیت حرارتی بسیار بالا ، لامپهای تشدید کننده تصویر فلزی با کیفیت بسیار بالا و سایر تجهیزات از جمله ریزپردازنده های  بسیار  سریع  ،  امکان  معاینات دینامیک سیستم گردش خون  توسط  دوربین های 25 میلی متری ( سینه کامرا ) با سرعتهای بسیار بالا ( 100 کادر در ثانیه ) امری بسیار معمول تلقی می گردد .

در تکنیک سینه فلوروگرافی عواملی مانند فلوروگرافی دوجهتی( bi-plane ) کیفیت ارتقاء یافته ابزار تصویربرداری ، امکان کار سریع ،‌ پرکیفیت و آسان ،  multiprojection fluorography ، موجب محبوبیت سیستم و ارتقاء قابل ملاحظه نتایج کار گردیده است . در تکنیک multiprojection نه تنها چرخش سیستم تصویری حول بدن بیمار در محور طولی بلکه در وضعیت های کرانیوکودال و یا کودوکرانیال نیز امکان پذیر گردیده است .

برای دستیابی به کیفیت مطلوب تر تصاویر عوامل زیر نقش بسیار اساسی دارند :

·         ظرفیت حرارتی بالاتر تیوبهای مولد اشعه با فوکوسهای بسیار کوچک              “Ultra fine focus”

·         لامپ تشدید کننده تصویر با قدرت تفکیک بسیار بالا

·         رویه تخت با ضریب جذب بسیار پائین

·         دوربین های بسیار دقیق

·         مانیتورهای با قدرت تفکیک بسیار بالا

·         انتخاب صحیح نوع فیلم

·         سیستم ظهور و ثبوت متناسب با فیلم مورد استفاده

·     مانور زاویه ای و چرخشی سیستم تصویری ( در انطباق با تیوب مولد اشعه ) در تمام حالات و زوایای 

ممکن .

سیستم ایزوسنتریک انطباق دادن منطقه مورد نظر ( ROI ) با سیستم تصویری را تضمین می کند .

مجهز بودن سیستم به بازویARM- C فضای باز مورد نیاز در اطراف سر و مواضع شکمی بیمار را تأمین نموده ، بدون اینکه زاویه گرفتن تخت را در وضعیت Caudo-cranial محدود سازد .

سیستم آنژیوگرافی محیطی ( سر و شکم و ... )

در آنژیوگرافی محیطی ( سر و شکم ) مواضعی مورد معاینه قرار می گیرند که در آنها عروق خونی بسیار قرار گرفته اند و طبیعتاً عروق باریکتر توسط عروق عریضتر پوشانده شده و مشاهده آنها را مشکلتر می نماید . تکنیک بزرگنمایی استریوسکوپیک توانسته است به خوبی این مشکل را آسان نماید .

این تکنیک امتیازات چندی دارد که در ذیل به برخی اشاره شده است :

تصاویر با بزرگنمایی مطلوب ،‌ عروق بسیار باریک و مواضع بسیار کوچک آسیب دیده را به راحتی از هم تفکیک نموده و عروق بسیار نزدیک به یکدیگر را قابل مشاهده و بررسی می نماید .

این تکنیک به خوبی میتواند بدون تأثیر از پرتوهای پراکنده تصاویری عاری از تداخل و اعوجاج با کنتراست بالا ایجاد نماید .

ارتقاء کیفیت تشخیص در مواردی که آنژیوگرافی روتین ( معمولی ) پاسخگو نمی باشد ، با تکنیک استریوسکوپیک عملی است .

در آنژیوگرافی محیطی فاکتور عمده در انجام کار سریع و دقیق ، عدم نیاز به تغییر وضعیت بیمار است ، زمانی که سیستم از حالت فلوروسکوپی به رادیوگرافی تغییر حالت می دهد . بنابراین تختی که رویه آن بتواند با مانور حرکت طولی کافی بیمار را بدون نیاز به تغییر وضعیت در میدان تابش رادیوگرافی قرار دهد از ابزار اصلی و پایه ای به حساب می آید .

برای آنژیوگرافی اندام تحتانی بدن نیز تختی که رویه آن با گام های حرکتی قابل تنظیم حرکت نماید و از این طریق امکان اکسپوزهای سریال را فراهم نماید ، بسیار حائز اهمیت است .

در عصری که سیستم های توموگرافی کامپیوتری ( CT)مطرح اند ،‌ سیستم های آنژیوگرافی که بتوانند با افزایش توانمندی های تشخیصی در عین حال بتوانند ریسک مشکلات جانبی برای بیمار را کاهش داده و با دوز کاهش یافته پرتو X و مواد حاجب قادر به کار باشند ، هنوز می توانند جایگاه اختصاصی و ویژه خود را حفظ نمایند .

در زیر دو نمونه از سیستمها معرفی میشوند:

1.یک سیستم مجهز به بازوی نگهدارنده زمینی سی آرم و سی آرم نیمرخ برای آنژیوگرافی عروق کرونر و آنژیوگرافی قلبی (دو جهتی) .

این سیستم سینه فلوروگرافی دوجهتی و نیز آنژیوگرافی عروق کرونر و نیز بررسی نحوه عملکرد سیستم قلبی حتی در نوزادان را ممکن می سازد .

توانمندیها :

·         کاتتریزاسیون از طریق X-TV

·         فلوروسکپی و سینه فلوروگرافی رخ ، نیمرخ و ابلیک ( در تمام نقاط محور طولی بدن )

·         سینه فلوروسکوپی دوجهتی با سرعت بالا

·         یونیت پایش ( مانیتورینگ ) علائم حیاتی

·         استفاده از دستگاه شوک الکتریکی در موارد اضطراری

·         DSA

·         آنالیز عملکرد سیستم قلبی

اجزاء اصلی سیستم

·         تخت کاتتر بارویه بدون کلاف ( Frameless )

·         ژنراتور مولد اشعه از نوع ولتاژ ثابت با قدرت 250 میلی آمپر،‌ 150کیلو وات

·         ستون سقفی نگهدارنده سی آرم با ریل دوبل

·         سی آرم زاویه صفر درجه ( رخ )

·         سی آرم زاویه 90 درجه ( نیمرخ )

·         لامپ تشدید کننده تصویر بدنه فلزی 9 اینچ 4 فیلده

·         تیوب مولد اشعه x با اندازه کانونی 5/0 و 0/1 ( 2 ست )

·         سیستم تصویری مدار بسته X-TV با دو مانیتور

·         دوربین سینه ( Cine camera )

·         انژکتور اتوماتیک

·         فیلم چنجر ( 2 ست )

·         VTR

·         یونیت شوک الکتریکی ( Defibrillator unit )

·         دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک فیلم 25 میلی متری

·         پروژکتور

·         DSA

·         تیوب مولد اشعه با اندازه کانونی 4/0 ، 8/0

·         آنالایزر سیستم قلبی

·         مولتی ایمیجر ( Multi Imager )

 

 

2.یک سیستم یونیورسال برای آنژیوگرافی عروق مغزی و اندام شکمی .

این سیستم از نوع جنرال محسوب شده و بیشترین تعداد سیستم های موجود در ایران را شامل می شود . دو تیوب مولد اشعه برای سریال رادیوگرافی و سیستم X-TV به همراه لامپ تشدید کننده تصویری توسط نگهدارنده های سقفی با مانیتور بسیار خوب ، آنژیوگرافی دوجهتی را برای کلیه اندامهای بدن امکانپذیر نموده اند .

توانمندیها

·         کاتتریزاسیون از طریق X-TV

·         فلوروسکپی رخ

·         سریال رادیوگرافی دو جهتی با سرعت بالا

·         سریال رادیوگرافی دوجهتی با بزرگنمایی

·         سریال رادیوگرافی سیستم گردش خون اندام تحتانی

·         سریال رادیوگرافی استریوسکوپیک

·         سریال رادیوگرافی استریوسکوپیک با بزرگنمایی

·         دیجیتال سابتراکشن آنژیوگرافی (DSA)

اجزاء اصلی سیستم

·         تخت جنرال کاتتر

·         ژنراتور مولد اشعه ایکس از نوع سه فاز 12 پالس ،‌ یا ولتاژ ثابت ، یا فرکانس بالا با قدرت 700 تا 1000 میلی آمپر

·         نگهدارنده های سقفی

·         لامپ تشدید کننده تصویر 9 اینچ سه یا چهار فیلده

·         تیوب دو فوکوسه 2/0-8/0 برای رادیوگرافی جنرال و سریال رادیوگرافی با بزرگنمایی ( 2 ست ) .

·         تیوب دو فوکوسه 6/0-02/1 برای فلوروسکوپی

·         فیلم چنجر ( دوجهتی )

·         سیستم X-TV

·         انژکتور اتوماتیک

·         مالتی ایمیجر

·         دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک فیلم رادیولوژی

Fluorescein Angiography

آنژیوگرافی فلورسین به منظور تشخیص مشکلات شبکیه چشم و بیماری های مرتبط با سیستم خونرسانی آن انجام می شود .

در این آ‍زمون از قطره های چشم استفاده می شود تا مردمکهای چشم بیمار گشاد شوند . پس از چکاندن قطره ، بیمار چانه و پیشانی خود را برروی دستگاه قرار داده و ثابت نگه می دارد .

ماده سدیم فلورسین ( sodium Fluorescein ) توسط سرنگ به داخل ورید در دست بیمار تزریق می شود . این ماده به سمت عروق خونی چشم جریان می یابد .

در این آزمون نیاز به استفاده از اشعه x نمی باشد . در عوض ، مجموعه سریعی از عکسهای فتوگرافی close-up از چشم بیمار تهیه می شود .

در این آزمون در دو نوبت فتوگراف ها تهیه می شوند . مجموعه اول بلافاصله بعد از تزریق دارو و مجموعه دوم تقریباً 20 دقیقه بعد از اینکه ماده از سیستم عروقی بیمار منتقل شده تهیه می شود . آزمون حدود یک ساعت به طور می انجامد .


آنژیوگرافی بطن چپ( left Ventriculography )

نماهای  ْ و RAO 30    ْ  با زاویه کرانیال 25 تا  ْ30 LAO 60

- 13 در ثانیه   15 ml 45-40 ماده حاجب با آهنگ ml تزریق 

 

 

شریان های کرونری

به منظور نمایان کردن مناسب شریان کرونری چپ و شاخه های LAD و Circumflex   آن در نماهای

با زاویه زیاد همراه با   *30-25RAO با زاویه کم و RAO با زاویه زیاد، قدامی_ خلفی ،‌   LAO

 زاویه در جهت کرانیال آنژیوگرام تهیه می شود.

شریان کرونری راست را به طور معمول می توان در نماهای LAO و ْ60 RAO  ْ30    مشاهده کرد.

9 -7 ماده حاجب  تزریق می گردد.  ml

 

 

 قوس آئورت

 نماهایRAO و   6-3  ، FPS،  با LAO

 تزریق 20 میلی لیتر در ثانیه و حجم کلی 25 میلی لیتر

 

 

شریان ساب کلاوین یا بی نام( ( innominate

نماهای روبرو و ابلیک

 و حجم کلی 10 میلی لیتر 5ml/s تزریق 

 

 

شریان ورتبرال

lateralنماهایtown و

10ml با حجم کلی 7ml/s تزریق

 

 

 شریانهای کاروتید

گردش خون اکستراکرانیال 

نماهای روبرو و لترال و در صورت لزوم ابلیک

 تزریق 5ml/s  با حجم کلی 7ml

 

 

گردش خون اینتراکرانیال

 نماهای فرونتال(تیوب به مقداری که سقف اربیت بر روی پتروس بیفتد زاویه می گیرد)و لترال

 10mlبا حجم کلی7ml/sتزریق

 

 

آئورت شکمی

 APآنژیوگرام ها در نماهای  و در صورت لزوم ابلیک و لترال تهیه می شود 

50-40میلی متر ماده حاجب با آهنگ 25-20 میلی متردر ثانیه تزریق می شود

 

2 FPSآنژیوگرام با  به مدت4-2 ثانیه، 

1FPS به مدت5-3 ثانیه،

1/2FPS به مدت 8-6 ثانیه تهیه می شود.

 

  

آنژیوگرافی سلکتیو رنال

 در نمایAP باتزریق5ml/s  با حجم کلی -810 ml

با آهنگ 2FPSبه مدت 2 ثانیه برای فاز شریانی و

1/2FPSبه مدت 8 ثانیه برای فاز های نفروگرام و وریدی


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۱۳:۳۵ بعد از ظهر ] [ آرمان ]
مراحل انجام یک آزمون آنژیوگرافی


هدف از انجام آزمون آنژیوگرافی تهیه تصاویر از شریانها )آرتریوگرافی)و وریدها)ونوگرافی( می باشد که این شریانها به طور سلکتیو توسط کاتتر انتخاب میشوند .مهمترین عمل هم درطی انجام این آزمون جهت رسیدن به هدف که همانا تهیه آنژیوگرام از شریانها می باشد،‌‌وارد کردن کاتتر به مدخل شریان مورد نظر می باشد . برای رسیدن به این منظور بایستی در ابتدا کاتتر را به نحوی وارد شریان کرد .

چندین راه جهت انجام این عمل وجود دارد ، که با توجه به شرایط بیمار و برخی شرایط خاص ،‌ یکی از این روشها را انتخاب می کنیم . این روشها عبارتند از :

1-     ورود کاتتر از طریق شریان فمورال ( femoral artery )

2-     ورود کاتتر از طریق شریان براکیال ( brachial artery )

3-     ورود کاتتر از طریق شریان آگزیلاری ( axillary artery )

4- ورود کاتتر از طریق آئورت شکمی ( با  توجه  به  عبور سوزن پونکسیون از کنار مهره های کمری به روش Translumbar

    معروف است )

بهترین و مطمئن ترین راه جهت هدایت کاتتر ، انجام آنژیوگرافی از طریق پونکسیون شریان فمورال می باشد که با روش سلدینگر انجام می شود و از ایمنی بالایی در مقایسه با سایر روشها برخوردار است . در این روش پونکسیون شریان فمورال ،‌ پائین تر از لیگامان اینگوینال انجام می شود .

نحوه پونکسیون شریان فمورال :

پس از تزریق لیدوکائین در محل پونکسیون جهت ایجاد بی حسی موضعی در اطراف شریان فمورال ، سوزن پونکسیون وارد شریان شده ، پس از اطمینان از اینکه سوزن در داخل شریان قرار دارد ، ماندرن سوزن را خارج کرده و با مشاهده خروج خون از سوزن ، بلافاصله سیم راهنما از داخل سوزن وارد شریان شده و در داخل شریان به اندازه مورد نیاز پیش برده می شود ، سپس سوزن را خارج کرده و شیت شریانی

(vascular sheath) با کمک دایلیتور ( dilator ) از روی سیم راهنما وارد شریان می شود . در این موقع ، سیم راهنما و دایلیتور را خارج کرده و فقط شیت در محل پونکسیون قرار می گیرد .


*توجه داشته باشید که تمامی مراحل انجام آزمون بایستی به طریق استریل انجام شود.


قرار گرفتن شیت در داخل شریان این کمک را می کند که برای هدایت کاتتر و نیز تعویض کاتترها در موقع لزوم ، مشکلی برای وارد کردن مجدد کاتتر دیگر وجود نداشته باشد . این در حالی است که در گذشته قبل از ابداع شیت ،‌ از سیم راهنمای بلند استفاده می شد و جهت تعویض کاتتری که در داخل شریان است با یک کاتتر دیگر ، ابتدا بایستی سیم راهنما از طریق کاتتر وارد شریان شود و سپس کاتتر خارج گردد و مجدداً‌ کاتتر دیگری که قرار است وارد شریان بیمار شود از روی سیم راهنما وارد شریان می شود .این روش وقت گیر بوده و راحتی کار در هنگام استفاده از شیت را نیز دارا نمی باشد .

پس از قرارگرفتن شیت درشریان بیمار ،‌ رادیولوژیست تحت هدایت فلوروسکوپی کاتتر را به سمت شریان مورد نظر هدایت می کند و با انجام مانورهای لازم برروی کاتتر آن را وارد مدخل شریان مورد نظر می کند . در این هنگام پس از مطمئن شدن از محل قرارگیری کاتتر ( به واسطه تست با ماده حاجب ) ، انژکتور را به سر کاتتر وصل کرده و حجم مورد تزریق و میزان تزریق در ثانیه برای دستگاه انژکتور مشخص می شود . همچنین تیوب اشعه xبر روی ناحیه مورد نظر که قرار است از آن آنژیوگرام تهیه شود ، سانترشده و با توجه به نوع آزمون و آنچه قرار است مورد بررسی قرار گیرد ،‌ تعداد اکسپوزها در ثانیه ( ( FPS ) Frames Per Second ) و زمان تأخیر برای اکسپوز ( در صورت لزوم ) تعیین شده و اکسپوز انجام می شود .

پس از تهیه نماهای مورد نظر و نیز درصورت لزوم ، انتخاب شریانهای دیگر توسط هدایت کاتتر و تهیه تصاویر آنژیوگرام ، کاتتر از شریان خارج شده و پس از آن شیت نیز از شریان خارج شده و شریان در بالای محل پونکسیون  (proximal  نسبت به محل پونکسیون ) توسط  هر دو  دست به طور صحیح  فشار داده   می شود( کمپرس می شود ) تا اینکه خونریزی از محل پونکسیون قطع شود . پس از اطمینان از قطع خونریزی محل پونکسیون توسط گاز استریل پانسمان شده و کیسه شن ( به مدت 2 الی 4 ساعت ، بسته به شرایط انجام آنژیوگرافی )بالای محل پونکسیون قرار می گیرد تا خونریزی کاملاً قطع شود.پس از اتمام آزمون نیز بیمار بایستی به مدت 8-6 ساعت کاملاً استراحت نماید ( complete bed rest ) تا احتمال خونریزی مجدد بر اثر حرکت بیمار از بین برود .

آنژیوگرافی رنال Renal Angiography

در آنژیوگراف رنال به طور سلکتیو و یا غیر سلکتیو از سیستم خونرسانی کلیه ها آنژیوگرام تهیه می شود . در این آزمون نیز همانند آزمونهای دیگر آنژیوگرافی، بیمار بایستی آمادگی های لازم را به منظور انجام آزمون داشته باشد و اقدامات لازم را پیش از آزمون انجام دهد . همچنین برای انجام این آزمون لازم است که روده هاتمیز باشند . چند ساعت قبل از شروع آزمون بیمار می تواند غذای سبک میل کند و مایعات بنوشد تا از دهیدراسیون پیشگیری شود .

با توجه به اینکه آرامش بیمار در حین انجام آزمون مهم می باشد ، یک آرام بخش به بیماری که اضطراب و هیجان دارد ، داده شده و بایستی به آن 0.5mg آتروپین ( atropine ) اضافه شود تا از ایجاد رفلکس وازوواگال ( vasovagal reflex ) در بیماران مستعد ، جلوگیری نماید .

قبل از شروع آزمون ، فشار خون بیمار بایستی اندازه گرفته شود و ثبت شود و ضربان شریان دیستال محل پانکچر چک شود .

در آنژیوگرافی رنال، شریان فمورال محل مناسبی برای پانکچر و ورود کاتتر است . ولی با توجه به اینکه کاتترها و گایدوایرهای مدرن ابعاد کوچکتری در مقایسه با آنچه در دهه گذشته بودند ، دارند ،‌آنژیوگراف ترانس براکیال و ترانس لومبار ، به ویژه برای ورود کاتتر با اندازه های4Fیا5F ( از1.27 تا 1.59میلی متر ) ، در بین مردم عمومیت پیدا کرده است . روش ترانس براکیال دارای آینده روشنی است زیرا افراد تمایل دارند که این روش در مورد بیماران سرپایی انجام شود. روش ترانس لومبار به ندرت برای آنژیوگرافی رنال استفاده می شود و روش ترانس آگزیلاری به خاطر میزان مشکلاتش استفاده نمی شود .

پس از اینکه محل پانکچر ضد عفونی شد ، بی حسی موضعی ایجاد شده و شریان فمورال مشترک یا براکیال پانکچر می شود . سوزنی که به منظور پانکچر مورد استفاده قرار می گیرد دارای سایزهای متفاوتی می باشد که از( 18gauge ( 1.28mm تا 21 (0.82mm ) می تواند انتخاب شود . اندازه سوزن انتخابی بستگی به اندازه کاتتر و گایدوایر و شریان که قرار است وارد آن شوند دارد .

گاید وایرها ، کاتترها و تکنیک کاتتریزاسیون

گایدوایرها اندازه ها و ساختارهای متفاوتی دارند . بیشتر گایدوایرها دارای نوک انعطاف پذیری به شکل J می باشند . معمولترین اندازه ای که برای شریان فمورال استفاده می گردد قطر0.89mm دارد . اما گایدوایرهای کوچکتر ، 0.45 یا 0.81 میلی متر ، اغلب برای آئورتوگرافی لومبار رنال از طریق شریان فمورال یا براکیال استفاده می شود .

کاتتر مورد استفاده برای آنژیوگرافی رنال براساس اندیکاسیون انجام آزمون انتخاب می شود . به منظور انجام آنژیوگرافی رنال از دو نوع کاتتر استفاده می شود . یکی برای تزریق در داخل آئورت و به طور غیر سلکتیو و دیگری برای آنژیوگرافی سلکتیو رنال .

در ابتدا برای آنژیوگرافی غیرسلکتیو رنال ، از کاتتر پلی اتیلن ( polyethylen ) که فقط یک سوراخ در انتهای آن وجود داشت ( end hole ) استفاده می شد . نوک کاتتر در داخل آئورت در سطح منشأ شریانهای رنال قرار می گرفت و هنگام تزریق بولوس ( Bolus ) ، قسمت اعظم ماده حاجب به شریانهای splanchnic می رسید و در نتیجه اطلاعات مربوط به خونرسانی شریانهای رنال کاهش می یافت . برای کاهش اثر فشاری دارو ( jet effect ) سوراخهای جانبی در کاتتر ایجاد گردید و نوک کاتتر به تدریج باریک شده و تنگ تر شده است . انواع دیگری از کاتترها برای آئورتوگرافی semiselective طراحی شدند و توسعه یافتند . کاتتر حلقه ای ( کاتتری بدون سوراخ در انتها ولی با دو سوراخ جانبی که از طریق شیت تفلونی وارد می شود ) و کاتتری با نوک دراز که کم کم باریک می شود ( بعدها آن را کاتتر pigtail نامیدند ) ایجاد شدند .

کاتتر رادیوپاک ( Rediopaque ) به طور معمول برای آنژیوگرافی رنال استفاده می شود و اندازه قطر خارجی آن 6F یا 7F است و قادر می باشد ماده حاجب را با آهنگ حدود 20ml درثانیه هنگامی که در آئورت لومبار قرار گرفته است عبور دهد .


به طور کلی توافق شده که در آنژیوگرافی رنال ، قبل از انجام آنژیوگرافی سلکتیو رنال ، یک آئورتوگرام تهیه شود و در صورتی که اطلاعات مورد نظر بدست نیامد ، آنژیوگرافی سلکتیو انجام شود . با توجه به مزایای زیاد کاتتر pigtail در مقایسه با انواع دیگر ، می توان از آن برای آنژیوگرافی غیر سلکتیو رنال استفاده کرد . سپس برای انجام آنژیوگرافی سلکتیو کلیه ها بایستی کاتتر تعویض شود . ( درحال حاضر از کاتتر cobra برای انجام آنژیوگرافی سلکتیو رنال استفاده می شود ) .

ماده حاجب

میزان تزریق ماده حاجب به آهنگ جریان خون رنال ، جثه بیمار و اندازه آئورت لومبار دارد . در آنژیوگرافی ( DSA ) غیر سلکتیو رنال 30 تا 40 میلی لیتر ماده حاجب یونی یا غیر یونی که شامل 150mg ید در میلی لیتر است با آهنگ 20ml در ثانیه تزریق می شود .

در آنژیوگرافی(DSA )سلکتیو رنال ، 8 تا 10 میلی لیتر ماده حاجب

( 100mgI/ml ) با آهنگ 5 میلی لیتر در ثانیه تزریق می شود و در دستگاه های غیر دیجیتال از ماده حاجب 200mgI/ml) low-osmolar ) استفاده می شود . در بیمارانی که جریان خون کلیه شان کاهش یافته ، مقداری ماده حاجب و آهنگ تزریق بایستی کاهش یابد . بنابراین در بیماریهای شدید کلیوی تزریق 3 تا 4 میلی لیتر ماده حاجب با آهنگ 2 تا 3 میلی لیتر در ثانیه کافی می باشد .

تکنیک رادیوگرافی

آنژیوگرافی غیر سلکتیو رنال

کاتتر در حدود آئورت لومبار و شریانهای رنال قرار گرفته و آنژیوگرافی غیر سلکتیو انجام می شود . برای تهیه فاز شریانی ، 2 فریم در ثانیه در بیشتر موارد اطلاعات کافی را فراهم می نماید. معمولاً تهیه 6 فریم در طول 3 ثانیه فاز شریان را پوشش می دهد . برای تصویربرداری فاز نفروگرام و وریدی یک فریم در دو ثانیه (  fps½ ) در ادامه فاز شریانی کافی است ( یعنی 6 فریم در طول 12 ثانیه ) . به خصوص در بیماران با فشار خون بالا ، نشان دادن محل انشعاب شریان رنال از آئورت مهم می باشد و چون شریانها اغلب از سطح قدامی – خارجی (Anterolateral) آئورت جدا می شوند ، ممکن است لازم باشد که تصاویر ابلیک تهیه شود .

آنژیوگرافی سلکتیو رنال

آنژیوگرافی سلکتیو رنال فقط وقتی انجام می شود که اطلاعات مورد نظر از طریق آنژیوگرافی غیر سلکتیو رنال بدست نیاید و یا برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به صورت سلکتیو انجام شود .

برای آنژیوگرافی سلکتیو رنال ، زمان تزریق به طور معمول 1 تا 2 ثانیه می باشد . معمولاً چهار فریم در طی دو ثانیه فاز شریانی را نشان می دهد و چهار فریم در 8 ثانیه فازهای نفروگرام و وریدی را پوشش می دهد .

همچنین به منظور بررسی تومورها اگر دز زیادی از ماده حاجب تزریق شود ،‌یک اکسپوز هر یک ثانیه در میان برای تهیه تصاویر فازهای شریانی و وریدی کافی می باشد .

پس از تهیه تصاویر لازم و بررسی آنها ،‌کاتتر خارج گردیده و پس از آن شیت شریان نیز خارج شده و همانند سایر روشها محل پانکچر کمپرس شده و بیمار تحت نظر قرار می گیرد .


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۱۲:۴۱ بعد از ظهر ] [ آرمان ]
تاریخچه آنژیوگرافی:
این آزمایش از  همان اوایل کشف اشعه ایکس آغاز گردید .  به طوری که اولین باردرسال 1896 هابیک و لیندنتال با تزریق ماده حاجب امولسیون مخلوط گچ سرخرگ های یک دست قطع شده  انسان را نشان دادند.
به علت نبودن موادحاجب مناسب تا سال 1923 هیچ آزمایشی به روی عروق خونی انسان زنده صورت نگرفت.در سال 1923 اولین ونوگرافی با استفاده از برومید استرنسیوم  و یک سال  بعد اولین آنژیوگرافی ران با یدید سدیم (NaI) به روی انسان زنده انجام گردید.
 امروزه  روش  تکامل  یافته تر  آنژیوگرافی  همراه  با  درمان موضعی تحت عنوان  آنژیو پلاستی  صورت    می گیرد. این روش در  سرخرگ هایی  که دچار گرفتگی یا  انسداد می باشند انجام  می شود  و   با  عنوان  (P.T.A.( Percotaneous Transluminal Angioplasty برای اولین  بار در سال 1964 توسط دوترو انجام گرفت. این روش در درمان بیماری تصلب شرایین کاربرد  بسیار گسترده ای دارد  و  در  مقایسه با  عمل جراحی از مزایای متعدد از جمله درد بسیار کم، کاهش خطر مرگ و میر و اقتصادی بودن برخوردار است.  روش PTA  نه تنها در درمان  بیماری های شریانی  به ویژه تنگی  و   انسدادها  بلکه در درمان سرخرگ های کوچک قلب نیز کاربرد گسترده ای دارد.امروزه  آزمون آنژیوگرافی ریه نیزبه طور گسترده ای در بخش های آنژیوگرافی انجام می گیرد.

مفاهیم آنژیوگرافی Angiography

به مطالعه رادیولوژی سرخرگ های خونی با تزریق ماده حاجب ید دار محلول در آب که ممکن است به طور مستقیم با سوزن پونکسیون و یا به روش کانتریزاسیون با هدایت کاتتر انجام شود ، آنژیوگرافی می گویند .البته در جریان این آزمایش جدا از مطالعه مرحله شریانی ، فازهای سیاهرگی و مویرگی نیز مورد مطالعه قرار می گیرند.
این آزمایش از همان اوایل کشف اشعه ایکس آغاز گردید به طوریکه اولین بار در سال 1896 هابیک و لیندنتال با تزریق ماده حاجب امولسیون مخلوط گچ سرخرگهای یک دست قطع شده انسان را نشان دادند.
به علت نبود مواد حاجب مناسب تا سال 1923 هیچ آزمایشی به روی عروق خونی انسان زنده صورت نگرفت . در سال 1923 اولین ونوگرافی با استفاده از برومید استرنسیوم و یک سال بعد  اولین آنژیو گرافی ران با یدید سدیم (NaI) بر روی انسان زنده انجام گردید.
امروزه روش تکامل یافته تر آنژیوگرافی همراه با درمان موضعی تحت عنوان آنژیوپلاستی صورت می گیرد. این روش در سرخرگهایی که دچار گرفتگی یا انسداد می باشند انجام می شود و با عنوان          P.T.A 
(Percotaneous Tranluminal Angioplasty) برای اولین بار در سال 1964 توسط دوتر انجام گرفت . این روش در درمان بیماری تصلب شرایین کاربرد بسیار گسترده ای دارد و در مقایسه با عمل جراحی از مزایای متعدد از جمله درد بسیار کم ، کاهش خطر مرگ ومیر و اقتصادی بودن برخوردار است. روش PTA نه تنها در درمان بیماریهای شریانی به ویژه تنگی و انسدادها بلکه در درمان سرخرگهای کوچک قلب نیز کاربرد گسترده ای دارد . همچنین امروزه آزمون آنژیوگرافی ریه نیز به طور گسترده ای در بخشهای آنژیوگرافی انجام می گیرد.
نیازهای اساسی در آنژیوگرافی    ( BASIC REQUIREMENTS )
1-                 ارائه تصاویر پرکیفیت بر روی کلیشه رادیوگرافی
2-                 توانایی رادیوگرافی به صورت سریال روی فیلم حتی تحت زاویه
3-                 ارائه تصاویر به صورت ( Real Time ) با دقت  بسیار بالا و امکان پردازش تصویر پس از دریافت
4-                 تابش زاویه ای ( Angled Projection )
5-                برای آنژیوگرافی مغزی   ( Cerebral ) و شکمی ( Abdominal ) تکنیکهایی مانند :
Magnification Radiography ، Radiography        
Stereoscopic Radiography and Stereoscopic magnification               ،               
              (cine fluorography    ( cine biplane fluorography 
              تکنیک های اختصاصی محسوب می شوند .
6-                 ابزار ثبت آثار حیاتی و توانایی برنامه ریزی کردن انژکتور اتوماتیک و سیستم کنترل ژنراتور اشعه ایکس با آثار حیاتی .
7-                 ژنراتور مناسب ، توان مناسب ، ثبات فاکتورهای رادیوگرافی ، تشعشع کنترل شده و پر کیفیت .
8-                 عدم نیاز به حرکت دادن بیمار
9-                 توانایی عملکرد به عنوان یک تشخیص اورژانس
10-            فضای مناسب برای کار پزشک و دستیاران در هنگام عبور کاتتر در عروق بیمار
11-            اطمینان از عدم تابش غیر برنامه ریزی شده پرتوی x
12-            قابل استریل بودن دستگاه ،‌ لوازم و ...
13-            ایمنی کامل در مقابل شوک الکتریکی
14-            دوز کمتر اشعه
15-            سهولت عمل با کاتتر قلبی ( Cardiac Catheterization ) امروزه به عنوان معمولترین گزینه ( روتین ) تلقی شده و اطلاعاتی از قبیل فشارخون درون عروقی ،‌ الکتروکاردیوگرام، oxygen saturation
،  Carbon dioxide saturation    و غیره به راحتی از طریق کاتتر ارسال شده به درون عروق ، به صورت دینامیک ( زنده ) در محل ضایعه به دقت قابل مشاهده خواهد بود .
بنابراین می توان گفت اطلاعات مربوط به فرم ، وضعیت و چگونگی ،‌ محل و نوع ضایعه ، تشخیص را ممکن و اقدام بعدی را بلافاصله مشخص می نماید .
سی تی اسکن ( XCT ) که از تجهیزات اختصاصی قلب محسوب نمی شود ،‌ در بسیاری از موارد به عنوان تشخیص سریع اولیه می تواند به کارگرفته شود ، ولی در مورد ضایعات بسیار کوچک ، تشخیص قابل اعتمادی را تضمین نمی کند . در ضمن به علت زمان نسبتاً زیاد بین اسکن و بازسازی تصاویر نمی تواند در بررسیهای کاردیاک به کار آید . MR اخیراً با کمک نرم افزارهای بسیار پیچیده توانسته است جای خود را در این عرصه باز نماید و امروزه MR Angiography  گزینه ای  صحیح  به   عنوان   جایگزین    تلقی می گردد .
 
 تجهیزات اصلی یک سیستم آنژیوگرافی
یک سیستم آنژیوگرافی از تجهیزات متنوع و متعددی استفاده می نماید . برای آشنایی بیشتر با مشخصات اصلی و کلی این تجهیزات در زیر به طور خلاصه به این مشخصات پرداخته شده است .
 
تخت آنژیوگرافی ( Catheterization table )
تخت آنژیوگرافی از اجزاء ثابت یک سیستم آنژیو محسوب می گردد . از آنجا که این وسیله حامل بیمار می باشد مستقیماً با ایمنی  بیمار مرتبط بوده و بنابراین میبایست از  درجه ایمنی و اطمینان بالایی  ( highly  safe  &
highly reliable) برخوردار باشد .
قابل استریل بودن اجزاء مختلف تخت ، ضریب جذب بسیار پائین رویه تخت و عدم وجود هرگونه مانع فلزی بر سر راه تصویر نیمرخ ، از خواص این نوع تختهاست .
دو طرح اصلی برای رویه این نوع تخت وجود دارد . یک نوع برای اهداف عمومی که دارای حرکت طولی یا مانور زیاد برای کاربردهای مختلف ( جنرال ) و دیگری رویه بدون کلاف ( flameless ) که با طراحی خاصی برای کاربردهای آنژیوگرافی عروق کرونر ساخته می شود .
در جدول زیر برخی خصوصیات اصلی این دو نوع تخت با هم مقایسه شده است .
خصوصیات اجزاء تخت
طرح کاربرد عمومی
طرح بدون کلاف
ابعاد رویه تخت ( میلی متر )
ارتفاع رویه تخت تا زمین
83 تا 130 سانتیمتر (پیوسته)
80 تا 128 سانتیمتر (پیوسته)
گام حرکتی رویه تخت (طولی)
67 سانتی متر
130 سانتی متر
گام حرکتی رویه تخت (عرضی)
‌cm 12 ±
‌cm 12 ±
گام حرکت رویه تخت (عمودی)
cm 27
cm 47
سی آرم ( C-ARM stand )
عقیده بسیاری از متخصصین این است که برای آزمایشات مربوط به عروق کرونر (coronary artery) و به طور کلی عروق قلبی می بایست نماهای مختلف زاویه ای در اختیار باشد . به همین دلیل نه تنها نماهای رخ ، نیمرخ و ابلیک بلکه نماهای مختلف از زوایای دیگر نیز برای ارتقاء کیفیت تشخیصی سیستم های آنژیوگرافی امری مهم و اساسی محسوب می گردد .
سی آرم های آنژیوگرافی نه تنها چرخشهای LAO و RAO را تأمین می نمایند بلکه وضعیتهایی مانند کرانیوکودال و کودوکرادینال را نیز در اختیار قرار می دهند. سی آرمهایی که مجهز به پایه های محکم شده بر روی زمین هستند چرخش همزمان و منطبق تیوب مولد اشعه و سیستم تصویری را ممکن ساخته و از این طریق نماهای تحت هر زاویه ایی را امکانپذیر می نمایند .
چنانچه این سی آرم با یک سی آرم نمیرخ همراه گردد امکاناتی از قبیل سینه فلوروگرافی دوجهتی نیز فراهم می گردد .

کاتتر ( catheter )

آنژیوگرافی

کاتترتیوب انعطاف پذیرباریک می باشدکه درقطرهاوطولهای متفاوت تولیدمی گردد.ازاین وسیله به منظورتزریق مستقیم ماده حاجب درشریان مورد نظراستفاده می شود .
اصول آنژیوگرافی  سلکتیو  از طریق پوستی در دهه 1950 با  معرفی روش سلدینگر و توسعه کاتترهای ترموپلاستیک ( thermoplastic ) رادیواپاک شکل گرفت .
اگر چه کاتترهای سلکتیو 4f تا 8f درابتدا برای آنژیوگرافی تشخیصی طراحی شدند امروزه آنها نقش اصلی را در آزمونهای اینترونشن( intervention ) برای استفاده در  آمبولیزاسیون یا دارو درمانی شاخه های انتهایی شریانها دارا هستند. همچنین به عنوان مسیر هدایت کننده برای عبور میکروکاتترها و گایدوایرهای سوپرسلکتیو می باشند .
کاتترهای سلکتیو مدرن تنه نازک و سفتی دارند که به قسمت نوک آن یک قطعه بسیار  انعطاف پذیر  با  انحنای از پیش شکل داده  شده متصل شده که از جنس پلی اتیلن (polyethylen) ، پلی یورتان(polyurethane) یا لوله های پلاستیکی نرم دیگرمی باشد.در تنه کاتترها،شبکه ای فولادی یااجسام پلاستیکی بسیار سفت مثل نایلون ( Nylon ) نیز به کار رفته است .
کاتترها در اشکال ، ابعاد و انعطاف پذیری های مختلفی طراحی و ساخته شده اند تا نیازهای گوناگون را برطرف نمایند .
یک کاتتر با کیفیت بالا ، علاوه بر داشتن حساسیت خوب به نیروی پیچش و رادیواپاسیتی، باید نوک غیر تروماتیزه کننده  ( atraumatic )  انعطاف پذیر و مقاومت سطحی کم به منظور توانایی حرکت بر روی گایدوایر را داشته باشد .
کاتترها از اندازه و شکلهای متنوعی برخوردارند. سه فاکتور مهم که مربوط به اندازه کاتترها است، عبارتند از :
1-       قطر خارجی ( بر حسب French )
2-       طول کاتتر ( بر حسب cm )
3-       قطر داخلی ، متناسب با قطر بزرگترین گاید وایری که می تواند داخل کاتتر عبور نماید.
  آهنگ جریان (flow rate) : ماکزیمم آهنگ جریان در بین کاتترهای مختلف متفاوت می باشد و بستگی به قطر داخلی، طول و تعداد سوراخهای جانبی (side holes) کاتتر دارد. ماکزیمم آهنگ جریان معمول برای کاتتر pigtail برابر است با :
3 Fr à 6-8 ml/s
4 Fr à 16-18 ml/s
5 Fr à 20-25 ml/s
کاتترهای اصلی
کاتترها به دو گروه مجزا تقسیم می شوند؛ غیر سلکتیو (flash) و سلکتیو.از کاتترهای غیر سلکتیو به منظور تزریق در عروق متوسط تا بزرگ استفاده می شود و دارای سوراخ های جانبی متعددی هستند تا آهنگ تزریق افزایش یابد. کاتترهای سلکتیو به انواع مختلفی با زاویه های متفاوت شکل داده شده اند و به منظور کاتتریزه کردن شاخه های شریانی به کار می روند.
کاتترهای غیر سلکتیو
کاتتر Pigtial :
این کاتتر دارای یک سوراخ انتهایی ( end hole) و چندین سوراخ جانبی است که از نوک آن به فاصله cm 2-1 در تنه کاتتر گسترش دارد. شکل این کاتتر طوری است که کاتتریزاسیون غیر عمدی عروق کوچک را به حداقل می رساند و ایجاد سوراخهای جانبی و نوع قرارگیری آنها موجب تزریق یکنواخت ماده حاجب می شود. در عمل، سوراخ انتهایی کاتتر بزرگتر از سوراخهای جانبی می باشد و جریان بیشتری را منتقل می نماید. با توجه به اینکه قطر قسمت سر کاتتر پس از loop شدن در حدود 15mm می باشد، از این کاتتر نباید در عروق کوچکتر از این اندازه استفاده نمود.
کاتتر straight :
این کاتترها دارای یک سوراخ اتنهایی و چندین سوراخ جانبی می باشند. از این کاتترها در عروقی که از کاتتر pigtail نمی توان استفاده نمود و نیاز به جریان سریع ماده حاجب می باشد، استفاده می شود، مثل شریانهای ایلیاک.
کاتترهای سلکتیو
 این کاتترها در دو شکل کلی طراحی می شوند، کاتترهای end hole و کاتترهای end hole-side hole .
کاتترهای end hole برای تزریق با دست در آنژیوگرام های تشخیصی و آمبولیزاسیون به کار می روند. تزریق بلوس ماده حاجب توسط انژکتور بافشار و حجم بالا در این نوع کاتترها بدلیل وجود یک سوراخ خطرناک می باشد، چون امکان جا به جایی کاتتر و کندن پلاک یا ایجاد dissection وجود دارد.
کاتترهای end hole-side hole ، به منظور تزریق یکباره حجم زیاد ماده حاجب به کار می روند ( مثل آنژیوگرام شریان مزانتریک فوقانی SMA )، چون در این کاتترها سوراخهای جانبی متعدد کمک به انتقال سریع و بدون خطر ماده حاجب می نمایند. با این حال، نباید از این کاتترها در آمبولوتراپی استفاده نمود، چون امکان گیر کردن کویل در سوراخهای جانبی و نیز عبور ذرات آمبولیزه کننده از این سوراخها به عروق غیر هدف وجود دارد.
پنج کاتتر سلکتیو برتر و کاربردی
1-  cobre؛ کاتتر بسیار ارزشمند برای آنژیوگرافی عروق ویسرال و پریفرال. این کاتتر در سه انحنا ساخته
               (C1-C3) می شود.
2- Sidewinder (Simmon)؛ کاتتر بسیار کاربردی در آنژیوگرافی عروق ویسرال است. این کاتتر نیز در سه انحنا (S1-S3)ساخته می شود که به ترتیب،انحنا و طول قسمت پس از منحنی افزایش می یابد.
3- Berenstein ؛کاتتر end-hole می باشد.نوک آن زاویه دار بوده و در کاتتریزاسیون عروقی که در مسیر کاتتر رو به جلو مشعب می شوند مثل عروق قوس آئورت، مناسب می باشد.
4- (RDC) Renal double curve ؛همانطور که از نام این کاتتر پیداست، به منظور کاتتریزاسیون سلکتیو شریانهای رنال طراحی شده است. نوک کاتتر رو به پائین می باشد و بنابراین برای عبور از bifurcation آئورت بسیار مناسب می باشد. همچنین برای کاتتریزاسیون شریان مزانتریک تحتانی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
5-  Headhunter ؛ این کاتتر می تواند دارای سوراخهای جانبی باشد و در ابتدا به منظور کاتتریزه کردن عروق سر و گردن به کار می رفت.
میکروکاتترها
   کاتترهای هم محور (coaxial) می باشند و فقط در اندازه های fr 3-2 موجود می باشند. در ابتدا این کاتترها به منظور کاتتریزاسیون سربرال توسعه پیدا کردند، اما به منظور کاتتریزاسیون سوپرسلکتیو عروق هپاتیک، ویسرال وپریفرال نیز به کار می روند. ابتدا از کاتترهای معمول به منظور کاتتریزاسیون سلکتیو شاخه مورد نظر استفاده می شود. سپس میکروکاتتر از داخل این کاتترها عبور نموده و به سمت شاخه مورد نظر پیش می رود. برای عبور میکرو کاتتر از داخل کاتتر از وسیله ای به اسم Tuohy-Borst adapter استفاده می شود.
Guide – catheter :
   کاتترهای با قطر بزرگی هستند(بیشتر 7-9fr)، که برای ایجاد مسیر ثابت و مطمئنی از محل پانکچر شریان تا شریان هدف استفاده می شوند. طول این کاتترها متنوع می باشد. و از حدود 50 تا cm 100 می باشد. شکل آنها شامل straight، hockey stick و RDC می باشد. این کاتترها به منظور ورود به مدخل عروق طراحی شده اند و به منظور کاتتریزاسیون قسمت های دیستال بایستی از کاتتر و گاید وایر استفاده نمود.
Vascular sheaths
   این شیت ها یک مسیر دسترسی شریانی یا وریدی غیر تروماتیزه کننده را ایجاد می نمایند. شیت شامل تیوب پلاستیکی تو خالی است که به یک دریچه هموستاتیک با یک بازوی جانبی به منظور شستشو متصل شده است. ارزش استفاده از شیت در این است که می توان از چندین کاتتر استفاده نمود،بدون اینکه محل پانکچر تروما تیزه شود و همین طور برای آزمونها آنژیوپلاستی و آمبولیزاسیون وجود آنها ضروری است. اندازه شیت ها بر اساس اندازه کاتترهای عبور کننده از آن تعیین می شود. مثلاً شیت 5 fr، شیتی است که کاتتر 5fr از آن عبور می نماید، اما در واقع خود شیت قطر خارجی تقریباً برابر fr 6 دارد.
گاید وایر  Guide wires
گاید وایرها از عناصر اصلی برای کاتتریزاسیون موفق هستند و آنها کاتتر را حمایت کرده و به سمت عروق هدف هدایت می کنند.گاید وایرها به دو گروه تقسیم می شوند:
گایدوایرهای غیر هدایت گر(non-steerable) که فقط باعث می شوند کاتترها در موقعیت خود قرار گیرند، اما به منظور تقابل با تنگی ها یا انتخاب شاخه های عروق طراحی نشده اند.
گایدوایرهای هدایت گر(steerable) که با نوک شکل داده شده و قدرت مانور خوب ساخته شده اند و برخی از آنها دارای پوشش هیدروفیلیک هستند که حتی از تنگ ترین استنوزها نیز اگر به طور صحیح استفاده شوند عبور می کنند.
گایدوایرهای هیدروفیلیک بایستی همیشه خیس نگه داشته شوند.
انتخاب گاید وایر صحیح، وقتی که با انواع زیادی از وایرها مواجه می شوید به نظر گیج کننده می باشد، اما چندین قانون ساده وجود دارد.
خصوصیات اصلی :
طول؛طول گاید وایر بایستی همیشه مدنظر قرار گیرد، و در هنگام تعویض کردن کاتترها، عامل مهمی می باشد، بخصوص اگر به سختی، کاتتر در موقعیت مورد نظر قرار داده شده باشد. طول استاندارد گاید وایرها cm 140 می باشد که برای بیشتر موارد کاربرد دارد. با این حال، وایرهای طویلتر 180 و 260 سانتی متری وقتی مورد نیاز می باشند که :
-          اندام فوقانی از کشاله ران مورد انجام آنژیوگرافی قرار گیرد.
-          گردش خون ویسرال ، رنال و هپاتیک مورد آزمون باشد، و نیاز به تعویض(exchange) کاتتر باشد.
-          از گاید کاتترهای بلندتر از90cm یا بالون های آنژیوپلاستی استفاده شود.
 
نوک گاید وایر؛ طول نوک وایرها متنوع است و مهم می باشد. به عنوان یک قانون کلی، گایدوایری با نوک نرم طولانی انتخاب کنید، مگر اینکه فضای کمی در عروق هدف وجود داشته باشد و حمایت بیشتری برای وارد کردن آن مورد نیاز باشد، به عنوان مثال، وایرهای Amplatz به طور استاندارد دارای نوک نرم به طول cm 6 هستند، اما وایری با طول cm1 نوک نرم نیز موجود است و برای آزمونهای تهاجمی شریان کاروتید و ورید هپاتیک مورد استفاده هستند.
سفتی Stiffness؛ گاید وایرها از لحاظ سفتی نیز بسیار متنوع هستند.
دیامتر؛ گایدوایرها دارای قطرهای مختلفی از inch 0/014 تا  0/038 هستند. گایدوایرهای با قطر کوچک 014/0 تا 0/018 با میکروکاتترها به کار می روند و در عروق کوچک به کار می روند. اما قدرت وایرهای بزرگتر را ندارند.
وایرهای inch 0/035 در بیشتر موارد کاربرد دارند و در کاتترهای 4fr یا بزرگتر به کار می روند. از وایرهای038/0  inch در گذشته بسیار استفاده می شد.
 
تجهیزات ضروری دیگر :
High-pressure connectors ؛ این تیوب ها به عنوان وسیله ارتباط بین کاتتر و انژکتور به کار می روند. همچنین در هنگام تزریق با دست نیز به منظور کاهش دادن میزان تشعشع استفاده می شود.
 
شیر Tap ؛ دو نوع شیر در آنژیوگرافی کاربرد دارد :
1-   شیر دو راهی (two-way taps) : این شیرها دو موقعیت دارند on و off، و دو طرح دارند.شیر استاندارد، دارای دریچه چرخنده ای است و تقریباً در همه جا موجود می باشند. در نوع دیگر آن از یک سوئیچ لغزنده (sliding switch) استفاده می شود و خیلی سریع به حالت on و off در می آید و برای آنژیوگرافی Co2 کاربرد دارد.
2-   شیر سه راهی(Three-way taps ): این شیرها دارای دریچه کناری است که در هنگام اتصال سرنگ برای تخلیه حباب هوا از آن استفاده می شود. همچنین می توان دو سرنگ را به طور همزمان به کاتتر متصل نمود. این وضعیت اجازه استفاده از یکی از سرنگها را به عنوان ذخیره می دهد، مثلاً در حین ترومبولیزیز. همچنین این شیرها در هنگام اندازه گیری فشار کاربرد دارد تا اجازه دهد سیستم با فشار اتمسفر یکسان شود.
Pin-vice؛ این وسیله به منظور نگه داشتن و راندن گایدوایر استفاده می شود و بخصوص وقتی که از وایرهای هیدروفیلیک و وایرهای inch 0/018 استفاده می شود کمک کننده است.
 
Tuohy – Borst odapter ؛ این ابزار ارزشمند وتقریبا y شکل، اجازه می دهد تا پوشش هموستاتیک (hemostatic seal ) به دور گایدوایر در داخل لومن کاتتر تشکیل شود. از این وسیله می توان به منظور تزریق دارو یا ماده حاجب از طریق بازوی جانبی adapter و اطراف وایر استفاده شود. از این وسیله برای شستشوی داخل کاتتر در هنگام انجام آزمونهای تهاجمی استفاده می شود. سرم هپارنیزه به بازوی جانبی adapter متصل شده و به طور مداوم کاتتر را شستشو می دهد و از ایجاد لخته بین کاتتر و وایر جلوگیری می نماید.
 
 
 
 
 
انژکتور  ( Injector )
انژکتور وسیله ای است که  از  آن  به منظور تزریق دارو  استفاده  می شود  و  کاربرد  آن  در بخشهای رادیولوژی به منظورتزریق ماده حاجب می باشد. انژکتورها در  اقسام گوناگون موجود می باشندو درحال حاضر از انژکتورهای مکانیکی که با نیروی الکتریکی کار می کنند ،‌ استفاده می شود .  در این انژکتورها سه  فاکتور  آهنگ  تزریق ( در ثانیه )  ،‌  حجم کل تزریق و  میزان اعمال فشار انژکتور قابل تنظیم می باشند .
در بخشهای آنژیوگرافی به طور معمول از سرنگهای با حجم 150cc استفاده   می شود . البته
حجم  سرنگهای انژکتور  قابل تغییر بوده  و  می توان از سرنگهای با حجم 100cc یا 250cc نیز استفاده کرد.سرنگ انژکتورتوسط کانکتور به سر کاتتر متصل می گردد و پس از انتخاب و اعمال فاکتورهای تزریق انژکتور آماده تزریق  می باشد .
حجم تزریق در ثانیه را می توان توسط فرمول زیر ( poiseuille`s Low ) محاسبه نمود :   Q=πPr4/8nl      
که در آن :
Q : حجم ماده حاجب برحسب سانتی متر مکعب است که در هر ثانیه منتقل می شود .
P : فشار هیدرولیک برحسب دین ( dyn ) در سانتی متر مکعب است .
r : شعاع لومن کاتتر برحسب سانتی متر است .
n : ضریب غلظت ماده حاجب برحسب پواز ( poise ) است .
l : طول کاتتر برحسب سانتی متر است .
با توجه به فرمول :
1- سرعت تزریق در هنگام استفاده از مواد حاجب با غلظت کم افزایش می یابد . چون با افزایش دما از میزان غلظت کاسته می شود ،‌لازم است 
که ماده حاجب در زمان تزریق در حدود دمای بدن باشد .
2- سرعت تزریق با استفاده از کاتترهای کوتاه و با دیواره نازک افزایش  می یابد . چنانچه نسبت لومن به ضخامت دیواره کاتتر افزایش یابد ،افزایش 
متناسبی در آهنگ جریان در داخل کاتتر ایجاد می شود . همچنین کاتترکوتاه مقاومت محیطی را کاهش داده و به موجب آن سرعت تزریق افزایش
می یابد . سوراخهای جانبی در کاتتر نیز اثر مشابهی دارد .
3- افزایش فشار تزریق ، آهنگ انتقال را افزایش می دهد . در برخی از کاتترهای ویژه ، نمی توان میزان فشار را از حد تعیین شده آن افزایش داد.موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۹:۰ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

اصول تاریکخانه

وقتی که ما از اشعه x برای تصویربرداری از اندامهای بدن استفاده می کنیم ، پس از عبور از بدن ، بایستی اطلاعات آنها بصورتی که برای انسان قابل فهم باشد در آوریم . این تبدیل توسط گیرنده های تصویر یا Image Receptors انجام می گیرد . گیرنده های تصویر در رادیولوژی انواع مختلفی دارد . مانند فیلم رادیوگرافی ، صفحات فلوروسکوپی ، تقویت کننده های تصویر ،‌دوربین و غیره . در این میان فیلمهای رادیوگرافی بیشترین مصرف را دارند و معمولترین نوع گیرنده های تصویری می باشند . نیز اولین نوع گیرنده های تصویر است که توسط رونتگن استفاده شد .

تاریخچه:

در اوایل تاریخ رادیوگرافی ، فیلمها بصورت صفحات شیشه ای بودند و امولسیون روی آنها کشیده می شد . پس از اکسپوز شدن توسط اشعهx ظهور و ثبوت می شود و سپس تفسیر می شد . در آن زمان از اسکرین استفاده نمی شد . همزمان با شروع جنگ اول جهانی در سال 1914 م . منبع صفحات شیشه ای که بیشتر از کشور بلژیک تولید می شد رو به کاستی گذاشت و این در صورتی بود که تقاضا برای رادیوگرافی ازسربازان روبه افزایش گذاشته بود .

سپس به ماده جدیدی به نام نیترات سلولز روی آورده شد . در آن زمان از نیترات سلولز به عنوان پایه فیلمهای یکطرفه با یک صفحه تقویت کننده استفاده می شد . نیترات سلولز بسیار آتش گیر بود و موجب آتش سوزی می گردید . به همین دلیل در دهه های 20 و 30 موجب چندین آتش سوزی شدید در چند بیمارستان گردید. در اواخر دهه 1920 تری استات سلولز به عنوان پایه فیلمهای یکطرفه با یک صفحه تقویت کننده جایگزین آن شد که کمتر آتش گیر بود . سپس در دهه 1960 پایه ای از جنس پلی اتیلن تر فنالات رزین توسط Du Pont معرفی شد و به عنوان پایه استاندارد فیلمهای رادیوگرافی استفاده شد . از پلی استر به علت استحکام زیاد می توان پایه هایی با ضخامتهای کمتر تولید کرد که هنگام پروسس نیز آسیبی به آن نمی رسد و با گذشت زمان پایداری بیشتری دارد .

مشخصات فیلم :

قسمتهای تشکیل دهنده یک فیلم رادیوگرافی عبارتند از : 1- پایه Base 2- زیر لایهlayer Adhesive  یاlayer  subbing 3- امولسیون Emulsion 4- محافظ .super coat

1- پایه یا Base  : که پایه و اساس فیلم رادیوگرافی است و قسمتی است که امولسیون روی آن قرار می گیرد .

دو عمل اساسی دارد : 1- به عنوان پایه ای محکم برای قرار گرفتن امولسیون روی آن عمل می کند . 2- نگهداری خصوصیات و اندازه فیلم در هنگام پروسس را بر عهده دارد .

خصوصیات پایه : Base بایستی انعطاف پذیر باشد . درضمن سخت باشد . محکم باشد تا پاره نشود و قابل انعطاف باشد تا هنگام پروسس اتوماتیک از غلطکها عبور کند . بایستی نسبت به نور شفاف باشد تا از عبور نور هنگام مشاهده فیلم جلوگیری نکند . بایستی پایدار باشد و در اثر گذشت زمان ، اثر داروهای شیمیایی ، و گرما ابعادش تغییر نکند . بایستی شفافیت یکسان داشته باشد تا هنگام عبور نور ایجاد آرتیفکت نکند.

 هنگام ساخت فیلم یک رنگریزه آبی رنگ به پایه فیلم اضافه می شود . این رنگ از خستگی چشم هنگام مشاهده تصویر جلوگیری می کند .

2- زیر لایه یا لایه چسباننده یا subbing layer : یک لایه نازکی است که روی پایه قرار می گیرد و باعث چسبیدن امولسیون به پایه می شود . جنس آن از ژلاتین محلول بعلاوه حلال پایه فیلم می باشد .

دو عمل انجام می دهد :  1- چسباندن امولسیون به پایه فیلم ‌ 2- جلوگیری از جداشدن امولسیون از پایه هنگام پروسس که امولسیون گرم و مرطوب شده است .

3- امولسیون یا Emulsion : در حقیقت قلب فیلم است . چون تصویر رادیوگرافی در این قسمت تشکیل ،‌ ذخیره و قابل دیدن می شود .

ترکیب امولسیون : امولسیون یک مخلوط هموژن و همگن از ژلاتین باکیفیت بالا و کریستالهای هالید نقره است . نوع ژلاتینی آن مانند ژلاتین خوراکی در غذاست . ولی با کیفیت بسیار عالی و بدون نقص است . و این بدان علت است که نور به راحتی از آن عبور کند و مشکلی در تصویر ایجاد نکند .

عمل ژلاتین نگهداری کریستالها بصورت همگن و جدااز هم است تا با یکدیگر واکنش شیمیایی ندهند و یا اینکه یک منطقه فیلم به علت تجمع بیشتر کریستالها ، حساس تر از مناطق دیگر نشود .

قست اصلی امولسیون را کریستالهای هالید نقره تشکیل می دهد . حدود 95 تا 98 درصد از برمید نقره و مقداری هم از یدید نقره استفاده می شود . یدید نقره حساسیت فیلم را افزایش می دهد . از کلرید نقره که فرایند ظهور و ثبوت را سریعتر می سازد، بیسشتر در فیلمهای فتوگرافی استفاده می شود .

شکل کریستالهای نقره می تواند به گونه های مختلفی باشد . می تواند مسطح یا Tabular ، مکعبی یا cubic ،‌ 8 وجهی یا octahedral ،‌ چند وجهی یا polyhedral و یا بی شکل Irregular باشد . ولی امروزه بیشتر از نوع مسطح یا Tabular Grain استفاده می شود .

دانه های TG یک کریستال مسطح است و معمولاً mm1/0 ضخامت و mm1 قطر دارد و معمولاً مثلثی شکل یا 6 وجهی است . اتمها درون کریستال به صورت مکعبی با هم پیوند دارند .

استفاده از کریستالهای مسطح به این علت است که : 1- سطح زیادی از آن به سمت منبع اشعه قرار گیرد و در نتیجه سرعت و حساسیت فیلم بالا می رود . 2- شکل کریستالها موجب می شود که به راحتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و در نتیجه مقدار زیادی از نور را جذب کنند . این جذب زیاد نور باعث کاهش اثر متفاطع یا cross over effect نیز می شود .

در بعضی از امولسیون ها هم رنگدانه هایی اضافه می کنند که باعث افزایش حساسیت و جذب نور بیشتر توسط آن می شود . با این کار بدون افزایش ضخامت امولسیون حساسیت آن افزایش می یابد .

طرز تشکیل کریستالها : ابتدا نقره فلزی را در اسید نیتریک حل کرده و نیترات نقره بدست می آورند :

Ag + HNO3           AgNO3 + ½ H2

سپس AgNO3  و برمید پتاسیم KBr را با هم مخلوط کرده تا برمید نقره که حساس به نور است تولید شود . محصول جانبی این فرایند KNO3 یا نیترات پتاسیم است که بعداً طی مراحلی از مخلوط شسته می شود .

AgNO3 + KBr           AgBr + KNO3

تمام این مراحل در حضور ژلاتین و تاریکی مطلق انجام می گیرد . از ژلاتین به عنوان عاملی که از اکسیداسیون و به هم چسبیدن کریستالها جلوگیری می کند ،‌ استفاده می شود . درجه حرارت ،‌ فشار و مقدار عناصر بطور بسیار دقیق در این فرایند کنترل می شوند .

کریستالهای هالید نقره به طور کامل ، خالص و بی نقص نیستند . چون در این صورت کریستالها حساسیتی ندارند . این نقاط از جنس سولفید نقره _ طلا می باشند که به عنوان نقاط حساس کننده در سطح یا نزدیکی سطح کریستال قرار دارند هنگام اکسپوز ، فوتوالکترونها و یونهای نقره به این نقاط جذب شده و بصورت نقره فلزی سیاه رنگ قابل رویت می شوند .

4- لایه محافظ یا super coat : که خارجی ترین لایه فیلم می باشد و از جنس ژلاتین خالص است . این لایه وظایف زیر را به عهده دارد : 1- یک لایه مقاوم و بادوام است که از آسیب رسیدن به فیلم جلوگیری می کند . 2- یک لایه ضد الکتریسیته ساکن است . 3- سطح صافی است که از تجمع گرد و غبار روی فیلم جلوگیری می کند . البته اگر خیلی صیقلی باشد، باعث کاهش اصطکاک فیلم با غلطکها هنگام پروسس شده و ایجاد مشکل می کند . هنگام پروسس فیلم ، داروهای ظهور و ثبوت از این لایه عبور می کنند و به امولسیون و کریستالها می رسند .

در برخی انواع فیلمها لایه های دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که کارهای خاصی را انجام می دهند:

- لایه ضد پیچیدن فیلم یا Non curl Backing : این لایه فقط در فیلمهای یکطرفه استفاده می شود . امولسیون فیلم هنگام ظهور و ثبوت متورم شده و باعث خم شدن و پیچیدن فیلم می شود . برای جلوگیری از این اتفاق در طرف دیگر فیلم یک لایه زیر لایه و یک لایه ژلاتین روی پایه کشیده می شود تا عمل پیچیدن اتفاق نیفتد .

- لایه ضد هاله یا  anti halation layer : هنگامی که نور از امولسیون فیلم رد شده و به پایه می رسد ، از سطح پایه منعکس می شود و بسته به زاویه انعکاسش ، روی امولسیون اثر گذاشته که باعث ناواضحی تصویر می شود . این اثر در فیلمهای یکطرفه بیشتر است ولی ممکن است در فیلمهای دو طرفه هم اتفاق بیفتد . که برای جلوگیری از این اتفاق ،‌کارخانه های سازنده معمولاً 2 کار انجام می دهند : 1- افزودن یک رنگریزه بر پایه فیلم. به علت اینکه به Base اضافه می شوند ، در پروسس شسته نمی شوند و همیشه در فیلم باقی می مانند این کار بیشتر در فیلمهای 35 میلی متری و فیلمهای سینمایی وجود دارند . 2- افزودن یک رنگریزه به لایه ضد پیچیدن فیلم که این رنگریزه ها هنگام پروسس شسته و از فیلم برداشته می شوند این کار بیشتر در فیلمهای یک طرفه استفاده می شود .

ضخامت لایه ها : 

اندازه و ضخامت هر یک از لایه های موجود در فیلم ، با توجه به نوع فیلم و کارخانه سازنده آن فرق می کند . نیز در مراجع مختلف علمی عددهای متفاوتی برای آنها ذکر شده است . ولی بطور کلی می توان اعداد زیر را برای این منظور در نظر گرفت :

Base : 150-300 μ m  

Emulsion : 3-10 μ m

Adhesive : 1-2 μ m     

super coat : 2-5 μ m

سایز فیلمها :

فیلمهای مصرفی در رادیولوژی دارای سایزهای مختلفی می باشند و بسته به عضو مورد نظر و اندازه آن برای تصویربرداری انتخاب می شوند . سایزهای معمول مصرفی در بخشها در سایزهای زیر می باشند :

24 * 18     ، 30 * 24   ، 40 * 30   ، 35 * 35   ، 43 * 35

ولی سایزهای مختلف دیگری هم وجود دارند که در موارد خاص استفاده می شوند :

18*13   ،  30 * 15   ،  40*15   ،  43*18   ،  25*20   ،  40*20   ،  24*24   ، 30*25   ،   35*28     ،  35*30    ، 40*40     ،  91*35 

( واحد اعداد سانتی متر می باشد )

اثر متقاطع یا cross over effect:

که هنگام استفاده از صفحات تشدید کننده اتفاق می افتد . در این حالت نور از یک امولسیون عبور کرده و از پایه رد شده وبه امولسیون طرف دیگر می رسد و باعث ناواضحی می شود . برای جلوگیری از این عمل چندکار می توان انجام داد :

1- رنگریزه هایی به پایه فیلم اضافه می کنند تا از عبور نور جلوگیری به عمل آید .

2- از صفحات تقویت کننده با تابش UV استفاده می شود . چون کریستالها این نور را بیشتر جذب می کنند و نیز پایه UV را از خود عبور نمی دهند . 

3- استفاده از T.G، چون به علت ساختار مسطح جلوی عبور نور را می گیرند و نور را جذب می کنند . 

4- اضافه کردن رنگریزه هایی به سطح کریستالها که باعث افزایش حساسیت کریستالها و نیز موجب کاهش پراکندگی نور و جلوگیری از اثر متقاطع می شود . این عمل توسط شرکت Kodak انجام شده است که این رنگریزه ها  مکمل رنگ سبز تابشی از صفحات لانکس می باشد.

تقسیم بندی فیلمهای رادیوگرافی :

در یک تقسیم بندی فیلمهای رادیولوژی به 2 گروه کلی تقسیم بندی می شوند :‌ 

1- فیلمهای بدون صفحه تقویت کننده یا non screen و یا Direct Exp

2- فیلمهای با صفحه تقویت کننده یا screen film


1- مهمترین استفاده از فیلمهای بدون صفحات تقویت کننده وقتی است که به جزئیات زیاد در تصویر نیاز باشد، مانند: رادیوگرافی از دندان ، عمل جراحی بازسازی و ترمیم دست ( جراحی میکروسکوپی ) . نشان دادن بیماریهای دژنراتیو استخوانی ،‌ مثالهای از این نیاز هستند . فیلمهای بدون صفحات تقویت کننده ، فیلمهایی با یک امولسیون ( یکطرفه ) و دانه های زیاد وبسیار ریز از هالید نقره می باشند و اندازه لایه امولسیون در آنها 2 تا 3 برابر فیلمهای با صفحه تقویت کننده است و این بدان خاطر است که حساسیت کافی برای تشکیل تصویر را داشته باشند . به علت اندازه و ضخامت زیاد امولسیون آنها نمی توان آنها را در پروسسورهای اتوماتیک ظاهر کرد و معمولاً بطور دستی ظهور و ثبوت می شوند .

فیلمهای مستقیم در رادیوگرافی دندان ، ماموگرافی ، کپی برداری ،‌تفریق دانسیته ،‌ سینه رادیوگرافی و غیره کاربرد دارند . 

2- فیلمهای با صفحه تقویت کننده بیشترین استفاده را در رادیولوژی دارند . این فیلمها در تنوع گسترده ای از سرعت ، کنتراست ، دامنه و روزلوشن تولید میشوند که تفاوت در این فاکتورها بستگی به مقدار ،‌ سایز و نوع کریستالهای هالید نقره دارد . مثلاً فیلم با کنتراست بالا ،‌ دارای کریستالهای ریز و یک اندازه می باشد در صورتی که فیلم های با کنتراست پائین دارای کریستالهای بزرگتر و تفاوت در سایز کریستالها می باشند . فیلمهای سریعتر تعداد بیشتر کریستال و اندازه بزرگتر کریستال دارند درصورتی که فیلمهای کندتر کریستالهای کمتر و کوچکتر دارند .


در یک تقسیم بندی دیگر فیلمهای رادیولوژی را به 2 گروه فیلمهای دو طرفه و یک طرفه تقسیم می کنند :

الف ) فیلمهای دو طرفه: که خود به 2 دسته تقسیم می شوند : 1- فیلمهای بدون صفحات تقویت کننده : مثل فیلمهای داخل دهانی ، فیلمهای جراحی کلیه و فیلمهای دوزیمتری و غیره . 2- فیلمهای دارای صفحات تقویت کننده : که با دو صفحه تقویت کننده مصرف می شوند مانند فیلمهای معمولی رادیوگرافی .

ب ) فیلمهای یکطرفه: که به 6 دسته تقسیم می شوند :‌1- فیلمهای با یک صفحه تقویت کننده تصویر مثل ماموگرافی  2- فیلمهای فوتو فلوروگرافی یا سینمایی 105 و 75 میلی متری ، 3- فیلمهای مخصوص فتوگرافی از لامپ CRT مثل :‌ پولارید ، سونوگرافی ، MRI ,CT Scan ، 4- فیلمهای کپی برداری Duplication ، 5- فیلمهای تفریق دانسیته Subtraction ، 6- فیلمهای لیزری .

 

 

 

الف ) فیلمهای دو طرفه Duplitized  : 

1- فیلمهای بدون صفحات تشدید کننده : که این فیلمها ، به فیلمهای پاکت پیچ شده یا envelop wraped نیز معروف اند و مستقیماً با اشعهx اکسپوز می شوند.  کار پاکت بطور کلی افزایش مقاوت فیلم و جلوگیری از رطوبت است .

فیلمهای بدون صفحات تشدید کننده سرعت کمتری نسبت به فیلمهای دارای صفحات تقویت کننده دارند . برای حل این مشکل یا ضخامت امولسیون را افزایش می دهند و یا یک سری مواد حساس کننده ای به امولسیون اضافه می کنند . که امروزه بیشتر از روش دوم استفاده می شود .

 


1-1 : فیلمهای داخل دهانی که به سه دسته تقسیم می شوند :

1- 1-1 : پری اپیکال : معمولاً درسایز mm31* mm41 هستند و برای عکسبرداری از یک یا تعدادی دندان مورد استفاده قرار می گیرد .

1-1-2 : اکلوزال :‌ که در ابعاد mm76 * mm57 هستند و برای عکسبرداری از فک فوقانی و تحتانی در سطح مقطع دهان هستند .

1-1-3 : بایت وینگ : که مانند فیلمهای پری اپیکال اند ،‌ اما دروشان یک باله مقوایی قرار گرفته است ، که با گرفتن این باله توسط دندانها ، امکان تصویربردرای از دندانهای بالایی و پائینی با هم بوجود می آید و برای تصویربرداری از تاج دندان استفاده میشود .

قسمتهای یک فیلم  دندانی :

 الف ) پاکت بیرونی : که یک پاک ضد آب است ( پلاستیکی ) و فیلم را از رطوبت حفظ می کند .

ب ) نوار کاغذی دور فیلم : که فیلم را از فشار حفظ می کند و سیاهرنگ است که حفاظت از رسیدن نور به آن را به عهده دارد .

ج ) ورقه سربی : که 2 عمل انجام می دهد :1- از عبور اشعه به داخل دهان و رسیدن اشعه به بافتهای بدن جلوگیری می کند .2- از رسیدن اشعه برگشتی از بافتها به فیلم جلوگیری می کند .


2- فیلمهای جراحی کلیه : از نوع دو طرفه می باشند که هنگام عمل جراحی کلیه ، هنگام برداشتن سنگها استفاده می شوند . دارای 2 فیلم در هر پاکت می باشند . یکی با کنتراست بالا و یکی با کنتراست پائین ،‌ برای ثبت دامنه گسترده ای از دانسیته . یعنی اگر یک سنگ در یک فیلم دیده نشد ،‌ در دیگری مشاهده شود . تمام پاکت بایستی استریلیزه باشد .


3- فیلمهای دوزیمتری : مانند فیلمهای دندانی می باشند با این تفاوت که دارای 2 امولسیون با تفاوت در سرعت آنها هستند . یعنی یک طرف آن امولسیون خیلی سریع و طرف دیگر امولسیون کند وجود دارد ، تا قابلیت ثبت دامنه گسترده تری از تابش را فراهم کند . نیز اگر تابش زیاد موجب سیاه گشتن امولسیون سریع گردید ، با استفاده از امولسیون کند بتوان مقدار تشعشع را اندازه گرفت .

 

 

 

 

 

2- فیلمهای با صفحات تشدید کننده :‌ یا همان فیلمهای معمولی رادیوگرافی که تشکیل تصویر در آنها توسط نور مرئی انجام می شود . این فیلمها از نظر حساسیت به طیف نوری انواع مختلفی دارد :

2-1 : فیلمهای monochromatic : فیلمهایی هستند که به اشعه x و طیف نور مرئی تا قسمت آبی آن حساس اند .

2-2 : فیلمهای orthochromatic : فیلمهایی هستند که به اشعه x و طیف نور مرئی آبی و سبز حساس اند .

2-3 : فیلمهای Panchromatic : فیلمهایی هستند که به اشعه x و تقریباً تمام طیف نور مرئی ( تا قرمز ) حساس اند . 

هریک از این فیلم ها از نظر کنتراست ،‌ سرعت ،‌ دامنه تابش ، قدرت تفکیک انواع مختلفی دارند که این تغییرات وابسته به خصوصیات امولسیون و کریستالهایشان می باشد .


ب ) فیلمهای یک طرفه یا single side :

1- فیلمهای با یک صفحه تقویت کننده :که خاص ماموگرافی می باشد ، دارای کنتراست متوسط تا بالایی می باشد با قدرت تفکیک بالا و قدرت نمایش میکروکلیسفیکاسیون های بافت نرم .

2- فیلمهای فوتوفلوروگرافی : که برای ثبت تصاویر فسفر خروجی تیوپ تشدید کننده و صفحه فلورسانت سیستم دوربین بکار می رود .

3- فیلمهای مورد استفاده برای ثبت تصویر از لامپ CRT : مثل سونوگرافی ، CT ،‌ MRI ، پزشکی هسته ای ، پولارید ، تزریق دانسیته دیجیتالی . که با انواع مختلفی از چاپگرها مثل چاپگرهای لیزری یا حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند .

4- فیلمهای مورد استفاده در تزریق دانسیته

5- فیلمهای مورد استفاده در کپی برداری .

که دو مورد اخیر برای تفریق دانسیته و کپی برداری در دستگاههای مخصوص استفاده می شوند .

 

نگهداری و انبار کردن فیلمها :

طرز صحیح نگهدار و انبار کردن فیلمهای رادیولوژی بسیار مهم است . به چند دلیل:

1- تهیه فیلمهای رادیوگرافی هزینه زیادی را در بر می گیرد و گران است ، و در نتیجه بودجه زیادی برای این کار در نظر گرفته می شود که نباید هدر رود . 

2- چون فیلم یک دتیکتور است ، هر گونه عاملی مثل نور ،‌ اشعه و غیره روی آن تاثیر گذاشته و باعث ایجاد مه آلودگی ،‌ آرتی فکت و در نتیجه اشکال در تصویر و تفسیر آن می شود .

مواردی که بایستی مورد انبار کردن و نگهداری فیلمها در نظر گرفت عبارتند از :

1- تاریخ مصرف : تمام فیلمهای رادیوگرافی دارای تاریخ مصرف روی جعبه خود هستند که بایستی به آن توجه کرد . زیرا مواد حساس به نور ، فوتونهای گرمایی (IR) و اشعه زمینه را جذب می کنند ،‌ که این باعث ایجاد fog و کاهش کنتراست فیلم می شود . پس بایستی قبل از رسیدن به تاریخ مصرف فیلمها آنها را استفاده کرد .

2- گرما : فیلمها بایستی در دمای کمتر از ˚C20 و یا ˚F68 نگهداری می شوند . هر چه دمای نگهداری فیلمها کمتر باشد ، مدت بیشتری و با میزان مه آلودگی کمتری می توان فیلمها را نگهداری کرد و مورد استفاده قرار داد . حتی ایده آل است که فیلم ها را فریز کرد و به دمای حدود صفر درجه سانتیگراد رساند . ولی قبل از استفاده بایستی دمای آنها را به دمای اطاق رساند . چون در غیر اینصورت رطوبت هوا به صورت قطراتی روی سطح سرد فیلم می نشیند و باعث ایجاد آرتی فکت  " قطر آب " یا  water spot می شود . 

3- رطوبت نسبی : رطوبت نسبی هوا برای نگهداری فیلم بایستی بین 40 تا 60 درصد باشد . رطوبت کمتر باعث ایجاد آرتی فکت تخلیه بار یا جرقه می شود و رطوبت بیشتر باعث میعان بخار آب و ایجاد قطرات آب روی فیلم می شود .

4- نور : تمامی مواد حساس به نور از جمله فیلم رادیوگرافی بایستی نسبت به نور حفظ شوند . فیلمها بایستی در تاریکی مطلق نگهداری شوند . به همین دلیل کارخانه های سازنده فیلم ،‌ فیلمها را درون بسته های ضد نور و ضد رطوبت بسته بندی می کنند . بازکردن جعبه فیلمها بایستی در تاریکی تاریکخانه انجام شود و فقط از نور safe light برای دیدن در تاریکخانه استفاده شود . حتی هاپر نیز بایستی دارای سنسور اتوماتیکی باشند که هنگام روشن بودن چراغ تاریکخانه یا باز بودن در تاریکخانه باز نشود . 

5- اشعه :مهمترین خاصیت فیلمها ، حساس بودن به اشعه است . پس بایستی نسبت به اشعه از آن محافظت کرد که با پوشش های سربی و محافظ می توان اینکار را کرد. به عنوان مثال اگر اتاق انبار فیلمها کنار اتاق رادیوگرافی است ، دیوارهایش سربکوبی و حفاظت شده باشند .

6- حمل و نقل و انبار کردن : یکی از مواردی است که بایستی به آن دقت کرد . جعبه ای فیلم را نبایستی با ضربه جابجا کرد و زمین گذاشت .فیلمها بایستی بصورت عموی انبار شوند و نه بصورت افقی و خوابیده . زیرا در این صورت فشار به فیلمها نمی آید . فیلمهای بزرگتر در طبقات پائینتر قرار گیرند تا خطر افتادنشان کمتر باشد.

7- گردش در انبار : نحوه انبار کردن و استفاده از فیلمها و یا گردش انبار بایستی به صورتی باشد که فیلمهای قدیمی تر ، زودتر استفاده شوند .

8- دودها و گازهای مضر : دودها و گازهای مضر اگر با فیلم تماس پیدا کنند ، فیلمها را دچار مه آلودگی می کنند سپس فیلمها بایستی به دور از مواد شیمیایی قوی مثل : فرمالدهید ، سولفید هیدروژن ، آمونیاک و بخارهای ناشی از رنگها ،‌ حلالها و پاک کننده ها قرار گیرند .


-در پایان بایستی موارد زیر را رعایت کرد تا کلیشه های سالم و خوب و قابل تفسیر داشته باشیم .

1- فیلمها را نبایستی خم و تا کرد .

2- نبایستی به فیلمها و جعبه حاوی فیلم ضربه وارد کرد .

3- با دست چرب یا مرطوب نبایستی فیلم را برداشت و لمس کرد .

4- ، بایستی مراقب اثر ناخن و انگشت روی فیلمها بود، چون فیلمها به فشار حساسند.

5- بایستی از آلودگی های کاست ، صفحات تقویت کننده و حتی دستها جلوگیری کرد تا روی  فیلمها ایجاد آرتی فکت نکنند .


اصول طراحی نصب و نگهداری

 برای خرید دستگاه به این موارد توجه شود: 

• دستگاه اشعه ایکس به چه منظور استفاده خواهد شد؟

• چه فضایی مورد نیاز برای بخش رادیولوژی می باشد؟

• مقدار ولتاژ و آمپراژ مورد نیاز از منبع تغذیه بررسی شود.

• مقاومت خط تغذیه نیز محاسبه گردد.

برق مورد نیاز معمولاَ 208 تا 220 ولت و یا 480 ولت است که بخش رادیولوژی باید یک ترانسفورماتور اختصاصی برای خود داشته باشد.

مشخصات پیشنهادی یعنی روشی که به وسیلة آن خریدار، جزئیات کامل دستگاه مورد نظر خود را بیان کند. مشخصات کارکردی بیان می کند که چه مقدار دقت در مورد مشخصات لازم است

 مراحل نصب(Installation)

- مراحل نصب دستگاه اشعه ایکس:

• ایجاد وقفه در هنگام نصب باعث بروز مشکلاتی مثل گم شدن یا صدمه دیدن برخی قطعات می شود. پس می توان در قرارداد خرید بندهایی را گنجاند که اگر کار نصب در مدتی مشخص صورت نپذیرد، فروشنده متحمل پرداخت جریمه گردد.

• خریدار باید محل نصب دستگاه را مطابق آنچه ارائه داده، اجرا نماید.

• عملیات پوشش سربی باید استاندارد باشد.

• خریدار باید منبع تغذیه با ولتاژ مناسب را تهیه نماید.

پس از نصب و راه اندازی، تمام قسمت ها توسط شرکت نصب کننده تست می گردد.3. مراحل پس از نصب(Post-installation)

 بازبینی

 نظارت

 کنترل کیفی


- گارانتی دستگاه

گارانتی یعنی سازندة دستگاه یا نمایندة او قطعه یا قطعاتی از دستگاه را در صورت بروز اشکال در مدت مشخص بعد از نصب بدون دریافت هزینه تعویض یا تعمیر نماید.

- قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه

همة دستگاه های اشعه ایکس باید در دوره های زمانی مشخص از لحاظ عملکرد و کارایی تست شود.  هر چقدر نحوة نگهداری و سرویس دستگاه بهتر باشد، احتمال ایجاد خرابی یا مشکل کمتر است.

قرار داد سرویس می تواند به یکی از صورت های زیر باشد:

• قرارداد سرویس و نگهداری بدون قطعه:

در این حالت اگر برای رفع اشکال به قطعة یدکی نیاز باشد شرکت سرویس دهنده موظف به تهیة آن است؛ ولی هزینة آن توسط بیمارستان یا مرکز درمانی باید پرداخت شود.

قرارداد سرویس و نگهداری قطعات یدکی: این روش در مراکز بزرگتر در طولانی مدت ارزان تر است؛ زیرا مراحل خرید به دلیل سیستم پیچیدة اداری طولانی تر، مستلزم صرف وقت و هزینة پرسنلی است.

گزارش سرویس ونگهداری 

برای داشتن یک روند سرویس مناسب داشتن یک پرونده و سرویس و نگهداری که در آن نام، شماره سریال شرکت سازنده و زمان نصب دستگاه ذکر شده و هر بار که یک قسمت سرویس تعمیر شود جزئیات عیوب رفع شده قطعات یدکی مصرف شده و تاریخ دریافت سرویس لازم است. 

حداقل کارهای لازم در یک سرویس کلی:

علاوه بر کارهای مثل روغن کاری تمیز کردن و زدوده کردن گرد و غبار موارد زیر نیز لازم می باشد: 

1- تنظیم kV, mA و زمان

2- تست ولتاژ برق شهر و مقاومت خط

3- تست مدار حفاظت در برابر اضافه بار

4- تست صحت کار حرکت ستون و تیوپ

5- تنظیمات کلیماتور

. عیب یابی دستگاه های رادیولوژی

 بروز نقص در تیوب مولد اشعه ایکس

عمده ترین اشکالات تیوپ اشعه ایکس:

1- گازی شدن تیوپ: تنگستن تبخیرشده از فیلمان یا از روی سطح آند به صورت یک پوشش بسیار نازک روی سطح داخلی تولید و شیشه ای تیوپ اشعه ایکس رسوب می کند.

اطمینان کیفی QA

اطمینان کیفیت برنامه همه جانبه ای برای اطمینان از نهایت بهینه سازی در سیستم بهداشتی است که از طریق جمع آوری و ارزیابی منظم اطلاعات صورت می گیرد. هدف اولیه یک برنامه تضمین کیفی، بهبود مراقبت از بیمار است که شامل پارامترهای انتخاب بیمار،‌ مدیریت تکنیکی، قوانین مربوط به آزمونها و بخش تصویربرداری، اثر بخشی تکنیکها،‌ آموزش حین خدمت و تغییر تصاویر می باشد.

تاکید اصلی این برنامه روی فاکتورهای انسانی است که می تواند باعث تغییراتی در مراقبت بهداشتی شود.

آموزش حین خدمت شرکت در همایشهای برگزار شده،‌ انجام آزمونهای دوره ای و بهبود روشهای برقراری ارتباط با بیمار می توانند از عوامل موثر در رویکرد انسانی مدیریت کیفیت باشد.

کنترل کیفیت

کنترل کیفی بخشی از برنامه تضمین کیفی است که در ارتباط با تکنیکهای مورد استفاده در مراقبت از بیمار و تستهای تکنیکی یک سیستم که روی کیفیت تصویر ثأثیر دارد، بحث می کند.

به عبارت دیگر کنترل کیفی یبشتر در ارتباط با تجهیزات مورد استفاده در اطمینان کیفی کاربرد دارد. یک برنامه کنترل کیفی شامل 3 نوع کلی آزمایش است :

1- برنامه های ساده و غیر تهاجمی: این آزمونها می توانند توسط تمامی تکنولوژیست ها انجام شود. به عنوان مثال آزمایش تماس صفحات فولی با فیلم در کاست رادیولوژی و یا آزمون زمان سنجی دستگاه بوسیله Spinning Top 

2- برنامه های غیر خطرناک و پیچیده : این برنامه ها توسط تکنولوژیست دوره دیده در امور کنترل کیفی انجام می شود. زیرا تجهیزات پیشرفته تر بوده و کار با آنها نیازمند دیدن دوره های خاص می باشد. بیشتر برنامه های آموزشی در این سطح کار می کنند. در نتیجه امروزه تکنسینهای دارای اینگونه قابلیتها، در حال افزایش می باشند.انجمن پرتونگاران آمریکا در برنامه های آموزشی خود برای تکنولوژیستهای پرتونگاری ، CT،‌ MRI، پزشکی هسته ای سرفصلهایی در این ارتباط پیش بینی کرده و گنجانده است.

3- برنامه های خطرناک و پیچیده : این برنام ها توسط مهندسین و متخصصین دستگاه ها انجام می شود و نیاز به ابزارهای پیچیده دارد.

در سطوح سه گانه یاد شده بطور کلی 3 نوع برنامه کنترل کیفیت وجود دارد:

- آزمونهای پذیرفته شدن: آزمونهایی است که برای بررسی صحت ادعای کارخانه سازنده درارتباط با ویژگی های سیستم،‌ روی یک دستگاه نو به عمل می آید.

- آزمونهای مرتب: آزمایشات اختصاصی برای دستگاه پس از گذشت مدت زمان خاص مثلاً روزانه یا هفتگی یا ماهیانه و یا سالیانه

- آزمونهای تصحیحی : اینگونه آزمایشات برای کنترل عملکرد درست و یا نادرست سیستم به کار می رود. مثلاً ؛ این که آیا خروجی سیستم اشعه x همان میزان نشان داده شده روی دستگاه است یا خیر.

مشخص کردن اشکال و تحلیل مسئله :

در بهبود مداوم روندی که موجب رضایت مصرف کننده شود، برای مشخص کردن اشکال و تجزیه و تحلیل آن، ابزارهای گوناگونی به کار می رود. سه گروه اصلی در این مورد معرفی می شوند.

1- نظریات کلی : در این بخش چند عامل نزدیکتر به موضوع که می توانند عامل اصلی باشند انتخاب شده و روی آن کار می شود.

2- تیم بهبود کیفیت : این تیم، افرادی هستند که از نظریات متمرکز و وابسته الهام گرفته و سعی در بهبود کیفی کار دارند. افراد این گروه می توانند جزو افراد گروه دوم نیز باشند.

تحلیل اطلاعات

برای تحلیل، اطلاعات کسب شده در مرحله قبل با روشهای نموداری مختلفی به نمایش در می آیند. این نمودارها باعث تمرکز بهتر روی موضوع و نیز انجام مرحله به مرحله بهبود کیفی می گردد. از انواع مختلف این نمودارها می توان به فلوچارت، دیاگرام عامل و اثر،‌ هیستوگرام، نمودار پراکندگی اشاره کرد.

ابزارهای کنترل کیفی رادیوگرافیک،‌ ژنراتور اشعه x

ابزارهای کنترل کیفیت ژنراتور اشعهx پارامترهای عملکردی ژنراتورهای اشعه x را مورد سنجش قرار می دهند و امکان انجام اندازه گیری های غیر خطرناک ( اندازه گیری هایی که نیازی به استفاده از مدار ولتاژ بالای ژنراتور توسط کاربر ندارند ) همانند پتانسیل لامپ، زمان تابش اشعه، میزان خروجی لامپ و پارامترهای مربوطه را فراهم می سازند و این توانایی را ایجاد می کنند که تکنیسین و رادیولوژیست، از تولید تصاویر تشخیصی با کیفیت بالا در شرایط کمترین مواجهه بیمار با دوز اشعه، اطمینان حاصل کنند.

ابزارهای کنترل کیفیت ژنراتور اشعه x به عنوان بخشی از برنامه کنترل کیفیت بخش رادیولوژی به منظور پایش عملکرد تجهیزات تصویربرداری،‌ ارزیابی کیفیت تصویر و اندازه گیری مواجهه بیماران و پرسنل با اشعه، مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه گیریهای کنترل کیفیت را می توان توسط تکنسین های شاغل،‌ تکنسین های مورد استفاده قرار متخصص کنترل کیفیت یا متخصصین فیزیک پزشکی، به انجام رساند.

برنامه های کنترل کیفیت،‌ موجب تشخیص سریع مشکلات شده و از استاندارد بودن تصاویر با کیفیت بالای مناسب جهت تشخیصی فوری یا مقایسه بعدی، اطمینان حاصل می نمایند و به هماهنگی آنها با قوانین،‌ کمک می کنند. برنامه های کنترل کیفیت نیز می توانند باعث کاهش تعداد تصویربرداری شوند و بدین ترتیب، موجب کاهش هزینه و پرتوگیری بیمار شوند.

اصول عملکرد

ژنراتور اشعه x که جزء اصلی تمامی دستگاههای تصویربرداری تشخیصی اشعه x است،‌ ولتاژ و شدت جریان ورودی را به منظور تأمین توان لازم جهت تولید پرتو x که دارای kVp و جریان (mA) مورد نظر است را تأمین می کنند و از زمان تابش مناسب در هر تابش، اطمینان حاصل می نمایند.

از آنجا که دقت برخی پارامترهای تکنیکی خاص، عملکرد ژنراتور اشعه x را مشخص می سازند، ابزار کنترل کیفیت به منظور پایش این پارامترها مورد استفاده قرار می گیرد. پارامترهای تکنیکی اصلی که پیش از انجام تابش اشعه x تنظیم می شوند عبارتند از kVp، که حداکثر انرژی فوتونهای اشعه x و قدرت نفوذ فوتونهای خارج شده از لامپ اشعه x را مشخص می سازد؛ mA که شامل جریان الکترون عبور کننده از لامپ اشعه x که بر حسب میلی آمپر اندازه گیری می شود و تعداد فوتونهای اشعه x را مشخص می کند و زمان تابش ( بر حسب ثانیه ) که عبارت است از مدت زمانی که kVp در داخل لامپ به کار می رود. 

kVp انتخاب شده کیفیت تصویر و میزان مواجهه بیمار با اشعه را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا بر تفاوت کنتراست بین ساختمانهای نسج نرم، دانسیته کلی فیلم اشعه ‌‌x و قدرت نفوذ پرتوی اشعه x تأثیر می گذارد. ابزارهای کنترل کیفیت به جای اندازه گیری mA ، میزان اکسپوژر که شاخص مستقیم برون ده لامپ اشعه x است و می تواند به صورت غیر تهاجمی، مورد پایش قرار گیرد را به طور روتین، اندازه گیری می کنند. اکسپوژر را می توان بر حسب رونتگن (R)، کولن بر کیلوگرم (C/kg) یا گری (Gy) ( میزان دوز اشعه )،‌ مشخص نمود. ابزارهای کنترل کیفیت، تصاویر kV و mA در طول زمان _ که به صورت منحنی موج نشان داده میشود_ را نیز به صورت غیر تهاجمی مورد ارزیابی قرار می دهند. منحنی های موج به منظور تشخیص تغییرات موجود در دامنه آنها که ممکن است کیفیت متوسط پرتو را تحت تأثیر قرار دهند، بررسی شده و به تشخیص مشکلات ژنراتور اشعه x ( نظیر یکسو کننده کاهنده )، کمک می کنند.

در اغلب بررسی های رادیوگرافیک، mA به همراه زمان تابش، مورد استفاده قرار می گیرد و میزان mAs ( میلی آمپر ثانیه ) را نشان می دهد که با زمان تابش و بنابراین، با دوز اشعه بیمار و دانسیته فیلم نسبت مستقیم دارد. در صورتیکه kvp بر روی مقدار ثابتی تنظیم شود،‌ مقدار تابش دهی با mAs متناسب خواهد بود. از آنجا که تکنسین به منظور به دست آوردن سطح دانسیته مطلوب برای تصویر نهایی،‌ از کمیت mAs استفاده می کند، ابزارهای کنترل کیفیت به منظور ارزیابی خطی بودن،‌ از اندازه گیری مقدار اکسپوژر در محدوده خاصی از mAs استفاده می کنند. آشکارسازهای تابش به منظور اندازه گیری اکسپوژر و خطی بودن mAs، مورد استفاده قرار می گیرند. برخی ابزارهای کنترل کیفیت، به منظور ارزیابی خطی بودن، از اتاقک یونیزاسیون استفاده نمی کنند؛ در مقابل، خروجی یکی از ردیاب های kvp به عنوان شاخص نسبی مواجهه، در نظر گرفته می شوند. در حال حاضر، ژنراتورهای اشعه x تولید شده توسط کارخانجات مختلف دارای توانایی خطی بودن در محدوده 10%± در تمامی محدوده های mAs، برخوردار هستند.

ابزارهای کنترل کیفیت اشعه x به صورت دستگاه هایی یکپارچه یا کیت های قطعه ای ،‌ طراحی می شوند. ابزارهای کنترل کیفیت یکپارچه، شامل یونیت های مجهز به باتری می باشند که توانایی اندازه گیری های پارامترهای متعدد را دارند و داخل یک محفظه منفرد، قرار می گیرند. این اجزاء عبارتند از فیلترهای kVp، آشکارسازهای C&I/فتودیود و اتاقک های یونیزاسیون و صفحه کنترل می باشند. قرار دادن دستگاه در مسیر پرتو x و ایجاد یک اکسپوژر می تواند مقادیر kVp، اکسپوژر و زمان تابش دهی و نیز منحنی موج برخی از این پارامترها را نشان دهد. دستگاه های مستقل ، شامل انواع دارای توانایی اندازه گیری همزمان پارامترهای متعدد تا مواردی که تنها پارامترهای منفردی را اندازه گیری می کنند،‌ می باشند.

کیت های قطعه ای،‌ انواع مختلف سنجش گرهای منفرد نظیر آشکارساز مستقل یا مجموعه آشکارساز متشکل از C&I/فتودیودها ؛ اتاقک یونیزاسیون همراه با مدار مربوطه و لوازم جانبی نظیر فیلتر نیم جذبی (HVL) و کابل هایی که آشکارسازها را به سیستم نمایش دهنده، مرتبط می سازد را شامل می شوند. قسمت آشکارساز در مسیر پرتو x قرار می گیرد. صفحه کنترل و صفحه نمایش، به طور معمول به صورت قسمت جداگانه ای می باشند که می توانند با منبع پرتو، فاصله داشته باشند اما از طریق کابل ها،‌ ارتباط می یابند. دستگاه های چند قطعه ای می توانند در صورت سوار شدن مناسب، زمان تابش گیری،‌ میزان مواجهه و منحنی موج را به طور همزمان اندازه گیری کنند.

وظیفه kVp سنج یا kVp، خواندن میزان kVp براساس اندازه گیری تضعیف پرتو x شدیداً فیلتره شده در هنگام عبور از فیلتر بوده و از این طریق،‌ امکان محاسبه انرژی پرتو و در عین حال، kVp لامپ را فراهم می سازند. معمولاً‌ ابزارهای اندازه گیری kVp، از تعدادی جفت فیلتر مختلف استفاده می کنند تا نتیجه خواندن kVp در محدوده kvp150-40 که در تصویربرداری تشخیصی شایع است را به حد مطلوب برسانند. دستگاه های کنترل کیفیت kvp دستگاههای ماموگرافی دارای فیلترهای ویژه ای هستند. اگر چه kvp به عنوان بیشترین کیلو ولتاژ به دست آمده از لوله اشعه x در طی اکسپوز مشخص می شود ولی ممکن است این مقدار،‌ در موارد افزایش بیش از حد یا لرزش بسیار زیاد منحنی موج، از اهمیت بالینی خاصی برخوردار نباشد. تمامی kvp سنجها، برداشت استانداردی ( موسوم به kvp متوسط ) را نشان می دهند که بیانگر متوسط تمامی موارد پیک می باشد. تعدادی از kvp سنجها،‌ بیشترین مقدار پیک ( موسوم به kvp ماکزیمم ) ثبت شده در طی اندازه گیری را نشان می دهند. برخی kvp سنج ها،‌ شاخص kvp موثر را نشان می دهند . سایر kvp سنج ها از فاکتورهای تصحیح کننده مختص به نوع منحنی موج استفاده می کنند که به منظور محاسبه kvp موثر، به کار می روند.

Kvp سنج معمولی،‌ می تواند در حدود 1000 نقطه داده ای را ثبت نماید. به عنوان مثال، در حد KHz10، می توان در حدود msec100 تابش دهی را ثبت کرد. این مقدار، به منظور اندازه گیری یک kvp کفایت می کند؛‌ با این حال اگر پهنای باند سیستم بافر محدود باشد شکل موجهای بلندتر را نشان نخواهد داد. برخی دستگاه ها، حدود نمونه گیری متغییر را امکان پذیر می سازند به نحوی که اندازه محدود بافر را می توان به منظورنشان دادن منحنی های موج طولانی تر ، مورد استفاده قرار داد حتی اگر قدرت تفکیک زمانی کمتر باشد. از سوی دیگر ، اندازه بافر را می توان به حدی بزرگ کرد که با داده های مربوط به چندین ثانیه،  تطابق یابد.

دستگاه های سنجش تابش ( دوزیمترها )، میزان تابش اشعه x را اندازه گیری می کنند در این دستگاه ها اتاقک یونیزاسیون به صورت جدا و یا در داخل دستگاه جاسازی شده و بکارمی رود. از آنجا که بار الکتریکی و جریان ایجاد شده درطی تابش اشعه x بسیار کوچکند ( در محدوده نانوکولون یا نانوآمپر)، ابزارهای اندازه گیری حساسی موسوم به الکترومتر، به کار گرفته می شوند. تبدیل مقدار شدت جریان به میزان اکسپوژر و بار الکتریکی به اکسپوژر ، لزوم استفاده از فاکتور کالیبراسیون را ایجاد می نماید. به منظور حصول اطمینان از تبدیل این کمیت های الکتریکی به کمیتهای پرتو تابی، باید اتاقک و الکترومتر به طور دوره ای،‌ کالیبره شوند از نظر ایده آل ، باید مقادیر اکسپوژر ، کاملاً مستقل از انرژی اشعه باشد، خصوصاً در موارد ارزیابی محدوده kvp.

امروزه دو نوع دوزیمتر رایج وجود دارد یکی اتاقکهای یونیزاسیون و نوع دیگر آشکارسازهای نیمه هادی.

معمولاً اتاقکهای یونیزاسیون، به صورت استوانه ای دراز و باریک و یا کوتاه و پهن می باشند. دیواره های اتاقک،‌ معمولاً از پلاستیک رسانا یا پوشیده از گرافیت با عدد اتمی مؤثر نزدیک به اجزای هوای محبوس شده، تشکیل می شوند؛ از آنجا که اغلب اتاقک های یونیزاسیون، تهویه می شوند، نوسانات ناخواسته فشار و درجه حرارت، توده هوای داخل اتاقک را تحت تاثیر قرار خواهند داد. بنابراین، درصورت انجام آزمایش در درجه حرارت و فشاری مخالف با حد استاندارد ( به ترتیب ˚c 22 و mmHg 760 ) باید از فاکتور تصحیح کننده، به منظور اصلاح مقادیر اکسپوژر و میزان اکسپوژر، استفاده نمود. آشکارسازهای نیمه هادی نیازی به تصحیح فشار و دما نداشته و کوچکتر از اتاقکهای یونیزاسیون می باشند ولی نوسانات kvp در آنها بیشتر است.

کیفیت پرتو x با عبورکردن از طریق یک صفحه فیلتر فلزی نازک که در فاصله بین دیافراگم و لامپ قرار دارد، بهبود می یابد. معمولاً این فیلتر ، از آلومینیوم که اشعه x کم انرژی را جذب می کند،‌ تهیه شده است. کیفیت پرتو،‌ به صورت HVL توصیف می گردد که بر حسب میلی متر آلومینیوم لازم جهت کاهش مواجهه اشعه x تا یک دوم مقدار اصلی آن بیان می شود و می تواند kvp و mAs را ثابت نگه دارد. فیلترهای نیم جذبی یا تضعیف کننده ها،‌ به منظور حصول اطمینان از به حداقل رساندن اکسپوژر بیمار از طریق سیستم فیلتراسیون در تجهیزات اشعه x مورد استفاده قرار می گیرند. فیلتر HVL در وضعیت تست و دربالای یک صفحه سربی قرار می گیرد و دوزیمتر، در فاصله بین فیلتر و صفحه قرار دارد. پرتو اشعه x از طریق فیلتر عبور می کند و مقداری را بر روی دوزیمتر نشان می دهد. به تدریج که ضخامت فیلتر افزایش می یابد،‌ مقادیر دوزیمتر ثبت شده و بر روی کاغذ نمودار نیمه – لگاریتمی ترسم می گردد و HVL نهایی تجهیزات اشعه x، از روی نمودار خوانده می شود. در آمریکا بر اساس قوانین فدرال ،‌ حداقل HLV مورد نیاز در مورد مقادیر kvp مختلف را مدنظر قرار می دهند. بررسی های HVL در هر بار سرویس دستگاه نیز اهمیت دارد و بدین منظور ، باید دیافراگم لامپ اشعه x برداشته شود.

برخی ابزارهای کنترل کیفیت،‌ مجهز به انواع واحدهای مختلف روشهای اندازه گیری می باشند. ریزپردازنده های کار گذاشته شده، دارای خروجی های RS232 می باشند که امکان کار با کامپیوتر را فراهم می سازند دستگاه های سازگار با PC، ممکن است محتوی برنامه هایی جهت تضمین کیفی عملکرد باشند که شامل پردازش عبارات، بودجه بندی،‌ اندکس زدن فیلم،‌ فهرست موجودی، آنالیز فیلم پذیرفته نشده و کنترل نگهدارنده است. ممکن است پرینتر، به عنوان بخشی از دستگاه یا به عنوان قطعه ای جداگانه باشد که قالب بندی گزارش را فراهم می سازد.

مشکلات گزارش شده

هیچگونه مشکل قابل ملاحظه ای در مورد اختلال عملکرد ابزارهای کنترل کیفیت ژنراتورهای اشعه x ارائه نشده اند؛ با این حال، در صورتی که این ابزار به صورت متناسب با پارامتر یا نوع تجهیزات مورد پایش انتخاب نشود، ممکن است نتیجه مطلوبی حاصل نگردد.

تمامی KVP سنجها، دارای محدوده عملکردی مطلوب ویژه ای می باشند. نسبت پائین سیگنال به نویز در منحنی موج اشعه، می تواند دقت ابزار را در مواردی که شدت اشعه از حد پائین تعیین شده کمتر می شود، با اختلال مواجه سازد. برخی ابزارهای کنترل کیفیت ،‌ به منظور ارزیابی عملکرد، سرویس دهی و کارهای تحقیقاتی طراحی شده اند در حالی که سایر موارد، بیشتر برای کاربردهای کنترل کیفیت مناسب می باشند. دستگاه های قطعه ای که معمولاً‌ امکان انتخاب انواع اتاقکهای یونیزاسیون، منحنی موج KVP کالیبره شده، میزان نمونه گیری منحنی های موج مختلف و تأخیر آنها و احتمالاً برخی توانایی های سنجش تهاجمی را فراهم می سازند، بیشتر برای بخشهایی که دارای تخصص فیزیک یا مهندس رادیولوژی در آنها کار می کنند، مناسب می باشند. سیستم های قطعه ای را می توان به منظور کاربردهای معمول کنترل کیفیت نیز مورد استفاده قرار داد؛ با این حال، معمولاً از هزینه و پیچیدگی بیشتری نسبت به دستگاههای یکپارچه برخوردارند. ابزارهای اخیر، بیشتر برای کاربری های روتین کنترل کیفیت که توسط متخصص رادیولوژی انجام می شود و تجربه و زمان لازم جهت استفاده از این ویژگیهای پیشرفته در سیستم های قطعه ای را دارد، مناسب است.

نکات قابل توجه در خرید

مهمترین عاملی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم کنترل کیفیت قابلیت اندازه گیری پارامترهای مورد لزوم را دارد یا خیر. تعداد و انواع دستگاه های پرتونگاری مختلفی که می تواند توسط یک دستگاه کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گیرد شاخصهای اصلی بوده و می تواند روی قیمت،‌ کاربری مفید و پیچیدگی یک دستگاه کنترل کیفیت قابلیت اندازه گیری یک نوع سیستم پرتو x را دارد و در نتیجه به راحتی قابل تنظیم و استفاده است. سیستم های پیچیده تر قابلیت کنترل بیشتر اشعه x را داشته و کاربرد مشکلتری داشته و گران هستند.

برخی از دستگاه های کنترل کیفیت برای قابلیت های نظیر ارزیابی،‌ سرویس و کارهای تحقیقاتی طراحی شده اند. سیستم های چند قطعه ای معمولاً قابلیتهای دوزیمتری با اطاقک یونیزاسیون ، تعیین شکل موج و کالیبره کردن آن را دارند. این دستگاه ها برای بخش خیلی مناسب بوده و نیاز به استخدام مسئول فیزیک بهداشت در بخش نیست، در عوض این سیستم ها معمولاً گرانتر و پیچیده تر از دستگاه های ساده می باشد. دستگاه هایی که اخبراً به بازار عرضه شده اند، قابلیت آزمایشهای متداول کنترل کیفیت را داشته و یک تکنسین پرتونگاری به راحتی می تواند این سیستم ها را مورد استفاده قرار دهد.

خریداران باید از محدودیتهای ابزارهای فوق العاده تخصصی نظیر دوزیمترها، زمان سنج ها و سایر سنجش های عملکردی منفرد یا دو منظوره، آگاهی داشته باشند. برخی ابزارها نمی توانند طیف وسیعی از پارامترهای ضروری جهت برنامه ریزی معمول کنترل کیفیت را اندازه گیری کنند. به عنوان مثال، kVp سنج طراحی شده برای یونیت ماموگرافی نمی تواند در اغلب یونیتهای رادیوگرافی تشخیصی دیگر،‌ مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، استفاده از این ابزارها به طور معمول ، بسیار ساده بوده و ممکن است ضرورت یابد که نقایص موجود در توانایی اندازه گیری کنترل کیفیت را مرتفع سازد.

ملاحظات خرید

هنگام بررسی قیمت دستگاه های کنترل کیفیت،‌ خریدار باید ارزش دستگاه را با قابلیتهای آن مقایسه نموده و دستگاهی تهیه کند که قابلیتهای مورد نیاز برای کنترل کیفیت را داشته باشد. گاهی اوقات لازم است که برای تکمیل تجهیزات کنترل کیفیت قسمتهای اضافی دیگری که توسط فروشندگان دیگر به فروش می رسند تهیه شود.

سیر تکاملی

برنامه های کنترل کیفیت از اوایل دهه 1970، وارد بخش های رادیولوژی تشخیصی شده اند. پیش از آن زمان، کیفیت تصویر اشعه ‌x، تنها براساس بررسی های مشاهده ای به انجام می رسید. این امر،‌ موجب می شد که تصاویر از نظرتشخیصی ، قابل پذیرش باشند اما پائینتر از سطح استانداردی بودند که در حال حاضر، در دسترس است.

در طی سالهای متمادی، کاستهای تست کننده خاصی که به طور معمول به همراه استپ وج و فیلترها مورد استفاده قرار داشت. به منظور اندازه گیری دقت kvp ، مورد استفاده قرار می گرفت . این تکنیک ،‌به صورت ایجاد اکسپوز متعدد و سنجش دقیق دانسیته تصویر در فیلم انجام می گرفت. پیش از ابداع زمان سنجهای الکترونیکی، اندازه گیری زمان تابش به صورت غیر تهاجمی، بدین شکل انجام می شد که فیلم ،‌در زیر صفحه حاجب ثابت یا دارای حرکت همزمان با فیلم قرار می گرفت که سوراخ کوچکی بر روی آن، وجود داشت. زمان تابش از طریق شمارش تعداد لکه های مجزای ایجاد شده بر روی فیلم یا اندازه گیری طول قوس،‌ محاسبه می شد. اگر چه این روش هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد، اما تاریخ استفاده از چنین روشهایی گذشته است.

سنجش مواجهه در سالهای متعدد ،‌ از طریق اتاقکهای یونیزاسیون و الکترومترها اندازه گیری می شود و پیشرفت های حاصل در این ابزارها،‌ دقت و سهولت استفاده از آنها را بهبود بخشیده است. امروزه ابزارهای دارای آشکارساز اشعه x مستقل به منظور سنجش اکسپوژر تشخیصی، دردسترس می باشند. این ابزارها می توانند به صورت کوچک و مستحکمی ساخته شوند و در مقابل فشار و درجه حرارت مقاومند. ابزارهای مذکور ، نیاز به ولتاژ پایه ندارند و اثرات پخش کنندگی آنها ناچیز است. برخی از دستگاه های قابل دسترس در حال حاضر، از وابستگی انرژی کمتر از 5% در محدوده انرژی تشخصی برخوردارند در حالی که اگر چه در گذشته ، اندازه گیری تابش مستقیم پرتو در آشکارسازها ،‌ نیازمند تصحیح انرژی قابل ملاحظه ای بود.

برخی سنجش گرهای کنترل کیفیت،‌ دارای آشکارسازهایی می باشند که دقت kvp، میزان اکسپوژر و زمان سنج را در محدوده kvp مورد استفاده در روشهای رادیوگرافیک، فلوئوروسکوپیک و ماموگرافیک اندازه گیری می کنند. همچنین این ابزارها می توانند از ویژگیهایی نظیر محاسبه و انتخاب فیلتر اتوماتیک ( که در طی چند هزارم ثانیه اول تابش دهی،‌ صورت می گیرد ) برخوردار باشند. لوازم جانبی خاصی را نیز می توان به منظور ذخیره منحنی موج kvp و اشعه، مورد استفاده قرار داد. برخی ابزارها ،‌ دارای یک فیلتر با طیف گسترده – یک جفت فیلتر که به منظور محدوده بالای کیلو ولتاژ تشخیصی – مورد استفاده قرار می گیرد، می باشند.

امروزه PC ها یا کامپیوترهای سازگار و نرم افزارهای طراحی شده اختصاصی، جهت برنامه های تامین کیفیت رادیوگرافیک در بیمارستانها وجود دارند که به منظور استفاده در بسیاری از ابزارهای کنترل کیفیت به کار گرفته می شوند.موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۸:۵۹ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

Digital Radiology   تفسیر در دنیای جدید برای پزشکان 

دوران دیجیتالی شدن در رادیولوژی، دربین بخشهای کاملاً دیجیتالی، یک مرحله تازه شروع شده است. در حالیکه تمرکز دیجیتالی شدن روی موارد مربوط به تکنولوژیست هاست، فضای تفسیری رادیولوژیست ها هم تحت تاثیر این تغییر اساسی قرار گرفته است. این تغییر بوسیله PACS هدایت شده است، و به رادیولوژیست ها قول داده اند که تکنولوژی لازم برای دریافت سریع تصاویر رادیولوژی را برای آنها فراهم کنند.

توانایی ارائه الکترونیکی یکسری از تصاویر دیجیتال به پزشکان مفسر، فرصتهای جدیدی برای رادیولوژیستها فراهم کرده است ،سوالات جدیدی را برای این پزشکان و بخشهایی که کار می کردند به همراه داشت. اعتراضات در زمینه جسمانی بودند و بیان می کرد که خستگی ذهنی باعث توقف خودبخودی و کوتاه شدن کار پزشکان می شود. این موضوع که چطور دیجیتالی شدن روی دوره کاری پزشکان اثر میگذارد، خطرات ذاتی درالگوی کاری جدید و اینکه چگونه فضای تفسیر را برای بهینه سازی و تربیت پزشکان مفسر فراهم می سازد مورد بحث قرارگرفت.

در شیوه استفاده از فیلم، پزشکان یک محدوده متنوعی از جعبه های نوری و  سیستمهای نمایشگر استفاده می کنند و نمایشگرهای موتوری پیچیده ای برای ایجاد صفحه نمایش لازم در پشت تصویر به منظور بررسی تصاویر x – ray و دیگر تصاویر را بکار می برند. این سیستمها همواره در ارتباط با پزشکان مفسر بدون تغییر وجود دارند و پزشکان یک سری ابزار ( لنزهای بزرگ نما، ماده حفاظتی و 000 ) برای راحتی کار تفسیر استفاده می کنند.

با تصاویر فیلمی لازم است که پزشک، تکنولوژیست یا تکنسین ، دائما فیلمهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند را برداشته و فیلم جدیدی برای تفسیر قرار دهد. در بخشهای شلوغ بطور معمول رادیولوژیستها باید تصاویر مورد بررسی را از یک   board بر board دیگر انتقال دهند. البته اگر فضای بخش اجازه دهد وجود بخشهای خاص مثل MRI و CT که تصاویرشان بررسی های خاصی را لازم دارد این وضعیت را تشدید می کند.

یکی از بزرگترین فواید توسعه نرم افزاری و سخت افزاری که بوسیله حامیان   PACS ذکر شده است، حذف حرکات اضافی و وقفه ای است که در پاراگراف قبل بیان شد. یک PACS خوب کاملاً بطور قطعی، به رادیولوژیست اجازه میدهد تا تصاویر پی درپی را با کمترین حرکت و جنبش نسبت به حالتی که باید در ملاء عام نمونه های دقیق را مورد بررسی قرار دهد، بوسیله ابزارهای دیجیتالی که ازطریق صفحه کلید هدایت می شود و با انگشتان به اجرا در می آید تفسیر کند. عامل بالقوه و انتظاری که به سرعت بالا می رود، کاهش   noise در روند تفسیر بود که بوسیله وقفه کاری ایجاد میشود.


متاسفانه با آنکه ما محیط تفسیری را طراحی کرده ایم افزایش پتانسیل بهره وری نمی تواند بجز با پرداخت بهای سنگین انسانی فراهم شود. در ساده ترین شرایط، رادیولوژیست یک انسان است نه یک ربات، و محیط تفسیر که انتظار می رود برای او وجود داشته باشد باید در شرایط انسانی تعریف شده باشد. انسان نمی تواند تمام روز را دریک محل نشسته و کار تفسیر انجام دهد بدون اینکه خسته شود. خستگی فیزیکی منجر به خستگی ذهنی می شود و خستگی ذهنی امکان اشتباه در تفسیر را زیاد میکند.

خوشبختانه مطالعات مهم کامپیوتری برای فراهم کردن رفاه هر چه بیشتر رادیولوژیست ها انجام شده است. مدت زمانی که رادیولوژیست درطول روز می تواند با کامپیوتر کار کند بدون اینکه صدمه خاصی به او وارد شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بعد از سالها تحقیق چندین رکن اساسی برای بالا بردن فعالیت مغزی و تفسیری مفسران را درحین کار با کامپیوتر به اطلاع شما می رسانیم.

- اصلاح زاویه بین سرو گردن و تصویر

- تکیه گاه مناسب برای ساعد و مچ

- فراهم کردن زاویه 90 درجه بین ساعد و بازو

- وجود صندلی قابل تنظیمی که ستون فقرات را کاملاً پوشانده و شامل جایگاهی برای گردن و سر بوده ، بدون اینکه نقطه فشاری روی هیچ عضوی داشته باشد.

- حذف صداهای نا مربوط

- استفاده از نور مناسب

با این ملاکها می توانیم یک اتاق تفسیر مخصوص با نور و صندلی و فضای مناسب فراهم کنیم. متاسفانه همه رادیولوژیستها یک جور نیستند و برای مثال نمی تواند یک نوع صندلی خاص برای همه تولید کرد.

- کاربر می تواند برای کاهش خستگی خود هر 20 دقیقه پوزیشن خود را تغییر دهد.

این کار ثابت می کند که چرا استفاده از سیستم فیلم برای رادیولوژیستها بهتر بود چون آنها در حین قرائت فیلم جنبش و حرکت داشتند و در حین تفسیر یک سری تصویر پیچیده سروگردن خود را به فیلم نزدیک می کردند تا تمرکز دقیقی داشته باشند و ضمناً بطور مداوم برای اینکه فیلم را به گیره خود آویزان کنند حرکت داشتند که همه این کارها از آسیب به اندام آنها جلوگیری می کرد.

در حالیکه سیستم PACS هیچ نیازی به حرکت وجود ندارد  و ما باید با دقت تمام حواس خود را برای بررسی وضعیت بیماری متمرکز کنیم،  چون احتیاجات قبلی که ذکر شد بطور مکانیکی و الکترونیکی تامین می شود و ایجاد حرکات منظم درطی کار تفسیر خیلی راحت نیست و به این خاطر بر اساس مطالعات، استراحت تقریباً 2 دقیقه ای هر 20 دقیقه یکبار برای تغییر موقعیت و تغییر فوکوس چشم مشکلات اسکلتی – ماهیچه ای را بدون اثر نامطلوب در کار کاهش میدهد.

میزهای کار در حال حاضر طوری طراحی شده که بطور الکتریکی قابل تغییر است و هر دو صدا و نور را میتوان کنترل کرد و این امکان را به رادیولوژیست میدهد که در حین کار مدتی بایستد و یا گاهی به حالت لم داده کار تفسیر را انجام دهد.

البته این میزها بسیار گران هستند و یک میز تقریباً شش میلیون  قیمت دارد و با سرمایه کنونی کشورها چگونه می توان این امکانات را برای مراکز فراهم کرد؟

البته برای یک پیشرو رادیولوژی این توجیه مالی باید آسان باشد. اگر یک رادیولوژیست صدمه ببیند در حدود چند میلیون  در هر روز در آمد خود را از دست می دهد. هر صدمه به      Carpul tunnel حداقل6 – 3 هفته استراحت نیاز دارد که پی آمد مالی‌آن برای یک رئیس رادیولوژی خیلی قابل انتظار نیست.

با همه مسائل مطرح شده استفاده از یک سیستم تفسیری دیجیتال و سرمایه گذاری در PACS بسیار با اهمیت است و این کار روی هم رفته در آمد پزشکی بخش را بالا می برد .البته این افزایش بازدهی مالی بطور مستقیم قابل مشاهده نیست ولی با مقایسه قسمت پرداخت شده برای تجهیزات و روشهای انجام شده در بخش می توان به این نتیجه رسید.

بازارهای اروپایی برای سیستم دیجیتال رادیولوژی دندان از سال 2000 بیش از 2 برابر شده است و به  6/51 میلیون دلار در سال 2003 رسیده است.

Digital Radiology

امروزه تقریباً 3/2 تمام محصولات تصویری در یک بیمارستان بر پایه اشعه ایکس است و اکثریت بر پایه سیستم فیلم کار می کنند. این سیستم ها نسبتاً ارزان هستند ،اما قیمتهای پنهانی که وجود دارد قابل توجه می باشد، در شرایط کاری ( شامل زمان کار درمان ) بیماران کمی پذیرش می شوند.

در عین حال سیستم دیجیتالی که اکنون تولید شده است خیلی گرانتر است اما پس انداز عملی آن هزینه اولیه خرید سیستم را جبران می کند. DR همچنین مزایای پزشکی زیادی دارد. برای مثال درصد بالای شباهت با فیلم و قدرت تشخیص بالای سیستم DR می تواند بهترین تصاویر را در حین کاهش پرتوگیری بیمار تهیه کند. تصاویر  DR بصورت دیجیتالی روشنتر می شوند و با دستکاری نرم افزاری می توان اطلاعات بیشتری را از تصویر گرفت که به تشخیص و درمان خیلی کمک می کند. این تصاویر می تواند بایگانی شده و بدون درنگ مورد استفاده قرار بگیرند و بررسی مجدد تصاویر و ارجاع آنها به پزشک مشاور هم امکان پذیر است.

5 سال قبل  تکنولوژی اختصاصی سلنیوم برای پیشرفت مستقیم صفحات دتکتور دیجیتال رادیولوژی بدست آمده ودر شرکت   ANRAD برای گسترش و تولید پانلهای با کیفیت بالا و یکدست دتکتورهای x – ray مستقرشد. در Direct Digital Radiography ، ( DDR ) که فوتونهای اشعه ایکس مستقیماً به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میشود، تصاویر  و اطلاعات بیشتری نسبت به تکینک غیر مستقیم بدست می آید. 

در سال 2004تعداد وسیعی واحدهای Chest که می توانست آزمونهای ایستاده را برای بیماران انجام دهد و یک ابتکار جدید برای ایجاد سیستم   DR چند منظوره برای آزمونهای رادیولوژی معمولی و آزمونهای ایستاده انجام شده بود وارد بازار شد . تقاضاهایی برای بخشهای اورژانس، مراکز تروما و کلینیک اورتوپدی وجود دارد.

اکنون سیستم فلوروسکوپی دیجیتال نیز ساخته شده که  معتقدیم مزایای این سیستم هزینه بالای آن را تحت پوشش قرار می دهد.

Direct Digital Technology

این وسیله معمولاً از یک سنسور در تماس مستقیم با کامپیوتر تشکیل شده است.

این تکنولوژی دو تا از بیشترین اندازه های رایج داخل دهانی،   OPG و تصاویر Ceph را دیجیتالی می کند.

سنسورهای داخل دهانی جایگزین فیلمهای x – ray می شوند و به کمک یک وسیله پوزیشن دهنده مثل Rinn system در داخل دهان بیمار قرار می گیرد. سپس اشعه ایکس به روش معمول تولید می شود و در عرض چند ثانیه تصویر روی صفحه کامپیوتر آماده بایگانی و تشخیص می شود. OPG اختصاصی و دستگاههای Ceph به روش مشابه سیستم فیلم عمل می کنند و بعضی از فیلم های جدید دستگاههای OPG می توانند برای استفاده دیجیتالی در تکنیکهای مشابه استفاده شوند. 

با روش جدید می توان اکثر کارهای مربوط به دندان بخصوص endidintics( رشته ای از دندان پزشکی که مربوط به علت پیشگیری و تشخیص و درمان بیماریها و صدمات پولیپ دندان و بافتهای اطراف آن می باشد.) و   implantology ( کاشت دندان ) که ممکن است برگشت سریع تصاویر لازم باشدانجام داد.

Inderect Digital Technology . Image Plate Scanners

در نوع دیگر سیستم دیجیتالی اشعه ایکس صفحات تصویری از فیلم مانند و قابل انحنایی که با روش مشابه فیلم معمولی مورد تابش قرار می گیرند استفاده می شود.

بجای پروسس فیلم در یک پروسسور شیمیایی این صفحات بوسیله یک اسکنر دیجیتال اسکن می شوند اطلاعات به دام افتاده به تصویر رادیوگرافیک روی صفحه نمایش تغییر شکل می دهند. پیشرفت اخیر در صفحات تصویر و تکنولوژی اسکنر به این معنی است که کیفیت و سرعت قابل مقایسه با بهترین سیستمهای دیجیتال مستقیم است. با هر دو نوع تکنولوژی اکنون کیفیت تصویر بسیار بهتر از فیلم معمولی است.

تصویر برداری دیجیتالی موقعیت خارق العاده ای داشته و بر بسیاری  از موانع اولیه مثل کارهای صنعتی ناکافی، تنگنای تولید، قیمت فوق العاده و میل کم مشتریان غلبه کرده است. افزایش تصاویر بایگانی و سیستمهای ارتباطی ( PACS ) محرکی برای پذیرش تکنولوژی دیجیتالی تکمیلی که در نصف کردن قیمتها و افزایش کیفیت تصاویر موثر خواهد بود می باشد وبه راحتی می تواند جایگزین فیلم در تصویربرداری شود. DR همین طور تاخیر زمانی و ناکارآمدی ذاتی در تولید فیلم را حذف کرده و بیماران را افزایش داده و به بیمارستان اجازه می دهد تا در فضا و کارکنان رادیولوژی صرفه جویی کند.

استفاده از تشعشع دهی کم برای تولید کیفیت بالای تصاویر اشعه ایکس یک موفقیت بزرگی است که سیستم DR را بسیار جلوتر از سیستم رادیوگرافی قرار می دهد. تعداد زیادی از مدلهای   DR به اندازه نصف اشعه ای که آزمونهای روتین رادیوگرافی لازم دارند بکار می برند. با توجه به ریسکی که در استفاده از اشعه وجود دارد دز بسیار کم اشعه در سیستم   DR  همراه با کیفیت تصاویر بالا عامل اصلی افزایش فروش این سیستم هاست.

تکنولوژی ابتکاری جدید که شامل چندین مشخصه برای پیشرفت تشخیص بالینی است در سیستم DR اجرا می شود. برای مثال شبیه سازی و برابر سازی بافت اجازه می دهد که یک سیگنال با کیفیت بالا دانسیته بافتی بالا و دانسیته پایین را بخوبی نمایش دهد. کاهش دو برابر انرژی، یک تکنیک تصویری  است که اجازه میدهد خصوصیات تضعیفی متفاوت بافت نرم و استخوان بطور جداگانه پردازش شود. تکنولوژی جدید ساختارهای قبلی  را با تصاویر با وضوح بیشتر برای تشخیص پاتولوژیهای مبهم جایگزین می کند.


سنجش تراکم استخوان

تراکم سنجی استخوان جهت اندازه‌گیری محتویات معدنی استخوان استفاده می‌شود و این اندازه‌گیری کاهش توده استخوانی را بخوبی نشان می‌دهد.

تراکم سنجی استخوان جهت تشخیص پوکی استخوان و تعیین ریسک شکستگی استخوان بسیار مفید است. اغلب روشهای اندازه‌گیری مواد معدنی استخوان bone mineral density (BMD) بسیار سریع و بدون درد می‌باشد.

روشهای در دسترس BMD شامل DEXA و استفاده از x،CT-Scan ستون فقرات، مچ دست، بازو و یا ساق پا (Quantity CT or (QCT ، Osteo CT، و یا Ultrasoundمی‌باشند.

برای mass screening purposes (اهداف غربالگری عمومی) یک نوع روش رسپتومتری قابل حمل و پرتابل وجود دارد. در این روش از یک وسیلهDexa x-ray یا واحدquantitative ultrasound استفاده می‌شود. هر دو نوع این آزمایشات موبایل، مچ دست انگشتان یا پاشنه پا را مورد آزمایش قرار می‌دهد.

روشهای موبایل دانسیتومتری دقت تکنیک‌های ثابت و غیر موبایل را ندارند چون تنها یک استخوان را مورد آزمایش قرار می‌دهند.

استخوانی که مواد معدنی خود را از دست داده ضعیف می‌شود و احتمال شکستگی بالایی دارد وbone densitometry قبل از شکستگی و احساس ضعف در استخوان این کاهش را نشان می‌دهد.

DEXA رایج‌ترین روش دنسیتومتری است. این روش بی‌درد بوده و احتیاج به هیچ تزریق، روش تهاجمی، مسکن یا رژیم خاص و مراقبت‌های ویژه ندارد.

در طی این آزمون بیمار روی تخت دراز کشیده و سیستم قسمتهای مورد نظر بدن را اسکن می‌کند (به طور معمول مهره‌های پایینی ستون فقرات و لگن) مدت زمان اسکن تنها چند دقیقه است. اشعه x مورد استفاده در DEXAکمتر ازChest x-ray است. دانسیته استخوانی هر بیمار با نمودار افراد سالم مقایسه می‌شود و نتیجه اعلام می‌شود.

روش جدید اندازه‌گیری استئوپروز استفاده از اولتراسوند است. سیستم اولتراسوند اندازه‌گیری مواد معدنی استخوان، بسیار کوچکتر و ارزانتر ازDexa است و زمان انجام این کار حدود 1 دقیقه می‌باشد.مزایای استفاده از اولتراسوند دنسیتومتری

1- هیچ اشعه یونسازی وجود ندارد

2- امکان تکرار تصاویر ناحیه مورد نظر

3- مشخص شدن میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر(Region of interest (ROI به همراه حدود هندسی آن

4- دقت 5/0%

5- کنترل اتوماتیک درجه حرارت برای معتبرترین اندازه‌گیری

6- کالیبراسیون دقیق و کنترل داخلی

7- سرعت بالای آزمون 3ms

8- نمایش رنگی تصاویر برای ارزیابی بهتر دانسیته

9- قیمت کم نسبت به تجهیزات DEXA

10- ذخیره‌سازی تصاویر بیماران برای مدت طولانی به منظور پیگیری

11- دسترسی آسان به تصاویر برای اپراتور

12- ضبط تصاویر پاشنه

13- مقایسه بین چندین تصویر

 


 

 

DEXA equipment

 


دو نوع سیستمDEXA وجود دارد:

 

وسیله مرکزیCentral device و فرعیPeripheral device.

Central DEXAدانسیته استخوانی را در استخوانهایhip (لگن) و مهره‌ها اندازه می‌گیرد در حالیکهPeripheral device دانسیته را در مچ دست و پاشنه و انگشتان اندازه‌گیری می‌کند.

سیستم مرکزی در بیمارستان و مراکز پزشکی استفاده می‌شود در حالیکه پریفرال در داروخانه‌ها و مراکز موبایل پزشکی قابل استفاده است.

 Central یک میز تخت و بزرگ و یک بازو آویزان دارد که بازو به جلو و عقب قابل حرکت است و بنابراین تخت می‌تواند به عنوان تخت درمان یا صندلی آزمایش برای بیماران ویژه استفاده شود.

Peripheral device فقط 30 کیلوگرم وزن دارد و شامل یک جعبه متحرک است که فضایی برای قرارگیری با جهت تصویربرداری دارد.

سیستمDEXA یک بیم اشعه باریک و غیر قابل رؤیت اشعهx با دز کم دارد و انرژی را به سمت استخوان می‌فرستد. اشعهx در دو انرژی با دو پیک مجزا وجود دارد یک پیک به طور عمده بوسیله بافت نرم جذب می‌شود و دیگری بوسیله استخوان. میزان جذب شده بوسیله بافت نرم در نهایتSubtract (تفریق) شده و آنچه باقی می‌ماند دانسیته بافت استخوانی است اشعه استفاده شده در این روش 1/0 اشعه استانداردChest x-ray است.

آزمونDEXA بین 10 تا 30 دقیقه طول می‌کشد که البته به نوع تجهیزات و قسمتی از بدن که مورد آزمایش قرار می‌گیرد بستگی دارد.

در طی آزمون دتکتورها به آرامی روی ناحیه مورد نظر حرکت کرده و تصاویر را روی مونیتور ثبت می‌کنند.

نتایج آزمون

آزمون تراکم استخوان با دو حد مطلوب یا معیار مقایسه می‌شود: افراد بالغ و جوان سالم(T-

     Score) و افراد همسن (Z-Score)

نتیجهBMD شما با نتایجBMD افراد بالغ 25 تا 35 ساله هم جنس و هم اقلیم شما مقایسه می‌شود. میزانStandard deviation (SD)(انحراف از وضعیت استاندارد) تفاوت بین BMDشما و آن گروه افراد سالم است. این نتیجهT-Score شماست.

T-Scoreمثبت نشان می‌دهد که استخوان شما قویتر از وضعیت نرمال است وT-Score منفی بیانگر ضعیف بودن استخوان شما نسبت به حالت نرمال است.

YN=young normal

 طبق بیان سازمان بهداشت جهانی استئوپروز طبق جدول زیر تعریف می‌شود:

معیاری برای پوکی استخوان در زنانT-Score:

نرمال   1/0کاهش کم تراکم استخوانBMD بینSD 5/2- تا 0/1- زیر رنج افراد جوان بالغ است

پوکی استخوان >BMD5/2- پایین‌تر از رنج افراد سالم جوان

پوکی استخوان شدید>BMD 5/2- پایین‌تر از رنج افراد سالم جوان است و بیماران دو یا چند شکستگی دارند.

به طور معمول احتمال شکستگی استخوان با هرSD زیر نرمال دو برابر می‌شود بنابراین شخصی با یکBMD ،1SD زیر نرمال یعنیT-Score=-1 نسبت به یک شخص باBMD نرمال، دو برابر احتمال شکستگی استخوان دارد و یک شخص با 2-T-Score= 4 برابر فرد سالم احتمال شکستگی دارد وقتی این اطلاعات بدست می‌آید، فرد با احتمال بالای شکستگی می‌تواند به هدف جلوگیری از شکستگی‌های آینده درمان شود.

از جهت دیگرBMD شما با یک معیار سنی مقایسه می‌شود. این موردZ-Score نام دارد که در این مرحله نتیجهBMD شما با فرد همسن، هم جنس، هم وزن و هم قد شما مقایسه می‌شود.

استئوپروز شایعترین بیماری متابولیک استخوان است. این بیماری با کاهش ضخامت قشر استخوان، کاهش تعداد و اندازه ترابکولهای استخوان اسفنجی (یعنی اختلالهایی که در آنها تمام اسکلت درگیر می‌شود) مشخص می‌شود. هر تغییری در سرعت تشکیل و جذب که جذب را از تشکیل استخوان بیشتر کند می‌تواند از توده استخوانی بکاهد.

این واقعیت که در بعضی از زنان با پیدایش یائسگی از بین رفتن استخوان سرعت می‌گیرد و هر گاه قبل از سن یائسگی طبیعی، تخمدانهای زنی برداشته شود ولی دچار پوکی استخوان پیش‌رس می‌شود حاکی از آن است که استروژن‌ها نقش مهم در جلوگیری از، از بین رفتن استخوان دارند.

سیگار هم یا به طور مستقیم بر استخوان سازی اثر می‌کند یا به طور غیرمستقیم بر کار تخمدانها اثر می‌نماید کاهش سطح هورمون پاراتیروئید هم در کاهش استخوان‌سازی مؤثر است.

احتمالاً خوردن اسید زیاد، خصوصاً به صورت غذای پرپروتئین، به خاطر خنثی کردن همین اسید اضافی منجر به حل شدن استخوان می‌شود. خود اسید ممکن است استدوکلاستها را فعا کند. زندگی بی‌تحرک در افرادی که عضلات کمی دارند، نیروهای مکانیکی وارده بر استخوانهایش را کم می‌کند و میل به از بین رفتن استخوان را افزایش می‌دهد.

یک نوع استئوپروز در کودکان و نوجوانان و دختر و پسر، با کار طبیعی کنار دیده می‌شود. این دسته را استئوپروز آیدیوپاتیک می‌نامند.

بسیاری از افراد استئوپروتیک از پیکر عضلانی برخوردار نبوده و وزن متوسط کمتری دارند. مصرف سیگار و الکل می‌تواند استخوان‌سازی را کاهش دهد.

در استئوپروز بی‌تحرکی موجب افزایش اختلاف بین تشکیل و جذب استخوان و تشدید ضایعه می‌شود. بین زندگی بی‌تحرک، در فرد غیرعضلانی، نیروهای مکانیکی وارد بر اسکلت را کاهش می‌دهد و تمایل به کاهش توده استخوانی بال می‌رود چون تشکیل و جذب استخوان در پاسخ به نیروهای گوناگون مکانیکی تحریک می‌شود.

در برخی موارد استئوپروز یکی از چهره‌های بیماری دیگری همچون سندرم کوشینگ می‌باشد.

استئوپروز موسوم به نوع 1 در گروهی از خانم‌ها بعد از یائسگی بین 51 تا 75 سالگی رخ می‌دهد و با کاهش شدید و نامتناسب استخوان تومرکولر نسبت به استخوان کورتیکال مشخص می‌شود.

شکستگی اجسام مهره‌ای و بخش دیستال ساعد شایعترین عوارض می‌باشد و کاهش فعالیت عمده پاراسیتروئید ممکن است در جهت جبران جذب استخوانی باشد. استئوپروز نوع 2 در جمع کثیری از خانمها و مردان بالای 70 سال یافت می‌شود. شکستگی‌های گردن ران، بخش پروگزیمال بازو بخش پروگزیمال درشت نی و لگن شایعترین شکستگی‌های این گروه است.

علایم: شکستگی مهره، مچ، (لگن) بازو و درشت نی و ...

علامت شکستگی جسم مهره عبارت است از درد پشت و تغییر شکل ستون مهره‌ها و درد بویژه بعد از خم شدن و بلند کردن جسم سنگین.

معمولاً استراحت در بستر می‌تواند موقتاً درد را متوقف کند. انتشار رو به پایین درد به طرف یک پا شایع بوده و حملات درد بعد از چند روز تا یک هفته فروکش می‌کند و بعد از 4 تا 6 هفته بیمار می‌تواند فعالیتهای عادی خود را از سرگیرد.

علایم رادیولوژیک: پیش از شکستگی و کلاپس در اجسام مهره‌ای استئوپروز، کاهش تراکم مواد معدنی افزایش وضوح خطوط عمودی (به خاطر اتلاف شدیدتر ترابکولهای افقی) و واضح شدن صفحات انتهایی را می‌بینیم. در نتیجه ضعف صفحات ساب کوندرال و اتساع دیسکهای مهره‌ای تقعر مهره‌ها از هر دو طرف به طور مداوم افزایش یافته و با اصلاح مهرهcodfish ایجاد می‌کند.

با بروز کلاپس معمولاً ارتفاع قدامی جسم مهره کاهش می‌یابد و کورتکس قدامی نامنظم می‌شود. شکستگیهای فشاری قدیمی‌تر ممکن است تغییرات واکنشی و استئوفیتهایی در حوالی لبه‌های قدامی بوجود آورند. بدون شکستگی استخوانی، رادیوگرافیهای استاندارد شاخصهای حساسی برای مشاهده کاهش توده استخوانی به شمار می‌روند زیرا تا 30% توده استخوانی فرد برای ایجاد خطر شکستگی کافی است.

 

 اقدامات تشخیصی:

 

 

با استفاده از روشهایی همچون سنجش جذب فوتون منفرد و دوگانه، توموگرافی کامپیوتری کمی، بررسی فعال‌سازی نوترونهای کلسیم و استفاده از اولتراسوند می‌توان اتلاف مواد معدنی استخوان را نشان داد.

اقدامات درمانی: استراحت و گرمای موضعی.Corset مناسب اکسایش بیمار را به همراه می‌آورد. هورمون استروژن سرعت جذب استخوان را زیاد می‌کند. اما تشکیل استخوان بالا نمی‌رود. استروژن مانع دفع کلسیم می‌شود و اتلاف استخوان را به تعویق می‌اندازد.

تجویز 1500 میلی‌گرم کلسیم در روز وقتی بیمار نمی‌تواند استروژن بگیرد بسیار مناسب است. مصرف کلسیم اثر خوبی بر حفظ استخوان کورتیکال دارد ولی اثری روی استخوان ترابکولار ندارد. البته دریافت کلسیم گاهی قبل از 25 یا 30 سالگی ممکن است اثرات سودمندی بر نگهداری حداکثر توده استخوانی داشته باشد.موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۸:۵۵ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

تختهای رادیوگرافی درطرح های مختلف ساخته می شوند که می توانند بدون بوکی یا با بوکی باشند . تمام تختهای با بوکی رادیولوژی در زیر سطح رویی یک قسمت برای تعبیه شدن بوکی دارند . هر بوکی شامل یک محل برای قرارگرفتن کاست و یک محل درروی کاست برای قرار گرفتن گرید هستند . این وسیله توسط دکتر بوکی 

(Gustave Bucky ) در سال 1913 اختراع گردید و هنوز موثرترین راه جهت حذف پرتوهای ثانویه ناشی از میدانهای بزرگ رادیوگرافی محسوب می گردد .

پس هر بوکی شامل گرید و کاست است . این بوکی می تواند به بالا و پائین تخت حرکت نماید . طرح دیگری که در تختهای رادیوگرافی وجود دارد ، تختهایی با رویه شناور است . بعضی از تختها می توانند از وضعیت افقی تغییر حالت داده بیمار به وضعیت ایستاده قرار می گیرد و یا سر بیمار پائین تر قرار بگیرد تا تکنیک خاصی ( ترندلنبورگ ) اجرا شود . چنین تختهایی در اطاق فلورسکوپی نیز به کار می روند .

بعضی از تختها ، تحت نام تختهای بالا و پائین نامیده می شوند که ضمن بالا یا پائین رفتن به بیمار کمک می کنند که بیمار روی تخت قرار گرفته و به بالا و پائین حرکت داده شود .

تختهای شناور می توانند چهارپایه باشند ویا اینکه ستون یک پایه داشته باشند .

سطح روی تخت ، مهمترین قسمت تخت است ، به علت اینکه کاست در زیر آن قرار می گیرد . تخت باید از جنس رادیولوسنت و نازک بوده تا اشعه براحتی از آن عبور کند ، همچنین باید سخت و مقاوم باشد و بعد از گذشت زمان بر اثر فشار وزن بیمار ، فرورفتگی در سطح آن پیش نیاید . سطح تخت باید صاف بوده تا مایعات بدن و یا مایع کنتراست در قسمتی از آن تجمع نیابد . هم چنین می تواند در حرکت ، قابلیت های مختلفی از خود نشان دهد . ضخامت تخت در تمام مساحت آن باید یکنواخت و هموژن باشد .

تختهایی با رویه ثابت نمی توانند به همه طرف حرکت کنند و برای سانتر کردن مناسب اشعه در روی منطقه تشریحی مورد نظر ، بیمار باید در طول تخت به بالا و پائین حرکت کند . بعضی از تختهای شناور در طول تخت به بالا و پائین حرکت می کنند و بعضی به طور عرضی قابلیت حرکت دارند . تختهایی با رویه شناور می توانند در تمام جهات حرکت کنند و چرخش ˚360 داشته باشند و در نتیجه برای وضعیت دادن به بیمار ، راحت تر هستند و نیازی به حرکت بیمار برای سانتر کردن اشعه نمی باشد .

در ضمن حاشیه رویه تخت از جنس AL می باشد تا اشعه را جذب نکند . این حاشیه باید ریلی باشد تا برای نصب پایه سوم و کمپرس مشکلی پیش نیاید . تختهای بوکی شناور بعلت توانایی حرکت باید ترمز داشته باشند .

                                          

تخت رادیولوژی دو دسته هستند:

1- تخت ساده با رویه شناور 

در واقع یک میز ساده است رویه آن قابل حرکت است در حالت عادی رویه تخت توسط فقلهای الکترومکانیکی ثابت است با فشار دادن یک کلید قفلها رها شده و اپراتور می تواند رویه تخت را در جهات مختلف حرکت دهد 

با رها کردن کلید قفلها دوباره  فعال می شوند و رویه تخت در حالت مورد نظر ثابت می شود و مجهز به بوکی نیز می باشند. 

تختR/F:

هم امکان انجام رادیوگرافی و هم فلوروسکوپی را فراهم میکند. 

عمل فلوروسکوپی توسط تیوپی که در زیر تخت است انجام می شود. هم محور باتیوب سریوگراف در روی تخت قرار دارد. 

برای رادیوگرافی تیوب دیگری که بر روی ستون نگهدارنده است از بالا تخت را پوشش می دهد. در برخی از انواع آنها رادیوگرافی و فلوروسکوپی توسط یک تیوب انجام پذیر است.

ویژگیهای عمومی تخت R/F عبارتند از:

1- قابلیت حرکت چرخش تخت 

2- قابلیت حرکت رویه تخت 

3- مجهز بودن به سریوگراف 

4- مجهز بودن به بوکی 

5- مجهز بودن تیوب زیر تخت به کلیماتور نوع اتوماتیک 

6- رویه تخت دارا ی ضریب جذب اشعه خیلی کم باشد.

تخت های کنترل از راه دور:

تختهایی طراحی ساخته شده اند می تواند کلیه امور مربوط به انجام فلوروسکوپی واسپات فیلم را از اتاق کنترل انجام می دهند حرکات موردنیاز رادیولوژیست توسط میز فرمان مخصوص معمولا در اتاق کنترل کنار میز فرمان است قابل اجرای می باشد.

دستگاههای متحرک رادیوگرافی دو نوع است :

1- دستگاه پرتابل (  قابل حمل ) : که در کیف و یا صندوقی قرار می گیرد و در آمبولانس ها حمل می گردد . حجم و وزن این دستگاه خیلی کم است و در نتیجه توان الکتریکی دستگاه پائین می آید یعنی mA ( میلی آمپر ) آن کاهش می یابد و شدت جریان در حدود 30-20 میلی آمپر می باشد .


دستگاههای متحرک رادیوگرافی محدودیتهایی نیز دارند که عبارتند از :

1- هیچ محافظتی در برابر اشعه برای پرتونگار و اطرافیان بیمار وجود ندارد .

2- ممکن است در مناطقی برق وجود نداشته باشد .

اگر از دستگاه پرتابل برای گرفتن عکس کمر و یا شکم استفاده کنند که نیاز به شرایط بالایی دارد از تکنیک Multi Expouse استفاده می کنند یعنی چندین بار ، پشت سر هم از بیمار عکس می گیرند و در طول مدت عکسبرداری ، بیمار اصلاً نباید حرکت کند .

2- دستگاه موبایل ( متحرک ) : این دستگاه بزرگتر و سنگین تر از دستگاه پرتابل است و توسط یکسری چرخ ،‌ براحتی بر روی زمین حرکت می کند . این دستگاه توان و شدت جریان بیشتری نسبت به دستگاه پرتابل دارد ( حدود  mA  100 ،‌ شدت جریان دارد ) .

 

ژنراتورهای ذخیره نیرو

هنگامیکه دستگاههای متحرک رادیوگرافی به اتاق بیمار برده می شوند ، منبع تغذیه در دسترس ،اغلب ناکافی است . ژنراتورهای ذخیره نیرو ، بدون نیاز به یک منبع تغذیه خارجی ، نیروی لازم برای لامپ اشعه x را فراهم می سازند . این دستگاهها به سه دسته تقسیم می شوند :

1- ژنراتورهای باتری دار

2- ژنراتورهای تخلیه خازنی

3- ژنراتور با ترکیبی از مورد 1 و 2

1 - ژنراتور باتری دار :

 در بعضی از دستگاههای پرتابل اشعه x از یکسری باطری جهت تولید ولتاژ بالا و همچنین جریان فیلامان ، استفاده می گردد . این دستگاه انرژی AC برق شهر را گرفته و بصورت DC تبدیل کرده تا در باطری شارژ و ذخیره گردد . سپس دوباره به جریان AC تبدیل می شود تا از ژنراتور بتواند عبور کند . هر پیل ( باطری ) در مجموعه باتری ها ، اختلاف پتانسیلی تقریباً برابر با 5/1 ولت ( مشابه یک باطری استاندارد چراغ قوه ) ایجاد می نماید. بنابراین هزاران پیل جهت ایجاد ولتاژ قوی که در رادیولوژی تشخیصی مورد استفاده است ، لازم می باشد .

سیستم کنترل در یک ژنراتور باتری دار مشابه ژنراتورهای معمولی است . سلکتور KV در موارد ولتاژ قوی بوسیله اضافه و کم نمودن پیلها ، اختلاف پتانسیل دو سر لامپ را تنظیم نماید .

توجه نمائید که باطری ها یک پتانسیل ثابت ایجاد می نمایند لذا سلکتور ولتاژ قوی ،‌ یک سلکتور KV می باشد و نه یک سلکتور KVP . جریان فیلامان بوسیله یک مقاومت متغییر که در مدار فیلامان قرار داده شده است ( سلکتور میلی آمپر ) تنظیم می گردد . یک آمپر متر در طرف ولتاژ پائین لامپ اشعه ایکس ( نزدیک پتانسیل زمین ) میزان جریان را در مدار اندازه می گیرد . باتری ها میبایست متناوباً شارژ شوند ولیکن در عین حال انرژی کافی برای اکسپوژرهای متعدد را در خود دارند .

2- ژنراتورهای تخلیه خازنی :

نوع دیگری از ژنراتورها که امروزه در رادیولوژی کلینیکی مورد استفاده قرار می گیرند ، ژنراتورهای مجهز به سیستم تخلیه خازنی است . یک خازن وسیله الکتریکی برای ذخیره نمودن بار یا الکترونها می باشد . این وسیله شامل دو صفحه فلزی جدا از یکدیگر می باشد . و فضای دی الکتریک از هوا پر می شود . هنگامیکه تعدادی الکترون به عنوان نمونه از یک باتری برروی یکی از صفحات ، نیرو وارد می آورند ، تعداد مشابهی از الکترونها از صفحه دیگر دور می شوند و هیچ جریانی از خازن عبور نمی کند . در این نوع ژنراتورها ، خازنها بار خود را در داخل لامپ اشعه x تخلیه می نمایند .

خازنها بوسیله مداری شامل یک مبدل افزاینده و یکسوکننده تا ولتاژ بالایی شارژ می گردند . این مدار دقیقاً مشابه مدارهای یکسو ساز می باشد ولیکن یک خازن جایگزین لامپ مولد اشعه x شده است . یکسو کننده ها جریان متناوب خروجی از ترانسفور را بصورت جریان مستقیم درآورده و از قسمت خازنی مدار عبور می دهند . از آنجا که بار الکتریکی درون خازن بتدریج و درطول زمان تشکیل می گردد لذا در مدار شارژ خازن می توان از یک مجموعه نسبتاً کوچک مبدل و یکسوکننده استفاده نمود .

در یک ژنراتور معمولی اشعه x ، ترانسفورمر و یکسوکننده ها میبایست به نحوی ساخته شوند که در کمتر از چند میلی ثانیه ( هزارم یک ثانیه ) حداکثر توان ( ولتاژ* جریان ) را به دست آورند و سپس این توان را در طول اکسپوژر حفظ نمایند . یک مدار تخلیه خازنی ممکن است جهت شارژ کامل به چندین دقیقه زمان احتیاج داشته باشد و سپس در مدت نسبتاً کوتاهی تخلیه شود .

ولتاژ دوسر لامپ اشعه ایکس ، در لحظه اکسپوژر حداکثر مقدار خود را داراست . در این زمان خازنها کاملاً شارژ می باشند و یک جریان زیاد از لامپ اشعه x عبور می نماید . همزمان با عبور جریان ، میزان بار در روی خازن کاهش یافته و ولتاژ افت می نماید . ژنراتورهای تخلیه الکتریکی و تک فاز هر دو ایجاد یک ولتاژ پالسدار می نمایند و در نتیجه انرژی اشعه نسبت به ژنراتورهای سه فاز و باتری دار که هر دو یک ولتاژ تقریباً ثابت را تولید می کنند ، پائین تر خواهد بود .


3- ژنراتور فرکانس متوسط  :  Medium-Frequencey

این ژنراتور یک پتانسیل تقریباً ثابت را از طریق یک مبدل کوچک و با استفاده از اصول جریانهای پرفرکانس برای لامپ مولد اشعه ایکس فراهم می سازد . اصل اساسی مورد استفاده این می باشد : در یک مبدل ، ولتاژ القا شده در سیم پیچ ثانویه متناسب با سرعت تغییر در جریان سیم پیچ اولیه است .

یک مولد فرکانس متوسط ، جریان 60 هرتز موجود در سیستم برق شهری را قبل از تغذیه سیم پیچ اولیه مبدل تا 6500 هرتز افزایش می دهد . روند بدین گونه است که : در ابتدا جریان 60 هرتزی یکسو و صاف می گردد . این جریان مستقیم بدستگاه برشگر chopper داده می شود که آن را به یک جریان برشی DC با فرکانس 6500 هرتز تبدیل می نماید و این جریان به مدار اولیه یک مبدل ولتاژ قوی داده می شود . ولتاژ قوی خروجی از مبدل با فرکانس 6500 هرتز ، پس از یکسو سازی 13000 پالس ولتاژ قوی در ثانیه تولید می نماید که قبل از ارسال به لامپ اشعه x بوسیله فیلتر صاف می گردد . فرایند فوق ولتاژ تقریباً بدون دیپل برای لامپ اشعه x فراهم می آورد .

یکی از مزایای این ژنراتور ، فراهم آوردن یک ولتاژ ثابت و تقریباً عاری از نوسان برای لامپ اشعه x ،‌ صرفنظر از جریان ورودی است و به هیچ منبع تغذیه خاص و یا تنظیم کننده ولتاژ احتیاج نمی باشد .

رادیولوژی دندان:


ازدستگاه رادیوگرافی دندان برای رادیوگرافی داخلی دهان و دندان ها استفاده می شود. اساس آن را تیوب خود یکسو کننده  تشکیل می دهد. تیوب به نحوی نصب می شود که بیشترین قابلیت مانور را داشته باشد. اندازه نقطه کانونی تیوب کوچک است. تایمر دستگاه به طریق ساعتی یا الکترونیکی کار می کند.

 

یونیتهای رادیوگرافی دندان ، سیستمهای دیجیتال رادیوگرافی دندان

یونیتهای رادیوگرافی دندان برای تصویربرداری از دندانها ، آناتومی یک دندان منفرد ( یعنی تاج ، گردن و ریشه ) و مشکلات دندانی ( مثل پوسیدگی ) در بیماران بالغ و اطفال و نیز جهت برنامه ریزی و ارزیابی مربوط به ارتودنسی به کار می روند.

سه نوع تصویربرداری قابل انجام است : رادیوگرافی داخل دهانی ، پانورامیک و سفالومتریک .

در رادیوگرافی داخل دهانی جهت تصویربرداری بایت وینگر ، پری اپیکال و اکلوزال ، فیلم داخل دهان بیمار قرار می گیرد و تصاویر رادیوگرافی بایت وینگر ، تاج و یک سوم فوقانی ریشه دندانهای فوقانی و تحتانی را نشان می دهد . در رادیوگرافی پری اپیکال ، کل ساختار دندان شامل ریشه برروی یک فیلم و آرواره های ماندیبولار و ماگزیلاری برروی فیلم های جداگانه ای تصویر می شود .

تصاویر رادیوگرافی الکوزال ، سطح دندانهای آلیمای کوچک و بزرگ را نشان می دهد . 

در رادیوگرافی پانورامیک ، تصاویر ناحیه ماگزیلوفاسیال با استفاده از یک پرتوگردان و یک کاست فیلم خارجی به دست می آید . سپس قوس دندانی در یک تصویر منفرد ، به صورت یک شکل بیضوی نمایش داده می شود . یونیتهای پانورامیک ، علاوه بر تهیه تصاویر رادیوگرافی لوکالیزه از ساختار دندانی ، جهت تصویربرداری از مفصل ( Tmj ) سینوسهای آگزیلاری و استخوان بندی صورت برای کمک به تشخیص بیماری Tmj مترومای صورت و پاتولوژی سینوسی به کار می رود . رادیوگرافی سفالومتریک یا نمای جمجمه ، جهت به دست آوردن تصاویری از کل جمجه یا یک ناحیه مورد نظر به کار می رود . مطالعات سفالومتریک جهت ارزیابی رشد و تعیین پلانهای درمانی ارتودنتیک یا پروتزها به کار می رود .بعضی از یونیتهای پانورامیک و سفالومتریک می توانند توموگرافی متقاطع ، جهت تهیه تصاویر عرضی چند لایه از آرواره های ماگزیلاری و ماندیبولار را انجام دهند . این تکنیک که سابقاً تنها کاربرد توموگرافی ، کامپیوتری یا تومورگرافی خطی امکان پذیر بود ( مقایسه محصولات تحت عنوان اسکنرها ، توموگرافی کامپیوتری ، سیستمهای مجهز به تخت رادیوگرافی ( رتوگرافی )) جهت برنامه ریزی پیوند و نیز ارزیابی بیماران قبل و بعد از عمل جراحی مفید است.

سیستمهای دیجیتال رادیوگرافی که سیستمهای دیجیتال تصویربرداری دندان هم خوانده می شوند ، برای تهیه تصاویر کامپیوتری جهت رادیوگرافی داخل دهانی به عنوان جایگزینی برای فیلمهای اشعه x دندان پزشکی معمولی به کار می روند . تصویربرداری دیجیتالی مستقیم و پردازش تصویر امکان نمایش تصاویر متعدد ، کاهش دفعات اکسپوز و حذف زمان لازم جهت ظهور و ثبوت فیلم را فراهم می کند ، تصویربرداری دیجیتال می تواند برای اعمال اندودنتیک برنامه ریزی و ارزیابی انجام ایمپلانت و دیگر اعمال روی دندان که نیاز به تصاویر متعدد دارند ، به کار رود .- اصول عملکرد یونیتهای رادیوگرافی دندان :

یونیتهای رادیوگرافی داخل دهانی ، پانورامیک و سفالومتریک از یک ژنراتور اشعه x ، تیوب مولد اشعه x ، یک لوکالیزاتور ، یک تالیمرویک پانل کنترل تشکیل می گردد . ترکیب این اجزاء بستگی به نوع رادیوگرافی و نوع ژنراتور اشعه x متفاوت است . بر حسب مدل ، گستره کیلووات ( kv ) در یونیتهای اشعه x دندانپزشکی بین 50 و 100- شدت جریان ( MA ) از 5 تا 20 میلی آمپر می تواند تغییر کند . بعضی یونیت ها یک حالت را ارائه می کنند . ( به عنوان مثال MA10 و KV70 )

و برخی دیگر گستره ای از حالات قبل انتخاب KV و MA را تامین می نمایند . ژنراتورهای اشعه x بر حسب شکل موج kv طبقه بندی می شوند . ژنراتورهای اشعه x دندانپزشکی ، معمولاً ژنراتورهایی نیم موج ، با برق AC و خود یکسو شونده هستند اما امروزه بعضی تولید کنندگان ژنراتورهای فرکانس بالا یا مولتی پلاس و ژنراتورهایی با ولتاژ ثابت ( DC ) ارائه می نمایند . در یونیت هایی که ژنراتورهای ولتاژ ثابت و فرکانس بالا دارند ، معمولاً ژنراتور اشعه x به اندازه ای کوچک است که بتواند با تیوپ مولد اشعه انجام شود . بسیاری از یونیت های رادیوگرافی دندان دارای ژنراتورهای اشعه x کنترل شونده توسط ریزپردازنده ها می باشند که عملکردهای ویژه ای را به صورت خودکار کنترل می کند . به عنوان مثال ، نوسانات ولتاژ خط قابل جبران بوده و به طور خودکار توسط کامپیوتر جبران می شوند ، به علاوه ژنراتورهای قسمت کنترل ریزپردازنده ها ، اغلب دارای خطا یا بهای داخلی می باشند که سبب می گردند در صورت بد عمل کردن هر قسمت به نشانه خطا برروی کنسول ظاهر شود . اکثر تیوبهای اشعه x بکاررفته در یونیتهای رادیوگرافی دارای آندهای با ظرفیت گرمایی از 7000 تا 50000 واحد گرمایی (Hu) می باشند . یک یونیت که برای توموگرافی فکی – صورتی( دنتوماگزیلوفاسیال ) طراحی شده است از یک تیوب آند دوار با ظرفیت گرمایی 300000 Hu استفاده می کند . اندازه نقطه کانونی از mm 3/0 از یونیتهایی با آند دوار تا mm1 در یونیتهای دارای آند ایستا گسترده است . در یونیتهای داخل دهانی ، SID تقریباً 200 تا 400 میلی متر ، قابل تنظیم است . در یونیتهای پانورامیک معمولاً یک SID ارائه می شود . در انواع با قابلیتهای دوگانه پانورامیک و سفالومتریک SID حدود mm 1600 قابل تنظیم است . در یونیتهای داخل دهانی تیوب مواد اشعه x دارای کولالیزاتور استوانه ای و یا مخروطی جهت محدود کردن و شکل دادن به پرتو x و کاهش تشعشع پرکنده است . در بعضی نمونه ها ، مخروط بلند دیگری جهت محدودسازی پرتو، برای افزایش SID و کاهش یبشتر دوز اشعه دریافتی بیمار وجود دارد . تیوب معمولاً ، برروی بازوی تاشونده ای که با زوایای مختلف حالت می گیرد سوار می شود . این بازو می تواند برروی دیوار یا سقف نصب شود یا به یک ستونی محکم شده به زمین اتصال یابد و یا برروی پایه چرخ دار حرکت کند . در یونیتهای پانورامیک و سفالومتریک ، کاست مسطح بیرونی فیلم و تیوب اشعه x همراه با یک دیافراگم شکافدار ، به صورت بازویی C شکل طراحی می شوند و سر بیمار در فاصله کاست و تیوب اشعه x قرار می گیرد .

در رادیوگرافی پانورامیک ، کاست بیرونی تیوب مولد اشعه x ، پیرامون سر بیمار که توسط یک نگهدارنده متصل به یونیت ، ثابت نگهداشته شده حرکت می کنند . در رادیوگرافی سفالومتریک ، SID افزایش یافته و سر بیمار و بازوی C شکل به هنگام تابش اشعه x ،‌ در وضعیت ویژه ای حفظ می گردند . در رادیوگرافی بایت وینگ داخل دهانی ، ضمائم پلاستیکی تعیین کننده موقعیت که از یک نگهدارنده فیلم ،‌ biteplate و نشانگر های میله ای یا حلقه ای تشکیل شده اند ، می تواند جهت کمک به اپراتور برای هم راستا ساختن مناسب پرتو اشعه x و فیلم به کار روند . دررادیوگرافی پانورامیک ، کیفیت تصویر به استقرار دقیق بیمار بستگی دارد. لذا بسیاری از یونیتهای پانورامیک ، دارای سیستم های تمام موتوری یا تمام خودکار ، با همراستایی دوگانه یا سه گانه پرتو می باشد . نگهدارنده سر ، تکیه گاه چانه ، بلوک های گاززدنی و یا پشتیبانی های بینی ، جهت ثابت ساختن سر بیمار به کار می روند . به علاوه ، بعضی سیستم های وضعیت دهنده به سیستم نمایش دیجیتالی نقطه کانونی و نیز حرکتهای خودکار از پیش برنامه ریزی شده جهت بهینه سازی وضعیت مناسب تصویربرداری ، مجهز می باشند . زمانهای اکسپوز معمول ، 01/0 تا 4 ثانیه برای رادیوگرافی داخل دهانی ، 1/0 تا 5 ثانیه برای رادیورگافی سفالومتریک و 5 تا 20 ثانیه برای رادیوگرافی پانورامیک متغیر می باشد . بعضی انواع آن ، دارای کنترل خودکار ( AEC ) می باشند . جهت رادیوگرافی داخل دهانی ، از فیلم دو لایه با پشتوانه ای از فویل مسی ( جهت کاهش دوز جذبی بیمار ) استفاده می شود . اندازه های فیلم داخل دهانی mm41*31  برای دندانهای آسیای کوچک و بزرگ و mm35*22 برای دندانهای پیشین و نیش می باشند . برای تصویربرداری کامل دندانها ، ممکنست بین 14 تا 22 تصویر رادیوگرافی مورد نیاز باشد . رادیوگرافی های پانورامیک و سفالومتریک صفحات فیلم تک لایه در اندازه های cm30*5/12 ، cm30*15، cm18*13 و cm 30*24 را به تناسب نماهای انتخابی به کار می برند ، بعضی تولید کنندگان ، سیستم های کامپیوتری علامتگذاری فیلم را جهت چاپ پارامترهای اکسپوز ، برنامه های انتخاب شده ، تعیین هویت بیمار و دیگر اطلاعات برروی فیلم های پانورامیک و سفالومتریک ارائه می کنند .

پانل کنترل می تواند برروی خود یونیت ، یک کنسول کنترل یا بر یک جعبه دوازده دستگاه قرار بگیرد . در بعضی یونیت ها ، جعبه کنترل بدون یونیت نصب می شود و قابل جدا شدن است . نشانگرهای پانل کنترل شامل نمایش آنالوگ یا دیجیتال پارامترهای اکسپوز پیامهای راهنما و کدهای بیانگر خطا ، APC خطا یا بها و برنامه ریزی پیشاپیش می باشد .

یونیتهایی که توسط ریزپردازنده ها کنترل می شوند قادر به تصویربرداری پانورامیک و سفالومتریک می باشند . هنگامی که تکنیک سفالومتریک برروی پانل کنترل انتخاب می شود ، کامپیوتر ، بازوی C شکل را به سوی موقعیت حرکت داده شکاف مناسب دیافراگم را انتخاب می کند . بعضی یونیتها ، همچنین دارای حرکت عمودی موتوری ، جهت تطبیق ارتفاع نیز می باشند . کیفیتهای ویژه ای که در بعضی انواع موجود است ، شامل بزرگنمایی ، انتخاب اندازه فیلم ، برنامه هایی جهت تصویربرداری از محلهای خاص ( مثل سینوسها ) توموگرافی مقطعی ، کنترل از راه دور و برنامه های تضمین کیفیت است .-

 

سیستم های دیجیتال تصویربرداری از دندان :

سیستم های دیجیتال که ا مکان مشاهده فوری تصاویر را بدون به کاربردن فیلم فراهم می کنند از یک سنسور داخل دهانی یا صفحه تصویربرداری ، یک سیستم اشعه x ، سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری جهت پردازش تصویر و یک چاپگر تهیه کننده نسخه چاپی ، تشکیل شده است . در سیستم هایی که از یک سنسور داخل دهانی استفاده می کنند ، ( CCD ) ، در هنگام تصویربرداری سنسور در داخل دهان بیمار قرار می گیرد و به صورت الکترونیک به سیستم کامپیوتر متصل می گردد .

این سنسور اشعه های x را شناسایی کرده آنها را مستقیماً به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کند . سپس داده های تصویری دیجیتال جهت پردازش به سیستم کامپیوتری فرستاده می شوند . در دیگر نمونه ها ، سنسور در برگیرنده یک صفحه تشدیدگر rate-earth  می باشد که توسط فیبر نوری به یک آرایه CCD کوپل شده است . این آرایه سیگنال آنالوگی را به واحد پردازش نمایشگر می فرستد . جایی که این سیگنال پیکسل به پیکسل به یک تصویر تبدیل می شود سنسور داخل دهانی درون مواد مقاومی قرار داده شده است تا لوازم الکتریکی CCD در مقابل رطوبت محافظت شوند . جهت کنترل بهداشت و جلوگیری از عفونت در هنگام انجام بررسیها ،‌پوششهای پلی اتیلن یکبار مصرف تعبیه شده اند .

- نوع دیگری از سیستم دیجیتال تصویربرداری دندان ، به جای سنسور داخل دهانی، از صفحات تصویربردرای استفاده می کند . صفحات تصویربردرای نازک و بدون سیم ، همانند فیلمهای داخل دهانی معمولی ، در دهان بیمار ثابت می شوند و همان منطقه تشخیصی فیلم ها را تحت پوشش قرار می دهند .

پس از اینکه اکسپوز انجام گرفت ، صفحه تصویربرداری در یک اسکنر لیزری قرار می گیرد که تصویر را جهت اعمال تغییرات بر صفحه کامپیوتری ، دیجیتالیزه می کنند . صفحات تصویربرداری به طور مکرر قابل استفاده می باشند و گیره های پلاستیکی یکبار مصرفی که در هنگام رادیوگرافی صفحات را می پوشانند جهت جلوگیری از انتقال آلودگی میان بیماران به کاربرده می شوند . سیستم تصویربرداری دیجیتال می تواند همراه با یونیت رادیوگرافی داخل دهانی معمولی به کار رود .

یک PC ( کامپیوتر شخصی ) سازگار با نرم افزار مناسب ، جهت اعمال تغییرات بر روی تصاویر به کار می رود . جلوه های پردازش تصویر شامل زوم ، گرداندن تصویر ، واضح سازی لبه ها ، رنگ با کیفیت بالا ، نماسازی چند تصویری ، تطابقات روشنایی و کنتراست و اندازه گیری فواصل و زوایا می باشد . همچنین بعضی سیستم ها امکان مدیریت مجموعه داده ها را فراهم می کنند . تصاویر قابل ذخیره سازی و بازیافت در قالب فایل استاندارد بوده و یک نسخه چاپی از آن می تواند به وسیله یک چاپگر ویدیویی تهیه شود . 

- مشکلات گزارش شده :

خطا ها در وضعیت دادن به بیمار هنگام استفاده از دستگاههای وضعیت دهنده مفصل در طول رادیوگرافی بابت وینگ ممکن است به خطاهای اکسپوز منجر شود که تصویربرداری تکراری را ایجاب کرده و از این طریق دوز جذبی بیمار افزایش می یابد . خطا در همراستا سازی دستگاه می تواند تشخیص پوسیدگی های پروگزیمال و اندازه گیری میزان آسیب دیدگی استخوان آلوئولار را در رادیوگرافی های بایت وینگ تحت تاثیر قرار دهد . اجزایی از یونیت رادیوگرافی دندان که در تماس با بیمار و اپراتور می باشند ، باید با به کارگیری یک محلول ضد عفونی کننده ( مثل هیپوکلریت سدیم ) میکروب زدایی گردند و یا با نوار پلاستیکی یکبار مصرف پوشیده شوند زمانی که رادیوگرافی با اجزای پیچیده در لفاف پلاستیکی انجام گرفته ، خطاهای تشخیصی در بعضی ژنراتورهای اشعه x گزارش شده است . در بعضی یونیت ها عقربه ولت سنج ژنراتور اشعه x ممکن است تحت تاثیر میدان الکتریسیته ساکن ایجاد شده توسط نوار پلاستیکی که یونیت را می پوشاند قرار بگیرد . بنابراین اپراتور ناچار می شود که از طریق کاهش یا افزایش kvp حقیقی ، قرائت نادرست را جبران نماید و در نتیجه فیلم در معرض اشعه کمتر یا بیشتر قرار می گیرد . اپراتورها باید از چنین وقایعی آگاه باشند و پیش از بکاربردن نوار پلاستیکی ، kvp مناسب را انتخاب کنند . میزان تشعشع در یونیتهای رادیوگرافی دندان بسیار اندک می باشد . اگر چه اشعه x استفاده شده در دندان پزشکی تقریباً 25 درصد تمام بررسی های تشخیصی اشعه x را در سطح جهانی تشکیل می دهند ، رادیوگرافی دندان عامل تنها 1 تا 2 درصد از معادل دوز موثر تجمعی جهانی می باشد .

معادل دوز موثر در هر اکسپوز متناسب با نوع یونیت رادیوگرافیک و تکنیک تصویربرداری به کاررفته متفاوت است . معادل دوز مثر معمول از µsv 5/3 برای رادیوگرافی داخل دهانی و 7 تا 20 µsv برای رادیوگرافی پانورامیک متفاوت است . دوز جذبی بیمار در رادیوگرافی پانورامیک ، اغلب به برنامه های انتخاب شده بستگی دارد . در هنگام بررسی رادیوگرافیک دندانپزشکی از اکسپوزهای غیرضروری باید جلوگیری به عمل آید . به علاوه تکنیکهای تصویربرداری که دوز جذبی بیمار را کاهش می دهند ( SID های بلندتر ، اندازه های کوچک میدان ) در هر زمان ممکن باید مورد استفاده قرار بگیرند . سیستم های دیجیتال تصویربرداری دندان می توانند دوز دریافتی را تا حد زیادی کاهش دهند زیرا شناسنده CCD نسبت به فیلم به تشعشع کمتری نیاز دارد . اگر چه تشعشع پراکنده در اطراف یونیت های رادیوگرافی دندان حداقل است ، دندان پزشک و تکنیکهای دندانپزشکی با رعایت توصیه های تولید کننده جهت محافظت از اشعه در هنگام کار با یونیت رادیوگرافی دندان می بایستی از تماس غیر ضروری با اشعه x پرهیز کنند .

- سیر تکاملی :

پیشرفت دررادیوگرافی دندان بر کاهش دوز با به کاربردن SID های بزرگتر و کیلوولتهای بالاتر به همراه فیلم های سریعتر ، به کاربردن فیلترهای اضافی و مواد فیلتری جدید ( مثل نیوبیوم ) و ژنراتورهای اشعه x با پتانسیل ثابت و فرکانس بالا ، تندتر گشته اند .

اولین سیستم دیجیتال تصویربرداری دندان در اواخر دهه 80 معرفی شد . از آن زمان ، تحقیقات نشان داده که به کاربردن سیستم تصویربردرای دیجیتالی دندان می تواند دوز جذبی بیمار را کاهش دهد ، امکان آنالیز زنده ، همراه با تصویربرداری را فراهم کرده ، ذخیره سازی کامپیوتری ، بازیابی و انتقال تصویر را ممکن می سازد ، عملکرد سنسورها تقریباً هر ساله بهبود یافته است .

کاربردهای بالینی در تصویربرداری روی کانال ، ارتودنسی ، درمان پرتودنتال ، ارزیابی TMJ و بزرگنمایی لبه های تاج ، پلها و پرکردگیها ، هنوز در حال تکامل هستند . دیگر فن آوری های دیجیتالی که در حال حاضر تحت مطالعه می باشند رادیوگرافی دیجیتالی تفریقی و توموگرافی کامپیوتری می باشد .

یک یونیت که در این گزارش تحت پوشش قرار گرفت یک اسکنر ویژه توموگرافی کامپیوتری دندانپزشکی است که در اروپا موجود است .

Ortho pantomo gram  OPG

OPG مخفف کلمه Ortho Pantomo Gram می باشد. ریشه Ortho به عنوان ارتودنتیک به دندان باز می گردد. ریشه Pan به سیستم نمایش پانورامیک باز می گردد که با اجرای تکنیک ایجاد می شود. توموگرام یک تصویر اشعه x است که توسط فوکوس روی یک صفحه منفرد از بدن بیمار ایجاد می شود. دستگاه OPG به صورت خاصی طراحی شده است که تصویر x-ray توموگرافیک- پانورامیک از دندان ها و فک و مفصل TMJ در اختیار قرار می دهد. اساس فیزیکی کار مشابه توموگرامهای معمولی است. با این تفاوت که صفحه فوکوس OPG دارای انحنایی مطابق با انحناهای فک ها است. تصاویر حاصله یک نمای کلی از موقعیت دندانها و اطلاعاتی از استخوانهای فک در اختیار قرار می دهد ( مندیبل و ماگزیلا ) همینطور اطلاعاتی از سینوسهای فک فوقانی و مفاصل بین فک ها و جمجمه ( مفصل تمپور و مندیبل ) قرار می دهد. علاوه بر این دستگاه OPG قادر است یک سفالوگرام لترال تهیه کند که نمای نیمرخ استاندارد جمجمه است. اطلاعات حاصله، دندانپزشکان و متخصصان پزشکی را در تشخیص ناهنجاریها و تهیه نقشه درمان برای مشکلات دندان کمک می نماید. در QDI تصاویر توسط      گزارش متخصص به ریاست دکتر   منصور بررسی می گردند. یک گزارش دقیق برای معاینات پزشکی تهیه می گردد. در شعبه Holyspirir  یک یونیت OPG تخصصی به عنوان Concoct نصب شده است. این ماشین به جهت تهیه تصاویر در مقاطع cross از مندیبل و ماگزیلا و تهیه یک نمای اختصاصی برای بیمارانی که کاندید ایمپلنت دندان هستند به کار می رود. اطلاعات مشابه توسط Dent scan بدست می آید که یک تکنیک CT تخصصی برای نمایش فک ها در ایمپلنت بیماران است. نمای نتایج حاصله توسط تیم گزارش دندان بررسی شده و گزارش می گردد ( تصویر سمت راست یونیت concot در بیمارستان Holyspirir است.اتاق OPG :

اتاق OPG اتاقی است که دستگاه OPG و لترال سفالوگرام در آن قرار دارد.

ژنراتور ، تیوب اشعه x کنترل نیل ممکن است در اتاق عکسبرداری قرار بگیرند و یا اینکه ممکن است در اتاق مخصوص قرار داده شود.

در یک انتهای            تیوب اشعه x و انتهای مقابل آن نگهدارنده کاست مستقر می گردد. 

پروسه عملی :

چانه بیماران روی یک استراحتگاه ثابت شده ، چانه در مرکز C آرم، بین تیوب اشعه x و نگهدارنده کاست فیلم قرار می گیرد. آرواره ها روی یک راهنمای پلاستیکی کوچک قرار داده می شود و ثابت می گردد. بیشتر OPG در وضعیت ایستاده بیماران شکل می گیرد.

در طول اکسپوز تیوب اشعه x و کاست فیلم طول آرواره ها می چرخد. یک اکسپوز برای چند ثانیه صورت می گیرد در حالیکه بیمار در وضعیت ثابت باقی مانده است. کاست فیلم به صورت عرضی در طول اکسپوز حرکت می کند. اگر یک نیمرخ سفالومتری درخواست شده باشد، سر در یک محافظ مخصوص قرار می گیرد که مخصوص نیمرخ سفالوگرام می باشد. دز اشعه x کم می باشد. شیلد سربی و شیلد تیروئید در زمان درخواست یک اکسپوز به یک بافت می بایستی استفاده شود. این پروسه عملیاتی بدون درد می باشد. 

- برای یک OPG چه آمادگی درخواست می شود ؟

هیچ نوع آمادگی برای یک OPG ، لترال سفالوگرام ، اسکن دندان و concot لازم نمی باشد.

 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۸:۵۰ قبل از ظهر ] [ آرمان ]

 انتشار اشعه ایکس

یک الکترون می تواند در لایه های اتمی جابه جا شود و یک لایه به لایه ای که هنوز پر نشده نقل مکان پیدا می کند. اگر این انتقال به لایه پائین تر باشد با آزاد شدن انرژی همراه بوده که میزان این تابش انرژی با اختلاف سطح انرژی دو لایه برابر خواهد بود. اگر این تابش انرژی شکل فوتون به خود گرفته و دارای کمیت انرژی کافی باشد. اصطلاحاً اشعه ایکس نامیده می شود. بالعکس اگر حرکت الکترون به لایه بالاتر باشد،  این انتقال مستلزم جذب مقداری انرژی توسط الکترون است که مثلاً می توان با تابش اشعه ایکس به آن، ‌این انرژی را تأمین کرد. در تولید اشعه ایکس از سه خاصیت اتمهای تنگستن در هدف لامپ مولد اشعه ایکس استفاده می شود:

1- میدان الکتریکی

2- انرژی همبستگی مدارات الکترونی

احتیاج اتم به قرارگرفتن در پائین ترین وضعیت انرژی.

 اثر متقابل اشعه ایکس و ماده

فوتون های اشعة ایکس ممکن است با الکترون های مداری یا هستة اتم ها برخورد نمایند که البته در محدودة انرژی اشعة ایکس تشخیص برخوردها غالباً با الکترون های مداری می باشد. 5 راه اصلی برای برخورد یک فوتون اشعة ایکس با ماده وجود دارد:

1. پراکندگی همدوس          Coherent Scattering

2. اثر فتو الکتریک              Photoelectric effect     

3. پراکندگی کمپتون        Compton Scattering           

4. تولید جفت                 Pair Production        

5. تجزیه توسط فوتون    Photodisintegration    

1- پراکندگی همدوس

برخوردی است که بدون ایجاد هرگونه تغییری در طول موج پرتو، فقط جهت آن را تغییر میدهد. این برخورد به 2 صورت پراکندگی تامسون و ریلی وجود دارد.

در پراکندگی تامسون یک الکترون منفرد در برخورد شرکت می نماید و لیکن پراکندگی ریلی از برخورد مشترک با تمام الکترون های یک اتم نتیجه می گردد. در محدودة انرژی ایکس تشخیص تعداد کمی پراکندگی همدوس رخ می دهد که گرچه موجب مه آلودگی فیلم می شود ولیکن اهمیت چندانی ندارد.

2- اثر فتوالکتریک

در این برخورد یک فوتون تابشی با انرژی کمی بیشتر از انرژی همبستگی یک الکترون لایة k به یکی از الکترون های این مدار برخورد کرده و آن را از مدارش خارج می کند. تمام انرژی فوتون به الکترون انتقال می یابد. این الکترون به صورت فوتوالکترون در فضا رها می شود. جای خالی الکترون در لایة k توسط الکترون از لایة مجاور پر می گردد. این الکترون مداری انرژی به شکل اشعة ایکس از دست می دهد که اشعة ایکس اختصاصی گفته می شود و جزء خصوصیات هر عنصر می باشد. برخورد فتوالکتریک به دو عامل انرژی اشعه و عدد اتمی مادة جاذب بستگی دارد و از نقطه نظر کیفیت تصویر مطلوب می باشد؛ چرا که عالی ترین کنتراست را بدون تولید میزان قابل توجهی از تشعشعات اسکتر تولید می نماید ولی متاسفانه اکسپوژر بیمار در مقایسه با سایر برخوردها بیشتر است.

3- پراکندگی کمپتون

در این برخورد یک فوتون تابشی با انرژی نسبتاً بالا با یک الکترون آزاد از لایة خارجی اتم برخورد کرده و آن را از مدارش خارج می نماید. فوتون مذبور منحرف شده و در جهت جدیدی به عنوان اشعة اسکتر حرکت می نماید. تقریباً تمام اسکترها از این برخورد ناشی می شوند. احتمال وقوع یک برخورد کمپتون به میزان کل الکترون هایی که در یک جسم کاذب وجود دارد متکی می باشد. این برخورد به عدد اتمی مادة جاذب بستگی ندارد؛ ولی به هرحال تحت تأثیر انرژی پرتو و دانسیتة مادة جاذب می باشد.

این دو نوع برخورد در محدودة انرژی پرتوهای ایکس تشخیصی رخ می دهند.

در تولید جفت یک فوتون با انرژی زیاد تحت تأثیر نیروی هستة اتم، انرژی اش به دو ذره تبدیل شده و خود ناپدید می شود. دو ذره، یکی الکترون معمولی و دیگری پوزیترون می باشد. این برخورد با فوتون هایی که انرژیشان کمتر ازmev  02/1  می باشد رخ نمی دهد.

در تجزیه توسط فوتون، هستة یک اتم توسط یک فوتون پرا نرژی تجزیه می شود. قسمت خارج شده از هستة اتم ممکن است یک نوترون یا پروتون، ذرة آلفا و یا یک دسته از ذرات باشد. فوتون می بایست انرژی کافی برای غلبه بر انرژی همبستگی هسته به میزان  mev7 تا 15 را داشته باشد.

 به طور کلی در انرژی های پائین برخورد فتوالکتریک متداول تر می باشد؛ در حالی که در انرژی های بالا برخورد کمپتون غالب است.

1.4. تولید اشعه ایکس

هنگامی که یک جریان الکترونی با سرعت زیاد به هدف برخورد کند، شتاب خود را از دست داده و با تبدیل انرژی ایجاد اشعه ایکس می کند.

به طور کلی اشعه در اثر دو فرایند تولید میشوند: 

1- پدیده ترمزی  در این پدیده الکترونها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتمهای آند وارد میشوند و تحت تاثیر میدان اتمهای سنگین هدف از مسیر اولیه منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی میشوند. این انرژی به صورت پرتو  تابیده میشود. در این فرایند راندمان تولید اشعه بسیار کم و در حدود کمتر از   انرژی میباشد. در این طیف ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچگونه اتلافی در انرژی آن صورت نپذیرفته است. مینیمم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سرراه فوتون ها است که چه کسری از انرژی آنها را جذب کرده اند. قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

2- پدیده تابش اختصاصی: در این پدیده الکترون های تابیده شده از فیلامان به الکترون های مدارهای داخلی اتم های هدف نظیر لایه های و برخورد می کنند و باعث کنده شدن این الکترون ها از مدار مربوطه می شوند و لذا در این لایه یک حفره به وجود می آید. با پُرشدن این حفره توسط الکترون های لایه های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به صورت فوتون از ماده هدف خارج می شود. طیف اختصاصی برای تنگستن که عنصر سازنده آند در لامپ های اشعه  است و می باشد.

اگر شدت باریکه الکترونی را در نظر بگیریم، تولید نور و گرما خواهیم داشت. یعنی در سطح آند از انرژی اولیه باریکه الکترونی تشعشع خواهیم داشت. بعد از فیلتراسیون ذاتی که در اثر پنجره خروج تشعشع صورت می گیرد  این شدت به  می رسد و در صورت استفاده از فیلتراسیون افزوده این شدت، تا کاهش می یابد. اما همین در صد کم حاوی تعداد زیادی فوتون است مثلاً در یک رادیوگرافی سینه با شرایط معمول در حدود عدد فوتون وجود دارد.

تاثیر انرژی باریکه پرتو بر کیفیت تصویر نهایی: میزان   معرف قدرت نفوذ پرتو در بیمار و کیفیت تصویر نهایی است.  پائین باعث ایجاد کنتراست زیاد و تمایز بهتر بافتهای نرم میشود. به همین دلیل در ماموگرافی از  های پائین استفاده میشود.

بالا باعث افزایش انرژی سیم و افزایش میزان نفوذ تشعشع در بافت و کاهش کنتراست میشود.

به طور کمی مقدار اشعه دریافتی در گیرنده تصویر با توان دوم  رابطه دارد.

در مورد رابطه  با دانسیته تصویر یک رابطه تجربی وجود دارد. این رابطه بیان میکند که در زیر  به ازای هر تغییر، اکسپوژر ما نصف یا دو برابر میشود. در مقادیر بالای  این تغییر به ازای هر تغییر رخ میدهد.

 تشکیل تصویر اشعه ایکس

عامل تشکیل تصویر، تضعیف متفاوت اشعه ایکس به هنگام عبور از نواحی مختلف بدن (به دلیل اختلاف چگالی و ضریب جرمی در بافتهای مختلف) است.

قانون لامبرت- بیر تضعیف اشعه ایکس را این گونه بیان می کند:

I (z) = I0exp (-µpz)                           I (z) = شدت 

                                                     I0 = ایکس شدت اولیه اشعه    

                                                     µ = ضریب تضعیف خطی

                                                     P = چگالی  

                                                     Z = فاصله بین صفحه منبع و صفحه اندازه گیری

در این رابطه مولد میدان اشعه ایکس یک منبع تک انرژی اشعه ایکس است.

 ضریب تضعیف وابسته به انرژی فوتون منبع و عدد اتمی عناصر بافت است.

در محدوده تشخیص (زیر kev 200) سه روش برای تضعیف اشعه ایکس مورد استفاده قرار می گیرد:

1- پراکندگی همدوس، 2- جذب فوتوالکتریک و 3-کامپتون.

• پراکندگی رایلی (همدوس):

به دلیل انحراف باریکه های اشعه ایکس است که از تحریک اتمها (به خاطر پرتو تابنده) و گسیل مجدد امواج نتیجه می شود و در انرژی های کم (زیر kev 50) رخ می دهد.

• جذب فوتوالکتریک:

فوتون اشعه ایکس با جداشدن یک الکترون با پیوند محکم جذب می شود. انرژی جنبشی الکترون به صورت گرما پراکنده می شود و الکترونی از لایه مجاور به جای خالی ایجاد شده می آید. حرکت الکترون با تشعشع فلوئورسنت همراه است. ضریب تضعیف جرمی در این جا متناسب با توان سوم Z است و در انرژی های فوتونی بین 20 تا 50 kev رخ می دهد.

• پراکندگی ناشی از اثر کامپتون:

به علت برخورد بین فوتون اشعه ایکس با یک الکترون آزاد یا با الکترون یک لایه خارجی که پیوند ضعیف تری دارد ایجاد می شود و این برخورد باعث تغییر جهت و کم شدن افت انرژی اشعه ایکس و پراکندگی الکترون است. این پراکندگی اثر مهم در تخریب تصویر دارد و در انرژی های بین kev 50 تا kev 200 رخ می دهد.

 اثر فوتوالکتریک در موادی با عدد اتمی پائین و انرژی کم غالب است.

 پراکندگی کامپتون در انرژیهای بالا غالب است.

 تفاوت در ضریب تضعیف جرمی کنترل کننده تشکیل تصویر در رادیولوژی است.

برای یافتن یک استخوان شکسته در انرژی های فوتونی متوسط (50  تا kev 70) کار می شود تا اختلاف ضریب تضعیف استخوان و بافت نرم قابل مشاهده باشد. با توجه به قانون  لامبرت- بیر استخوان بسیار بیشتر از بافت نرم اشعه ایکس را جذب می کند.

این تفاوتها را با محیط کنتراستی می توان افزایش داد. دو محیط کنتراست مثبت و منفی داریم. محیط کنتراست منفی چگالی و تضعیف جرمی بیشتری دارد. مثل دی اکسیدکربن و هوا (بطن نگاری). در محیط کنتراست مثبت عدد اتمی بالا داریم مثل باریم و ید(آنژیوگرافی).

فیلتر نمودن

روشی است که در آن انرژی متوسط یک دسته اشعة ناهمگن با عبور از یک ماده جاذب افزایش می یابد.

با جذب نمودن فوتون های کم انرژی از دسته اشعه، قبل از رسیدن به بیمار می توان بافت ها را محافظت نمود. تنها عمل فیلترها در رادیولوژی تشخیصی کاهشِ دوز دریافتیِ بیمار است. فیلترها معمولاً یک صفحة فلزی می باشند که بین بیمار و لامپ اشعة ایکس قرار می گیرند.

دسته اشعة ایکس بوسیله مواد جاذب در سه سطح مختلف فیلتر می شوند که شروع آن از منبع اشعه می باشد:

1- لامپ اشعة ایکس و حفاظ آن( فیلتراسیون ذاتی)

2- صفحات فلزی که در مسیر دسته اشعة ایکس قرارگرفته است.( فیلتراسیون اضافی)

3- بیمار

این فیلتراسیون در نتیجة اشعة ایکس در حین عبور آن از لامپ و حفاظ آن رخ می دهد. فیلتراسیون ذاتی از 5/0 تا 0/1 میلیمتر معادل آلومینیوم متغیر می باشد.


معادل آلومینیوم: ضخامتی از آلومینیوم است که تضعیفی مشابه ضخامت ماده مورد نظر در اشعه ایجاد می کند. محفظة شیشه ای بیشترین سهم را در این فیلتراسیون دارا می باشد.

این فیلتراسیون از قراردادن مادة جاذب در مسیر دسته اشعة ایکس نتیجه می گردد. آلومینیوم و مس دو ماده ای هستند که معمولاً به عنوان مادة صافی انتخاب می شوند. مس با عدد اتمی 29 فیلتر خوبتری برای تشعشعات با انرژی بالا می باشد و آلومینیوم با عدد اتمی 13 یک صافی عالی جهت تشعشعات کم انرژی و یک صافی خوب برای منظورهای عمومی می باشد.

پس از انتخاب ماده، گام بعدی ضخامت مطلوب فیلتر می باشد. درصد تضعیف اشعة ایکس در ضخامت های مختلف متفاوت است.

آلومینیومی به ضخامت2 میلیمتر تمام فوتون های با انرژی کمتر از20 را حقیقتاً جذب می کند، لذا حداکثر بازده فیلتراسیون با بکارگیری این ضخامت بدست می آید.

این نوع فیلترها برای بدست آوردن دانسیته یکنواخت بر روی فیلم در مواقعی که ضخامت قسمت مورد آزمایش یکسان نیست استفاده می شود.

این نوع فیلترها به طور گسترده ای در درمان بوسیله اشعة ایکس استفاده می شوند.


فیلترهای فلز سنگین( فیلترهای لبة k):

در این فیلترها از لبة جذب k عناصر با عدد اتمی بیشتر از60 استفاده می نمایند که هنگام تصویربرداری با باریم و یا ید مزایای خود را آشکار می سازند. فیلتر فلز سنگین با کاهش در فوتون های کم انرژی دوز جذبی بیمار را کاهش می دهد و با کاهش فوتون های پر انرژی کیفیت تصویر بهبود می یابد. در واقع تعداد زیادی از فوتون ها که در محدودة خاصی از انرژی که بیشترین استفاده را در تصویرگیری تشخیصی دارند تولید می شوند.

از این فیلترها در لامپ های با هدف مولیبدنیوم جهت استفاده در ماموگرافی استفاده می شود. اثر فیلترها بر روی اکسپوژر بیمار و فاکتورهای اکسپوژر فیلترها باعث کاهش اکسپوژر بیمار می شوند به طوری که یک فیلتر 3 تا80% باعث کاهش اکسپوژر بیمار می شود. عمده ترین عدم مزیت فیلترها کاهش شدت اشعه ایکس می باشد. لذا برای جبران کاهش شدت می بایست فاکتورهای تابش (معمولاً زمان) را افزایش دهیم.

 کولیماتور

وسیله ای است برای محدود کردن اشعه ایکس به کار می رود. به خروجی تیوب اشعه ایکس در محفظه تیوب وصل می شود تا اندازه و شکل شعاع اشعه ایکس را تنظیم کند.

کلیماتور دارای دو دریچه است می تواند با بازو بسته شدن و محدوده و تابش اشعه ایکس را تغییر دهد. هر دریچه شامل چهار صفحه سربی است که به صورت زوجهابی مستقل حرکت می کنند. 

وقتی هردو زوج صفحات صفحات کاملا بسته شوند صفحه هایشان در مرکز میدان اشعه تلاقی می کنند.

میدان اشعه ایکس با شعاع نوری از یک چراغ نوری در کلیماتور روشن می شود. شعاع نوری به وسیله آینه ایی با زوایه 45 منحرف می شود کانون اشعه ایکس چراغ باید از مرکز اشعه ایکس فاصله یکسان داشته باشند یک کلیماتور می تواند مرکز میدان اشعه ایکس را نیز معین کند.

گرید:

در رادیوگرافی، شبکه یا گرید شامل یک سری از تیغه های سربی است که به وسیلة مواد شفاف نسبت به اشعه از یکدیگر جدا شده اند. این وسیله مؤثرترین راه جهت حذف پرتوهای ثانویه ناشی از میدان های بزرگ است. گریدها با جذب پرتوهای ثانویه قبل از آنکه به فیلم برسند، کنتراست را بهبود می بخشند.3 روش جهت ارزیابی عملکرد گرید:


1- عبور پرتوهای اولیه (TP  ( Primary Transmission

2- ضریب بوکی            (B  ( Bucky Factor               

3- ضریب بهبود کنتراست (K (Contrast improvement factor


اندازه گیری درصد عبور پرتوهای اولیه از یک گرید می باشد که به صورت ایده آل یک گرید می بایست پرتوهای اولیه را به میزان صددرصد از خود عبور دهد.

TP= درصد پرتوهای عبوری اولیه                            100 × P I / TP = IP 

IP= شدت پرتوها با گرید                                              P Iَ = شدت پرتوها بدون گرید

اندازه گیری های مختلف نشان می دهد که هنگام استفاده از گرید، کاهش قابل توجه ای در میزان پرتوهای عبوری ایجاد می گردد.

                                                 پرتوهای عبوری/ پرتوهای تابشی=B    (ضریب بوکی) 

هرچه ضریب بوکی بیشتر باشد، شرایط اکسپوژر و پرتو دریافتی بیمار بیشتر خواهدشد. 

ضریب بهبود کنتراست نسبت کنتراست با گرید به کنتراست بدون گرید میباشد.

                                            کنتراست بدون گرید/ کنتراست با گرید=K= 

این معیار توانایی گرید در بهبود کنتراست که وظیفه اصلی آن می باشد را نشان میدهد.

این ضریب به kVp ، اندازه میدان تابش ضخامت فانتوم بستگی دارد. زیرا این سه عامل میزان پرتوهای ثانویه را تعیین می کند. همچنین افزایش کمیت پرتوهای ثانویه موجب ضعیف تر شدن کنتراست و کاهش این ضریب می گردد.

 گریدی که در انرژی های پائین خوب تر عمل می نماید. در برابر پرتوهای انرژی بالا نیز خوب تر عمل می کند. 

عبارتست از کاهش پرتوهای اولیه به سبب بازتاب تصویر تیغه های سربی به صوت عریض تر از بزرگنمایی معمولی شان این مسأله در نتیجة رابطه هندسی ضعیف بین دسته اشعة اولیه و تیغه های سربی گرید حاصل می گردد.

میزان قطع گرید در گریدهای با نسبت بالا و فاصله کانونی کوتاه تر بیشتر است. 

1- معکوس قرارگرفتن گریدهای کانونی:

به صورت قطع گرید شدیدی در محیط اطراف همراه با یک باند سیاه اکسپوژر در مرکز فیلم و عدم اکسپوژر در دورتادور فیلم مشاهده می شود. هر چه نسبت گرید بالاتر باشد ناحیه اکسپوژر شده، باریک تر می باشد.

2- جابجایی عرضی گرید _  زاویه داربودن گرید:

دراین حالت در سرتاسر سطح گرید کاهش یکنواختی در پرتوهای اولیه ایجاد می گردد و کلیشه رادیوگرافی حاصله به طور یکنواخت روشن می باشد. میزان قطع گرید در این حالت با افزایش نسبت گرید، فاصله از خط کانونی، افزایش و همراه با افزایش فاصله کانونی کاهش می¬یابد. این اثر را با استفاده از گریدهای با نسبت پائین و فاصلة کانونی زیاد می توان تاحدی اصلاح کرد.

3- خارج از کانون بودن گرید:

در این حالت قطع گرید به تدریج با دورشدن از مرکز فیلم ازدیاد می یابد قسمت مرزی فیلم تحت تأثیر فرارنگرفته ولیکن قسمت های محیطی روشن می باشند.

کاهش پرتوهای اولیه مستقیماً با نسبت گرید و فاصله از خط مرکزی متناسب می باشد.

4- ترکیبی از حالات2 و3:

این حالت متداول ترین نوع شناخته شده قطع گرید می باشد. که منجر به تابش غیریکنواخت فیلم شده و در نتیجه فیلم در یک طرف سفید و در سمت دیگر تیره خواهدشد.

میزان قطع گرید به طور مستقیم با نسبت گرید و فاصله از خط کانونی و به طور معکوس با فاصلة کانونی گرید رابطه دارد.


گرید متحرک بوسیلة دکتر پوتر در سال 1920 اختراع گردید. گرید متحرک جهت محونمودن سایة تیغه های سربی از روی تصویر استفاده می شود. جهت اجتناب از ایجاد تصاویر خطوط بر روی فیلم در یک گرید متحرک دو نکته باید توجه شود: 1- گرید بایستی به اندازة کافی سریع حرکت کند. 2- حرکت عرضی گرید نمی بایست با پالس های مولد اشعة ایکس همزمان باشد.

این نوع گریدها گران قیمت بوده و در معرض نقص می باشند و ممکن است موجب لرزش تخت شوند. مهم تر اینکه موجب افزایش دوز تابشی بیمار می شوند.  

براساس یک مصلحت گرایی بین کیفیت فیلم و اکسپوژر بیمار صورت می گیرد. گریدهای با نسبت بالا، فیلم هایی با کنتراست بهتر عرضه می نمایند؛ ولیکن در عوض اکسپوژر بیمار را افزایش می دهند. عموماً گریدهای با نسبت پائین برای پرتوهای با انرژی کم کافی می باشند. گریدهای 8:1 می بایست با انرژی های تابشی کمتر از kV90  و گریدهای 12:1 برای انرژی های بالاتر به کار برده شوند.

تکنیکی دیگر برای حذف پرتوهای ثانویه در میدان های وسیع رادیوگرافی می باشد. در این تکنیک فیلم در فاصله دورتری از بدن بیمار قرار می گیرد و پرتوهای ثانویه به سادگی در مسیر برخورد به فیلم قرار نمی گیرند.

در اثر ازدیاد فاصله عوامل اکسپوژر در این تکنیک در مقایسه با گرید بیشتر می باشد. ولی اکسپوژر بیمار عموماً در روش فضای خالی کمتر است؛ چرا که گرید مقداری از پرتوهای اولیه را جذب می نماید.

بوکی یا گرید شامل تعداد زیادی تیغه سربی است که توسط فضاهای شفاف نسبت به اشعه از هم جدا شده اند 

اشعه ایکس اولیه در همان محورها که تیغه های سربی قرار دارند می باشد و از بین آنها می گذرد و به فیلم رادیولوژی می رسد بدون اینکه بر آن اثر گذارد اشعه پخش شده از نقاط مختلف در بدن بیمار ایجاد شده و در جهات مختلف حرکت می کند لذا بیشتر آنها بوسیله تیغه های سربی جذب می شوند

                                  نسبت بوکی عبارت است از نسبت ارتفاع تیغه های سربی به فاصله آنها

 


 

 

سه معیار برای ارزیابی کار گرید وجود دارد:

1- ضریب بهبود عملکرد 

2- ضریب انتقال اولیه (میزان اشعه رسیده به فیلم با وجود گرید نسبت به اشعه رسیده به فیلم بدون گرید)

3- ضریب بوکی 

حرکت گرید:

اگر بوکی ثابت باشد تصویر تیغه های سربی روی فیلم ظاهر می شود. حرکت بوکی این تصویر را از فیلم محو می کند. حرکت بوکی همزمان با شروع چرخش آند تیوب یا همزمان با شروع تابش آغاز می شود.

شرایط تابش با گرید متحرک به دلیل خطای انحراف جانبی و به سبب گسترش تابش روی تمام سطح فیلم کمی از گرید ثابت بیشتر است. 

در دستگاههای رادیولوژی دونوع بوکی وجود دارد:

1- بوکی تخت:روی تخت وزیر صفحه رویی تخت قرار می گیرد. برای عکسبرداری از بیمار دو حالت خوابیده استفاده می شود. 

2- بوکی ایستاده(بوکی استند): به صورت یک دستگاه جداگانه است وبرای عکسبرداری در وضعیت ایستاده و به کار می رود.

فیلم

امروزه دو گروه فیلم در بخش های رادیولوژی استفاده می شوند:

1- فیلم های تابش مستقیم یا فیلم های دارای صفحة تقویت کننده که به صورت ترکیبی از اشعة ایکس و نور مرئی تحت تابش قرار می گیرند. به طور کلی به این گروه فیلم های اشعة ایکس می گویند.

2- فیلم هایی که فقط با نور تحت تابش قرار می گیرند. مانند فیلم های کپی برداری دانسیته و فلووگراف تمام فیلم های گروه دوم یک طرفه می باشند. ولی فیلم های گروه اول می توانند یک طرفه یا دو طرفه باشند.


ساختمان فیلم(Film construction): 

هر فیلم شامل قسمت های زیر می باشد: 

1- پایة فیلم: 

امروزه از پلی استر استفاده می شود. پایة فیلم عامل برای نگهداری لایة امولسیون فیلم و برای عبور نور است که بوسیلة آن تصویر می تواند مشاهده شود. ضخامت پایة فیلم بستگی به نوع فیلم و موارد استفادة آن دارد. ضخامت پایة فیلم های رادیوگرافی معمولی 18/0 میلیمتر است.

2- قسمت زیر لایه: Subbing Layer        

این قسمت به منظور اطمینان بیشتر از چسبیدن لایة امولسیون به صورت صاف به پایة فیلم درحین پوشش امولسیون بر روی پایه و جلوگیری از جداشدن امولسیون از پایة فیلم در حین ظهور و ثبوت است. این ماده در واقع ترکیبی از ژلاتین محلول و حلال پایه فیلم میباشد.

3- لایة امولسیون  the emulsion layer

این لایه از کریستال های هالید نقرة معلق در ژلاتین تشکیل شده است. امروزه کریستال های پهن جایگزین کریستال های گرد شده اند که در این حالت حساسیت و سرعت فیلم افزایش زیادی پیدامی کند. همچنین مقادیر زیادی از نور تابشی را جذب کرده و نور کمتری به امولسیون طرف دیگر فیلم می رسد و موجب کاهش ناواضحی ناشی از اثر متقاطع می شود.

 4- لایة محافظ  the super coat layer 

این لایه، لایة نازکی از ژلاتین خالص می باشد که بر روی امولسیون کشیده می شود. کار آن محافظت از لایة امولسیون در برابر سائیدگی و ایجاد الکتریسیتة ساکن در حین استفاده از فیلم می باشد و همچنین ایجاد سطحی صاف و صیقلی بر روی فیلم برای جلوگیری از تجمع گردوغبار.


 لایة ضد پیچیدن فیلم Non – curl backing:

این لایه فقط در فیلمهای یک طرفه استفاده میشود. به منظور از بین بردن یا کاهش تمایل به پیچیدن در فیلمهای یک طرفه ، لایه هایی را در طرف دیگر پایه فیلم اضافه میکنند.این لایه ها از یک لایه « زیر لایه » و یک لایه ژلاتین تشکیل شده است.

لایه ضد هاله Anti halation layer:

برخی از نورهای تابشی از لایة امولسیون عبورکرده، به پایة فیلم می رسند. در این حالت یا از پایه عبور می کنند و یا به طور کامل به سمت امولسیون منعکس می شوند و هاله هایی را در تصویر اصلی ایجاد می کنند. به این پدیده هاله سازی گفته شده و موجب ناواضحی تصویر می شود.

با افزودن یک رنگیزه به لایة ضد پیچیدن فیلم این اثر خنثی می شود که در اصطلاح به آن لایة ضدهاله گفته می شود. این رنگیزه در طول عمل ظهور از طرح فیلم برداشته می شود.

فیلم هایی که در تصویربرداری پزشکی استفاده می شوند:

A- فیلم های دوطرفه: این فیلم ها در دو سمت خود لایة امولسیون را دارا هستند.

به دو صورت:1- بدون صفحات تشدید کننده؛ مانند فیلم های داخل دهانی و فیلم های جراحی کلیه و فیلم های دوزیمتری. 2- فیلم های دارای صفحات تشدیدکننده.

B- فیلم های یک طرفه: فقط در یک سمت خود لایة امولسیون را دارا هستند.

شامل: 1- فیلم های دارای یک صفحة تشدیدکننده مانند فیلم های ماموگرافی.

2- فیلم های متوفلوروگرافیک مانند فیلم های سینمایی و فیلم های حلقه ای 105 و 70 میلیمتر و فیلم های صفحه ای 100 میلیمتر.

3- فیلم های مخصوص متوگرافی با لامپ پرتو کاتدی (CRT) مانند فیلم های پلوراید.

4- فیلم های کپی برداری.

5- فیلم های تفریق دانسیته.

6- فیلم های مخصوص استفاده در تصویرسازی لیزری

اطلاعات کامل در قسمت  "اصول تاریکخانه" موجود میباشد. 


کاست :

محفظه ای برای نگهداری فیلمهای حساس به نور می باشد. در این بخش علاوه بر بررسی کاستهای امروزی که صفحات تشدید کننده را در تماس کامل و یکنواخت با فیلم قرار می دهند، کاستهای دیگری که برای اهداف ویژه استفاده می شوند نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

کاستهای x-ray با صفحه تشدید کننده،

 وظیفه کاست

1) نگهداری از صفحات تشدید کننده و محافظت آنها در برابر آسیب.

2) جلوگیری از ورود نور به کاست و مه آلوده کردن ( fog ) فیلم.

3) ایجاد تماس کامل و یکنواخت بین فیلم و صفحات تشدید کننده.

4) جلوگیری از آلوده شدن و نشستن گرد و غبار برروی صفحات تشدید کننده.

خصوصیات یک کاست مرغوب

1) محکم و مقاوم در برابر کارهای روزانه.

2) وزن سبک برای آسان بودن حمل و نقل آن.

3) باز و بسته شدن آن راحت باشد، به طوری که به راحتی بتوان آن را در نور ایمنی باز کرد.

4) فاقد هر نوع لبه تیز یا گوشه ای که موجب آسیب به بیمار یا کارکنان شود، باشد.

5) قسمت جلویی کاست می بایست حداقل جذب اشعه را داشته باشد و ضخامت آن یکنواخت باشد و فاقد هر نوع ناصافی باشد،‌ زیرا تصویر ناصافی برروی فیلم می افتد.

6) باید دارای یک روزنه مخصوص یا نوار سربی جهت ثبت مشخصات بیمار باشد.

7) در سطح پشتی آن باید یک ورقه نازک سربی برای کاهش اشعه های عبوری از کاست و در نتیجه کاهش خطر اشعه های برگشتی (back scatter ) داشته باشد.

8) در طراحی و ساخت کاست می بایست از موادی استفاده شود که موجب ایجاد حداکثر تماس بین فیلم و صفحات تشدید کننده شوند ( مانند اسفنج و غیره ).

9) در ساخت بدنه کاست از موادی مانند وینیل ( vinyl ) یا مواد دیگر استفاده شود تا گرفتن کاست راحت تر باشد.

10) در اندازه تمام فیلمهای موجود باید کاست وجود داشته باشد.

11) باید مجهز به گارانتی کیفیت در حین خرید باشد.

ساختمان کاست

کاست از یک قسمت قدامی ( front ) و یک قسمت خلفی ( Back ) تشکیل شده است و این دو قسمت توسط یک لولا به همدیگر متصل شده اند. برروی سطح پشتی کاست یک ورقه نازک از سرب قرار گرفته است و بر روی آن یک اسفنج پلاستیکی فشرده می چسبد و بر روی آن یک صفحه تشدید کننده روی اسفنج متصل می شود. 

قسمت داخلی سطح قدامی کاست که بعضی مواقع به اسم کاست                             ( cassette well ) شناخته می شود، دارای یک صفحه تشدید کننده و یک قطعه کوچک سربی که برای ایجاد ناحیه بدون تابش بر روی فیلم استفاده می شود، می باشند. این ناحیه برای ثبت مشخصات بیمار به کار برده می شود.

در برخی از کاستها، زیر صفحه تشدید قدامی کاست نیز یک لایه اسفنج متراکم می گذارند. شرکتهای مختلف از قفلهای گوناگونی برای کاستها استفاده می کنند. مثلاً عده ای از آنها قفلهای فنری و عده ای دیگر از قفلهای میله ای لغزشی استفاده می کنند،‌ اما در تمام آنها هدف اصلی چیزی نیست جز اینکه در حالت بسته از ورود نور به داخل کاست جلوگیری کند و با فشار اسفنج متراکم تماس کامل و یکنواختی بین فیلم و صفحات تشدید کننده به وجود آورد.

                                                                      

تمامی قسمتهای فلزی یا پلاستیک درون کاست باید با رنگ مشکی پوشیده شوند تا از انعکاس نور در کاست جلوگیری شود، باید خاطر نشان ساخت که کاستهایی برای آینده طراحی شده اند که در آنها قسمت پشت کاست خمیده ساخته می شود. این کار باعث ایجاد تماس کامل بین فیلم و صفحه تشدید کننده می شود.

موادی که در ساختمان کاست به کار برده میشود.

از زمانی که تصمیم به ساخت کاستهای سبک وزن گرفته شود، مواد سنتزی زیادی مورد استفاده قرار گرفت.

قسمت قدامی کاست Cassette Front

قسمت قدامی کاست باید دارای ضخامت و چگالی یکنواخت و فاقد هر نوع ناصافی باشد زیرا این ناصافی ها روی فیلم تصویر میشوند. همچنین به منظور به حداقل رساندن جذب اشعه توسط جدار قدامی کاست بهتر است جدار قدامی کاست را مطابق با استاندارد انگلستان ( British standard ) ساخت. بر اساس این استاندارد در صورتی که جدار قدامی کاست از فلز ساخته شده است، ضخامت معادل آلومینیوم آن نباید بیش از 6/1 میلی متر در kvp 60 باشد. در صورتی که از پلاستیک استفاده شود ضخامت معادل آلومینیوم آن نباید بیش از 2 میلی متر باشد.امروزه برای ساخت قسمت قدامی کاست از فلزات ( مثلاً آلومینیوم ) ، ورقه های پلاستیکی یا فیبرکربنی استفاده می شود. زیرا این مواد از مزایای زیر برخوردارند:

1) مقاوم و محکم هستند.

2) وزن سبکی دارند.

3) اشعه را به مقدار کم جذب می کنند.

استفاده از کاستهای فیبرکربنی موجب کاهش در بیمار به مقدار زیاد می شود زیرا اشعه را به مقدار کمتری جذب می کند به خصوص در کلیوولتاژهای پائین.

قسمت پشت کاست Cassette Back

قسمت پشتی کاست را معمولاً از پلاستیک یا فلزات تهیه می کنند و بر روی آن یک ورقه نازک سربی قرار می دهند. این ورقه سربی باعث محافظت از فیلم در برابر اشعه های پراکنده و برگشتی از سینی بوکی و سایر قسمتها می شود. براساس استاندارد انگلستان ( B-S ) باید ضخامت سرب در kvp 150 به اندازه mm12/0 سرب باشد.

قفلها و سایر قسمتها 

قفلها یا نگهدارنده ها را معمولاً از استیل ( Stainless-steel ) می سازند.

لولاها را اصولاً از فلز یا پلاستیک تهیه می کنند.

از اسفنج متراکم مصنوعی نیز برای ایجاد حداکثر تماس بین صفحات استفاده می شوند.انواع کاستهای موجود

کاستهای دارای 1 صفحه تشدید کننده Single Screen Cassette

برخی از کاستها دارای یک صفحه تشدید کننده می باشند و برای استفاده کردن از فیلمهای یک طرفه طراحی شده اند. از این کاستها معمولاً در ماموگرافی استفاده می شود.

 

 

                                                            

کاستهای خمیده Curved Cassette

امروزه 2 نوع کاست خمیده وجود دارد : 

نوع اول :این کاستها در مواردی به کار برده می شوند که کاستهای معمولی نمی تواند حداکثر تماس بین فیلم و عضو مورد نظر را به وجود آورد مانند تصویربرداری از مفصل زانوی خمیده در نمای Intercondylar .

نوع دوم: از این کاستها برای به دست آوردن تصاویر کامل در استخوانهای مندیبل و ماکزیلا در آزمون  orthopantomography ) OPG ) استفاده می شود.

                                

کاستهای گریددار Gridded Cassette

این کاستها دارای گریدی از نوع ثابت هستند که در قسمت جلویی کاست قرار گرفته است، محل گرید بین جدار قدامی کاست وصفحه تشدید کننده جلوی کاست می باشد. از این کاستها در مواردی که سیستم بوکی های معمولی موجود نباشد استفاده می شود ( مثلاً در مواردی که مشغول کار با دستگاه موبایل یا پرتابل هستید).

جزئیات مربوط به گرید مانند نسبت گرید و غیره، می بایست در قسمت خارجی کاست نوشته شده باشد. کاستهای گریددار در اندازه های مشابه با کاستهای معمولی موجود هستند.

کاستهای چند مقطعی Multisection Cassette

بیشترین استفاده این کاستها در توموگرافی می باشد. در مواردی از این کاستها استفاده می شود که بخواهیم با تابش، یک سری از تصاویر مربوط به لایه های مختلف بدن داشته باشیم. این کاستها به گونه ای طراحی شده اند که می توانند بین 3 تا 7 فیلم را به همراه صفحات تشدید کننده و ماده پرکننده فضای بین دو فیلم را در خود جای دهد. ماده پرکننده فضای بین دو فیلم باید از اسفنج شفاف به اشعه (radiolucent) با ضخامت بین mm 10-5 ساخته شده باشد. فیلمهایی که با فاصله های 5 میلی متر نسبت به هم قرار گرفته اند تصاویری را تولید می کنند که فاصله متقاطع آنها در بدن mm5 بوده است و مانند آن، فیلمهایی که با فاصله mm10 نسبت به هم قرار گرفته اند تصویر لایه هایی از بدن را با فاصله mm10 تولید می کنند ( 

در بخش قبل در مورد صفحات تشدید کننده ای که در بین کاستها استفاده می شوند توضیحاتی داده شد.

از کاستهای چند مقطعی در تکنیکی به نام رادیوگرافی متعدد    ( multiple radiography ) هم استفاده می شود. در این روش، کاست را با یک سری از فیلمهای مشابه و صفحات تشدید کننده با سرعت متفاوت پر می کنند و در بین آنها از هیچ ماده پر کننده ای استفاده نمی شود. پس از آن با یک بار تابش تصاویری با دانسیته ها و کنتراستهای مختلف تولید می شوند،‌ زیرا سرعت صفحات تشدید کننده با هم تفاوت زیادی داشته اند. پس از آن می توان سیستم فیلم/صفحه مورد نظر را برای ایجاد دانسیته های دلخواه انتخاب کرد ( یعنی از استخوان تا بافت نرم ).

کاست و وسایل مخصوص سیستم تابش اتوماتیک

در مواردی که از این تکنیک استفاده می شود سیستم فوتوتایمر می بایست در پشت کاست نصب شود به همین دلیل دیواره پشتی کاست باید فاقد لایه سربی باشد و همانند دیواره جلویی ( Front ) اشعه را به مقدار کمی جذب کند. البته باید خاطر نشان ساخت که اگر از اتاقک یونیزاسیون برای سیستم تابش اتوماتیک استفاده شود، این اتاقک باید حد فاصل فیلم و منبع تابش اشعه قرار بگیرد و به همین دلیل در این سیستم ها می توان از کاستهای قبلی هم استفاده کرد.

مراقبت از کاست ها Care of X-ray Cassette

در صورتی که از کاستها به خوبی مراقبت شود می توان از آنها تا مدت زیادی استفاده کرد. بی توجهی در انتقال و جابجایی کاست دیر یا زود می تواند منجر به آسیب رسیدن به کاست وایجاد مشکلات دیگر از قبیل تمامس ضعیف فیلم و صفحه و یا نشت نور شود. برای جلوگیری از این آسیب ها بهتر است که به موارد زیر توجه شود: 

1) در هنگام استفاده کاست ها را به آرامی انتقال دهید.

2) تعداد کاستهایی را که در یک لحظه انتقال می دهید باید به حدی باشند که بتوان به راحتی آنها را بین بازو و بدن نگه داشت و انگشتان بتوانند زیر آنها را نگه دارند.

3) اگر کاستها را بر روی لبه های آنها نگهداری می کنید بهتر است که اطمینان پیدا کنید که کاستها کاملاً عمودی قرار گرفته اند. زیرا اگر کاستها به صورت مایل باشند و به کاستهای دیگر تکیه داده شده باشد امکان آسیب دیدگی وجود دارد زیرا وزن کاستهای دیگر هم بر روی آن فشار می آورد.

4) در مواردی که کاست می بایست به طور مستقیم زیر بدن مریض گذاشته شود ( بدون استفاده از بوکی )،‌ می بایست از تونل کاست ( cassette tunnel ) استفاده شود تا بدین وسیله از فشار بدن مریض به کاست جلوگیری شود.

5) باید از تماس کاست با مایعات جلوگیری شود و در مواردی که احتمال آغشته شدن مایعات به کاست وجود دارد باید از پوشش های پلاستیک ضد آب استفاده شود.

نگهداری از کاستها Cassette Maintainance

به منظور داشتن کاستهای سالم و یادگیری روشهای نگهداری کاست می بایست از موارد زیر پیروی کرد:

1) تاریخ شروع استفاده از کاست در بخش رادیولوژی، ثبت شود.

2) برای شناسایی بهتر کاست باید یک شماره یا کلمه را برروی یکی از صفحات تشدید کننده و قسمت خارجی کاست نوشت، در این حالت به راحتی می توان از روی تصویر یا تصویرهای تهیه شده به کاست مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

3) بهتر است تاریخ و نوع هر گونه مواظبت از کاستها را از قبیل: بررسی کاستها، تمیز کردن کاستها و آزمون نشت نور و غیره را روی بدنه آن ثبت کرد.

کاست و صفحات تشدید کننده را باید به طور منظم مورد بررسی قرار داد تا در صورتی که هر گونه آسیب دیدگی یا سرویس نیاز باشد به سرعت رسیدگی شود.

همچنین اگر تماس بین فیلم و صفحه تشدید کننده کم باشد و باعث مه آلوده شدن (Fog) می شود بهتر است که از آزمون اختصاصی آن که در بخشهای بعدی توضیح داده می شود برای تشخیص آن استفاده شود.

پرکردن و خالی کردن کاستها

عمر مفید صفحات تشدید کننده بستگی به نحوه پر و خالی کردن کاستها دارد، زیرا در این لحظه است که سطح حساس صفحات تشدید کننده در معرض آلودگی با گرد و غبار و خطر آسیب دیدگی است.

خالی کردن کاستها Unloading

در زیر نور ایمنی سطح جلویی کاست را رو به پائین در تماس با میز تاریکخانه قرار داده و پس از آن قفلهای آن را باز کنید و پس از آن فیلم را با دست برداشته و کاست را ببندید.

پرکردن کاستها Loading

زیر نور ایمنی،‌ قسمت جلویی کاست را در تماس با میز تاریکخانه قرار داده و پس از آن درب کاست را باز کرده و فیلمی را که لبه آن را گرفته اید به آرامی درون محفظه کاست قرار دهید. پس از آن با بستن درب کاست و قفل کردن آن می توان از آن استفاده کرد.

انواع دیگر کاست

کاستهای خلاء Vacuum Cassette

این کاستها ( که به همراه یک پمپ خلاء می باشند ) از ماده وینیل ( vinyl ) انعطاف پذیر ساخته شده اند و در یک لبه آنها یک والو ( شیر یک طرفه هوا ) نصب شده است و در داخل آن یک پوشه پلاستیکی قابل تعویض حاوی یک صفحه تشدید کننده قرار گرفته است. 

برای آماده سازی کاست جهت استفاده از آن، باید یک  فیلم یک طرفه را به نحوی بین پوشه قرار داد که رویه امولسیون دار آن در تماس با صفحه تشدید کننده قرار بگیرد. پس از آن پوشه را به طور کامل درون کاست قرار داده و دو لبه درب کاست را روی هم گذاشته و با استفاده از یک گیره مخصوص درب کاست را به طور کامل ببندید. 

در ادامه پمپ خلاء را به شیر یکطرفه ( والو ) متصل کرده و هوای درون کاست را تخلیه کنید. با این عمل صفحه تشدید کننده در تماس کامل با فیلم قرار می گیرد. در این حالت تماس بین آن دو با استفاده از فشار هوا ثابت و یکنواخت باقی می ماند.

در ابتدا از این کاستها در ماموگرافی استفاده می شد ولی به علت انعطاف پذیری آنها، از آنها برای راحتی در وضعیت دهی به بیمار نیز استفاده می شود (مانند عکسبرداری از زیر مفاصل خم شونده ).

این کاستها در اندازه های 24×18 و 30×24 موجود هستند.

کاست های مخصوص ضبط تصاویر متعدد

از این کاستها در تصویربرداری از لامپ پرتو کاتدی (LRT) و مونیتور TV در سونوگرافی، پزشکی هسته ای (NM)، آنژیوگرافی دیجیتالی (DSA) و  ام آرای (MRI) استفاده می شود. این کاستها باید به همراه دستگاه مولتی فورمتر ( دستگاه ایجاد کننده چند تصویر همزمان ) (multi formatter ) یا تصویر ساز ویدئویی ( video-image ) باشد.

این کاستها از لبه هایی تشکیل شده اند که کار آنها نگهداری لبه های فیلم یک طرفه می باشد. همچنین دارای 2 پوشش کشویی می باشد و در مواردی که از فیلم استفاده نمی شود از آن در برابر نور محافظت می کند این کاستها فاقد صفحه تشدید کننده می باشد.

برای پرکردن کاست می بایست، زیر نور ایمنی دو پوشش کشویی آن را برداشته و فیلم را به طور کشویی در جای آن به نحوی قرار دهید که امولسیون آن به سمت خارج قرار بگیرد و از طرفین درون لبه های کاست به طور محکم قرار داشته باشند).

باید توجه داشت که هنگامی که کشو برداشته شود فیلم قابل تابش می شود و در انتها فیلم زیر کشو به حالت اول باز می گردد.

در هنگام استفاده کاست باید درون دستگاه مخصوص ثبت تصاویر متعدد (مولتی فورمتر ) قرار بگیرد و کشو سمت مورد تابش برداشته شود و فیلم آماده تابش خواهد شد. پس از آنکه سری تصویرگیری تمام شد کشو روی آن قرار گرفته و کاست بیرون آمده و آن را وارونه کرده و کشوی دوم برداشته می شود و دوباره در دستگاه قرار می گیرد. در این حالت فیلم دوم برای عکسبرداری آماده می شود.

این کاستها در اندازه های 8×10 اینچ و 11×13 اینچ موجود هستند . همچنین بعضی از کارخانه کاستهایی را منطبق با اندازه های سیستم های day light میسازند.

کاستهای آنژیوگرافی

 سیستم Siemens Elema Aot

در این کاستها حدود 30 عدد فیلم 35×35 به نحوی قرار می گیرد که بین آنها مواد فلز قرار گیرد. ( تصویر 6-7 ) پس از آنکه این کاست را از زیر نور ایمنی پر کردند باید دو درب کشویی کاست را بسته و سپس کاست را به دستگاه آنژیوگرافی Aot متصل می کنند. پس از قرارگرفتن کاست در محل مربوط درب کشویی آن باز شده و فیلم ها را در اختیار دستگاه قرار می دهد).

هنگامی که عمل تصویربرداری به طور کامل انجام شد فیلمها پس از عبور از ناحیه مربوط به تصویربرداری به داخل کاستی که در طرف دیگر دستگاه قرار گرفته است ( کاست دریافت فیلم ) انتقال می یابند. پس از آن با فشار دکمه ای که در قسمت جلویی کاست قرار گرفته است، درب کشویی کاست دریافت فیلم بسته می شود پس از آن این کاست ( کاست دوم حاوی فیلمهای تابش شده ) از محل مخصوص جدا شده و به تاریکخانه منتقل می شود. در آنجا فیلمهای تابش شده را خارج ساخته و ظاهر می کنند.

سیستم Puck

 این سیستم از نظر جزئیات ساختمانی تفاوت زیادی با سیستم AOT دارد. ولی از نظر اصول پایه ای تقریباً مشابه هستند ( یعنی در هر دو دستگاه در طول آنژیوگرافی فیلمهای cm 35×36 به سرعت از ناحیه مورد نظر عبور کرده و در کاست دوم قرار می گیرد) .

کاستهای فتوفلوروگرافی 

فتوفلوروگرافی، یا ضبط تصاویر از فسفر خروجی یک تیوب تشدید تصویر، معمولاً با استفاده از حلقه های فیلم 70 تا 105 میلی متری یا ورقه های فیلم 100 میلی متری انجام می شود و برای هر کدام از این فیلمها کاستهای مخصوص طراحی شده است.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ۸:۳۰ قبل از ظهر ] [ آرمان ]


الکترونها ذرات با بار منفی هستند که در یک توصیف ساده روی مداراتی به دور هسته می چرخند. با توجه به برابر بودن تعداد الکترونها و پروتونهای یک اتم در حالت عادی ،‌ این اتم از لحاظ بار خنثی می باشد. این توصیف که به منظومه شمسی شبیه است ، تفاوتهایی نیز با آن دارد ، از جمله اینکه در هر مدار بر خلاف مدارات منظومه شمسی بیش از یک الکترون وجود دارد و آن به این نحو است که در مدار اول حداکثر 2 الکترون ، در مدار دوم حداکثر 8 الکترون و...که اگر به صورت ریاضی این روند را نشان دهیم و شماره مدار را n فرض کنیم حداکثر تعداد الکترونی که می تواند در آن مدار قرار گیرد از رابطه Zn2 بدست خواهد آمد. ترتیب این مدارات با حروف لاتین که با حروف K شروع می شود ، نامگذاری شده است.

تفاوت دیگری که مدارات اتم با منظومه شمسی دارد ، کروی شکل بودن لایه مدارات است. الکترون لایه اول که نزدیکترین لایه به هسته است ، الکترون K نامیده می شود و به همین ترتیب لایه های بعدی N , M , L و... از هسته دور می شوند. قطر لایه های الکترون نشأت گرفته از سه اثر هستند که عبارتند از:
1- نیروهای هسته ای وارد بر الکترونها
2- مومنتوم زاویه ای
3- انرژی الکترون

نیرویی که بین هسته و الکترون برقرار است و الکترونها را در اتم نگه می دارد Binding Force نیروی همبستگی نامیده می شود و با عکس مجذور فاصله بین هسته و الکترون متناسب است. مومنتوم زاویه ای نشانگر حرکت منحنی شکل الکترون به دور هسته می باشد. ذرات مقید (Bound Particles) همواره انرژی منفی در خود دارند که این قضیه شامل الکترون ها نیز می شود که برای آزاد شدن این انرژی باید به مقدار صفر یا مثبت برسد و چون این انرژی به عنوان مقدار انرژی لایه در بردارنده الکترون به عنوان مثال تنگستن دارای یک انرژی لایه ای K به میزان kev 5/69 و انرژی لایه L به مقدار kev 11 می باشد.

تشعشع الکترومغناطیسی
* پرتو الکترومغناطیسی (electromagnetic Radiation)
* فوتون (photon):
یک فوتون کوچکترین کمیت هر پرتو الکترومغناطیسی است. همانند اتم که کوچکترین کمیت هر عنصر است. فوتون ممکن است بصورت باندهای کوچک انرژی که غالباً کوانتوم (quantum) نامیده میگردد و در فضا با سرعت نور حرکت می کند، درنظرگرفته شود.
ما فوتون های X-ray، فوتون های نور و انواع دیگر پرتوهای الکترومغناطیسی را با عنوان پرتو فوتونی (photon Radiation) می شناسیم و نام گذاری می کنیم.
یک فوتون X-ray یک کوانتوم انرژی الکترومغناطیسی است.
درقرن نوزدهم، MaXwell نشان داد که نور مرئی هم دارای خاصیت مغناطیسی است و هم دارای خاصیت الکتریکی، بنابراین نام این پرتو را پرتو الکترومغناطیسی گذاشت.
*سرعت و دامنه (Velocity & Amplitude) 

فوتونهای حامل انرژی در فضا با سرعت نور  (C) منتشر می شوند. سرعت نور 186.000 مایل برثانیه و یا درواحد SI سرعت نور 3.10 m/s است.
سرعت همه پرتوهای الکترومغناطیسی 3.10 m/s است.

اگر چه فوتونها به علت نداشتن جرم و درنتیجه نداشتن شکل قابل تشخیص، ولی آنها دارای میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستند که بطور پیوسته با زمان و بطور سینوسی  (sinusoidal)  تغییر می کنند. شکل  سه مثال از تغییر سینوسی را نشان می دهد. به این نوع از تغییرات معمولاً موج سینوسی (sine ware) گفته می شود. 

دامنه نصف فاصله بین قله (crest) تا دره (valley) درموج سینوس است.
* فرکانس و طول موج (frequency and wavelength)
مدل موج سینوسی پرتوهای الکترومغناطیسی، تغییرات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را هنگام عبور پرتو با سرعت C را نشان می دهد. خواص مهم این مدل فرکانس   (f)(frequency)و طول موج (l)(ware length) است.
فرکانس (بسامد) معمولاً بصورت تعداد نوسانات در هر ثانیه تعریف می گردد و واحد اندازه گیری آن هرتز (Hz)(Hertz) است که برابر است با یک دوره بر ثانیه(1 cycle / second)
فرکانس برابر است با تعداد طول موجهایی که در هرثانیه از یک نقطه عبور می کند.
فاصله میدان دو قله و یا دو دره ویا دو نقطه متناظر در یک موج سینوسی طول موج (wavelength) نامیده می گردد. شکل  سه موج سینوسی با طول موجهای مختلف را نشان می دهد
همانگونه که مشاهده می گردد، با افزایش طول موج، فرکانس کاهش می یابد.
سه پارامتر سرعت، فرکانس و طول موج همگی برای بیان و توصیف یک پرتو الکترومغناطیسی لازم هستند.

Figure Three

دریک سرعت ثابت، فرکانس و طول موج نسبت عکس دارند.
سه پارامتر اصلی پرتوالکترومغناطیسی طبق معادله موج (ware equation) به هم مرتبط میگردند:
Velocity=Frequency × Wavelength
V=f. l
معادله موج هم برای پرتو الکترومغناطیسی و هم برای امواج صوتی مورد استفاده قرار می گیرد ولی این را در ذهن داشته باشید که امواج صوتی بسیار متفاوت از فوتونهای الکترومغناطیسی هستند.
منابع تولید صدا متفاوت هستند، این امواج درجهات مختلف منتشر می گردند وسرعت آنها دارای تغییرات زیادی است و سرعت امواج صوتی وابسته به ماده ای است که صوت در آن ها منتشر می گردد و امواج صوتی از خلاء نمی توانند عبور کنند.
بعد از این معادله موج معرفی شد، ما می توانیم این معادله را برای پرتوهای الکترومغناطیسی بصورت ساده شده زیر در آوریم (توجه گردد چون پرتوهای الکترومغناطیسی دارای سرعت ثابت (C) هستند.):
C: سرعت پرتوالکترومغناطیسی l            
f: فرکانس
l: طول موج
*طیف الکترومغناطیسی (Electromagnetic spectrum)
محدوده فرکانس پرتو الکترومغناطیسی تقریباً از 10 Hz تا 10 Hz است. طول موجهای فوتون مربوط به این پرتوها، تقریباً 10nm تا 10M به ترتیب است. این محدوده گسترده انواع زیادی از پرتوهای الکترومغناطیسی را که بیشتر آنها برای ما آشنا هستند، پوشش می دهد. این پرتوها روی هم، طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند.
طیف الکترومغناطیسی شامل کل محدوده پرتوهای الکترومغناطیسی است.
طیف الکترومغناطیسی دارای سه منطقه مهم برای تکنولوژی رادیولوژی است که عبارتند از:
نورمرئی (visible light)، فرکانس های رادیویی (radiofrequency) و پرتو (X-radiation) X است.
قسمتهای دیگر این طیف الکترومغناطیسی شامل پرتوفرابنفش (ultraviolet radiation)، نور مادون قرمز (infrared light) و پرتو مایکروویو (microwave) است.
فوتونهای این پرتوهای گوناگون همگی یکسان هستند. یعنی هر فوتون بصورت یک باند انرژی شامل میدانهای متغییر الکتریکی و مغناطیسی است که با سرعت نور حرکت می کنند. تنها تفاوت بین این فوتونها، فرکانس و طول موج آنها است.
امواج ماوراصوت (ultrasound) به صورت فوتون نیست و این امواج دارای سرعت ثابت نیستند. ماوراء صوت، موج حاصل از حرکت مولکول هاست و این امواج به ماده نیاز دارند. در صورتیکه پرتوهای الکترومغناطیسی می توانند در خلاء هم وجود داشته باشند.
ماوارء صوت تشخیصی ، بخشی از طیف الکترومغناطیسی نیست.
* اندازه گیری طیف الکترومغناطیسی
 (Measurement of the electromagnetic spectrum)
طیف الکترومغناطیسی را می توان با سه مقیاس متفاوت بیان کرد، یعنی با انرژی، فرکانس و طول موج. چون سرعت تمام پرتوهای الکترومغناطیسی ثابت است پس طول موج و فرکانس با هم نسبت عکس دارند. (C=f.l)
* نور مرئی (visible light)

هنگامی که نور مرئی را از یک منشور ( prism) عبور می دهیم، این نور به یک طیف رنگین کمانی (Rainbow) تفکیک می گردد. این پدیده را شکست ( refraction) گویند. 

هنگامی که نور سفید از یک منشور عبور داده می شود، چون این نور از فوتون هایی با یک محدوده طول موج تشکیل شده است، این نور شکست پیدا می کند و منشور به عنوان یک جدا کننده طیف نور براساس طول موج است. اجزای تشکیل دهنده نور سفید دارای محدوده طول موجی تقریباً از 400 nm برای رنگ بنفش تا 700 nm برای رنگ قرمز هستند.
نور مرئی کوچکترین قسمت از طیف الکترومغناطیسی را شامل می گردد و این تنها قسمتی است که ما می توانیم آن را به طور مستقیم احساس کنیم.
نور خورشید همچنین دارای دو نوع از نور مرئی است: مادون قرمز و فرابنفش (ماوراء بنفش).
نور مادون قرمز (Infrared light) تشکیل شده است از فوتونهایی با طول موجهایی بزرگتر از نور مرئی و کوچکتر از امواج مایکرویو. مادون قرمز به هر ماده ای که بخورد کند، آن را گرم می کند، که می توانیم این گرما را گرمای تشعشعی ( radiant heat) درنظر بگیریم.
نور ماوراء بنفش (ultraviolet light) در طیف الکترومغناطیسی ما بین نور مرئی و پرتوهای یون ساز (ionizing radiation) قرار دارد. این نور مسؤل واکنشهای مولکولی است که هنگام آفتاب سوختگی ایجاد می گردد.
* فرکانس رادیویی (RF) (radio frequency)
مهندسان تلویزیون و رادیو تابش فوتونها را با فرکانس هایشان توصیف می کنند.
کانالهای تلویزیون های ماهواره ای معمولاً بوسیله  فرکانس هایشان شناخته می شوند که این فرکانسها، فرکانسهای رادیویی یا RF می نامند.
فوتونهای فرکانس رادیویی دارای مقدار انرژی بسیار کم و طول موج بسیار بالای هستند.
فرکانس رادیویی که طول موج کوتاهی دارند به عنوان پرتوهای مایکرویو  (microware) شناخته می گردند. پرتوهای مایکروویو وابسته به استفاده، دارای فرکانسهای متغیری هستند. اما همیشه دارای فرکانس بیشتر از فرکانس رادیویی و کمتر از مادون قرمز هستند.
پرتوهای مایکروویو دارای استفاده های گوناگونی اعم از تلفنهای همراه، کنترل سرعت در اتوبان ها و در پخت و پز (مایکروویو) دارند.
* پرتو یون ساز (Iodizing Radiation)
برخلاف فرکانس رادیویی و نور مرئی، پرتو الکترومغناطیسی یون ساز معمولاً بوسیله انرژی فوتون ذخیره شده در آن، مختص می گردند.
یک فوتون پرتو X ، تقریباً مقدار قابل ملاحظه ای، بیشتر انرژی نسبت به فوتون نور مرئی یا فوتون فرکانس رادیویی دارد. فرکانس پرتو X بسیار بیشتر و طول موج آن بسیار کمتر از انواع دیگر پرتوهای الکترومغناطیسی است. تمایزی که گاهی وجود دارد این است که فوتونهای پرتو گاما از فوتونهای پرتو X میزان بیشتری انرژی دارند. این مطلب درگذشته درست بود، چون تجهیزات پرتو X موجود، میزان انرژی محدودی داشتند. ولی اکنون به علت وجود شتاب دهنده های خطی، ما می توانیم پرتوهای X با انرژی بسیار بالاتری نسبت به پرتوهای گاما تولید کنیم، بنابراین این تمایز مناسب نیست.
تنها تفاوت مابین پرتوهای X و پرتوهای گاما، در ذات آنها است.
پرتوهای X از ابرالکترونی یک اتم که بطور مصنوعی تحریک شده است، ساطع می گردند در حالیکه پرتوهای گاما از هسته های اتم رادیواکتیو ساطع می گردند.   
پرتوهای X در تجهیزات الکتریکی تولید می گردند، درمقابل پرتوهای گاما ازماده رادیواکتیو بطور خودبه خود ساطع می گردند.
این شرایط نیز در تفاوت بین ذرات بتا (Beta particles) و الکترون ها نیز یکسان است. این ذرات یکسان هستند به جز اینکه ذرات بتا از هسته می آیند و الکترونها از بیرون هسته میآیند.
نور مرئی بوسیله طول موج، فرکانس رادیویی بوسیله فرکانس و پرتوهای X بوسیله انرژی شناخته و تعریف می گردند.

هنگامی که یک جریان الکترونی با سرعت زیاد به هدف برخورد کند، شتاب خود را از دست داده و با تبدیل انرژی، ایجاد اشعه ایکس می کند.

Figure Four

به طور کلی اشعه در اثر دو فرایند تولید میشوند:
1- پدیده ترمزی  در این پدیده الکترونها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتمهای آند وارد میشوند و تحت تاثیر میدان اتمهای سنگین هدف از مسیر اولیه منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی میشوند. این انرژی به صورت پرتو  تابیده میشود. در این فرایند راندمان تولید اشعه بسیار کم  میباشد. در این طیف ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچگونه اتلافی در انرژی آن صورت نپذیرفته است. مینیمم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سرراه فوتون ها است که چه کسری از انرژی آنها را جذب کرده اند. قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

2- پدیده تابش اختصاصی: در این پدیده الکترون های تابیده شده از فیلامان به الکترون های مدارهای داخلی اتم های هدف نظیر kبرخورد می کنند و باعث کنده شدن این الکترون ها از مدار مربوطه می شوند و لذا در این لایه یک حفره به وجود می آید. با پُرشدن این حفره توسط الکترون های لایه های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به صورت فوتون از ماده هدف خارج می شود. طیف اختصاصی برای تنگستن که عنصر سازنده آند در لامپ های اشعه  است   می باشد.
اگر شدت باریکه الکترونی را در نظر بگیریم، تولید نور و گرما خواهیم داشت. یعنی در سطح آند از انرژی اولیه باریکه الکترونی تشعشع خواهیم داشت.
تاثیر انرژی باریکه پرتو بر کیفیت تصویر نهایی:
میزان :  معرف قدرت نفوذ پرتو در بیمار و کیفیت تصویر نهایی است.
  پائین باعث ایجاد کنتراست زیاد و تمایز بهتر بافتهای نرم میشود. به همین دلیل در ماموگرافی از انرژی های پائین استفاده میشود.
بالا باعث افزایش انرژی و افزایش میزان نفوذ تشعشع در بافت و کاهش کنتراست میشود.
به طور کمی مقدار اشعه دریافتی در گیرنده تصویر با توان دوم  رابطه دارد.

Figure Five

 تیوپ شیشه ای:
حباب خلاء شیشه ای است که از شیشة مخصوص و محکم ساخته شده است و شامل:

1-  فیلامنت سیمی (از جنس تنگستن)،

2- متمرکزکننده از جنس مولیبدنیوم یا فولاد،

3- آند مسی که روی آن هدفی از جنس تنگستن است، میباشد.

Figure Six

 محفظة تیوپ:
از جنس فولاد بوده که مملو از روغن است و حباب شیشه ای را دربرمی گیرد. این محفظه محلی برای اتصال کابلهای فشار قوی داشته و دارای پایه ای است که تیوپ را نگه می دارد.
تمام پرتوهایی که از هدف منتشر می شوند به جز پرتوی که از طریق پنجره رادیولوسنت خارج  می شود، توسط لایه سربی که به صورت آستری محفظة تیوپ را پوشانیده، به شدت جذب می شوند. روغن داخل محفظه گرم و منبسط می شود. داخل محفظه وسیله ای بادکنکی است که فضای اضافی بوجود میآورد تا در زمان انبساط فضای لازم را ایجاد کند. وظیفة روغن ایجاد عایق الکتریکی و نیز انتقال گرما از آند به محفظه است. برای انتقال جریان از ترانسفورماتور فشار قوی به تیوپ اشعه ایکس از کابل های فشار قوی استفاده  می شود. در این دستگاه تیوپ اشعه ایکس ضمن تولید اشعه ایکس به عنوان یکسوکننده نیز عمل می کند. مزیت این دستگاه نسبت به دستگاه های مجهز به یکسو کننده تمام موج عبارت است از سادگی، کوچکی، قابلیت مانور، ارزان بودن و... و عیب آن محدودیت در درجة حرارت است.
گرمای ایجاد شده در هدف تیوپ اشعه ایکس بر حسب واحد گرمایی ( H.V) به این صورت محاسبه می شود:
          (زمان بر حسب ثانیه) T × (میانگین) mA × KVp = واحد گرمایی در ثانیه


 لامپ

این لامپ از جنس شیشه پیرکس است که درون آن خلاء بوده و حاوی دو الکترود است. لامپ به گونه ای طراحی شده که الکترونهای تولید شده در قطب منفی (کاتد یا فیلامنت) تحت تاثیر اختلاف پتانسیل زیاد به سمت قطب مثبت (آند) شتاب می گیرند. برخورد این الکترونها به آند منجر به تولید پرتو ایکس می شود.
کاتد:
قطب منفی لامپ اشعه X است که حاوی فیلامان یا منبع تولید الکترون و سرپوش کانونی است. فیلامان خود دارای ولتاژ (متوسط10 ولت) و جریان (متوسط 3 تا 5 آمپر) است و بوسیله آنها گرم میشود.
تعداد فوتونهای اشعه X تولیدی به تعداد الکترون هایی که از کاتد به سمت آند حرکت می کنند بستگی دارد. فیلامان سیمی است از جنس تنگستن که در اثر عبور جریان از آن گرم می شود و در اثر این دما تعدادی از الکترون های آن تا مسافت کمی از سطح فلز جدا می شوند. این فرایند تابش ترمویونیک نام دارد.
برای وقوع تابش ترمویونیک و ایجاد تعداد مفیدی الکترون فیلامان باید تا 2200 درجه گرم شود. به همین دلیل فیلامان را از جنس تنگستن می سازند چون این ماده به راحتی به شکل سیم نازک و محکم در آمده و نقطه ذوب بالایی(3370)   دارد و همچنین مقدار کمی تبخیر می شود. الکترون های تابش شده در اطراف فیلامان ابر کوچکی به نام فضای بار (Space Charge)  ایجاد می کنند. این ابر که دارای بار منفی است از تابش الکترون های دیگر جلوگیری می کند که به این اثر، اثر فضای بار (Space Charge Effect) می گویند. حال می توان بایک اختلاف پتانسیل مناسب این الکترون ها را به سمت آند شتاب داد.
به دلیل اینکه الکترون ها همگی دارای بار منفی هستند در طول مسیر به سمت آند از هم دور و پراکنده می گردند و سطح  بزرگی از آند را بمباران می کنند که دلخواه نیست.
به همین دلیل از سرپوش کانونی (Focusing Cap) که فیلامان را احاطه کرده استفاده می شود.
این وسیله دارای پتانسیل منفی است و باعث به هم فشرده شدن الکترون ها می شود. این وسیله که از جنس مولیبدیم است با نیروی الکتریکی موجب کانونی شدن سیم الکترونی می شود. لامپ های امروزی دارای دو فیلامان کوچک و بزرگ می باشند. فیلامان بزرگ برای تابش های بیشتر و فیلامان کوچک برای تابش های کمتر کاربرد دارند.


آند:
قطب مثبت لامپ اشعه  Xمیباشد که به دو صورت ثابت و دوار میباشد. آندهای ثابت یک صفحه کوچک تنگستن به ضخامت 2تا 3 میلی متر میباشند که در یک بلوک بزرگ مس قرار داده شده اند. به چند دلیل جنس آند از تنگستن انتخاب شده است. این ماده عدد اتمی بالایی دارد و لذا بازده تولید اشعه  بالاتری دارد. نقطه ذوب بالای تنگستن تحمل حرارتی خوبی به آن میدهد و در ضمن این ماده در جذب، انتقال و پراکنده سازی گرما نیز عملکرد خوبی دارد.آند را در بلوک مسی قرار میدهند تا انتقال و دفع گرما به خوبی صورت بگیرد. به دلیل اینکه در سیستمهای قدرتمند امروزی گرمای زیادی در سطح هدف ایجاد میگردد نیاز به روشی بود که تحمل گرما را برای هدف آسان سازد، لذا آندهای ثابت جای خود را به آندهای دوار دادند. این آندها مقاومت لامپ را در برابر گرمای زیاد ناشی از اکسپوژرهای طولانی افزایش میدهند.این آندها با سرعتی حداقل برابر  دور در دقیقه میگردند. هدف استفاده از آند دوار پخش گرمای ایجاد شده در خلال یک اکسپوژر، در سطح بزرگی از آند است. به دلیل تابش الکترونها به سطح آند پس از مدتی در سطح آن ناهمواری و و فرورفتگی هایی مشاهده میشود که این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه می¬شوند به همین دلیل در ساخت آند مقداری رنیوم به تنگستن اضافه می¬کنند تا مقاومت سطحی آن افزایش یابد.

• محفظه شیشه ای:
این محفظه از جنس پیرکس می باشد که درون آن خلاء و شامل دو الکترود آند و کاتد است. به صورتی که الکترونهای تولید شده در کاتد (فیلمان) با سرعت زیاد به سمت آند حرکت می کنند که با ایجاد یک اختلاف پتانسیل بالا اتفاق می افتد. چون در هوا تعداد زیادی الکترون وجود دارد، سرعت بخشیدن به یک الکترون دراین فضا عملی نیست و به همین خاطر داخل محفظه را از هوا و هر گاز دیگر خارج می کنند تا الکترونها به راحتی با سرعت بالا حرکت کنند. این مقدار خلاء در حدود 01/0 میلی متر جیوه می باشد. دلیل دیگر ایجاد خلاء در فضای داخل محفظه عایق کردن محیط بین آند و کاتد است. هدف از ایجاد خلاء در لامپهای مدرن اشعه ایکس، کنترل مستقل تعداد و سرعت الکترونها شتاب گرفته شده است.
مزیت استفاده از شیشه در بدنه محفظه حذب کم اشعه ایکس، عایق الکتریکی بسیار خوب شیشه و انتشار حرارتی مناسب آن است. اما به دلیل رسوب بخارات تنگستن در سطح شیشه از سیمهای فلزی در درون دیواره لامپ استفاده می شود تا از رسوب جلوگیری کند. اما به دلیل اختلاف ضریب انبساط داخلی شیشه و فلز و ایجاد شکستگی در بدنه لامپ، عموماً از آلیاژهای خاصی مثل شیشه بروسیلیکات که ضریب انبساط خطی تقریباً مشابه فلز دارد در ساخت محفظه لامپها استفاده می شود.•
 حفاظ لامپ و کابلهای فشار قوی:
به دلیل ساطع شدن اشعه ایکس در تمام جهات از لامپ مولد با شدت تقریباً یکسان و اینکه بسیاری از این تشعشعات اکسپوژر غیر ضروری برای بیماران و پرسنل ایجاد می کند، و کیفیت فیلم را نیز کاهش می دهد، حفاظ فلزی لامپ این قسمت از اشعه اضافی و اشعه های پراکنده شده را جذب می کند.
طبق چهل و نهمین گزارش صادره از انجمن بین المللی حفاظت و اندازه گیری اشعه، تشعشع های نشتی که از فاصله یک متری منبع اندازه گیری میشوند،‌ نباید وقتی که لامپ در حداکثر جریان مداوم نامی برای استفاده از حداکثر توانایی آن کار می کند،‌ از 100 میلی رونتگن در یک ساعت تجاوز نماید.
وظیفه دیگر این حفاظ، ایجاد امنیت برای ولتاژ بالایی است که بین آند و کاتد در تیوب اعمال می شود در فاصله بین تیوب و محفظه فلزی روغن غلیظی ریخته میشود که درمقابل ولتاژ الکتریکی عایق بسیار خوبی است و از هر جرقه الکتریکی میان کابلهای ولتاژ بالا جلوگیری می کند. علاوه بر این روغن مورد استفاده خاصیت خنک کنندگی و جلوگیری از شکستن جداره شیشه ای را دارا می باشد.
• لامپ های اشعه ایکس فلزی/ سرامیک:
این نوع لامپ به جای محفظه شیشه ای معمولی یک محفظه فلزی و سه قسمت عایق سرامیکی دارد. که دو عایق برای کابلهای ولتاژ بالای منفی و مثبت که آنها را از محفظه فلزی لامپ جدا می کند و یکی برای تکیه گاه محود آند به کار می رود. جنس این سرامیک معمولاً اکسید آلومینیوم است.
از مزایای استفاده از این نوع لامپ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تشعشع کمترخارج از میزان                             2- عمر بیشتر تیوب
 3- تحمل بار بیشتر تیوب                                    4- اندازه کوچکتر تیوب

وظیفه تولید ولتاژ بالای لازم برای ایجاد اشعه ایکس را درتیوب ژنراتورهای ولتاژ بالا بر عهده دارند. تغذیه این ژنراتورها از برق v 220 شهر به گونه تکفاز و یا سه فاز می باشد که خروجی ای تاحد kv 150 در مدت زمان کوتاهی تولید می کند. این بخش از سیستم رادیولوژی از یک جعبه فلزی متصل به زمین و پر از روغن و ترانسفورماتور ولتاژ پائین برای تغذیه فیلمان ها، همچنین یک ترانسفورماتور ولتاژ بالا و مجموعه ای از دیودهای یکسوکننده ولتاژ بالا و تعدادی کنتاکتور تشکیل شده است. وجود روغن درون جعبه ژنراتور به دلیل عدم بروز جرقه الکتریکی ناشی از ولتاژ بسیار بالا می باشد.

• ژنراتورهای اشعه ایکس(X – ray Generator):
انرژی فوتون های اشعه ایکس تولید شده تابع 1- انرژی جنبشی الکترون ها، 2- اختلاف پتانسیل دو سر تیوپ است. ابتدا ولتاژی حدود kv  150 – 40 به دو قطب تیوپ اشعه ایکس اعمال می شود. الکترون هایی که توسط فیلامان تولید شده اند دراین اختلاف پتانسیل به سمت قطب آند شتاب می گیرند و پس از برخورد به هدف به فوتون هایx – ray تبدیل می شوند. اختلاف پتانسیل در سر تیوپ، موجب افزایش انرژی جنبشی الکترون ها و تولید فوتون های پر انرژی تر می گردد. هر چه ضخامت عضو بیشتر باشد، فوتون های پر انرژی تری لازم است. برای به راه اندازی تیوپ و در تولید اشعه ایکس، از ژنراتور استفاده می شود.
- وظایف ژنراتور:
1- تأمین اختلاف پتانسیل دو سر تیوپ اشعه ایکس.
2- ملتهب کردن فیلامان برای تولید الکترون.
3- کنترل اختلاف پتانسیل دو سر تیوپ.
ولتاژ مورد استفاده در ژنراتورهای اشعه ایکس از نوع ولتاژ متناوب است.
دو نوع ولتاژ متناوب داریم: 1- تکفاز و 2- سه فاز.
- نحوة تولید برق تکفاز:
مبنای کار، قانون القای الکترومغناطیسی است. در نتیجه گردش یک سیم پیچ درون میدان مغناطیسی ثابت با القای ولتاژ در سیم پیچ لازم است.
- نحوه تولید برق سه فاز:
در مولدهای سه فاز، سه سیم پیچ به طور همزمان درون میدان مغناطیسی می چرخند. هر سیم پیچ با اختلاف زاویه ˚120 نسبت به بقیه قرارگرفته است. به علت متفاوت بودن موقعیت سیم پیچ ها، مقدار ولتاژ تولیدی در هر سیم پیچ در یک زمان مشخص متفاوت است.
• ترانسفورماتورها:
وسیله افزایش یا کاهش ولتاژ نسبت به مقدار مبنا هستند و بر دو نوعند:
- ترانسفورماتور افزاینده (step up Transformer).
- ترانسفورماتور کاهنده (step down Transformer).
- اجزای ترانسفورماتور:
1- هسته فلزی.
2- دو سری سیم پیچ که بر روی هسته فلزی پیچیده می شوند.
سیم پیچ متصل به ولتاژ ورودی سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که ولتاژ تغییریافته از آن خارج شده سیم پیچ ثانویه نام دارد. سیم پیچ ها نسبت به هم عایق بندی شده است. تشکیل میدان مغناطیسی موجب القای مجدد جریان در سیم پیچ های ثانویه و هسته فلزی می شود. برای آنکه در سیم پیچ ثانویه جریانی القا شود، بایستی ولتاژ ورودی متناوب(AC) باشد. ولتاژ متناوب، ‌میدان مغناطیسی متناوبی را در هسته ایجادکرده و شار در واحد زمان تغییرمی کند. بر مبنای قانون القای فارادی،‌ تغییر در شار مغناطیسی موجب القاء جریان جدید در سیم پیچ ثانویه می گردد.

- انواع ترانسفورماتورها (بر حسب شکل هسته و نحوه پیچیده شدن سیم پیچها)
1- ترانسفورماتور با هستةclose – core: این هسته ها به صورت یک مربع بسته ساخته شده اند که هر سیم پیچ جداگانه بر روی یک طرف هسته پیچیده می شود.
2- اتوترانسفورماتور: هستة آنها به صورت میله ای بوده و معمولاً یک سیم پیچ برروی آنها پیچیده می شود.  از این ترانسفورماتورها در مدار اشعه ایکس استفاده می شود.
3- ترانسفورماتور با هستة shell – type: هسته این ترانسفورماتور به صورت دو حلقه چسبیده به هم می باشد و سیم پیچ های اولیه و ثانویه بر روی هم روی ستون وسط پیچیده می شوند. از این نوع نیز در مدارهای اشعه ایکس استفاده می شود.


- مدار ژنراتور اشعه ایکس از دو قسمت تشکیل شده است:

1-  مدار ژنراتور اشعه ایکس.
2- تیوپ اشعه ایکس.
- مدار ژنراتور اشعه ایکس بر حسب مقدار ولتاژ عبوری دارای دو قسمت است:
1- مدار اولیه(Control console): ولتاژ عبوری از مداراولیه در محدوده ولتاژهای معمولی یا فشار ضعیف است. پانل کنترل به عنوان قسمتی از مدار اولیه است.
2-  مدار ثانویه(فشار قویHigh – Voltage): ولتاژ در محدوده ولتاژهای فشار قوی می باشد.• مدار سادة ژنراتور اشعه ایکس:
o مدار اولیه: فشار ضعیف است و دارای ولتاژ حدود V240 تا 415 می باشد.
- اجزای مدار اولیه:
فیوزها، کلید اصلی، قطع کننده های مدار، اتوترانسفورماتور، جبران کنندة ولتاژ اصلی، کنترل kv، کلید کنتاکتور اولیه، اندازه گیر kv، سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور فشارقوی، مدار زمان سنج، مدار گرم کنندة فیلامنت، مدارات جبران کننده.
o مدار ثانویه: فشار قوی است و ولتاژ بیشتر از kvp 75 دارد.
-  اجزای مدار ثانویه:
سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور فشار قوی، یکسوکننده های فشارقوی، تیوپ اشعة ایکس، سیم پیچ ثانویه، ترانسفورماتور گرم کننده فیلامنت.
• اتو ترانسفورماتور:
از سیم ضخیمی که به صورت یک سیم پیچ به دور هستة آهنی پیچیده شده تشکیل شده است. تغییرات جریان متناوب در سیم پیچ 100 بار در ثانیه است و میدان مغناطیسی نیز به صورت انبساط و تراکم 100 بار در ثانیه تغییر می کند. در نتیجه ولتاژی به حلقة سیم پیچ و هستة آهنی القا می شود. با لایه لایه کردن هسته می توان از ایجاد جریان های گردابی جلوگیری کرد. با تراکم میدان، ولتاژی به هر حلقة سیم پیچ و در جهت عکس القا می شود.
= ولتاژ اعمالی (ورودی)/ ولتاژ به دست آمده (خروجی)
تعداد حلقه ها که در ولتاژ اعمالی وجود دارند/ تعداد حلقه هایی که ولتاژ خروجی از آنها گرفته ایم
• جبران کننده ولتاژ:
با ثابت نگه داشتن ولتاژ القایی به هر حلقة سیم پیچ اتوترانسفورماتور اثر تغییرات ولتاژ ورودی را جبران می کند. این عمل با تغییر تعداد حلقه هایی که به آنها ولتاژ اصلی القا شده، صورت می پذیرد. در جبران سازی اتوماتیک تغییرات ولتاژ باعث گردش چرخ دنده ای توسط یک میله محوری می شود تا حلقه های بیشتر یا کمتری از سیم پیچ به منبع برق وصل شود.
• کنترل kv:
با اعمال ولتاژ مناسب به سیم پیچ اولیه، از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور فشار قوی، می توان هر kv دلخواهی را به دست آورد. این کار برای انتخاب ولتاژ مناسبِ حرکت کنترل چرخان که تعداد مناسبی از حلقه های اتوترانسفورماتور را در سیم پیچ اولیه انتخاب می کند، لازم است. مقدار kv مورد نظر بوسیله عقربه روی صفحه مدرج (scale) یا صفحة دیجیتالی نشان داده می شود.
• ترانسفورماتور فشار قوی:
از یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه تشکیل شده است و وظیفة آن تأمین ولتاژهای بالا (تا kvp 150) برای تولید اشعة ایکس در تیوپ است. در اینجا میدان مغناطیسی از برقراری جریان در سیم پیچ اولیه به وجودآمده و توسط هستة فلزی متمرکز می شود.
o تنظیم ترانسفورماتور:
افت ولتاژی در ترانسفورماتور به وجود می آید که ناشی از تولید گرما در سیم پیچ ها و کاهش ولتاژ خروجی از سیم پیچ ثانویه یا ولتاژ دو سر تیوپ اشعه ایکس می باشد. اگر سیم پیچ ثانویه مدار باز و یا بی بار باشد افت ولتاژ نداریم. اما در حالت بار کامل افت ولتاژ حداکثر خواهد بود. تفاوت ولتاژ پیک ثانویه در شرایط بی باری و بار کامل تنظیم ذاتی ولتاژ نامیده می شود. وقتی جریان ولتاژ افزایش یابد باید ولتاژ اعمال شده به دو سر تیوپ اشعة ایکس کاهش یابد.
 
o ظرفیت ترانسفورماتور:
در واقع ظرفیت حداکثر، کیلوولت-آمپری (KVA) است که به طور ایمن از سیم پیچ ثانویه می توان گرفت. مثلاً در فلوروسکوپی از جریان کم با ولتاژ بالا استفاده می شود، ولی در پرتونگاری تشخیصی در مدت بسیار کوتاه از جریان زیاد با ولتاژ بالا استفاده می شود.
-  مواردی که ظرفیت ترانسفورماتور فشار قوی در دستگاه های رادیوگرافی تشخیصی دربر می گیرد:
1. حداکثر ولتاژی (kvp) که ترانسفورماتور می تواند با ایمنی کامل در شرایط بی بار تحویل دهد.
2. حداکثر جریانی که بیش از یک ثانیه در زمان سرد بودن می تواند عبور دهد که به نام بار لحظه ای یا منقطع نامیده می شود و در اکسپوژرهای تشخیصی به کار می رود.
3. حداکثر جریان ایمنی که بی وقفه می تواند جریان یابد و به نام بار پیوسته موسوم است که در فلوروسکوپی یا رادیوتراپی استفاده می شود.
4. تنظیم ذاتی ولتاژ وقتی حداکثر جریان با بار(loading) ناپیوسته برقرار می شود. این حد نباید از 15% حداکثر kvp در شرایط بی بار بیشتر باشد.
5. تنظیم ذاتی ولتاژ در حداکثر بار پیوسته که مقدار آن نباید از 5% حداکثر kvp در شرایط بی بار بیشتر باشد.
6. درصد مجاز بار اضافی(over load).
7. اطلاعات تکنیکی بیشتر در خصوص علایق بندی، حداکثر افزایش مجاز درجه حرارت در شرایط معین و غیره.
o جبران افت ولتاژ در کابل تغذیه کننده:
بدیهی است تمام انرژیی که در مدار ثانویه استفاده می¬شود، بایستی توسط مدار اولیه تأمین شود. در مدار ایده¬آل که افت انرژی وجود ندارد، توان ثانویه درست برابر توان اولیه است نه بیش از آن. زمانی که توان ثانویه با افزودن kv  و یا mA افزایش می یابد، می بایست جریان مدار اولیه نیز افزایش یابد. این کار موجب افزایش افت توان (به صورت گرما) در کابل های تغذیه کننده می شود. مقاومت کابل تأمین کننده نباید از مقدار مشخصی بیشتر باشد. افت ولتاژ در کابل برابر حاصل ضرب شدت جریان در مقاومت R) × (I می باشد. زمانی که لازم است توان ثانویه افزایش یابد، بایستی مقدار جریان اولیه نیز افزایش یابد. مقدار مقاومت Z  و نسبت سیم پیچ های x و y  عواملی هستند که به طور اتوماتیک اتلاف توان در کابل ها را جبران کرده و توان صحیح در اولیه و در نتیجه ثانویه ثابت نگه داشته می شوند.
• مدارات فشار قوی تشخیصی:
- مدار خود یکسوکننده (یک پالسی):
یکی از اجزاء مدار ثانویه است. چنین مداری اغلب با تیوب اشعه ایکس با آند  ثابت استفاده می شود که این تیوپ به عنوان یکسوکننده نیز عمل می کند.
- تیوپ اشعه ایکس با آند ساکن:
در بعضی دستگاه های متحرک، اغلب دستگاه های دندانی و دستگاه های پرتابل استفاده می شود. این تیوپ از حباب شیشه ای که محتوی کاتد و آند است و محفظه ای فلزی مملو از روغن که تیوپ در آن است تشکیل شده.
 تیوپ شیشه ای:
حباب خلاء شیشه ای است که از شیشة مخصوص و محکم ساخته شده است و شامل: 1-  فیلامنت سیمی (از جنس تنگستن)، 2- متمرکزکننده از جنس مولیبدنیوم یا فولاد، 3- آند مسی که روی آن هدفی از جنس تنگستن است، می باشد.
 محفظة تیوپ:
از جنس فولاد بوده که مملو از روغن است و حباب شیشه ای را دربرمی گیرد. این محفظه محلی برای اتصال کابل های فشار قوی داشته و دارای پایه ای است که تیوپ را نگه می دارد.
تمام پرتوهایی که از هدف منتشر می شوند به جز پرتوی که از طریق پنجره رادیولوسنت خارج  می شود، توسط لایه سربی که به صورت آستری محفظة تیوپ را پوشانیده، به شدت جذب می شوند. روغن داخل محفظه گرم و منبسط می شود. داخل محفظه وسیله ای بادکنکی است که فضای اضافی بوجود می آورد تا در زمان انبساط فضای لازم را ایجاد کند. وظیفة روغن ایجاد عایق الکتریکی و نیز انتقال گرما از آند به محفظه است. برای انتقال جریان از ترانسفورماتور فشار قوی به تیوپ اشعه ایکس از کابل های فشار قوی استفاده  می شود. در این دستگاه تیوپ اشعه ایکس ضمن تولید اشعه ایکس به عنوان یکسوکننده نیز عمل می کند. مزیت این دستگاه نسبت به دستگاه های مجهز به یکسو کننده تمام موج عبارت است از سادگی، کوچکی، قابلیت مانور، ارزان بودن و... و عیب آن محدودیت در درجة حرارت است.
گرمای ایجاد شده در هدف تیوپ اشعه ایکس بر حسب واحد گرمایی ( H.V) به این صورت محاسبه می شود:
          (زمان بر حسب ثانیه) T × (میانگین) mA × KVp = واحد گرمایی در ثانیه
در استفاده از دستگاه خود یکسوکننده، زمان اکسپوژر طولانی تر و مقدار mA کمتر خواهد بود. عیب دیگر این دستگاه پائین بودن کارآیی تیوپ و ضرورت افزایش عایق بندی است که این مشکلات توسط کاهنده ولتاژ معکوس کاهش می یابد.
- کاهنده ولتاژ معکوس:
بوسیله کاهنده ولتاژ معکوس، ولتاژ معکوس ثانویه را تقریباً به اندازه ولتاژ مثبت می توان کاهش داد. اجزای این وسیله عبارتند از لامپ دیود گازی (یا دیود خشک) و یک مقاومت درست شده که به طور سری به مدار اولیه وصل می شود.
- یکسوکننده تمام موج(دو پالس):
با استفاده مناسب از یکسوکننده ها در مدار ثانویه، جریان طی نیم سیکل در همان جهت نیم سیکل مثبت، از تیوپ اشعه ایکس می گذرد. بدین خاطر می توان گفت همیشه هدف تیوپ  اشعه ایکس مثبت و فیلامنت همیشه منفی خواهد بود. در هر لحظه فقط دو یکسوکننده در مدار قرار می¬گیرد و در هر نیم سیکل جریان نقطه دریک جهت از تیوپ اشعه ایکس عبور می کند.
- مدار پتانسیل ثابت تک فاز جهت switching ثانویه:
اجزای این مدار علاوه بر مدار قرارداری چهار لامپی(valve)، شامل دو خازن و دو لامپ خلاء تریود فشار قوی می باشد. لامپ تریود همان طوری که از نامش پیداست حباب شیشه ای خلاء است که شامل سه الکترود یعنی یک آند، یک کاتد و یک شبکه (grid) می باشد.
 آماده سازی اکسپوژر:
با فشار دکمة آماده سازی اکسپوژر فیلامنت های تیوپ اشعه ایکس و لامپ ها (valve) گرم شوند. آند شروع به چرخش می کند و کنتاکتور مدار اولیه برای بر قراری انرژی به ترانسفورماتور فشار قوی بسته می شود.
 تولید اکسپوژر:
با فشار کامل دکمه، اکسپوژر آغاز می شود. ولتاژ مثبت به گرید لامپ های تریود اعمال شده و بار منفی گرید خنثی میگردد. سپس جریان از لامپ ها و تیوپ اشعه ایکس عبور می کند. اعمال ولتاژ مثبت پس از زمان مشخص شده با تایمر متوقف گشته و با دادن ولتاژ منفی به گریدها، عبور جریان متوقف می شود.
 طرز کار مدار ثانویه:
در لحظه شروع اکسپوژر مقدار ولتاژ یکسوشده ترانسفورماتور صفر است. زیرا خازنها هنوز تخلیه نشده اند. درنتیجه تخلیه آنها توسط لامپهای تریود و تیوپ شروع می شود و ضمن تخلیه، ولتاژ آنها کاسته شده و کم کم با ولتاژ یکسوشده ترانسفورماتور فشار قوی برابر می گردد. ولتاژ ترانسفورماتور فشار قوی تا مقدار پیک افزایش یافته سپس خازنها مجدداً شارژ می شوند. ولتاژ خروجی ترانسفورماتور که شروع به کاهش می کند خازنها تخلیه شان شروع می شود و باز ولتاژها برابر می شوند سپس ولتاژ ترانسفورماتور خود به حداکثر رسیده و خازنها تخلیه می شوند و سپس با اعمال مجدد بار منفی به گرید لامپها، اکسپوژر خاتمه می یابد. در پایان ولتاژ خروجی ترانسفورماتور صفر است و خازنها تا حدی تخلیه شده اند.
 کنترل kv (با استفاده از تریودهای فشارقوی):
اختلاف پتانسیل (kv) دو سر تیوپ اشعه ایکس را با تغییر ولتاژ اعمالی به گرید لامپهای تریودی می توان تنظیم کرد. لامپ تریودی را که دارای امپدانس است درنظر می گیریم که مقدارش با بار گرید تغییر می کند. در عمل از اتوترانسفورماتوری استفاده می شود که بتواند کیلوولتاژی بیشتر از حد لازم تولیدکند. پس برای کاهش ولتاژ از لامپ تریودی استفاده می شود.
- مدار سه فاز شش پالس (با شش یکسوکننده):
ژنراتورهای تک فاز به سیم فاز خنثی کننده یا دو سیم فاز برق شهر وصل می شوند ولی ژنراتور سه فاز به سه سیم فاز وصل می شود.
مدار اولیه شامل سه اتوترانسفورماتور، سه سر متصل کننده (کنتاکتور) اولیه، سه سیم پیچ اولیه ترنسفورماتور فشار قوی و... می باشد. طرز کار مدار به صورت زیر است:
جریان فقط در یک جهت از تیوپ اشعه ایکس عبور می کند. جریان از یک یکسوکننده عبورکرده و از یک یکسوکننده دیگر باز می گردد و همیشه جهت جریان در تیوپ از فیلامنت به آند است. نحوه کار مشابه مدار پتانسیل چهار لامپی است، اما منبع برق قوی تری دارد. از تیوپ اشعه ایکس مجهز به کنترل گرید هم به عنوان مولد اشعه ایکس و هم به عنوان سوئیچ ثانویه مدار استفاده می شود که این نوع تیوپ تکرار اکسپوژرهای سریع را که برای سینه فلورگرافی ضروری است تأمین می کند.
• مزایای مدار سه فاز نسبت به مدار تک فاز در زمان اکسپوژر معین:
1- اشعه ایکس بیشتر
2- اشعه ایکس با متوسط طول موج کوتاه تر
• مزایای رادیوگرافیکِ ژنراتورهای اشعه ایکس سه فاز نسبت به تک فاز:
1- تولید پرتو نرم کمتر و کاهش دوز پوست بیمار.
2- تولید اشعه ایکس بیشتردر mA و kvp مشابه.
3- کاهش زمان اکسپوژر.
4- به¬دست آمدن ظرفیت تیوب (tube rating) در زمان اکسپوژر کوتاه.
5- افزایش عمر تیوپ اشعه ایکس به دلیل تحمل حرارتی آن.
- مدار 12 پالس (با 12 یکسوکننده):
با وجود آنکه ولتاژ موجی شکل حاصل از مدار سه فاز در مقایسه با تک فاز نوسان کمتری دارد، در مدار 12 پالس نوسان کمتر است و ولتاژ همواره مقدار ثابتی دارد.
- مدار گرم کننده فیلامنت تیوب اشعه ایکس:
ولتاژ این مدار با انتخاب تعداد مناسب حلقه های اتوترانسفورماتور به دست می آید. نوسان های طولانی مدت توسط جبران کننده، جبران می شود. ولی برای جبران نوسان های لحظه ای از ثابت کننده های استاتیک یا ثابت کننده الکترونیک استفاده می شود.
 ثابت کننده استاتیک:
فاقد قسمت متحرک است. از یک ترانسفورماتور و یک خازن تشکیل شده که اتصال آنها به گونه ای است که اثرات القایی و خازنی در یک فرکانس معین، ولتاژ خروجی ثابتی خواهد بود.
 ثابت کننده الکترونیکی:
از ترانسداکتور استفاده می شود. (ترانسداکتور، القاکننده ای است که امپدانس آن توسط سیم پیچ جداگانه d.c تغییر پیدا می کند)
- جبران کننده بار الکتریکی فضایی: اثرات بار الکتریکی فضایی را جبران می کند.
* بار الکتریکی فضایی: تجمع الکترون ها در اطراف فیلامنت و مقدار آن زمانی که به دو سرتیوب کیلوولتی اعمال نشود حداکثر است. درصورتی که ولتاژ آند بسیار کمتر از آن باشد که جریان اشباع تولیدکند، الکترون ها در اطراف فیلامنت باقی می ماند.
برای بازگرداندن جریان به مقدار اولیه اش (که توسط بار فضایی کاهش یافته) می توان جریان گرمایی فیلامنت را افزایش داد. تغییر جریان فیلامنت بوسیله جبران کننده بار فضایی بوجود می آید.
- کنترل میلی آمپر:
از تعدادی مقاومت تشکیل شده که به دلخواه می توان به هر کدام ولتاژ فیلامنت تیوپ را اعمال و  mA   مورد نظر را تولید کرد.
- مقاومت متغیر یا تریمر (Trimmer resistance): مقاومت متغیری است که برای تغییر مقادیر mA به کار می رود. هرگاه تمام مقادیر میلی آمپر از مقدار مورد نظر کمتر باشد، می توان مقاومت تریمر را کاهش داد تا مقادیر mAs به مقدار اولیه شان بازگردد.
- ترانسفورماتور کاهنده فیلامنت:
شامل دو سیم پیچ اولیه و دو ثانویه می باشد یکی برای فوکوس بزرگ  و یکی برای فوکوس کوچک می باشد. ولتاژ تغذیه کننده فیلامنت را می توان به هر دو سیم پیچ اولیه اعمال کرد. تنظیم سوئیچینگ مدار به نحوی است که در یک زمان فقط می توان به یک سیم پیچ اولیه انرژی داد.
- سوئیچینگ اکسپوژر (مدار اولیه):
با فشار دکمه اکسپوژر، مدار تایمر فعال می شود که سیم پیچ آهنربایی را فعال کرده و موجب بسته شدن کلید مدار اولیه می شود. جریانی که در این حال از مدارات اولیه و ثانویه می گذرد در هدف تیوپ،‌ اشعه ایکس تولید می کند. در انتهای مدت زمانی که توسط مدار تایمر تعیین می گردد انرژی سولنویید آهن ربا قطع شده و کلید مدار اولیه باز می شود و اکسپوژر خاتمه می یابد. سوئیچ مدار اولیه ممکن است مکانیکی (الکترومغناطیسی) و یا الکترونیکی باشد.
 سوئیچ کنتاکتور مکانیکی (الکترومغناطیسی)
1- اجزای ثابت شامل:
الف– سولنوئید که سیم پیچی آن با مدار تایمر به صورت موازی است.
ب– هسته که هنگام عبور جریان از سولنویید مغناطیسی می شود.
ج– تعدادی اتصالات مسی.
2- اجزای متحرک شامل:
الف– اتصالات مسی.
ب–  قطعه مغزی بزرگ که در هنگام عبور جریان از سولنویید به سمت هسته آن کشیده می شود.
• ترانسفورماتورهای سه فاز:
برای اینکه بتوانیم ولتاژ تقریباً c 1 در تیوب اشعه ایکس تولید کنیم از ژنراتورهای ولتاژ بالای سه فاز استفاده می کنیم که سه سیم پیچ در طرف اولیه و سه سیم پیچ در طرف ثانویه خود به صورت ستاره یا مثلث دارند، که با توجه به نحوه سیم بندی به سه نوع زیر تقسیم بندی می شود:
الف) شش پالس، شش یکسوکننده.
ب) شش پالس، دوازده یکسوکننده.
ج) دوازده پالس.


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی، تصویربرداری پزشکی
[ شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ ۱۵:۸ بعد از ظهر ] [ آرمان ]

نویسنده:سرور بهبهاني،محمد كريمي مريداني

فيزيوتراپي، درماني غير دارويي است. اين روش درماني در بسياري از مشكلات جسماني كاربرد فراوان دارد. ازجمله موارد كاربرد اين روش مي توان به فيزيوتراپي پس از جراحي قلب، ارتوپدي، جراحي زنان و زايمان، جراحي هاي مغز و اعصاب، بيماري هاي مغز و اعصاب، پوست، كودكان معلول و... اشاره كرد. در فيزيوتراپي هدف بالا بردن عملكرد جسماني است. فيزيوتراپيست در اين رشته به عنوان درمانگر شناخته مي شود. دانش فيريوتراپيست براساس شناخت آناتومي بدن و فيزيولوژي حركت است. فيزيوتراپي به عنوان يك رشته باليني كه با استفاده از امكاناتي مانند مداليته‌ها ، درمان‌هاي دستي   تمرينات بدني گروه‌هاي گوناگون بيماري و ناتواني‌ها را درمان مي‌كند. اين رشته همچنين با شناسايي گروه‌هاي خاص افراد اقدام به پيشگيري از بيماري‌ها و غربال‌گري ناتواني‌ها مي كند.

فيزيوتراپي به شناسايي و افزايش پتانسيل‌هاي حركتي براي بهبود، پيشگيري ، درمان و ناتواني، مي‌پردازد. فيزيوتراپي شامل اثرات متقابل فيزيوتراپيست، بيمار و خانواده آن‌هـا يا ساير افرادي است كه از بيمار مراقبت مي‌كنند، بر يكديگر است، تا بتوانند پتانسيل‌هاي حركتي بيمار را ارزيابي كرده و در ايجاد اهداف مورد نظر با استفاده از دانش و مهارت‌هاي ممتاز فيزيوتراپيست به توافق برسند.
ديدگاه منحصر به فرد فيزيوتراپيست از بدن و نيازها و پتانسيل‌هاي حركتي آن براي رسيدن به تشخيص و استراتژي درماني نقش اساسي دارد و تثبيت كننده هر موقعيتي است كه در آن خدمات ارايه مي‌شود. اين شرايط با توجه به هدف فيزيوتراپي در بهبود سلامت، پيشگيري، درمان و بازتواني، متغير است.
فيزيوتراپي داراي دوره‌هاي تخصصي خاص خود است. مهم ‌ترين آن‌ها  عبارتند از : طب سوزني، كودكان، بهداشت زنان، ارتوپدي،  سالمندي، نورولوژي، طب ورزش.

ماهيت فرايندهاي فيزيوتراپي
فيزيوتراپي،  عملي است كه تنها توسط  يا با هدايت و نظارت يك فيزيوتراپيست صورت مي‌گيرد و شامل : بررسي، تشخيص، برنامه ريزي درماني، مداخله و ارزيابي است. همچنين ويژگي‌هاي فيزيوتراپي به سه ديدگاه بيمار نگر)Holistic(، غير تهاجمي و  ديدگاه سلامت ‌نگر تقسيم مي شود.

بررسي  (Assessment)
شــامـل معـاينـه ‌انفـرادي و گـروهـي نقـص‌هـاي بـالقـوه يـا بـالفعـل، محـدوديـت‌هـاي عملكردي، ناتوانايي‌ها، يا ساير مشكلاتي كه توسط گرفتن تاريخچه، غربال‌گري و همچنين با استفاده از آزمايش‌هاي خاص و اندازه گيري و ارزيابي نتايج معاينات از طريق آناليز آن ها در چارچوب يك فرايند منطقي باليني مي‌توان به آن پي برد.

تشخيص  (Diagnosis)
از معاينات و ارزيابي آن ها به دست مي‌آيد و بيانگر نتيجه حاصل از فرايند منطقي بـالـيـنـي اسـت. تـشـخـيـص مـمـكـن اسـت بـه صورت نقص حركتي بيان شود يا شامل دسته‌هاي گوناگوني از آسيب‌ها، محدوديت‌هاي حركتي، توانايي‌ها، ناتوانايي‌ها يا سندرم‌ها باشد.

برنامه ريزي  (Planning)
برنامه ريزي با تعيين نياز به مداخله آغاز مي‌شود و معمولا به ايجاد برنامه‌اي براي مداخله ختم مي‌شود كه شامل اهداف نهايي قابل اندازه گيري كه با خانواده بيمار يا فردي كه از وي مراقبت مي‌كند، قابل بحث است.

مداخله (Intervention)
مداخله ها  انجام مي‌شوند و براي رسيدن به اهداف توافق شده تغيير مي‌يابند و مي‌تواند شامل: درمان با دست، بهبود حركتي، استفاده از وسايل فيزيكي، مكانيكي و الـكتريكي-درماني، آموزش عملكرد، فراهم كردن وسايل كمكي و نحوه استفاده از آن‌ها، راهنمايي و ارائه مشورت به بيمار، مستند سازي، هماهنگي و ارتباطات باشد. مـداخـلات هـمـچـنـيـن مـمـكن است با هدف پيشگيري از آسيب‌ها، محدوديت‌هاي حركتي، ناتواني‌ها يا صدمات صورت گيرند كه در اين صورت شامل بهبود و حفظ سلامتي، كيفيت زندگي و توانايي در تمام سنين و جمعيت‌ها است.

ارزيابي (Evaluation)
ارزيابي مستلزم انجام دوباره معاينات با هدف ارزيابي نتايج حاصل است.

نقش فيزيوتراپيست در حوادث پيش‌‌بيني نشده
وقوع حوادث وسيع با تلفات انساني نياز به آمادگي قبلي و مديريت در هنگام وقوع حادثه را دارد. لذا تمامي اعضاي گروه‌هاي پزشكي بايد آمادگي لازم جهت مقابله با وقوع حوادث پيش‌‌بيني نشده و عواقب آن را داشته باشند.
يكي از اعضاي گروه پزشكي كه از ابتدا در تمامي طول حادثه ‌تا توانبخشي حضور مستمر دارد، فيزيوتراپيست است.
حوادث غيرمترقبه به لحاظ زماني به سه مقطع تقسيم مي شود كه تمامي گروه‌هاي پزشكي بايد براي آن برنامه داشته باشند.فيزيوتراپيست‌ها نيز براي اين مقاطع زماني داراي برنامه خاصي هستند.
1)  در محل: ‌حضور در محل  كه به دو مرحله زماني24 ساعت اوليه و پس از آن تقسيم مي شود. امداد و نجات آسيب ديدگان، ارزيابي آسيب‌هاي جسمي حادثه ديدگان، ارزيابي سامانه تنفسي- قلبي، مديريت تخليه بيمار و حمايت از ديگر اعضاي گروه‌هاي پزشكي در صورت وقوع تروما از وظايف فيزيوتراپيست در اين مرحله ‌است.
2) در بيمارستان:‌ حضور در بيمارستان است، سينه اي‌، تقويت عضلاني، كنترل درد از اهم وظايف فيزيوتراپيست است.
3) پس از بيمارستان: ‌كمك به بيمار جهت به دست آوردن   توانايي ادامه زندگي با كيفيت ‌مناسب است.
همچنيـن ‌در زمـان حضـور فيـزيـوتـراپيسـت در بيمـارستـان منطقه حادثه ديده، اين فيزيوتراپيست داراي وظايف خاصي است كه بايد آن را اجرا كند، اين وظايف شامل موارد زير است:
1)قبل ازوقوع: چيدمان مناسب بخش وكاهش آسيب به بيماران ناشي از پرتاب اجسام، آموزش و تهيه تجهيزات مناسب براي زمان حادثه
2)حين وقوع: تخليه بخش فيزيوتراپي
3)بعداز وقوع: حضور مستمر در بخش‌هاي بستري، اعزام به ناحيه

جايگاه درمان فيزيوتراپي 
فيـزيـوتـراپـي يكـي از بخـش‌هـاي اسـاسي در سـيـسـتــم‌هــاي ارائــه دهنـده خـدمـات مـرتبـط بـا سـلامـت اسـت. فـيـزيـوتـراپـيـسـت‌هـا بـه شـكـلي مـسـتـقـل از سـايـر افـرادي كـه خدمات مرتبط با ســـلامـــت ارائـــه مـــي‌دهــنـــد و بـــر طـبــق اصــول بـرنـامـه‌هـاي بـازتـوانـي و نـوتـواني، براي احياي دوباره عملكرد و كيفيت بهتر زندگي در افرادي كـه بدون حركت هستند يا نقص‌هاي حركتي دارنـد، بـه كـار مـي‌پـردازنـد. فـيـزيـوتـراپـيـست‌ها ممكن است درگير يكي از اهداف زير شوند.
 ‌بـهـبـود و حـفـظ سـلامتي اشخاص و كل جامعه
جلوگيري از آسيب‌ها و محدوديت‌هاي عملكردي و ناتواني‌ها در افرادي كه در معرض خــطـــر تــغــيــيـــر رفــتـــارهـــاي حــركـتــي بــه دلـيــل فاكتورهاي مرتبط با سلامتي يا پزشكي، عوامل تنش زاي اجتماعي- اقتصادي و شيوه زندگي، قرار دارند.
‌انـجــام مــداخـلــه‌هــا بــراي احـيــاي دوبــاره تـمـامـيـت سيستم‌هاي اساسي بدن و مورد نياز براي حركت، افزايش عملكرد و بهبودي مجدد، به حداقل رساندن عدم ظرفيت مربوطه، و بهبود كيفيت زندگي در افراد و گروه‌هايي است كه در اثـــر آســيـــب‌هـــا، مـحــدوديــت‌هــاي حــركـتــي و ناتواني‌ها دچار مشكلات حركتي شده اند.
فـيـزيـوتـراپـيـسـت ممكن است در مكان‌هاي گــونــاگــونـي بـراي رسـيـدن بـه اهـدافـش بـه كـار بپردازد.
درمان و بازتواني معمولا در جامعه و مراكز مــراقبتـي حـاد انجـام مـي‌شـود كـه ممكـن اسـت شامل موارد زير باشد، اما تنها به آن ها محدود نمي‌شود.
آسايشگاه‌ها
بيمارستان‌ها
مراكز نگهداري
مراكز بازتواني و اقامتگاه‌ها
مطب/ كلينيك‌هاي خصوصي فيزيوتراپي
درمانگاه بيماران سرپايي
مراكز اجتماعي: مراكز مراقبت هاي مرتبط با سلامتي اوليه، خانه‌هاي اشخاص

مراكز آموزشي و پژوهشي
پــيـشـگـيـــري و بـهـبـــود ســـلامـتـــي بـيـشـتـــر در مـكـان‌هـاي زيـر صـورت مـي‌ گـيرد اگر چه اين مراقبت‌ها به صورت جزئي از درمان و نوتواني در مراكز مراقبتي ديگر نيز ارائه مي‌شوند.
مراكز بهداشت حرفه‌اي
مدارس
مراكز مراقبت از شهروندان سالمند
مراكز ورزشي
شركت‌ها و محل‌هاي كار
مـكـان‌هـاي عـمـومـي (مـانـنـد تـفـرج‌گاه‌ها) براي بهبود سلامت

كيف فيزيوتراپي
امـروزه فـيـزيوتراپيست ها بايد آمادگي لازم براي مقابله با بيماري ها و عوارض آن را داشته باشند، اين فقط شامل مهارت ها و دانش نيست . ايــن پـزشـك مـدرن بـايـد بـتـوانـد از خـود پـاسـخ مـنــاسـبــي بــروز دهــد . بــراي ايــن امــر كـيــف بـا مجموعه‌هاي مختلفي پيشنهاد شده است ولي در ظاهر كار كيف پيشنهادي انجمن فيزيوتراپي آمريكا از همه مقبول تر است. اندازه هاي كيف عبارتند از : 17اينچ -12 اينچ - 4 اينچ

ابزارها مورد نياز در كيف
 استتسكوپ
 چكش رفلكس
 دستگاه فشار خون
 متر اندازه گيري
 كمربند با طول 60 اينچ
 قيچي بانداژ
 گونيامتر 180 درجه و 360 درجه
 مـجـموعه آچار آلن(جهت تنظيم بريس، اروتز، پروتز، عصا)
 آچار فرانسه(جهت تنظيم بريس، اروتز، پروتز، عصا)
 پـيـچ گـوشتي(جهت تنظيم بريس، اروتز، پروتز، عصا)
 باند لاستيكي جهت تمرينات
 چراغ قوه
 ترمومتر
 دفترچه ثبت اطلاعات بيمار و پيگيري
 كـــــارت ويـــــزيــــت : شــــامــــل اطــــلاعــــات فردي،تلفن، تلفن ضروري (موبايل)


فيزيوتراپي شامل سه بخش است:
1-بخش الكتروتراپي 
2-بخش حركت درماني و مكانوتراپي
3-بخش آب درماني يا هيدروتراپي
در بخـش الكتـروتـراپـي از وسـايـل و دستگـاه‌هاي مختلف الكتريكي جهت بهبود نـاتـوانايي‌هاي عضلات،رفع چسبندگي ها، كاهش درد، جلوگيري از آتروفي شدن سريع عضلات و... استفاده مي شود. 
در بخش مكانوتراپي كه به عنوان بخش ورزش درماني نيز گفته مي شود از وسايل مختلـف مثـل فنـر، كيسـه شـن، وزنـه، دوچـرخـه ثـابـت، صفحـه نقـالـه، قـرقره و نخ در وضعيت‌هاي مختلف و ... جهت افزايش قدرت عضلات، افزايش توانايي، افزايش محدودهِ حركت مفاصل، افزايش و هماهنگي بيشتر اندام ها و عضلات درحين حركت، افزايش كارايي عملكرد قلب و ريه و ... استفاده مي شود . 


دستگـاه هاي مورد استفاده در الكتروتراپي با هدف كاهش درد، كاهش اسپاسم، كاهش چسبندگي، بازآموزي و تقويت عضلات بيماران به صورت زير تقسيم بندي مي‌شود :

TENS

 

 

 

 

 

 

TENS


 1-دستگـاه تحـريـك الكتـريكـي  Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation  : كـه از ايـن دستگـاه جهـت بازآموزي حركت به عضلات، كاهش حس درد توسط روش هاي مختلف، كمك به افزايش حركت عضله، كمك به افزايش دامنهِ حركت مفصل با ايجاد انقباض در عضله  استفاده مي شود. 


2-اشعه مادون قرمز: ‌اشعه مادون قرمز جرياني با طول موج 1000 تا 40000 آنگسترم است كه وقتي با بدن برخورد مي كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان مي‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدي كه به علت سيكل درد ايجاد شده ‌اند مي شود. از اين وسيله جهت افزايش دماي سطحي بدن، افزايش گردش خون، دفع بهتر مواد زائد تجمع يافته،كاهش درد و ... استفاده مي شود. 
3-استفاده از كيسه داغ: ‌كيسه مخصوصي است كه داراي گرماي مرطوب بوده و ضمن گرم كردن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهاي زير را دارد.
موارد كاربرد : 1- كاهش اسپاسـم، 2- كاهــش درد، 3- كاهش‌چسبندگي، 4- كاهش سفتي بافت نرم، 5- افزايش دامنه حركتي، 6- كاهش گرفتگي عضله، 7- آماده‌سازي‌‌ بيمار‌براي‌ انجام‌حركات‌ورزشي‌ و تكنيك هاي‌ درماني.
4-استفاده از امواج مافوق صوت: ‌اشعه مافوق صوت با فركانس بيش از 20000 هرتز و شدت 5/0 تا 3 ولت بر سانتيمتر با عمق نفوذ حدود 5 سانتيمتر كه با ايجاد گرماي عمقي در بدن باعث افزايش گردش خون و نفوذ پذيري غشاء سلولي و نيز تخليه منطقه درمان از مواد دردزا مي‌شود.

موارد كاربرد
 1- از بين بردن چسبندگـي، 2- كاهش التهاب، 3- كاهش اسپاسم عضلاني، 4- كاهش درد و ...، 5- آزاد‌سازي‌‌ بافت‌از مواد دردزا، 6 - افزايش‌دامنه‌حركتي.
 5-استفاده از امواج دياترمي: ‌از انواع امواج كوتاه راديويي است كه طول موج  SWDمورد استفاده در فيزيوتراپي 11متر و فركانس آن 27/12مگاسيكل است. طول موج  MWDمورد استفاده در فيزيوتراپي 12 متر و فركانس آن 2450 مگاسيكل است كه باعث ايجاد گرماي عميقي در ناحيه درمان مي شود.
موارد كاربرد
 1- كاهش اسپاسم، 2- كاهش درد، 3- افزايش دامنه حركتي
 6-استفاده از جريان گالوانيك: ‌در عضلاتي كه به علت قطع عصب يا ضايعه عصبي قادر به انقباض نيستند، زمان تحريك بالايي لازم است تا جريان به همه فيبر هاي عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جريان گالوانيك با شدت 5/0 تا 5/2 ميلي آمپر، ولتاژ كمتر از 100 ولت، زمان تحريك 100، 300، 1000، 3000 ميلي ثانيه را انتخاب كرده و باعث انقباض عضله مي شوند.

موارد كاربرد
 1- ضايعات نخاعي، 2- قطع عصب، 3- نروپاتي هاي شديد
7-استفاده از جريان فاراديك: ‌جرياني با زمان تحريك كوتاه است يعني با زمان تحريك 1/0، 3/0، 1 و 3 ميلي‌ثانيه و در مواردي كه عصب سالم بوده ولي عضله توانايي لازم براي انقباض را ندارد به كار مي رود.

موارد كاربرد
 1- سكته مغزي، 2- بيماران ناتوان، 3- بعد از تاندون ترانسفر، 4- سالمندان ناتوان، 5- نروپاتي هاي خفيف و ميوپاتي ها.
8-استفاده از جريان هاي پر فركانس: در اين جريان از تداخل دو جريان پرفركانس، يك جريان مدوله شده كم فركانس ايجاد مي شود كه امواج 2000 هرتز آن جهت تقويت عضلات عمقي و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده مي‌شود.
موارد كاربرد
 1- كــاهــش درد، 2- كاهش التهاب، 3- تقويت عضلات، 4- كــاهــش ادم، 5- بازآموزي عضلات، 6- درمان‌بي‌اختياري ‌ادرار
9 : TENS -يعني با استفاده از جريان الكتريكي از طريق پوست باعث تحريك عصب ناحيه درمان مي شود و جرياني با فركانس 50 تا 150 هرتز است كه شدت آن بين 12 الي 30 ميلي آمپر بوده كه با اشكال مختلف و به صورت ضربه اي و نرمال طراحي شده است و از طريق بسته شدن دريچه درد و ترشح آندروفين باعث تشكيل درد مي شود.

موارد كاربرد
 1- كاهش‌دردهاي عصبي، 2- كاهــش اسپاسم، 3- كاهش دردهاي متعاقب اعمال جراحي، 4- كاهش ‌دردهاي ‌متعاقب‌صدمات ‌و ضايعات ‌ورزشي، 5- كاهش دردهاي مزمن و مداوم مثل كمر درد، سردرد.
10- ولتاژ بالا: ‌اشعه اي با طول موج 100 تا 400 نانومتر بوده كه با بلوكه كردن سيستم سمپاتيك باعث افزايش گردش خون در ناحيه مي شود.

موارد كاربرد
 1- افراد ديابتي، 2- زخم هاي فشاري، 3- بيماران سرمازده
 11-استفاده از اشعه ليزر: تقويت نور به وسيله گسيل تشعشع تحريك شده كه به اختصار، ليزر خوانده مي شود. در فيزيو تراپي از ليزر كم توان جهت ترميم و كاهش درد و ... استفاده مي شود.

موارد كاربرد
 1- كاهش التهاب، 2- كاهش درد، 3- كاهش چسبندگي، 4- تاندونيت و بورسيت
12 - فرابخش: ‌اشعه با طول موج 1800 تا 3900 آنگستروم و با عمق نفوذ كمتر از 1/0 ميلي متر است و با تأثيرات شيميايي كه در بافت هاي بدن ايجاد مي كند جهت درمان بـرخـي از اختـلالات و بيمـاري هـاي پوستي و جلدي به كار مي رود و بنابراين جريان خون و در نتيجه ساخت و ساز در ناحيه را افزايش داده و به ساخته شدن ويتامين  Dنيز كمك مي شود.

موارد كاربرد
 1- تــرمـيــم زخــم بـسـتــه، 2- استئـو مـالاسـي، 3- زخم عفوني
13-استفاده از ماساژور: ‌ماساژ عبارت است از يك سري حركات منظم و ريتميك كه توسط يـك فـيزيوتراپيست ماهر و يا با استفاده از يك دستگاه ويبريتور انجام مي شود و بر روي سيستم عصبي عضلاني و گردش خون تأثير مي گذارد.

موارد كاربرد
1- ايـــجــــــاد آرامــــــش در بـــــدن، 2- كـــــاهـــــش ‌چـسـبـنـــدگــي، 3- كـمــك بــه بــازگـشــت خــون، 4- كــــاهـــش درد، 5- تـخـلـيـــه تـــرشـحـــات ريـــه، 6- كاهش اسپاسم
از ديگر وسايل الكتريكي موجود در فيزيوتراپي شورت ويودياترمي، ميكرويودياترمي، هايولتاژ، وازوترين، كرايوتراپي، ميوفيديك و ... است كه در مشكلات مختلف جسمي كاربرد دارند . 
كودكان CP (فلج مغزي) كه جزء بيماران مغز و اعصاب هستند و كودكاني با مشكل مغزي كه اختلالات استخواني - عضلاني و مفصلي دارند هم از خدمات فيزيوتراپي استفاده مي كنند.

حركت درماني و مكانوتراپي

در ورزش درماني با توجه به اينكه مشكل بيمار محدوديت حركتي، كوتاهي يا ضعف و ناتواني عضله است تكنيك هاي درماني مانند Mobilization، Hold Relax،  P.N.F و ورزش هاي ايزومتريك و ورزش هاي مقاومتي برنامه ريزي شده و با استفاده از وسايل موجود در فيزيوتراپي از قبيل فنر، قرقره، وزنه، صندلي چهار سر، پارالل، دوچرخه ثابت، چرخ شانه، نردبان شانه، كشش مكانيكي گردن و ... هدف درماني پيگيري مي شود كه ورزش درماني در دستور فيزيوتراپي تحت عنوان  EXS مطرح مي شود.

آب درماني يا هيدروتراپي
 ‌استفاده از آب و خواص آن جهت اهداف درماني را هيدروتراپي مي نامند . در فيزيوتراپي از خواص درماني آب در جهت كاهش اسپاسم و كاهش سفتي مفاصل و ... استفاده مي شود. 
موارد كاربرد : 1- افراد فلج مغزي، 2- رفع خستگي، 3- كاهش‌استرس هاي ‌روحي‌ و رواني، 4- بيماري هاي‌ روماتيسمي‌‌ مانند آرتريت‌روماتوئيد و ...

تكنيك‌ها و مداليته‌ها 
الف-درمان هاي دستي (Manual Therapy)
1Mobilization)
2Manipulation)
3Acupressure)
4Massage)

ب: مداليته‌ها
 ‌يونرفروزيز ، فاراديك و فانكشنال فاراديك ‌، IDC، دياديناميك‌،  اينترفرنشيال، TENS، ليزر،  مگنوتراپي، شوك، ويوتراپي، هات پك (H.P)،  مادون قرمز (IR)، انواع اسپري‌ها (سـر كننـده و كـاهنده درد)،  ويودياترمي كوتاه (SWD)، مايكروويودياترمي (MWD)، اولتراسوند (US)، حمام پارافين، بيوفيدبك، ويبراتور، پرتو فرابنفش.

ج: تجهيزات تمرين درماني
فـريـم، كشـش گـردن وكمر، تخت تمرين، تخت الكتروتراپي، دست ورز، FEPS، دستگاه CPM، آينه، پارالل، پله، دوچرخه ثابت، دمبل و كيسه شن، انواع فنر، قرقره، طناب و اسـلـيـنــگ، تختـه تعـادل، تـريـد ميـل‌، تـوپ‌هـاي درمـانـي ، تشـك درمـانـي ‌، صنـدلـي كواردريسپس.

د: تجهيزات ارزيابي و كمكي
گونيامتر، دستگاه فشارخون، چكش رفلكس، كپسول 2O، نگاتوسكوب، گوشي پــزشـكــي، شــاقــول، ســايــر ابـزارهـاي تـسـت‌هـاي پـزشـكـي، انـواع Tape، انـواع Cast، اسپيلنت‌ها، باندهاي كشي، انواع Corset ِ Medical Collar، انواع فيكساتورها.

هـ: آب درماني
انواع وان، ويرپول،استخر، تجهيزات مربوطه

كاربردهاي فيزيوتراپي
اكنون براي تمامي گروه‌هاي بيماري‌ها همانند قلب، ريه، مثانه، سامانه اعصاب، سامانه گردش خون، زنان، كودكان، آسيب‌هاي ورزشي، ارتوپدي، سوختگي و ديگر بـيـمـاري‌هـا روش‌هـاي فـيـزيـوتـراپـي وجـود دارد. مـهـم‌تـريـن كاربرد فيزيوتراپي ارائه خـدمـات بـه بـيـمـاران بـسـتري است. همچنين در بخش‌هاي ويژه كارايي بسياري را مي‌توان برشمارد.

زمينه‌هاي كاربردي فيزيوتراپي در بيماران بستري
-كاهش زمان بستري
-كاهش عوارض بستري
-‌فيزيوتراپي در بيماري هاي قلبي و تنفسي
فيزيوتراپي در بيماران تنفسي شامل اصلاح الگوي تنفسي، تقويت عضلات سامانه تنفسي، تخليه ترشحات داخل ريه و مجاري تنفسي، همچنين تحريك رفلكس سرفه و آموزش روش‌هاي تنفسي و تمرينات تنفسي است.
براي درمان بيماران قلبي بستري شامل بهبودي وضعيت بيمار و نيز افزايش كارايي سامانه قلبي-عروقي است.
بيماري‌هايي كه نياز به فيزيوتراپي تنفسي دارند عبارت‌اند از: جراحي در ناحيه قفسه سينـه، ضعـف در عضـلات سـامـانـه تنفسـي، شكستگي دنده‌ها، بيماري‌هاي تنفسي، آمبـولـي و آبسـه ريـه، بـرونشيـت مـزمـن، آمفيـزم، آسـم و سـرطان عناصر تنفسي و نيز بيماري‌هايي همچون ايسكمي قلبي، واريس و غيره.
براي تمامي جراحي‌ها فيزيوتراپي ريه قبل و پس از عمل جراحي توصيه مي شود.
مداخلات درماني كه توسط فيزيوتراپيست انجام مي‌شود شامل
- تمرين درماني
-‌ درمان دستي
- ‌تمرينات افزايش تحمل قلب و عروق
-استراحت
- بيوفيدبك (Biofeedback) تراپي
- فيزيوتراپي قلب و ريه
- انواع مداليته‌ها  (كيفيت ها) مانند: انقباض   اولتراسوند،  بسته‌هاي گرمايي  (Hot Pack) ليزر  الكترو تراپي
- تجويز وسايل كمكي مانند پروتز و ارتز
- به كارگيري تكنيك‌هاي طب مكمل
فيزيوتراپي مي تواند جهت توانبخشي و نجات بيماران به عنوان يكي از بازوهاي توانمند تيم پزشكي وارد عمل شود و جامعه را از زمين گير شدن و ناتوان شدن گروهي از جوانان و سالمندان كه به دليل تصادفات و حوادث ناگوار و كهولت سن مشكل پيدا مي كنند رهايي بخشد.

 ‌اهداف فيزيوتراپي
 فيزيوتراپيست با به حداقل رساندن عوارض بيماري ها و درمان بيماري ها و نيز از بين بردن عوامل محدود كننده و ناتوان كننده در جهت مستقل نمودن بيمار در طول زندگي تلاش و به طور خلاصه هدف فيزيوتراپي مستقل كردن بيمار در طول زندگي است.

موارد كاربرد فيزيوتراپي: با توجه به هدف فيزيوتراپي كه عنوان شد، مي توان كاربرد آن را به راحتي بيان كرد به اين صورت كه هرگاه عوامل محدود كننده و ناتوان كننده باشد با از بين بردن آن بيمار را در رسيدن به هدف توانبخشي كمك كرد ولي به طور اختصار جهت آشنايي بيشتر به موارد زير اشاره مي شود:
-فيزيوتراپي در بيماران ارتوپدي
-فيزيوتراپي در بيماري هاي روماتولوژي
-فيزيوتراپي در بيماري هاي اعصاب
-فيزيوتراپي در اطفال 
-فيزيوتراپي در بيماري هاي زنان
-فيزيوتراپي در اعمال جراحي
-فيزيوتراپي در بيماري هاي پوستي
-فيزيوتراپي در بيماران بستري در بخش هاي بيمارستان
-فيزيوتراپي در بيماري هاي قلبي و تنفسي
-فيزيوتراپي در سالمندان

فيزيوتراپي در بيماران ارتوپدي
از جمله موارد ارتوپدي كه مي توان در آن ها با فيزيوتراپي مفيد واقع بود عبارتند از : شكستگي استخوان ها و دررفتگي مفاصل، تعويض مفاصل (ارتروپلاستي ها)، اختلالات اسكلتي عضلاني مثل : كمردرد و گرفتگي عضلات، ايجاد تغييرات فرسايشي در مفاصل مثل آرتروز‌:  زانو، شانه، ران و ستون فقرات و غيره، اختلال در ستون فقرات : اسكليوز، كيفوز و اختلال ناحيه گردن مانند : تورتيكوليو نيز ضايعات بافت نرم مثل پيچ خوردگي، پارگي ليگامان ها، پارگي مينيسك ها، فتق ديسك بين مهره اي، كندرو مالاسي، كشيدگي تاندون عضلات، پارگي تاندون عضلات و اختلالات مادرزادي مانند دررفتگي مفصل ران، تشكيل نشدن كامل مهره ها، كف پاي صاف، پا چنبري، پا پرانتزي، پا ضربدري، دنده گردني، لغزش مهره هاي ناحيه كمر و ... و در مورد قطع اندام ها به دليل تصادفات و بيماري ها و ... و نيز مواردي همچون خشكي مفصل شانه، آتروفي سودك، ضايعه گلف البو و ضايعه تنيس البو و جراحي‌هاي دست و ... مي توان از فيزيوتراپي استفاده كرد.

فيزيوتراپي در بيماري هاي روماتولوژي
 ‌بيماري هاي مفاصل و بافت نرم را اصطلاحا بيماري هاي روماتولوژي مي نامند و فيزيوتراپي در بيماران روماتولوژي مي تواند جهت كاهش درد و كاهش تورم و التهاب و نيز جلوگيري از پيشرفت عوارض بيماري و به دست آوردن حداكثر كارايي دوباره از مفصل مفيد واقع شود و از جمله اين بيماري ها عبارتند از : پولي ميوزيت (التهابي است كه در عضلات ايجاد مي شود)، در ماتوميوزيت (تارهاي عضلاني و پوست ملتهب مي شود)، اسپونديليت انكيليوزان (التهاب ستون فقرات و بافت هاي مجاور آن) آرتريت روماتوئيد (التهاب مفاصل، رباط و كپسول مفصلي) و بيماري هايي مثل آرتروز زانو، ران و ستون فقرات  و اختلافات ديگر مثل بورسيت، كپسوليت، تندونيت، تنوسينويت، آرتريت ها و آرتروزها و غيره.

فيزيوتراپي در بيماري‌هاي اعصاب
 ‌با توجه به اينكه در بيماران اعصاب، عضلات بيمار گرفتار مي شوند. فيزيوتراپي جهت تقويت عضله و راه اندازي بيمار موثر است و از جمله اين بيماري ها عبارتند از: بيماري هاي عفوني مغز يا سيستم عصبي مثل آبسه مغزي، سرخجه، سيفليس، مننژيت، فلج اطفال و غيره و بيماري هاي عروق مغز مثل سكته مغزي، تومورهاي سيستم عصبي مثل تومور مغز، تومور مخچه، تومورهاي نخاع و ضايعات ديگر همچون ضايعات نخاع، ضايعات اعصاب و اعصاب محيطي. همچنين فيزيوتراپي در درمان بيماري  MSو پاركينسون به ويژه در مراحل اوليه اين دو بيماري نقش بسيار مهمي دارد.

فيزيوتراپي در اطفال
 ‌نزديك به 10% از كودكاني كه به دنيا مي آيند دچار نوعي از معلوليت هستندكه با فيزيوتراپي به موقع مي توان در معلوليت موجود اقدامات موثري را انجام داد و از جمله اين معلوليت ها عبارتند از : فلج مغزي، فلج اطفال، فلج زايماني ، تور تيكولي (كودكاني كه با گردن كج به دنيا مي آيند)، اختلال در مچ پا (مثل كف پاي صاف.)

 ‌فيزيوتراپي در بيماري هاي زنان
فيزيوتراپي در بيماري هاي زنان را با هدف كاهش درد و از بين بردن برخي عفونت ها و چسبندگي ها كه در بافت هاي مختلف دستگاه تناسلي ايجاد مي شود و نيز تقويت عضلات ناحيه شكم و اطراف لگن انجام داد و از جمله اين موارد عبارتند از: كمر درد كه منشا آن بيماري‌هاي زنان است، ضعف عضلات ناحيه شكم و لگن و بيماري هاي التهابي و در برخي از جراحي هاي دستگاه تناسلي زنان و غيره.

فيزيوتراپي در اعمال جراحي
حال عمومي بيماران و جلوگيري از ايجاد و كنترل و حفظ دامنه حركات مفاصل اطراف محل عمل براي از بين بردن درد و چسبندگي و محدوديت حركتي مي توان از فيزيوتراپي استفاده كرد و از جمله موارد آن عبارتند از : سوختگي ها و در برخي اعمال جراحي در ناحيه فك و صورت و غيره.

فيزيوتراپي در بيماري هاي پوستي
 ‌در بيماري هاي پوستي مي توان با كاهش درد به بهبودي سريع و بهتر صدمات پوستي كمك كرد و از جمله اين بيماري هاي پوستي عبارتند از: سوختگي پوست، زنا، آكنه، لوپوس و در اعمال جراحي پلاستيك و اعمالي كه براي زيبايي انجام مي شود با كنترل چسبندگي محل عمل و غيره.

فيزيوتراپي در بيماران بستري
در بخش هاي بيمارستان با توجه به اينكه وقتي بيماران در بيمارستان بستري مي شوند از هر گونه حركت عاجزند كه به دنبال آن خشكي مفاصل و ضعف عضلات و نيز تجمع ترشحات در ريه آن ها و نيز بيماري هاي زخم بستر آن ها را تهديد مي كند و براي پيشگيري از به وجود آوردن اين مشكلات لازم است بعد از تجويز پزشك هر روز حداقل يك نوبت فيزيوتراپيست با انجام حركات فعال و غيرفعال و نيز تمرينات تنفسي و همچنين با ارائه راهنمايي هاي لازم از به وجود آوردن گرفتاري بيشتر پيشگيري مي‌كند و زمينه لازم براي توانبخشي بيمار را فراهم مي كند.

فيزيوتراپي در بيماري‌هاي قلبي و تنفسي
 ‌فيزيوتراپي در بيماران تنفسي شامل اصلاح الگوي تنفسي تقويت عضلات سيستم تنفسي و تخليه ترشحات داخل ريه و مجاري تنفسي و همچنين تحريك رفلكس سرفه و آموزش روش هاي تنفسي و تمرينات تنفسي است و همچنين آموزش وضعيت هاي خاص براي تخليه ترشحات از ريه است و براي درماني در بيمارستان قلبي شامل : بهبودي وضعيت بيمار و نيز افزايش كارايي سيستم قلبي عروقي كه از جمله موارد قلبي تنفسي عبارتند از : جراحي در ناحيه قفسه سينه، ضعف در عضلات سيستم تنفسي، شكستگي دنده ها، بيماري هاي تنفسي مثل پنوموني يا ذات الريه، آمبولي ريه، آبسه ريه، برونشكتازي، آتلكتازي، برونشيت مزمن، آمفيزم و آسم و سرطان عناصر تنفسي و غيره‌.  و نيز بيماري هايي همچون ايسكمي قلبي، ترومبوفلبيت، واريس و غيره.

فيزيوتراپي در سالمندان
 ‌با توجه به اينكه سالمندان با بالا رفتن سن و كاهش فعاليت روزانه دچار ضعف و ناتواني مي شوند لازم است زير نظر فيزيوتراپيست ماهر به حركت ورزشي ادامه داده و از بروز مشكلات پيشگيري كنند. در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه يكي از دلايل ثمر بخش بودن درمان بيماران در كشور هاي پيشرفته وجود ارتباط تنگاتنگ بين پزشك معالج از قبيل جراح ارتوپد، جراح اعصاب، داخل اعصاب، متخصص روماتولوژي، متخصص قلب و عروق و متخصص ريه و جراح و ... با ساير كادر درمان همچون تيم توانبخشي (فيزيوتراپيست) است. بنابرين اگر روزي بتوان بين پزشك معالج و فيزيوتراپيست ارتباط تنگاتنگ درماني را بيش از پيش تقويت كرد فيزيوتراپي مي تواند گام بلندي را در درمان فيزيكي بيماران سكته مغزي، فلج اندام ها، آرتروز زانو، ضايعات مفاصل و ستون فقرات و عوارض شكستگي، ضايعات نخاعي، بيماران قلبي و عروقي و ريوي و ... بردارد.
به كارگيري عوامل فيزيكي (همچون گرما و سرما) و مكانيكي (همچون كشش كمر و كشش گردن)، به كارگيري تجهيزات الكتروتراپي پيشرفته، تمرينات جسماني مانند كشش گروه هاي عضله خاص و تكنيك هاي حركت از طريق آموزش صحيح نرمش‌هاي درماني و روش هاي صحيح فعاليت هاي روزانه مي تواند اختلالات به وجود آمده در اثر ضايعه را به حداقل برساند.

زير مجموعه هاي فيزيوتراپي شامل چندين قسمت مي شود:

1-مداليته هاي گرمايي: شامل اشعه مادون قرمز، امواج ماوراء صوت (US) و پك هاي گرم

2-مداليته هاي مكانيكي: شامل تعليق درماني (Suspention) و كشش (Traction) انواع قرقره و فنر - دوچرخه ثابت عادي و برقي - صندلي كوادر و ...

 3-مداليته هاي الكتريكي: شامل تجهيزات الكتروتراپي از قبيل  TENSو فاراديك، اينترفرنشيال و غيره. مداليته هاي الكتريكي درد بيمار را كاهش داده و پروسه ترميم بافت‌ها را سرعت مي بخشد.

 4-حركت درماني يا تمرينات جسماني: عبارت از انجام تمرين درماني روي قسمت هاي مختلف بدن در قالب ورزش هاي تقويتي يا كششي به صورت ايزومتريك يا ايزوتونيك است. اين روش كاربرد گسترده اي براي معالجه اختلالات جسمي حركتي دارد. از يك بي حركتي موضعي مفصل و خشكي يا سفتي مفصلي گرفته تا فلج نيمه بدن در اثر سكته مغزي
5- ماساژ : از قديمي ترين روش هاي درماني است كه به كمك دست يا دستگاه صورت مي گيرد و انواع و اقسام مختلف دارد بسته به نوع ضايعات و نوع موضع مورد درمان يكي از روش هاي ماساژ به كار گرفته مي‌شود.

تاثير خدمات بخش فيزيوتراپي بر بدن
1-افزايش قابليت انعطاف پذيري و ارتجاع‌پذيري عضلات و تاندون هاي كوتاه شده كه به مرور زمان در اثر ضايعه يا بي حركتي دچار اين اختلال شده‌اند.
 2-افزايش دامنه حركتي يا  ROMكاهش يافته به دنبال ضايعه يا به دنبال بي حركتي.
 3-به تاخير انداختن روند تحليل و لاغري عضلاني (آتروفي) در عضلاتي كه عملكرد خود را از دست داده‌اند ايجاد مي‌شود تا زماني كه مددجو بتواند از آن ها در عملكرد روزمره استفاده كند.
 4-افزايش قدرت عضلات ضعيف و تسهيل الگوي حركتي صحيح.
 5-اصلاح كردن تون غير نرمال عضلاني و مهار رفلكس هاي پاتولوژيك كه مانع ايجاد حركت صحيح مي شود.
 6-بهبود تعادل و هماهنگي حركتي و تصحيح طرز ايستادن و گام برداشتن مددجو.
 7-بهبود عملكرد دستگاه‌هاي قلبي - تنفسي و استقامت عضلاني مددجو در صورت نياز.
انتخاب روش درمان فيزيوتراپي و تعيين پروتكل هاي درماني به وسيله متخصص طب فيزيكي و توانبخشي صورت مي گيرد و درمانگران فيزيوتراپيست با تشخيص اهميت كار گروهي در بهبود هرچه سريع تر مشكلات مددجو هماهنگ با ساير اعضاي تيم توانبخشي و با مشاركت فعال خانواده در امر درمان به ارائه خدمت مي پردازند.

تله مديسين در فيزيوتراپي

گسترش دانش، سريع تر از هر زماني ادامه دارد، به خصوص در حيطه پزشكي  ‌اين امر اهميت بيشتري مي يابد. موضوعاتي از قبيل تشخيص ،تصميم گيري درماني ، ارتباط با بيمار، ارزيابي، آمار تجهيزات مصرفي پزشكي، عملكرد حوزه هاي پاراكلينيك و بسياري از اين‌گونه مطالب در اين حيطه مي گنجد. در اين روش سعي بر آن است تا در خصوص استفاده اجتناب ناپذير تله مديسين و امكاناتي كه ابزارهاي ارتباطي جديد براي فيزيوتراپي مي‌گشايد مطالبي را بيان كرد.

فيزيوتراپي مجموعه اعمال درماني است كه شامل : برآورد ، تشخيص، طرح درمان‌، مداخله درماني و ارزيابي  ‌است كه منجر به مداخلات فيزيوتراپي شامل تمرين درماني، مداليته ها و توصيه هايي مي شود و در خطوط سه گانه بهداشتي، درماني و توانبخشي كاربرد دارد. حيطه فيزيوتراپي اكنون تمامي بيماري ها  مانند استخواني و عضلاني، قلبي و عروقي، ريوي، نورولوژي و تقريبا تمامي گروه هاي بيماري ها را در بر مي گيرد.
سرعت فيزيوتراپي در توليد دانش و همچنين ميزان حضور و كنترل در خطوط درماني سه گانه به حدي بالا رفته است كه به ناچار فيزيوتراپيست ها بايد عنوان دكتري حرفه اي (DPT) براي خود انتخاب كنند و اين تابلو جديد لزوم استفاده از  ITو تله مديسين را در فيزيوتراپي گريز ناپذير مي كند.

جمع آوري دانش
اكنون مباحث كلينيكي فيزيوتراپي بر مبناي  EBMو  EBPحركت مي كند، كه موضوعاتي فراتر از منابع پزشكي متعارف است و اين مطلب مورد نياز مبرم در تصميم‌گيري ‌است و اين به لطف تله مديسين قابليت عملياتي فراواني يافته است.

مراقبت اوليه سلامت (primary health care)
حضور فيزيوتراپيست ها اكنون محدود به درمان  ‌و توانبخشي   نيست بلكه به سرعت به سمت جلو  در حال حركت است. حيطه مراقبت هاي اوليه، جايي است كه ارزش اقتصادي و بهداشتي فراواني دارد و تله مديسين در اين مسير رهگشاست.

توانبخشي مبتني بر جامعه
(community-based rehabilitation)
ارايه خدمات از طريق موسسه يا مركز فيزيوتراپي يا حتي فيزيوتراپيست ‌با توجه به حجم بالاي جمعيتي، غير قابل اجراست و به همين دليل توانبخشي مبتني بر جامعه ‌شكل گرفته است. تله مديسين مي تواند در آموزش هاي اجتماعي ومديريت توانبخشي مبتني بر جامعه  (CBR) به كمك فيزيوتراپيست ها بيايد.

فعاليت تيمي
بسياري از فعاليت هاي فيزيوتراپي اكنون در قالب تيمي ‌است و تله مديسين در به‌وجود آوردن ماتريس عملياتي نقش بسزايي دارد.

مانيتورينگ دائمي 
اكنون در بستر تله مديسين مي توان يك رصد دايم براي بيمار به وجود آورد و هر لحظه اطلاعات لازم براي بيمار را براي تصميم گيري در دست داشت و يك ارتباط دايمي با بيمار برقرار كرد.
در انتها بايد گفت به طور اصولي فيزيوتراپي با وظايف آن در اين هزاره نمي تواند جدا از عمليات  Web Baseو تله مديسين باشد، ابزاري كه فيزيوتراپي براي عمليات به آن نياز روزمره و غيرقابل انكار دارد.
سالن الكتروتراپي شامل كابين هاي درماني مجزا از هم است و داراي تجهيزات استاندارد الكتروتراپي شامل   TENS, IF, US, ES,HP, Dynatronاست. 
علاوه بر دستگاه هاي رايج الكتروتراپي كه در بالا ذكر شد، دستگاه هاي  تخصصي زير نيز كه هر كدام به طور مختصر توضيح داده مي شود نياز است.

دستگاه هاي ( Continuous passive Motion  (CPM
دستگاه هاي حركت پسيو مداوم  ‌كه به طور معمول با نام دستگاه هاي  CPMخوانده مي‌شوند، جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حركتي مفاصل مورد استفاده قرار مي گيرند. بازگشتن دامنه حركتي مفاصل پس از جراحي يا تروما به كيفيت توانبخشي بستگي دارد. تاخير در توانبخشي ممكن است منجر به عملكرد ضعيف مفصل يا بي حركتي شود.  توانبخشي مفاصل شامل استفاده از حركات اكتيو و پسيو به منظور بازگرداندن تحرك مفصل است. حركات پسيو مي تواند توسط يك فيزيو تراپ يا توسط  CPMانجام شود. 
 ‌براي اينكه يك  CPMكارايي خوبي داشته باشد مي بايست بتواند عضو آسيب ديده را در الگوي صحيح حركتي، به شكل مداوم و با تكرار، با يك سرعت حركتي ثابت، براي مدت زمان مشخص شده، در دامنه حركتي تعيين شده، طي كردن يك دامنه حركتي يكسان در هر بار حركت، حركت داد.

 ‌مزاياي CPM
1  -امكان استفاده زود هنگام از اين وسيله در دوره بهبودي پس از عمل جراحي 
2 -گرم و در حالت كشش نگه داشتن ناحيه مفصلي كه منجر به افزايش جريان خون و انعطاف پذيري بيشتر محل مي شود در نتيجه بيمار سريع تر حركاتش را باز مي يابد. 
3 -كاهش درد   بيمار به ميزان قابل توجه 
4 -كاهش مدت زمان بهبودي به مدت حداقل دو ماه و در نتيجه فراهم آوردن امكان بازگشت سريع فرد به شغل و حرفه خود 
5 -صرفه جويي در زمان، هزينه هاي مربوط به كاهش درد و جلسات فيزيوتراپي 
6 -كمك به ترميم و بازسازي غضروف هاي مفصلي 
سري كامل  CPMاندام فوقاني (شانه، آرنج، مچ، انگشتان) و تحتاني ساخت شركت  TMCكانادا است. از جمله موارد استفاده اين وسايل براي بيماران بعد جراحي هاي ارتوپدي است. زاويه خميدگي يا انهناي دستگاه   CPMتا 180 درجه است، تايمر آن ديجيتالي و بيش از 99 دقيقه است، دو عدد دستگيره اينچي براي تنظيم زاويه شروع وجود دارد، سرعت آن واحد و ثابت است و ساق پاي چپ و راست را مي توان توسط تنظيم كوچك تمرين داد.

 ‌دستگاه آب درماني (Whirlpool)
مخصوص اندام فوقاني و تحتاني ساخت شركت انراف هلند. اين دستگاه براي بيماران با دردهاي عصبي و عضلاني كاربرد دارد.

 ‌دستگاه EMG-Biofeedback
به وسيله اين دستگاه، بيمار به طور فعال كنترل عملكرد عضله خود را كنترل مي كند. از جمله موارد استفاده آن، كاهش اسپاسم عضلات مختلف نظير عضلات اندام ها، گردن، اختلالات عضلاني مفصل فك و ... كاربرد دارد. 

 ‌دستگاه پارافين
اين دستگاه از جمله وسايل توليد كننده گرماي سطحي است و خصوصا براي بيماران روماتولوژي كاربرد درماني فراواني دارد. 
Short wave Diathermy
اين دستگاه ها داراي موارد كاربرد فراواني از جمله درمان بافت هاي آسيب ديده، عفونت‌هاي حاد مانند: ‌درمان دردهاي با منشا دژنرانس مفاصل، دردهاي نورولوژيك (نظير كازالژي، آتروفي سودك، درد فانتوم) و غيره از ديگر موارد كاربرد اين دستگاه است.
Microwave Diathermy
اين دستگاه داراي اثر گرمايي است و خصوصا براي افزايش گردش خون درون عضلات و گرم نمودن موضعي بافت ها كاربرد دارد.

فيزيوتراپي بعد از ACL
توانبخشي بعد از ترميم ليگامان متقاطع قدامي به پنج مرحله تقسيم مي شود كه در هر مرحله اهدافي در نظر گرفته شده و جهت رسيدن به آن اهداف تمرينات لازم انجام مي‌شود كه انجام تمرينات، زير نظر جراح و فيزيوتراپيست بيمار صورت مي گيرد تا بهترين نتيجه درمان حاصل شود.
در پيوندهاي  ACLضعيف ترين و آسيب‌پذيرترين مرحله جايگزيني رباط، دو الي سه ماه اول است بنابراين تا آن زمان نبايد فشار زيادي به رباط وارد شود.
طول دوره درمان 9 ماه است كه در اين مدت بيمار بايد تحت نظر جراح و فيزيوتراپيست باشد.

تمرينات توانبخشي بعد از جراحي ترميمي ليگامان متقاطع قدامي
-مرحله اول : از روز جراحي تا پايان هفته دوم
 -مرحله دوم : از هفته دوم تا پايان هفته چهارم
-‌مرحله سوم : از هفته چهارم تا پايان هفته دهم
 -مرحله چهارم تا ششم : از هفته دهم تا ماه دهم

مرحله اول :
از روز جراحي تا پايان هفته دوم
اهداف اين مرحله شامل:
1-زانو تا 90 درجه خم شود.
 2-عضله چهار سر تقويت شود.
 3-راه رفتن بيمار به طور نرمال انجام شود.
 4-عضلات پشت ران تقويت شود.

تمرينات
 1-جهت كنترل درد و تورم، از يخ، تحريك الكتريكي و اسپيلنت مناسب به مدت چند روز استفاده مي شود.
 2-حركات موبيليزيشن پاتلا در تمام جهات خصوصا در جهات فوقاني و تحتاني انجام مي‌شود.
 3-در صورت ضعف شديد عضله چهار سر،از تحريك الكتريكي جهت بازآموزي استفاده مي شود.
 4-جهت تقويت عضله چهار سر، زانو را به تخت فشار داده و تا 6 ثانيه نگه داشته مي‌شود.
 5-  ‌جهت تقويت عضلات پشت ران در حالت دمر زانو به كمك پاي سالم خم و راست مي شود.
 6-  ‌اگر زانو لقي   ‌نداشته باشد در تمام جهات، پا صاف بالا برده مي شود.
بيمار با استفاده از عصاي زير بغل و بريس فانكشنال راه رفتن طبيعي را آموزش ببيند و تا آخر هفته دوم 50 تا 70 درصد وزن بدن را  تحمل كند و در اين مدت لبه تخت نشسته و زانو را  تا 90 درجه خم كند ولي بايد براي صاف كردن زانو از پاي مقابل استفاده كند كه در غير اين صورت ليگامان  ACLپاره مي شود.

مرحله دوم :
 از هفته دوم تا پايان هفته چهارم
 1-زانوي بيمار به طور كامل صاف شود.
 2-  ‌بيمار بدون عصا و به طور نرمال راه برود.
 3-  ‌عمل انقباض عضله چهار سر به طور دقيق انجام شود.

تمرينات 
 1- ‌بيمار لبه تخت نشسته و زانوي خود را صاف كند.
 2-  ‌در حالت به شكم خوابيده، زانوي بيمار صاف شود.
 3-  ‌اگر زانو تا 100 درجه خم مي شود از دوچرخه ثابت استفاده شود.
 4-  ‌تمرينات بالا رفتن از پله از طرف جلو و از طرف پهلو انجام شود.

مرحله سوم :
 از هفته چهارم تا پايان هفته دهم
 1-زانو بايد تا آخر صاف و خم شود.
 2-عضله چهار سر و عضلات پشت ران به طور كامل تقويت شود.
 3-بيمار به طور آهسته به جلو و عقب بدود.

مرحله چهارم تا ششم :
از هفته دهم تا ماه دهم
اين دوره درمان براي افرادي است كه به صورت حرفه اي ورزش مي كنند و لذا ورزش‌هايي از قبيل درجا دويدن و مارپيچ دويدن اضافه مي شود تا ورزشكار بتواند به ورزش حرفه اي خود برگردد و در اين مدت قدرت عضله چهار سر بايد 85 درصد عضله چهار سر سمت مقابل و قدرت عضلات همسترينگ ها بايد 90 درصد قدرت عضلات همسترينگ سمت مقابل باشد و زانو تا 135 درجه خم شود و به طور كامل صاف شود.

دستگاه كشش يا انقباض  (Traction)
دستگاه كشش يا انقباض  (Traction) با قابليت كشش پيوسته و منقطع است.

قابليت ها
—داراي قابليت تنظيم نيروي  Tractionاز 1 تا 91 كيلوگرم براي كشش كمري
ث‌داراي قابليت تنظيم نيروي  Tractionاز 1 تا 9 كيلوگرم براي كشش گردني
 ث‌داراي قابليت تنظيم زمان درمان از 0 تا 99 دقيقه
ث‌داراي قابليت تنظيم  hold timeو  pause timeاز 0تا 99 ثانيه و تنظيم فاز افزايش و كاهش

كشش
ج‌داراي سوئيچي براي توقف كشش توسط خود بيمار در موارد اضطراري.

دستگاه تركيب  (Combination)
دستگاهي مركب از دو كانال الكتروتراپي مجزا، اولتراسوند، قابليت درمان تركيبي (Combination) و ليزر (به صورت انتخابي) است. 
 

 

قابليت ها
-داراي 21 نوع جريان درماني و چندين برنامه از پيش تعيين شده شامل ليست بيماري ها و روش هاي درماني و حافظه اي با ظرفيت 20 برنامه قابل ذخيره 
-‌قابليت توليد امواج اولتراسوند با فركانس‌هاي 1 و 3 مگا هرتز توسط اپليكاتور
-‌قابليت درمان يك نقطه با تركيب اولتراسوند و الكتروتراپي (Combination therapy)
- ‌قابليت درمان دو ناحيه مجزا با دو جريان متفاوت (Simultaneous therapy)

 

دستگاه 1000Cryoflow
دستگاهي با قابليت سرما درماني جهت كاهش درد در آسيب هاي ورزشي، پس از جراحي و التهابات حاد و مزمن بدون تماس مستقيم با بدن بيمار است. 

 

قابليت ها
-داراي يك لوله دو جداره به طول  m1/60 ‌و يك سر قابل چرخش تا 360 با قابليت كاهش دما تا c 32 -
-‌داراي قابليت تنظيم حجم هوا از 50 تا 700 ليتر در دقيقه براي مدل  700 Cryoflowو از 100 تا 1000 ليتر در دقيقه براي مدل  .1000 Cryoflow
-داراي يك صفحه  LCDشفاف و نرم افزاري به زبان هاي مختلف.

 

دستگاه Cryoflow Infrared
دستگاهي با قابليت سرما درماني جهت كاهش درد در آسيب هاي ورزشي، پس از جراحي و التهابات حاد و مزمن بدون تماس مستقيم با بدن به همراه سيستم بيوفيدبك است.

قابليت ها
-داراي يك لوله دو جداره به طول  m1/60 ‌و يك سر قابل چرخش تا 360 با استفاده از يك پايه نگهدارنده.
-داراي يك سيستم بيوفيدبك براي كنترل حرارت پوست بيمار و جلوگيري از سوختگي ناشي از سرما.
-داراي يك صفحه LCD شفاف حاوي ليست درماني كامل و نرم افزاري به زبان هاي مختلف.

دستگاه اسكن اولتراسونيك (200)DUS
دستگـاه اسكـن اولتـراسـونيـك ديجيتـال همـراه بـا نـرم افزار راهنما و تصويرجهت تشخيص و معاينه به صورت هم‌زمان استفاده مي شود. 
 

 

قابليت ها
حمجهز به نرم افزار  GISبراي كمك به فيزيوتراپيست ها و پزشكان در تشخيص پروسه درمان به اين صورت
1-انتخاب منطقه درمان (براي هر نقطه از منطقه درمان، برنامه يك عكس از آن نقطه مي گيرد .)
2-تصـويـر استـانـدارد اولتراسونيك ( ارائه يك تصوير استاندارد از ناحيه درمان و مقايسه با تصويري كه از بيمار وجود دارد.)
3-تصوير پاتولوژيك اولتراسونيك (اين تصوير موارد غير عادي را كه فرد مي تواند بيابد نشان مي دهد.)
4-استفاده آسان با لپ تاپ
5-كانال
6-فركانس اپليكاتور استاندارد :MHz 5-10
7-فركانس اپليكاتور انتخابي :MHz 2-5
8-مناسب جهت تكميل چرخه درماني با شاك ويو براي تشخيص منطقه درمان و پيگيري پروسه بهبودي به اين صورت:
1Localization and follow up-
2Cryotherapy Treatment-
3Shockwave Treatment-
در ضمن در  Beauty conceptبراي از بين بردن سلوليت يك برنامه 8 هفته اي به شرح زير پيشنهاد مي شود :
1-استفاده از  cell-meterجهت تعيين مرحله سلوليت
 2- ‌استفاده از  shockwaveبا اپليكاتورD-Actor
 3-استفاده از دستگاه vibration
 4-استفاده از ژل هاي تثبيت كننده

دستگاه PRO 4 EMP
دستگاهي پرتابل با چهار كانال الكتروتراپي است.

قابليت ها
-داراي مدلاسيون فركانس   TENS, TENS burst
-muscle stimulator
-‌حاوي 96 برنامه درماني جهت pain treatment , muscle stimulation , Incontinence therapy , wellness , sport, beauty, fitness, relaxation
-قابل استفاده با باتري قابل شارژ

دستگاه Fitvibe Excel Pro
دستگاه Whole body vibration كنترل شده با لرزش هاي عمودي است.

قابليت ها
 "قابل استفاده از طريق برنامه هاي انتخابي و پروتكل هاي از پيش تعيين شده براي هر گروه عضلاني
 -‌فركانس قابل تنظيم 20تا 60 هرتز
-‌شدت قابل تنظيم: كم / زياد
-زمان قابل تنظيم: 0 تا 180 ثانيه
-وزن قابل تحمل: 250 كيلوگرم
 "قـابـل استفـاده بـا كـارت  ICSبراي شخصي كردن پروتكل تمرين

دستگاه Fitvibe Smart
دستگاه  Whole body vibrationكنترل شده با لــرزش هــاي عـمــودي مـنــاســب جـهـت مـراكـز درماني و استفاده شخصي است.

قابليت ها
-قابل استفاده از طريق برنامه هاي انتخابي و ليست برنامه هاي از پيش تعيين شده
-داراي يك صفحه سياه و سفيد با قابليت نمايش وضعيت صحيح شكل تصويري و كليه پارامترهاي قابل تنظيم
-وزن قابل تحمل: 100 كيلوگرم
-فركانس قابل تنظيم: 30، 35 و 45 هرتز
-شدت قابل تنظيم: كم / زياد
-‌زمان قابل تنظيم: 15 تا 180 ثانيه
-‌داراي دستگاه كنترل از راه دور

 

دستگاه Electrostim
اين دستگاه علاوه بر اينكه داراي تكنولوژي كـلـيــدي پــوشــه و صـفـحــه نـمــايـش LEDاسـت،  بـهــداشـتــي بــوده و بــه راحـتــي تـمـيـز مـي شـود. خروجي دستگاه توسط جريان الكتريكي تغذيه مي شود. در طول درمان،  توان الكتريكي به منظور درمان به عضله انتقال داده مي شود. 
 

 

 

تجهيزات درماني
محصولات با كيفيتي تاكنون در تجهيزات درماني توليد شده اند . اكثر اين مدل ها كـارآمـد بـوده و داراي كيفيت بالايي هستند. مدل هاي مختلفي از تخت ها طراحي شده‌اند كه در بخش‌هايي همچون فيزيوتراپي و توانبخشي مورد استفاده قرار مي گيرند.
تخت معاينه با پشتي قابل تنظيم كه مي تواند در هر ارتفاعي براي موقعيت مورد نظر تنظيم شود يكي از اين تجهيزات است. مشخصات و تصوير اين تخت  در جدول 5  نشان داده شده است.
نوع ديگري از تخت به نام تخت معاينه يا آزمايش  ‌وجود دارد كه به منظور درمان پايه‌اي استفاده مي شود. ابعاد اين تخت 60*‌ 180  سانتيمتر با ارتفاع كاري ثابت 80 سانتيمتر است. طول تكيه گاه 67 سانتي متر بوده و قابليت تنظيم آسان در هر موقعيت دلخـواهي را دارد. پايه هاي لوله اي براي پايداري بيشتر طراحي شده و به آساني با ابزارهاي ساده قابل جمع شدن هستند.
نوع ديگر از تخت معروف به تخت درمان بالا-پايين  به منظور انجام بهتر فيزيوتراپي بيماران وجود دارد كه داراي ارتفاع متغير بوده و از سه بخش تشكيل شده كه براي معاينه و درمان مناسب استفاده مي شود، قسمت پشتي و ساق پا بدون آنكه بيمار حركت كند قابل بلند شدن است. قسمت انتهايي تخت را مي توان  تا  شيبي معادل20- درجه پايين آورد. اين تخت 199 سانتي متر طول و69 سانتي متر عرض دارد. ارتفاع ميز با موتوري بسيار قدرتمند از 52 سانتي متر تا 101 سانتي متر قابل تنظيم است (سيستم جك.) سيستم بالا بر سريع و بدون سر و صدا بوده و تحت ولتاژ 220 ولت  ACكار مي كند.
تخت الكتريكي شيب دار كه به طور الكتريكي ‌عمل مي كند داراي بالشتك و سه تسمه براي نگهداري بيمار است. موتور سنگين، عمل بلند كردن بدون سر و صدا و همـوار بيمـار را بـا فشـردن كليـد كنتـرل فـراهـم مـي كنـد. دامنـه شيـب قـابل تنظيم بين 85-0 درجه است. رويه ميز داراي 61 سانتي متر عرض در 198سانتي متر طول در 80 سانتي متر بلندي است و در يك چارچوب فولادي با چهار چرخ به منظور حركت آسان با قطر 10 سانتي متر كه قابليت قفل شدن نيز دارد قرار گرفته است

 منابع:

[1] Medical and Physiotherapy management following Cerebrovascular accidents.
[2] pt-shokoofeh.com
[3]Physical therapy management of demyelinating, inflammatory, infectious, degenerative and metabolic diseases of the nervous system.
[4] fa.wikipedia.org
[5] lmgh.blogfa.com
[6] ww_accordmedicalproducts_com-images physiotherapy_equipments.
[7] Physiotherapy management of peripheral vascular disorders.
[8] Winick R. L. Cranial electrotherapy stimulation (CES): a safe and effective low cost means of anxiety control in a dental practice // Gen. Dent, 1999. - Vol. 47. - P. 50-55.
[9] www.drfarkhani.com
[10] Lichtbroun A. S., Raicer, -MC and Smith RB. The treatment of fibromyalgia with cranial electrotherapy stimulation // J. Clin. Rheumatol, 2001. - No. 7. - P. .72-78.
[11] D. Tz. Dimitrov, S. Guergov, N. D. Ralev, Multifunctional Adaptive System for Physiotherapy with Measurement Devices, Faculty of Telecommunication, Technical University,2010.
[12] joojoobims.blogfa.com
[13] American Physical Therapy Association (2008-01-17). "APTA Background Sheet 2008". American Physical Therapy Association. Retrieved 2008-05-29.
[14]American Physical Therapy Association. "Discovering Physical Therapy. What is physical therapy". American Physical Therapy Association. Retrieved 2008-05-29.

 


موضوعات مرتبط: مهندسی پزشکی
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ ۱۴:۴۰ بعد از ظهر ] [ آرمان ]
 

کلینیک پروتز چشم (چشم مصنوعی )بهرو‌پروتز چشم يا چشم مصنوعي وسيله يا چيزي است كه به جاي چشم از دست رفته يا تغيير شكل داده قرار مي گيرد تا شكل طبيعي براي آن ايجاد كند.متاسفانه در بعضي موارد به علت ضربه، عفونت، ناهنجاري هاي مادرزادي يا بيماري هاي اكتسابي، فرد يك چشم خود را از دست مي دهد. در اين موارد هدف چشم پزشك احياي ظاهر فرد با استفاده از پروتز متحرك است. در سال هاي اخير كاشت پروتزهاي متخلخل كروي باعث نتايج بهتر و عوارض كمتر در جراحي كاشت پروتز در كاسه چشم شده است.

 

پـروتـزهاي چشم از يك ديدگاه به دو دسته پيش ساخته (آماده) و قالب گيري شده تقسيم مـي‌شـونـد. پـروتـزهاي پيش ساخته به صورت انـبـوه تـوليد شده و قيمت ارزان‌تري دارند. در عــوض مـعــايـبــي داشـتــه و مــزيــت پــروتـــزهـاي قـالب‌گيري شده را ندارند و جز براي استفاده مــوقــت تــوصـيـه نمـي شـونـد. پـروتـزهـاي پيـش ساخته در بسياري از كشورها تنها در كوتاه مدت و بـراي اسـتـفـاده مـوقت مورد استفاده قرار مي گيرند . حركت نا‌مناسب، تفاوت زياد با چشم ديگر، جنس اكريليك نا مرغوب، ضريب خطا و آسـيب بالا به حدقه از معايب پروتزهاي پيش ساخته است. پروتزهاي قالب گيري و ساخته شده از نظر هماهنگي با چشم و مزايــاي ديگر به هيچ وجه با پروتزهاي پيش ساخته قابل مقايسه نبوده و ضمنا بهاي بيشتري دارند.
پروتزهاي چشم از جنبه مواد مورد استفاده در سـاخـت نـيـز بـه دو دسـتـه آكـريـلـي و شـيـشـه‌اي تقسيـــــم مـي شـونـد كـه نـوع شيشه اي بيشتر به صورت پيش ساخته مورد استفاده قرار مي گيرد.كاربرد پروتزهاي شيشه اي در دنيا روزبه روز كاهش يافته و حتي در برخي كشورها  مانند ايالات متحده آمريكا منسوخ شده است و تنها در كشورهايي مثل آلمان و سوئيس هنوز ساخته شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
از معايب عمده پروتزهاي شيشه اي شكننده بودن آن ها است و تنها با يك برخورد جزيي از بين مي روند. بالعكس پروتزهاي آكريلي در مقابل ضربه و افتادن مقاوم هستند. پروتزهاي شيشه اي پس از ساخته شدن ديگر قابليت تغيير و اصلاح ندارند و در صورتي كه نياز به اصلاح پيدا كنند بايد پروتز را به طور كامل تعويض كنند. در حالي كه پروتزهاي آكريلي قابليت اصلاح دارند.
در حدود 6 هفته پس از انجام عمل تخليه چشم و به تشخيص پزشك معالج ، بيمار مي‌تواند براي دريافت پروتز به كلينيك سازنده مراجعه كند.

تخليه چشم (Enucleation)
بيماران در هنگام عمل تخليه چشم بر روي آنان نسبت به قيافه ظاهري خود بعد از عمل جراحي احساس نگراني مي كنند كه البته مسأله اي طبيعي است. برخي از دلايل تخليه چشم عبارتند از:
1-چشم دچار نابينايي و دردناك است.
2-تومور يا تومورهايي در چشم رشدكرده اند.
3-جراحت يا ضايعه شديد در چشم پيش آمده است.
از ديدگاه يك چشم پزشك عمل تخليه چشم آخرين راه حل است و زماني انجـــام مي‌شود كه درمان هاي ديگر پاسخگو نباشد. در طي اين عمل كره چشم از محل خود خارج شده و يك ايملنت  )Implant( به جاي آن قرار داده مي شود. ايمپلنت مانند يك توپ پلاستيكي و داراي انواع مختلفي است كه جديدترين آن از نوع هيدروكسي آپاتيت    ‌است و از نوعي اسفنج دريايي ساخته مي شود . اين ايمپلنت با بدن انسان تطابق و هماهنگي بالايي داشته و بافت دروني آن به استخوان انسان شباهت زيادي دارد.
ايمپلنت درون حفره چشم قرار گرفته و عضلات چشم بر روي آن متصل  مي شود. بعد از انجام عمل تا زمان بهبود جراحت يك قطعه پلاستيكي به نام كانفورم  به طور موقت در زير پلك‌ها قرار مي گيرد.

ساخت پروتز چشم
 ‌براي ساخت پروتز چشم بايد ابتدا از حفره چشم فرد قالب گيري شود كه اين مرحله براي بيمار دردي ندارد. ماده مورد استفاده در ساخت پروتزهاي چشم قالب گيري شده‌، نوعي رزين آكريليك است كه در تماس با بدن حساسيت ايجاد نمي كند. مراحل پي در پي ساخت پروتز چشم عبارتند از :
1-قالب گيري  
2- پرو اوليه  
3- پرو اسكلرا       
4-  رنگ آميزي  
5- روكش پروتز  
6- پرداخت و پوليش
قبل از بررسي چگونگي ساخت پروتز، لازم است در مورد گروهي از بيماران متقاضي براي دريـافـت پـروتـز تـوضيحي داده شود. اين دسته افراد براي مدت طولاني قصد استفاده از پروتز را نداشته اند و چشم آن ها به صورت خود به خود تــرمـيــم شــده و بــافــت پـيــونــدي پــوســت آن را فرا‌گرفته. اين گونه افراد براي استفاده از پروتز ابتدا مي بايست يك جراحي به نام  DFG  يا Graft انجـام دهنـد. در ايـن جـراحي قسمتي از چربي باسن يا شكم يا سينه جدا شده و به حدقه چشم پيوند زده مي شود تا بستر و فرم  مناسب حاصل شود .
بـراي سـاخـت پـروتـز چشـم ابتـدا كـامفـورمر چـشـمــي در حـدقـه قـرار داده شـود. كـامفـورمـر چشمي از جنس سيليكون شفاف و با چگالي كم اسـت كـه هـدف اصـلي از استفاده آن، كاملا از اسـمــش مـشـخــص اســت. Comfort، بــه مـعـنــي آسـودگـي و كامفورمر به معني راحت كننده يا همان آسوده كننده است. بنابراين كامفورمر به منظور فراهم كردن فضايي نرم و راحت براي پذيرش پروتز استفاده مي شود. همچنين باعث حفظ شكل و ثبات حفره چشمي مي شود. در حقيقت كامفورمر همان نقش سافت سوكت در پروتز هاي پا را دارد.

 


آينده پروتز چشمي
بــا پـيـشــرفـت روز افـزون عـلـوم كـامـپـيـوتـر و الكترونيك، اميد است پروتز چشمي با قابليت بينـايي ساخته شود. اين رويا در حال حاضر با تمركز بر‌ در حال تحقق است. اين اصطلاح به معني شبكيه مصنوعي است و ركن اصلي آن تكنولوژي ( بايو چيپ) است. بايو چيپ به گنگليون هاي آوران اطلاعات چشمي متصل مي شود و در سطح شبكيه اي آن آرايه  الكترودي و در سطح قرنيه اي آرايه سنسوري متصل مي شود .
 ‌طول عمر پروتز چشم به طور متوسط 3 تا 4 سال است اما بايد سالي يكبار براي پوليش و پرداخت سطح  ‌ ‌پروتز و از بين بردن خطوط و خراش هاي احتمالي به كلينيك مراجعه كرد. همچنين به علت تغييرات خاص در حفره چشم، بيمار  يا علل ديگر ممكن است پروتز زودتر از 3 سال نياز به تعويض داشته باشد.
بروز چند مسأله تعويض پروتز چشم را الزامي مي كند: الف) پروتز چشم فرد كوچك شده و پلك بالايي دچار افتادگي شده است .ب) به علت گذشت زمان طولاني از عمر پروتز رنگ آن تغيير كرده است و با چشم ديگر فرد تفاوت بسياري پيدا كرده است. ج) خطوط و خراش هايي بر روي سطح پروتز ايجاد شده كه كه موجب افزايش ترشح چشم و احيانا تحريك و دردناك شدن چشم شده است. د)پروتز از محل طبيعي خود منحرف شده و ظاهر آن را مختل كرده است. هـ) به علت ضربه يا زمين خوردن پروتز دچار آسيب شده است.

پروتز گوش
يك پروتز كامل جايگزين استخوانچه گوش، وسيله‌اي است كه به منظور بازسازي كامل عملكرد استخوانچه كاشته مي‌شود و انتقال موج صدا را از پرده صماخ به گوش داخلي تسهيل مي‌كند. اين وسيله از موادي نظير پلي‌تترا فلورو اتيلن، كامپوزيت پلي‌تترا فلـورواتيلـن و اليـاف كربن شيشه‌اي، پلي‌اتيلن متخلخل يا تركيبي از مواد فوق تهيه مي‌شود.
براي برقراري شنوايي چندين نوع پروتز وجود دارد كه بسته به وضعيت گوش مياني استفاده مي شوند. 1- اگر استخوان ركابي چسبندگي داشته باشد از پروتز تفلون پيستون استفاده مي شود. 
2- اگـر استخـوان ركـابـي و اينكـوس مشكـل داشتـه بـاشند از پروتز  TORPاستفاده مي‌شود. 
3- اگر استخوان ركابي سالم باشد اما ساير استخوانچه ها مشكل داشته باشند از پروتز  PORPاستفاده مي شود.
جراحي هاي مربوط به كاشت پروتز، نقش سمعك را در داخل گوش مياني ايفا مي‌كند. دو دسته مشكل بر سر راه استفاده از پروتز وجود دارد كه يكي تهيه پروتز و ديگري فن‌آوري هاي لازم براي كاشت آن است.
روش كاشت پروتز گوش مياني درمان مناسبي براي آن دسته از افرادي است كه به  كاهش شنوايي حسي-عصبي مبتلا هستند. تعداد زيادي از كساني كه كاهش شنوايي حسي-عصبي داشته اند و به شكل سنتي محكوم به كم شنوايي مادام‌العمر بوده اند، پس از اين جراحي مي‌توانند صداها را به شكل طبيعي بشنوند و در واقع با انجام اين جراحي به زندگي عادي باز گردند.
در اين جراحي، پروتز شنوايي در پشت پرده گوش در داخل گوش مياني جاسازي شده و بخش ديگر آن كه محل قرار دادن باطري است، در زير پوست سر در پشت گوش بيمار كار گذاشته مي شود كه دوسيم از آن به استخوانچه هاي شنوايي متصل مي شوند. اين سيم ها يكي به استخوانچه اول و ديگري به استخوانچه سوم وصل شده و  پرده گوش  نيز نقش ميكروفن را در شنوايي بازي مي كند كه باعث تقويت ارتعاش دريافتي در پرده گوش مي شود. 
در اين جراحي به دليل عدم وجود ميكروفن صداهاي زايد هم منتقل نمي شوند، بنابراين صداي دريافتي بلندتر و باكيفيت تر است تا جايي كه مي توان موفقيت بازگشت شنوايي بعد از انجام اين جراحي را تا 99 درصد برآورد كرد البته اين روش هرگز جاي شنوايي خدادادي را نمي‌گيرد. 


دستگاه ايمپلنت پاستيم شامل چند قسمت است ، پردازشگر گفتار كه پشت گوش و زير پوست كاشته مي شود و نيز دو سيم مربوط به آن كه يكي حس كننده ارتعاشات صوتي است و روي مفصل بين استخوانچه چكشي و سنداني در حين عملي جراح با سيمان مخصوص بيولوژيك شده ، سيم دوم كه حركت دهنده است به استخوانچه ركابي متصل مي شود.
در حقيقـت به جاي مسير طبيعي شنوايي كه انتقال صوت از طريق پرده تميان به استخوانچه هاي اول ، دوم و سوم شنوايي است ، اين مسير تغيير كرده و از دستگاه پردازشگر گفتار عبور مي كند تا اين دستگاه صورت را تقويت و نيز اصوات زائد را فيلتر كند و سپس انرژي به اندازه مناسب را به گوش داخلي از طريق استخوانچه سوم شنوايي (استخوانچه ركابي) انتقال مي دهد.
همچنين اين دستگاه شامل يك كنترل از راه دور است كه مي تواند قدرت دستگاه و در نتيجه شنوايي بيمار را كم يا زياد كند.
تكمه هاي خاصي روي كنترل از راه دور دستگاه تعبيه شده كه با فشردن آن شنوايي بيمار متناسب با محيط وي تغيير مي كند مثلا با فشار يك تكمه كنترل در محيط هاي شلوغ صداهاي زمينه اي به ميزان بيشتري فيلتر شده و در نتيجه شخص قادر خواهد بود صداي مخاطبش را بهتر بشنود.
يكي از مزاياي اين پروتز كه ارجحيت آن را نسبت به سمعك نشان مي‌دهد اين است كه دستگاه ايمپلنت پاستيم به صورت كامل كاشته مي‌شود و بيمار وجود اين ايمپلنت شنوايي را در بدن خود احساس نمي‌كند. همچنين دستگاه فوق به هيچ وجه از بيرون توسط ديگران قابل مشاهده نيست.
همچنين در اين روش صداهاي  زمينه مزاحمي كه در استفاده از سمعك مرتب شنيده مي‌شوند وجود ندارد و فرد كم شنوا از كيفيت شنوايي بسيار خوب و طبيعي برخوردار مي‌شود ضمن اينكه ديگر به راحتي مي تواند با پروتز خود استحمام كند و به استخر برود، اعمالي كه هنگام استفاده از سمعك امكان پذير نيستند.
برتري ديگر پروتز اين است كه بر خلاف آنكه باطري سمعك‌هاي معمولي هر دو روز تا هفته اي يك بار بايد تعويض شوند، زمان تعويض باطري اين پروتز هر 5 سال يك‌بار خواهد بود.
كاشت پروتز روشي براي كم شنوايان بالاي 18 سال است كه براي هر دو جنس زن و مـرد تفـاوتـي نداشته و قادر است تا كم‌شنوايي هاي در حد 85 دسي بل را درمان كند. البته هزينه اين عمل به علت گراني پروتز، حدود 150 تا 200 ميليون ريال است.

كاشت پروتز شنوايي داخل مغز 
جديدترين نوع از پروتزهاي شنوايي در ساقه مغز(بصل النخاع) كاشته مي شوند. بصل النخاع پائين ترين بخش مغز است كه مراكز حياتي و حسي حركتي انسان در آن قرار دارد. در اين عمل جـراحـي ، پـس از بـاز شـدن جمجمـه، الكتـرود شنوايي بر مركز شنوايي در مغز كاشته مي شود.
اين جراحي كاري مشترك با جراحان مغز و اعصاب است. كاشت پروتز شنوايي بر ساقه مغز به افرادي كه به علت تومور مغزي يا در اصطلاح پزشكي ، نوروفيبروماتوز ، به واسطه فشار تومور بر عصب شنوايي يا آسيب عصب پس از خارج كردن تومور  ناشنوا شده اند كمك مي كند كه به تدريج شنوايي از دست رفته خود را بازيابند.
الكترود اين پروتز داخل مغز و بخش ديگري از آن بـه شـكـل سـمـعـك در خارج از بدن قرار مـــي‌گــيـــرد كـــه حـــاوي بـــاتـــري ايـــن الــكــتـــرود اســـت.كـــودكـــانـــي كـــه بـــه صــورت مــادرزادي اختلالي در عملكرد يا آناتومي عصب شنوايي دارند يا اين عصب به شكل كامل در آنها تشكيل نـشـده اسـت و همچنيـن بيمـارانـي كـه بـه علـت تصادف يا سانحه اي دچار قطع دو طرفه عصب شـنـوايـي شـده اند، افراد ديگري هستند كه اين شـيـوه جـراحـي مـي تواند به درمان ناشنوايي يا اصلاح كم شنوايي آنان كمك كند.

ساخت ايمپلنت پروتز مفصل ران به كمك سي تي اسكن
در اين طرح، پروتز مفصل ران بيمار بر اساس اطلاعات سي تي اسكن بيمار پس از مدل‌سازي بـر اسـاس چهـار پـارامتـر انطبـاق و پرشوندگي، زاويه  CCD، زاويه  Anteversionو افست فمورال مــدل‌ســازي شــده و سـپــس مستقيمـا بـه كمـك فناوري مدرن    Rapid  Manufacturing  ‌از جنس تـيـتـانـيـوم بـراي بـيـمـار مورد نظر ساخته شده و ايمپلنت مي‌شود.
مـشـكــل پــروتـزهـاي مـفـصـل ران اسـتـانـدارد موجود، عدم انطباق كافي با بدن بيمار است كه به دليل ايجاد تنش غير هم محوري در ستون فقرات بـدن بيمـار بـه كمـردرد، شـل شـونـدگـي پـروتـز، كـاهـش عـمـر پـروتـز و عـدم رضـايتمندي بيمار منجر مي‌شود.
از آنجايي كه پروتز ساخته شده اين طرح بر اساس اطلاعات <سي تي اسكن> بيمار تهيه شده اسـت، مشكلات پروتزهاي استاندارد را كه به صورت توليد انبوه و به صورت سايزبندي ارائه مي‌شوند، ندارند. از سوي ديگر از آن‌جايي كه پـروتـز بـه صـورت سه بعدي ايجاد شده است، اســتــفـــاده از تــكــنــيــك‌هــاي واقـعـيــت مـجــازي )Virtual Raelity( و بـــــرنــــامــــه‌ريــــزي جــــراحــــي بــه كـمــك رايــانـه امـكـان شـبـيـه‌سـازي جـراحـي  Total Hip Replacement - THR و بـه كـارگيـري مـجازي پروتز مفصل ران را براي تيم جراحي فراهم مي‌كند.
ايــــن تــكــنــــولــــوژي نــــويــــن كــــه در واقــــع از يكپارچه‌سازي چند تكنولوژي ديگر به دست آ‌مــده اســت، بــراي اولـيــن بــار در جـهــان اجــرا مـــي‌شـــود و در آيـنــده جــايـگــزيــن پــروتــزهــاي اسـتــانـدارد  Hipخـواهـد شـد. از جـمـلـه مـزايـاي پروتزهاي ساخته شده به كمك اين تكنولوژي مــي‌تــوان بــه كـيـفـيـت بـالا، طـول عمـر پـروتـز و رضايتمندي عملكرد آن اشاره كرد.

پروتز هاي سينه
در ميان اعمال جراحي پلاستيك شايع،  عمل پروتز سينه از جمله موفق ترين جراحي هاست كه تاثير زيادي در بهبود اعتماد به نفس در روابط خانوادگي و اجتماعي فرد دارد. بيش از 40 سال است كه پروتز سينه استفاده مي شود. با پيشرفت تكنولوژي به طور مرتب نسل هاي جديدتر و با كيفيت بهتر اين پروتز ها وارد بازار مي شود.
به طور كلي كانديداهاي پروتز سينه را مي‌توان به 2 دسته تقسيم كرد:1 -‌ افرادي كه بافت سينه شان رشد كافي نداشته است كه اين عدم رشد مي تواند دو طرفه (متقارن) يا يك طرفه (غير‌متقارن و با تفاوت زياد سايز دو سينه با هم) باشد. همچنين كساني كه عدم تناسب سايز موجود سينه با پهناي قفسه سينه و باسن دارند و گذشته از بحث مسائل ظاهري به علت مشكل در پيدا كردن لباس مناسب در بسياري از موارد انگيزه انجام عمل جراحي پروتز سينه را پيدا مي‌كند.2- افرادي كه پس از زايمان كاهش وزن شديد افزايش سن يا عمل جراحي سرطان سينه بافت طبيعي سينه را از دست داده اند. اين دسته افراد معمولا بيش از 30 سال دارند. 


پوسته خارجي يا پوشش تمام پروتزها از سيليكون ساخته شده است. اگرچه، ماده پر‌كننده موجود مي تواند متفاوت و از مواد مختلف باشد كه اين مواد عبارتند از : آب نمك، ژل سيليكون خالص كه خود به دو دسته ژل ساده و ژل منسجم (همبسته) تقسيم مي شود. ژل شكر و نمك (هيدروژل) و روغن سويا (تري لوسنت) كه اخيرا كشف شده‌اند، فعلا تا بررسي هاي بيشتر در مورد ايمني آن ها، مورد استفاده قرار نمي گيرند. ژل سيليكوني فعلا رايج ترين نوع مورد استفاده است. در اروپا نمودارهاي فعلي توزيع فروش (70%سيليكون، 15% آب نمك و15% بعدي  پر كننده هاي ديگر مثل هيدروژل و روغن‌هاي سويا) را نشان مي دهند. چون ژل سيليكوني از سال 1963در دسترس است بنابر اين جراح ها بيشتر از 40 سال است كه در مورد اين نوع پروتز ها تجربه دارند و در حال حاضر استفاده از آن، بيش از هر نوع ديگري معمول است. پروتز ژل سيليكون استاندارد بيش از انواع پروتزها همان احساس سينه طبيعي را ايجاد مي كند، كه احتمالا اين مسئله به خاطر نرمي ذاتي ژل سيليكوني است.

 ‌پروتز سينه در چه مواردي كاربرد دارد؟
1-افزايش اندازه در كساني كه بافت سينه در آن ها رشد نكرده است يا به دنبال كاهش وزن شديد يا شيردهي تحليل يافته است.
2-بهبود افتادگي خفيف  يا كمك به ترميم افتادگي هاي متوسط يا شديد ضمن عمل ليفت
3-بهبود عدم تقارن هاي مادرزادي
 4-ترميم محل به دنبال برداشته شدن به علت سرطان
 5-كمك به ايجاد تناسب با عرض قفسه سينه
انواع مختلفي از پروتز وجود دارد . بيشتر اين نوع پروتز ها كه فعلا مورد استفاده قرار مي گيرند، هنوز گرد هستند. اگر از روبرو به آن ها نگاه شود، مدور هستند و نيم نماي (پروفايل)آن به صورت نيمه  ماه است. قوام اكثر پروتزهاي گرد معمولا نيمه‌سيال بوده و بيشتر شبيه به يك ژل چسبنده و ضخيم هستند. اخيرا يك پروتز سيليكوني جديدتر و منسجم ساخته شده است كه معروف به پروتزهاي آناتوميك يا اشكي هستند.چون تركيب اين ژل سفت است، در مقايسه با ژل هاي سيال تر و روان تر پروتزهاي گرد، شكلي به خود مي گيرد كه مشابه نيم نماي سينه هاي طبيعي است. اين نوع پروتزها به جاي اينكه پهن ياشند كمي بلندتر هستند و در قسمت پايين پرتر هستند.
پروتزهاي سينه انواع و اندازه هاي مختلف دارند و هر زني ممكن است به راحتي انواع اندازه ها را انتخاب كند. بي